Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 9: Literatuur en aktualiteit

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

9405:

Nam Yun PAIK

 

 

Nam Yun Paik werd geboren in Seoul (Korea) in 1932. In 1950 verliet hij zijn land, in eerste plaats met de bedoeling, onder druk van zijn familie, een doktorstitel te behalen in het buitenland. In Japan studeerde hij muziek en kwam hij in kontakt met de hedendaagse muziek.

In 1956 belandde hij in het toenmalige West-Duitsland waar hij komponist wilde worden. Hij kwam er in kontakt met de 'experimentele muziek' en voelde zich speciaal aangetrokken tot de vele 'slechte komponisten' wiens werk hij er leerde kennen. Dit sterkte hem in de overtuiging dat er dus ook wel plek was voor een slechte Koreaanse komponist. Tot zijn Duitse kontakten (Keulen) behoorde ook de invloedrijke essayist Hans Helms, die hem vertrouwd maakte met het werk van Stirner.

In 1958 ontmoette Nam Yun Paik in Darmstadt, n.a.v. de Internationale Ferienkurse fuer Neue Musik, voor het eerst John CAGE die er als voordrachtgever was uitgenodigd. Dit kontakt met de Amerikaanse avant-garde zou hem later verleiden tot de verhuis naar de verenigde staten.

In Europa verwekte hij enig schandaal door o.m. de stelling te verdedigen dat de reprodukties van de klassieke meesters (in de plastische kunst) veel beter waren dan de originelen.

In een periode waarin in de seriele muziek de 'kluster' zijn volle opgang maakte, slaagde hij er zelfs in Karlheinz Stockhausen te shockeren door klusters voor te schrijven, zo breed, dat de gehele piano ervoor diende te worden omvergegooid. Hiermee sloot hij dus duidelijk aan bij de Fluxus beweging, die overigens na enkele schandalen, in 1962 verboden werd.

Een ander voorbeeld van de vele Fluxus-komposities van Nam Yun Paik:

 

Stuk voor Jachthoorn solo

- de solist, in kostuum, betreedt het podium met de jachthoorn onder de arm, zoals gebruikelijk.

- Hij maakt een buiging voor het talrijke publiek, waarbij echter 2000 knikkers die op voorhand in de jachthoorn waren gegoten, de zaal inrollen.

- de solist verdwijnt, na het groeten, weer van het podium.

Hoewel zijn eerste komposities aansluiting vinden bij het seriele idioom van de late vijftiger jaren, is het werk toch in eerste plaats gekenmerkt door kollagetechnieken en improvisatorische materiaalverwerking. Zijn eerste stukken zijn tape-muziek. Lang heeft hij echter niet binnen zulk idioom gewerkt en hij verliet spoedig het 'vervelende' twaalftoonssysteem, voor kwarttoonspianomuziek.

 

In 1964 trok hij naar New York waar hij vooral met Charlotte MOORMAN, een Amerikaanse celliste die zich inzette voor de experimentele muziek vooral van de Fluxus beweging, samenwerkte.

Van Charlotte Moorman wordt nogal eens beweerd dat ze in haar samenwerking met Paik, de dood heeft gevonden. In vele van Paik's stukken kreeg Charlotte Moorman immers kleine videomonitors op de plaats van de blote borsten aangekleed. Het zou te wijten zijn aan de stralingen van deze monitors, dat ze de borstkanker opliep waaraan ze uiteindelijk bezweek.

 

Paik's werk wordt gekenmerkt door enerzijds een ogenschijnlijke grote techniciteit (gebruik van heel wat elektronische middelen) en anderzijds, in kontrast daarmee, een heel grote naiviteit. In zijn werk treft ons telkens weer de tegenstelling tussen de westerse levensstijl enerzijds en het mysterie van het Oosten anderzijds. Zijn beroemde video-installatie waarbij hij een mediterende Boedha voor een videokamera plaatst, zo dat de Boedha mediteert gezeten tegenover een videomonitor waarop de mediterende Boedha mediteert. Boedha komt dus te mediteren over de mediterende Boedha.

Hier raakt Paik's werk zeer sterk de trend in de 20e eeuwse kunst die men meestal de 'concept art' noemt.

Zijn vrouw, de japanse Shigeko KUBOTA, is eveneens een interessante kunstenaar.

De gewenste doktorstitel behaalde hij echter nooit.

 

Bibliografie: ed.Dumont, "Niederschrifte eines Kulturnomaden"


Recente follow ups and aktiviteiten: (uit een email bericht)

CONTACT LANCE FUNG (212) 334 6242 Kennilworthart.com

S E X U A L H E A L I N G New Installation by S H I G E K O K U B O T A 2 March - 1 April 2000 at Lance Fung Gallery, 537 Broadway NYC

Reception for the artist: Thursday, 2 March, 6 - 8 PM "Sexual Healing", a solo exhibition of new work by pioneering video and Fluxus artist, Shigeko Kubota opens March 2nd at Lance Fung Gallery. Through her seven new site-oriented video sculptures, Kubota continues to explore her interest in mortality and friendship. Moving to New York from Japan to join Fluxus, Shigeko Kubota crossed paths with the Father of Video Art, Nam June Paik, in the 1960's. Since then, they have supported eachother's work in Film and Video through frequent collaborations. Chief among these is "Allan 'n' Allen's Complaint," 1982. Although they were married in 1970, their rally to the introduction of sexual values in hi-art forms can be traced from Kubota's "Vagina Painting," 19 65, performed by Kubota, and Nam June Paik's "TV Bra," made renown by Charlotte Moorman. "Sexual Healing" continues Kubota's objective use of sexually charged content while documenting the everyday life she shares with her husband, Nam June Paik. Kubota has focussed all of her energy on the rehabilitation of her husband.since his stroke in 1996. In a loving homage she allows the art world to witness their unique relationship and its innovations and adaptations to life. Sculptures and industrial banisters set in the gallery are appropriations of objects that have proliferated the couple's home and workspace in real life. A funky hospital bed in a corner, an awkward wheelchair central to the space, a creation of a clinical hospital window, video flowers, sculptures of the artist and her husband proudly standing side by side, projections over the entire scene with colorful images of the pair engaged in daily activities, support a single channel video of Paik flirting with all of his young rehab therapists titled "Sexual Healing." Over the decades, Kubota has focussed her work on men who have greatly influenced her and have won her respect. Her Duchampiana series developed a critical homage to Marcel Duchamp during the 70's and 80's. Inaugurating Lance Fung Gallery's new space at 537 Broadway with a 1996 solo exhibition, Kubota took George Maciunas, her long time friend, as a focus of the exhibition because the space had originally been Maciunas's home. Kubota exhibited her own black and white video footage of Maciunas walking through SoHo in 1976 intercut with new color video of botanical sites. In Sexual Healing Kubota employs her customary balance of insight and objectification while executing a poignant yet touching homage to a great figure much closer to heart. Although the focus is on love and compassion between two people faced with a significant obstacle the exhibition escapes trivializing this situation, giving us a glimpse at the ingenuity and flexibility necessary to removing barriers within life and art.. Kubota offers this visionary duo's approach to art as an extension of healing. The concurrent retrospective of Nam June Paik's work on view at the uptown Guggenheim Museum in New York allows "Sexual Healing" a unique added dimension.

Lance Fung Gallery 537 Broadway New York, New York 10012 Tel 212, 334, 6242 Fax 212, 966,0439


Filedate: 840128

updated: 2000-10-25

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES