Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 5: Notatie - DARMS

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

5910:

Filekonversie: MKDARMS

Het hiernavolgende programma maakt automatisch DARMS-files aan vanuit binaire muziekbestanden (zoals voortgebracht door algoritmische kompositiesoftware). Voor elke afzonderlijke stem, wordt een afzonderlijke DARMS-file aangemaakt. Deze DARMS-files kunnen door noteprocessor rechtstreeks worden ingelezen en in muziekschrift omgezet.

Omdat het vrij eenvoudig mogelijk is allerlei extra's aan dit programma toe te voegen leek het ons nuttig de volledige bron-kode hierbij af te drukken.

' DARMS.BAS

'$DYNAMIC

DEFINT A-Z :DEFLNG E, I, K : CONST FALSE = 0, TRUE = 1, DEBUG = -1

CLS

MAIN:

GOSUB MENU1:

OPEN C$ FOR BINARY AS #1

ENDCOUNT = LOF(1) \ 15 : K = 1: I = 0: J = 0: L = 0

 

DIM P(ENDCOUNT, 14) AS INTEGER

GOSUB BLANK1

LOCATE 12, 10: PRINT " Reading "; C$; " ... "

WHILE NOT EOF(1)

IF L < 15 THEN

J = J + 1 : J = J MOD 15

GET #1, K, P(I, J): K = K + 1

IF P(I, J) > 255 THEN

P(I, J) = P(I, J) \ 256

ELSE

IF J > 0 THEN P(I, J) = 0

END IF

 

IF J = 0 THEN I = I + 1

L = L + 1: L = L MOD 16

ELSE

GET #1, K, DUMMY

IF K MOD 16 = 0 THEN

IF DUMMY >= 0 THEN P(I, J) = DUMMY \ 256 ELSE P(I, J) = DUMMY

END IF

K = K + 1: L = L + 1: L = L MOD 16

END IF

WEND

CLOSE #1 : GOSUB BLANK1

LOCATE 12, 10: PRINT C$; " written to array ... "

SLEEP 2 : GOSUB BLANK1 : ENDCOUNT = I

ANT:

GOSUB BLANK1 : GOSUB MENU2

LOCATE 12, 5: PRINT "Writing DARMS-code to "; XFILE$;

OPEN XFILE$ FOR OUTPUT AS #1

S = (V * 2) - 1

H$ = "!I" + MID$(STR$(V), 2) + " " + CLEF$ + " !M" + BAR$ + " "

PRINT #1, H$;

'Adjusting different clefs

IF CLEF$ = "!G" THEN CLEF = 0

IF CLEF$ = "!F" THEN CLEF = 12

IF CLEF$ = "5!C" THEN CLEF = 6

IF CLEF$ = "7!C" THEN CLEF = 8

IF CLEF$ = "!G-8" THEN CLEF = 7

'Adjusting different time signatures

IF BAR$ = "2:16" THEN BAR = RITV / 8

IF BAR$ = "3:16" THEN BAR = RITV * (3 / 16)

IF BAR$ = "4:16" THEN BAR = RITV / 4

IF BAR$ = "5:16" THEN BAR = RITV * (5 / 16)

IF BAR$ = "6:16" THEN BAR = RITV * (6 / 16)

IF BAR$ = "7:16" THEN BAR = RITV * (7 / 16)

IF BAR$ = "9:16" THEN BAR = RITV * (3 / 16)

IF BAR$ = "12:16" THEN BAR = RITV * (6 / 16)

IF BAR$ = "2:8" THEN BAR = RITV / 4

IF BAR$ = "3:8" THEN BAR = RITV * (3 / 8)

IF BAR$ = "4:8" THEN BAR = RITV / 2

IF BAR$ = "5:8" THEN BAR = RITV * (5 / 8)

IF BAR$ = "6:8" THEN BAR = RITV * (6 / 8)

IF BAR$ = "7:8" THEN BAR = RITV * (7 / 8)

IF BAR$ = "9:8" THEN BAR = RITV * (3 / 8)

IF BAR$ = "12:8" THEN BAR = RITV * (6 / 8)

IF BAR$ = "11:8" THEN BAR = RITV * (1 / 8)

IF BAR$ = "13:8" THEN BAR = RITV * (1 / 8)

IF BAR$ = "2:4" THEN BAR = RITV / 2

IF BAR$ = "3:4" THEN BAR = RITV * (3 / 4)

IF BAR$ = "4:4" THEN BAR = RITV

IF BAR$ = "5:4" THEN BAR = RITV / 4

IF BAR$ = "6:4" THEN BAR = RITV * (3 / 4)

IF BAR$ = "7:4" THEN BAR = RITV / 4

IF BAR$ = "27:32" THEN BAR = RITV * (27 / 32)

IF BAR$ = "2:2" THEN BAR = RITV

IF BAR$ = "5:2" THEN BAR = RITV / 2

IF BAR$ = "9:16" OR BAR$ = "9:8" THEN

L = 3

ELSEIF BAR$ = "12:16" OR BAR$ = "12:8" OR BAR$ = "6:4" THEN

L = 2

ELSEIF BAR$ = "5:4" THEN

L = 5

ELSEIF BAR$ = "5:2" THEN

L = 5

ELSEIF BAR$ = "7:4" THEN

L = 7

ELSEIF BAR$ = "13:8" THEN

L = 13

ELSEIF BAR$ = "11:8" THEN

L = 11

ELSE

L = 1

END IF

TAKT = 0

LB = 0

FOR I = 0 TO ENDCOUNT

IF P(I, S) > 0 AND P(I, S + 1) > 0 THEN

IF I < 1 THEN

OLD = P(I, S)

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

IF I > 0 THEN

DUUR = DUUR + 1

TAKT = TAKT + 1

IF TAKT < BAR THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

OLD = P(I, S)

DUUR = 0

TAKT = TAKT

END IF

IF TAKT = BAR THEN

LB = LB + 1

IF LB = L THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " "; "/"

LB = 0

ELSE

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

LB = LB

END IF

OLD = P(I, S)

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

END IF

END IF

IF P(I, S) > 0 AND P(I, S + 1) = 0 THEN

DUUR = DUUR + 1

TAKT = TAKT + 1

IF OLD > 0 THEN

IF TAKT < BAR THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

OLD = 0

DUUR = 0

TAKT = TAKT

END IF

IF TAKT = BAR THEN

LB = LB + 1

IF LB = L THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " "; "/"

LB = 0

ELSE

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

LB = LB

END IF

OLD = 0

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

END IF

IF OLD = 0 THEN

IF TAKT < BAR THEN

OLD = OLD

DUUR = DUUR

TAKT = TAKT

END IF

IF TAKT = BAR THEN

LB = LB + 1

IF LB = L THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " "; "/"

LB = 0

ELSE

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

LB = LB

END IF

OLD = OLD

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

END IF

END IF

IF P(I, S) = 0 AND P(I, S + 1) = 0 THEN

IF I < 1 THEN

OLD = P(I, S)

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

IF I > 0 THEN

DUUR = DUUR + 1

TAKT = TAKT + 1

IF TAKT < BAR THEN

OLD = OLD

DUUR = DUUR

TAKT = TAKT

END IF

IF TAKT = BAR THEN

LB = LB + 1

IF LB = L THEN

IF OLD > 0 THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; "J "; "/"

ELSE

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " "; "/"

END IF

LB = 0

ELSE

IF OLD > 0 THEN

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; "J ";

ELSE

GOSUB CVERT: PRINT #1, NT$; DR$; " ";

END IF

LB = LB

END IF

OLD = OLD

DUUR = 0

TAKT = 0

END IF

END IF

END IF

NEXT I

CLOSE #1

L = 0

GOSUB BLANK1

LOCATE 12, 5: PRINT "One part converted and written to "; XFILE$;

SLEEP 2

GOSUB BLANK1

K$ = ""

LOCATE 12, 5: PRINT "Do you want to convert another part ? (Y/N)"

WHILE K$ = "": K$ = INKEY$: WEND

IF K$ = "Y" OR K$ = "y" THEN

GOSUB BLANK1

GOTO ANT

ELSE

END

END IF

 

CVERT:

REST = (TAKT - DUUR)

GOSUB NTCVERT

IF RITV = 32 THEN GOSUB RITDIV1

IF RITV = 16 THEN GOSUB RITDIV2

RETURN

 

RITDIV1:

IF DUUR MOD RITV = 0 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "W"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 31 THEN

IF REST MOD 2 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 2 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 30 THEN

IF REST MOD 3 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 3 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 3 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 29 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 4 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 28 THEN

IF REST MOD 5 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 5 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 5 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 5 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 5 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 27 THEN

IF REST MOD 6 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 6 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 6 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 6 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 6 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 6 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 26 THEN

IF REST MOD 7 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 7 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 7 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 7 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H"

NT$ = NT$ + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 7 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 7 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 7 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 25 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$

DR$ = "H."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 24 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "H."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 23 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 22 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 21 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 20 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 19 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 18 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q"

NT$= NT$ + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 17 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$

DR$ = "H"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 16 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "H"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 15 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 14 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 13 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 12 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "Q."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 11 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 10 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 9 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$

DR$ = "Q"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 8 THEN

IF REST MOD 8 = 0 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E.." + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$

DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$

DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$

DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$

DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$: DR$ = "E.."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 7 THEN

IF REST MOD 8 = 0 OR REST MOD 8 = 1 THEN

NT$ = NTT$ : DR$ = "E.."

