Logos Productions:      ensembles     projects      concerts worldwide     logos public domain 

 

The Logos Ensemble - legacy page, 2006

Logos Ensemble in 'Rednick' opera by G.-W.Raes Quite a bit of our artistic production requires many more musicians than those that are fixed members of the Logos Duo and/or the Logos Woman. Hence we brought together the most open-minded and professional musicians and artist from Flanders to form the Logos Ensemble. With this larger and mobile ensemble we can realize and perform projects and compositions such as <Mach'96>, <Winter'97>, <Pneumaphone Project>, <Solstice'85> as well as many of our street-music-theatre projects such as < Klankboot & Toetkuip>, <Le Grand Coucou>, <Rednick> … In the 1999 season the ensemble worked -in collaboration with the conservatory- on a music theatre production focussing on the work of the surrealist Eduard L.T.Mesens. In 2005 they brought an Alvin Lucier production. In 2006 the ensemble brings a full featured program on the theme of ''Feedback' , with the special guest Nicolas Collins.

Het logos ensemble groeide uit de logos werkgroep die ontstond in 1968/69 met de bedoeling zich uitsluitend te wijden aan de produktie en realisatie van de aktueelste experimentele muziek. De vaste kern van het ensemble wordt gevormd door het Logos Duo, bestaande uit Moniek Darge en Godfried-Willem Raes, dat in zowat alle landen ter wereld koncerteerde en dat in de loop van zijn bestaan tot de meest prominente produktiekernen in de professionele experimentele internationale muziekscene is gaan behoren. Wanneer deze kern wordt uitgebreid met gespecialiseerde en professionele musici in funktie van de te realiseren grotere projekten en koncertprogrammas, ontstaat het logos ensemble, waarvan de samenstelling dus kan verschillen naar gelang het uit te voeren projekt. Dit ensemble stond in het verleden o.m. in voor de produktie van het Pneumafoonprojekt , het 'Klankboot-Toetkuip'-projekt, de 'Zingende Fietsen Symfonie', het 'Solstice '85' event, <Mach96>, en trad daarbij op in vele Europese landen. In de zomer van 1998 stonden zij in voor de realisatie van het straatmuziekteaterprojekt <Rooie Niki> onder leiding van Godfried-Willem Raes. In 1999 werd onder meer gewerkt aan een avondvullende scenische produktie rond het werk van Eduard L.T. Mesens. Voor 2000 stond na de derde Japan toernee, de kreatie van het grootse <Web Strikes Back> projekt op het programma. In 2002 verzorgden we de kreatie van enkele grote delen uit <TechnoFaustus> van Godfried-Willem Raes op het programma, al wordt deze produktie voortaan gedragen door het nieuwe M&M ensemble..

 

In 2005 bracht het ensemble een grote produktie rond het werk van de Amerikaanse experimentalist Alvin Lucier. In 2006 brengt het ensemble een avondvullende voorstelling rond het tema 'feedback' in de muziek, met als speciale gast Nicolas Collins.

 

members and collaborators (2006):

Godfried-Willem Raes CV website director
algemene leiding en regie
Moniek Darge CV website violin & voice
viool & stem
Karin De Fleyt CV Karin De Fleyt website flute & electronics
fluit & elektronika
Marc Maes CV Marc Maes website

keyboards
toetsen

automaten

Stefaan Smagghe   Stefaan Smagghe portret  

violin
viool

automaten

Kristof Lauwers CV
 
website

gitaar

komputers

automaten

Kris De Baerdemacker CV website composer

automaten

Boekingen & Informatie:

Stichting Logos

Kongostraat 35

B-9000 GENT

Vlaanderen

phone

tel.:[32]-09-223.80.89

Last update: 2022-06-11

-->