Prof.Dr.Godfried-Willem RAES

Hogeschool Gent : School of Arts : Kursus Akoestiek


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

4950:

Studiefiche Akoestiek

 

Akoestiek is een zuiver wetenschappelijk vak, gesteund op en ook onderdeel van de fysika. Dat dit vak in een professionele muziekopleiding aan de orde komt ligt voor de hand omdat musici, komponisten, producers, organisatoren, muzikologen en zelfs sommige muziekteoretici nu eenmaal aangewezen zijn op trillingsverschijnselen van lucht en datgene wat hen veroorzaakt.

Het verwerven van een wetenschappelijk inzicht in deze materie en van de mogelijkheid om problemen op te lossen en te voorzien, vormen de doelstellingen van dit opleidingsonderdeel.

Het vak wordt gedoceerd in een tweejarige cyclus (vier semesters) en omvat o.m. volgende inhoudelijke onderdelen:

- trillingen in gassen en gasmengsels, ruimteakoestiek

- trillingsleer van objekten:

- audiotechnologie en elektroakoestiek

- metingen en fundamentele grootheden en eenheden

- inleiding tot de psychoakoestiek en de audioperceptie

- klankanalyse en synthese

- wiskundige modellen en hun programmatie op komputers

- akoestiek toegepast op organologie en instrumentenbouw

- transducers

- stemmingen, hun berekening en toepassingen.

Een beknopte syllabus is beschikbaar via internet. Het lezen van technische literatuur over de behandelde onderwerpen (een literatuurlijst is voorhanden) wordt sterk aanbevolen.

 

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem. Daarbij mogen de lesnotas en rekenmachines worden gebruikt. Elke vorm van kommunikatie is evenwel verboden (komputers, GSM, netwerk, praten, tonen...).

De eindkwotering omvat 20% voor lesopdrachten, dagelijks werk, eigen opzoekingen (4/20),... terwijl de overige 80% (16/20) worden bepaald door de resultaten van de examenproef.

Voorbeelden van examens uit het verleden zijn terug te vinden onder 4990.html

 


Filedate: 001015- updated: 2014-03-24

Terug naar algemene inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES Terug naar index akoestiek kursus