END IF

IF REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$: DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$: DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$: DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$: DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$: DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ : DR$ = "E."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 6 THEN

IF REST MOD 8 = 0 OR REST MOD 8 = 2 THEN

NT$ = NTT$ :DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 8 = 1 OR REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$:DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 OR REST MOD 8 = 7 THEN

NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$ + "E" + J$ + NTT$:DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 4 OR REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$:DR$ = "S"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 5 THEN

IF REST MOD 8 = 0 OR REST MOD 8 = 4 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$:DR$ = "T"

END IF

IF REST MOD 8 = 1 OR REST MOD 8 = 5 THEN

NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$: DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 8 = 2 OR REST MOD 8 = 6 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$:DR$ = "S."

END IF

IF REST MOD 8 = 3 OR REST MOD 8 = 7 THEN NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$: DR$ = "E"

IF DUUR MOD RITV = 4 THEN

IF REST MOD 4 = 0 OR REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ :DR$ = "E"

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "S." + J$ + NTT$: DR$ = "T"

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$: DR$ = "S."

END IF

IF DUUR MOD RITV = 3 THEN

IF REST MOD 4 = 0 OR REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$: DR$ = "S."

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$: DR$ = "T"

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "T" + J$ + NTT$: DR$ = "S"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 2 THEN NT$ = NTT$: DR$ = "S"

IF DUUR MOD RITV = 1 THEN NT$ = NTT$: DR$ = "T"

REST = 0

RETURN

 

 

RITDIV2:

IF DUUR MOD RITV = 0 THEN NT$ = NTT$: DR$ = "W"

IF DUUR MOD RITV = 15 THEN

IF REST MOD 2 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$: DR$ = "E."

IF REST MOD 2 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$: DR$ = "H."

END IF

IF DUUR MOD RITV = 14 THEN

IF REST MOD 3 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$: DR$ = "E"

IF REST MOD 3 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 3 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ : DR$ = "H."

END IF

IF DUUR MOD RITV = 13 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H." + J$ + NTT$: DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ : DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$: DR$ = "H"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 12 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ : DR$ = "H."

IF REST MOD 4 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "E"

END IF

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ : DR$ = "E."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 11 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "E."

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ :DR$ = "H"

IF REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$: DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ :DR$ = "E"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 10 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$ : DR$ = "E"

IF REST MOD 4 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ : DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ : DR$ = "H"

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "H" + J$ + NTT$ : DR$ = "S"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 9 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "H" + J$ + NTT$ : DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ : DR$ = "Q."

IF REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ : DR$ = "E."

END IF

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$: DR$ = "H"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 8 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$: DR$ = "H"

IF REST MOD 4 = 1 THEN

NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ : DR$ = "S"

END IF

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$ :DR$ = "Q."

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ : DR$ = "E."

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 7 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$:DR$ = "E."

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$:DR$ = "Q"

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "Q." + J$ + NTT$:DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$:DR$ = "Q."

END IF

IF DUUR MOD RITV = 6 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ :DR$ = "Q."

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ :DR$ = "E."

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ :DR$ = "Q."

IF REST MOD 4 = 3 THEN

NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ + "Q" + J$ + NTT$ : DR$ = "S"

END IF

END IF

IF DUUR MOD RITV = 5 THEN

IF REST MOD 4 = 0 THEN NT$ = NTT$ + "Q" + J$ + NTT$:DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ :DR$ = "E"

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$: DR$ = "E."

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ :DR$ = "Q"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 4 THEN

IF REST MOD 4 = 0 OR REST MOD 4 = 2 THEN

NT$ = NTT$ : DR$ = "Q"

END IF

IF REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ + "E." + J$ + NTT$ :DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$: DR$ = "E."

END IF

IF DUUR MOD RITV = 3 THEN

IF REST MOD 4 = 0 OR REST MOD 4 = 1 THEN NT$ = NTT$ : DR$ = "E."

