HOGESCHOOL GENT

School of Arts


dr.Godfried-Willem RAES

Syllabus materiaal voor de vakken:

Kompositie, Inleiding tot de Kompositie, Experimentele Instrumentenbouw, Akoestiek en Klankonderzoek

1982 - 2014

 INHOUDSTAFEL

Onderdelen:

Inleiding 0.

Inleiding

Boekdeel 3. Vormleer & Konstruktie Boekdeel 5. Notatie en muziek software  Boekdeel 8. Muzieksociologie en alternatieve pedagogie
Boekdeel 1. Algoritmische kompositie Boekdeel 4.A Akoestiek, organologie en instrumenten bouw Boekdeel 6. Mixed Media en performance Boekdeel 9. Literatuur en aktualiteit
Boekdeel 2.

Live electronics

 Boekdeel 4.B

Elektroakoestiek en Audio technologie

Boekdeel 7. Filosofie en muziekkritiek Bibliografie

<Link>


alle hyperlinks naar bestanden die in HTML werden overgezet zijn beschikbaar via het internet. Dit leek ons de soepelste weg om de studenten op de hoogte te houden van alle veranderingen en wijzigingen die ik in deze syllabus permanent aanbreng. Hyperlinks die niet verwijzen naar bestanden in HTML, verwijzen naar bestanden op de komputers in het Logos-netwerk evenals in dat gevormd door de PC's in het Klanklabo. Deze bestanden staan hetzij in Open Office (.odt), Microsoft Word(*.doc of .rtf), Ascii sourcekode (*.ASC, *.BAS, *.BI, *.CPP, *.TXT) of, zijn binaire bestanden (*.COM of *.EXE) en zijn slechts deels via het internet bereikbaar.

Alle internet bestanden zijn toegankelijk via het URL: index-kursus.html of via de opzoekpagina.

Onderwerpen die in grijs in deze index zijn opgenomen, zijn door de (technologische) aktualiteit achterhaald. De bestanden kunnen desgewenst (en voor zover we de link hebben verbroken op onze website) bij de auteur via e-mail worden aangevraagd, maar zij zijn in principe niet langer publiek beschikbaar. Sommige grafische bestanden zijn in de web-versie aanwezig in een lagere pixel-resolutie dan wenselijk (omwille van de beperkingen -lees kosten- in de beschikbare ruimte). Hoge resolutie bestanden zijn echter beschikbaar in de klas, hetzij op de komputer daar, hetzij op CD-roms. .Om gelijkaardige redenen geven we slechts een minimum aan *.WAV of *.mp3 bestanden (muziekvoorbeelden dus) via het internet.

Dr.Godfried-Willem Raes - No Royalties: Public Domain - (GNU - by)


Algemeen:

Digitale Audio

VOORBEELDEN ALGORITMISCHE KOMPOSITIE

TOOLKIT:

 

Algoritmische harmonie en kontrapunt in parametrisch variabele toonsystemen

<terug naar zoektabel>


Boekdeel 2 :INTERAKTIEVE SYSTEMEN & LIVE-ELECTRONICS

Deze hoofdstukken worden zeer uitgebreid behandeld in mijn boek ‘Een Onzichtbaar Muziekinstrument’ uit 1993, geschreven als doktorale dissertatie. De tekst is beschikbaar op internet.

<Terug naar zoektabel>


Last updated: 2022-03-17 by dr.Godfried-Willem Raes

Back to Main Index Logos Homepage To start of index syllabus