Prof..dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Akoestiek: Bibliografie

Hogeschool Gent : School of Arts


<Terug naar inhoudstafel kursus>   INDEX AKOESTIEK

Kursus Akoestiek:

BIBLIOGRAFIE

De hier volgende lijst is beslist niet bedoeld ook maar in enige mate volledig te zijn! Wel weerspiegelt zij min of meer de door mezelf het vaakst geraadpleegde boeken, vooral uit mijn eigen bibliotheek en/of die van Stichting Logos, met betrekking tot onderwerpen die in deze kursus aan de orde kwamen. Vele van deze werken zijn ook beschikbaar in de universiteitsbiblioteek, een enkel is wellicht te vinden in de bib van het konservatorium. Hier en daar voorzagen we de titels van een beknopte orienterende aantekening, in groene kleur.


AUDSLEY, George Ashdown "The Art of Organ-Building"

BACKUS, John "The Acoustical Foundations of Music"

BARBOUR, Murray J. "Tuning and Temperament"

BENADE, Arthur H. "Fundamentals of Musical Acoustics"

BENADE, Arthur H, "Horns, Strings, and Harmony"

BENSON, Dave "Music: A mathematical Offering", web version dec. 2008

BOWERS, David Q. "Encyclopedia of automatic musical instruments"

DIDEROT et D'ALLEMBERT "l'Encyclopedie" - Lutherie

ELLIS, Alexander J & MENDEL, Arthur "Musical Pitch"

FOKKER, A.D., "Rekenkundige Bespiegeling der Muziek"


GUILLAUME, Philippe, "Music and Acoustics. From Instrument to Computer"

GUILLAUME, Philippe, "Musique et acoustique: de l'instrument a l'ordinateur"

GUYADER, Jean-Louis, "Vibration in Continuous Media"

HELMHOLTZ, Hermann L.F., "On the Sensations of Tone"

JEANS, James "Science and Music"

JOHNSON, Ian "Measured Tones, The interplay of Physics and Music"

LEVITIN, Daniel "Ons muzikale brein"

MONTAGU, Jeremy "Making of early percussion instruments", ed. Oxford University Press, London,1976 [ISBN 019-323177-8]

MYNCKE,H en COPS, A "Lawaaibeheersing"

OOSTERHOF, A.P. en BOUMAN, A "Orgelbouwkunde" (1985)

ORD-HUME, Arthur W.J.G "Barrel Organ"

OLSON, Harry F "Music, Physics and Engineering"

RAYLEIGH, John William Strutt "The Theory of Sound" (2 vols)

ROSSING, Thomas.D (editor), "The Science of String Instruments"

STUMPF, Carl , SCHAEFER, Karl.L. "Tontabellen, beitraege zur Akustik und Musikwissenschaft 3: 139-146" [1901]

TAYLOR, Charles "Exploring Music, The science and technology of tones and tunes"

TAYLOR, Henry W. "The art and science of the timpani"

VAN WITTELOOSTUIJN, Jaco & MAAS, Ruud. "Muziek uit stekels en gaten"

WILLEMZE, Theo "Muziekinstrumenten"

WINCKEL, Fritz "Music, Sound and Sensation, a modern exposition"


Last file update: 2014-03-24

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Naar homepage Logos