IF REST MOD 4 = 2 THEN NT$ = NTT$ + "E" + J$ + NTT$: DR$ = "S"

IF REST MOD 4 = 3 THEN NT$ = NTT$ + "S" + J$ + NTT$ :DR$ = "E"

END IF

IF DUUR MOD RITV = 2 THEN NT$ = NTT$ :DR$ = "E"

IF DUUR MOD RITV = 1 THEN NT$ = NTT$ : DR$ = "S"

REST = 0

RETURN

 

NTCVERT:

IF OLD > 0 THEN

IF OLD MOD 12 = 0 THEN NTT$ = STR$(6 + (((OLD - 72) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 1 THEN NTT$ = STR$(6 + ((((OLD - 1) - 72) \ 12) * 7) + CLEF) + "#"

IF OLD MOD 12 = 2 THEN NTT$ = STR$(0 + (((OLD - 62) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 3 THEN NTT$ = STR$(0 + ((((OLD - 1) - 62) \ 12) * 7) + CLEF) + "#"

IF OLD MOD 12 = 4 THEN NTT$ = STR$(1 + (((OLD - 64) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 5 THEN NTT$ = STR$(2 + (((OLD - 65) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 6 THEN NTT$ = STR$(2 + ((((OLD - 1) - 65) \ 12) * 7) + CLEF) + "#"

IF OLD MOD 12 = 7 THEN NTT$ = STR$(3 + (((OLD - 67) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 8 THEN NTT$ = STR$(3 + ((((OLD - 1) - 67) \ 12) * 7) + CLEF) + "#"

IF OLD MOD 12 = 9 THEN NTT$ = STR$(4 + (((OLD - 69) \ 12) * 7) + CLEF)

IF OLD MOD 12 = 10 THEN NTT$ = STR$(5 + ((((OLD + 1) - 71) \ 12) * 7) + CLEF) + "-"

IF OLD MOD 12 = 11 THEN NTT$ = STR$(5 + (((OLD - 71) \ 12) * 7) + CLEF)

IF VAL(NTT$) >= 0 THEN NTT$ = MID$(NTT$, 2)

END IF

 

IF OLD = 0 THEN NTT$ = "R"

IF NTT$ = "R" THEN J$ = " " ELSE J$ = "J "

RETURN

MENU1:

CLS

LOCATE 3, 20: PRINT "* DARMS - MUSIC NOTATION FILE-CONVERTOR *"

LOCATE 4, 20: PRINT "******************************************"

LOCATE 5, 20: PRINT "A binary-file to DARMS-code converter (V. 2.1)"

LOCATE 6, 60: PRINT "Geert Logghe & Godfried-Willem Raes 1991/1992"

LOCATE 10, 20: PRINT "Enter file-specs (full path) of binary file ... ":

LOCATE 11, 20: INPUT C$

RETURN

MENU2:

LOCATE 12, 5:

INPUT "Which part: Sop(1); Alt(2); Ten(3); Bas(4); etc... ? "; STEM

IF STEM = 0 THEN

V = V + 1: STEM = V

ELSE

V = STEM

END IF

IF V = 0 THEN V = 1

IF V > 8 THEN

LOCATE 12, 5: PRINT " Bad choice ... do it again ";: SLEEP 2

GOTO MENU2

END IF

LOCATE 13, 20

PRINT " Converting voice number "; V;

LOCATE 14, 5

INPUT "Type of clef: Sop(!G); Bas(!F); Tenor(!G-8); Alt(5!C); Tenor(7!C) ?", SLEUTEL$

IF SLEUTEL$ <> "" THEN CLEF$ = SLEUTEL$

IF CLEF$ = "" THEN

LOCATE 14, 5

PRINT " Bad Choice... do it again ";

SLEEP 2: GOTO MENU2

END IF

LOCATE 15, 20 : PRINT " Using the "; CLEF$; " clef.";

IF BAR$ = "" THEN

LOCATE 16, 5: PRINT "Type of time-signature:";

LOCATE 17, 10:

PRINT " 2:16 3:16 4:16 5:16 6:16 7:16 9:16 12:16";

LOCATE 18, 10:

PRINT " 2:8 3:8 4:8 5:8 6:8 7:8 9:8 12:8";

LOCATE 19, 10: PRINT " 2:4 3:4 4:4 5:4 6:4 7:4 27:32 ";

LOCATE 20, 10: PRINT " 2:2 11:8 13:8 5:2 ";

LOCATE 21, 10: INPUT BAR$

END IF

IF RITV = 0 THEN

LOCATE 22, 5: INPUT "Smallest rhythmic value (32, 16) ?"; RITV

END IF

IF RITV = 0 THEN RITV = 32: ' konstante voor GWR's fuga's

LOCATE 23, 10: INPUT "Destination path & file ?:"; XFILE$

GOSUB BLANK2

RETURN

BLANK1:

LOCATE 12, 1:PRINT ;

RETURN

BLANK2:

FOR I = 0 TO 14 :LOCATE 10 + I, 1 : PRINT ;: NEXT I

RETURN


Filedate: 900928

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES