Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 4B: Audiotechnologie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

4755:

HARMONIZER: Digitech IPS33B

Apparatuur

Notas & aantekeningen

De bij dit toestel geleverde handleiding is van een schandalig laag en gebrekkig nivo. We waren genoodzaakt via reverse engeneering, zowat de gehele midi-implementatie, zo noodzakelijk voor wie wil programmeren, zelf op te stellen! Hierbij wat extra informatie:

De instelling van de kontrolers -gemeenschappelijk voor alle patches en presets- dient te gebeuren via het utility menu en omvat volgende instelmogelijkheden (expression control map) (in volgorde):

 

Parameters: Possible settings: Controller-type:

 

SCALE TYPE chromatic-scalic-chordal diskontinu

KEY C-B diskontinu

Bend Mode Smooth - Stepped diskontinu

Left Interval 16-112 (2-units= 1 semitone) kontinu

Right Interval id. 64=unison kontinu

(Indien range=2400 cents down/up)

(Shift-bereik= 4 oktaven)

Left Detune ?

Right Detune ?

 

Output level 0-127 kontinu

Mix 0= dry ---> 127=wet 100% kontinu

L/R balance 0=left only ---64=L=R--> 127=right only

kontinu

Time-parameters:

Left Delay 0=0ms ---> 127=1500ms kontinu

Right Delay 0=0ms ---> 127=1500ms kontinu

Left Regenerate kontinu

Right Regenerate kontinu

 

FM:

Pitch Modulation Config Separate - diskontinu

Left Pitch modulation range 0-2400 cents kontinu

Right Pitch modulation range kontinu

Left Pitch modulation depht 0-127 kontinu

Right Pitch modulation depht kontinu

Left Pitch modulation shape SINE - Triangle - diskontinu

Right Pitch modulation shape diskontinu

 

AM:

Volume Modulation Config Sepate -... diskontinu

Left amplitude modulation rate (0.1-10Hz) kontinu

Right amplitude modulation rate kontinu

Left amplitude modulation depht kontinu

Right amplitude modulation depht kontinu

 

Pitch correction amount 0-100 Cents (10c steps) diskontinu

Pitch correction speed Slow-medium-fast diskontinu

Het controller-type kan ingesteld worden binnen volgende mogelijkheden, eveneens in hetzelfde utility menu: (expression control map):

CCnone = geen controller toegewezen

CC 0 = 178 0 byte

CC 1 = modulation wheel 178 1 msb

CC 2 = 178 2 byte

CC 3 = 178 3 byte

CC 4 = 178 4 byte

CC 5 = 178 5 byte

CC 6 = Data Entry 178 6 byte

CC 7 = Midi volume 178 7 byte

CC 8-120 = 178 8-120 byte

Pitch wheel = 244 lsb msb

After Touch = 208 msb

Wheel = CC 1 178 1 byte

Data Entry = CC 6

Midi Volume = CC 7

Pedal 1 = resistief of 0-5V pedaal aan te sluiten op het achterpaneel

Pedal 2 = idem.

Er kunnen maksimaal 7 kontrolers toegewezen worden. Binnen de patches worden deze aangeduid als 'expression-controlls'. Opdat een kontroler-toewijzing zou funktioneren dient deze zowel via het algemeen utility-menu als via de toewijzingen binnen de patches zelf op overeenkomstige wijze ingesteld te zijn.

De instelling dienen te gebeuren door toewijzingen alsvolgt (bvb.):

Exp1 assigned to Mod Wheel (dit is CC1)

Exp2 assigned to CC2

Exp3 assigned to CC3

Exp4 assigned to CC4

Exp5 assigned to CC5

Exp6 assigned to Data Entry (dit is CC6)

Exp7 assigned to Midi Volume (dit is CC7)

De instellingen uit dit voorbeeld beveel ik aan, omdat ze heel makkelijk te onthouden zijn en omdat de midi-sturing nu voor alle controllers op precies dezelfde wijze kan gebeuren, namelijk via een midi sekwens alsvolgt:

Uit (178+kanaal): ' kanaal= 0-15

Uit (kontroler nummer) :' 1-7

Uit (waarde) :' 0-127

Het utility programma IPS33B.BAS kan worden gebruikt om een en ander uit te testen.

Omdat het ontcijferen van de betekenis van de bytes vervat in de sysex implementatie (ook hier treffen we in de manual geen de minste dokumentatie aan!!!) ons teveel tijd zou kosten, bevelen we aan de instellingen via de remote of het frontpaneel van de IPS33B uit te voeren en vervolgens een sysex dump te maken van alle instellingen middels het programma MBATCH van MusicQuest. Dit kan immers via een SHELL kommando in je eigen Basic programma geintegreerd worden.


Mogelijkheden en beperkingen:

De machine werd (uiteraard) in eerste plaats ontworpen voor gebruik op de pop- en softjazz-scene (automatische close harmony). Ook al is het mogelijk je eigen 'user' harmonie te programmeren, zal je er nooit een waardige meerstemmigheid of een spanningsrijke harmonische ontwikkeling mee kunnen realizeren, omdat het toestel geen rekening houd met zoiets als harmonische progressie. Je kan je harmonien niet afhankelijk maken van het aan elke samenklank voorafgaande akkoord, Ún -maar dit is natuurlijk principieel voor een real-time toestel- uiteraard niet van het verder verloop van de melodie...

Voor de ernstige komponist is eigenlijk alleen de kromatische instelling onder komputerbesturing een instelling die op kreatief vlak een en ander mogelijk maakt.

De machine herkent de toonhoogte (noot) die via de ingang wordt aangeboden, maar beschikt helaas niet over de mogelijkheid deze via de midi-out naar de komputer o.i.d. te sturen. Daardoor dienen we alle harmonie intervallisch op te bouwen, d.w.z. uitgaande van het interval tussen aangeboden toonhoogte of noot en beide op de uitgangen gewenste toonhoogtes.

Wil je toch via een absolute toonhoogte werken, dan ben je verplicht om ook een (helaas steeds te trage) pitch-to-midi konverter in te schakelen.

Het is zeer te betreuren dan deze machine niet over een echte ingebouwde pitch-to-midi konverter beschikt, vooral omdat dit met de bestaande hardware van het toestel, zonder meerkost, implementeerbaar ware geweest.


Pedagogische mogelijkheden:

Deze machine beschikt over de mogelijkheid aan toonhoogtekorrektie in real-time te doen. Hierbij is het mogelijk een via de mikrofoon toegevoerd monofoon signaal op de uitgang van het toestel te doen verschijnen zo dat het kwa toonhoogte steeds perfekt overeenkomt met de dichtstbijzijnde kromatische halve toon. (de 'Pitch-correction' parameter dient ingesteld te zijn op 100% en de reaktiesnelheid bij voorkeur op FAST).

Dit biedt heel wat mogelijkheden tot toepassing in het onderwijs aan beginnelingen voor instrumenten waarbij de toonhoogte door de speler dient te worden bepaald (zang en strijkers). De speler hoort immers direkt of hij al dan niet juist intoneert.

In de pop-muziek wordt van dit en soortgelijke toestellen trouwens reeds enkele jaren gebruik gemaakt om vokalisten steeds juist te doen zingen. Hun rechtstreeks geluid wordt dan niet versterkt, doch slechts het in toonhoogte gekorrigeerde geluid. Een bijkomend voordeel -voor deze sektor- is dat het versterkte geluidsvolume nu veel verder kan worden opgedreven, omdat het mikrofoonsignaal niet meer in faze is met het versterkte signaal.


Filedate: 940412

/ last update: 2008-02-02

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES