Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 4 b: Audiotechnologie

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

4530:

MIXING

[Nota: deze paragraaf wordt in de les uitvoerig en praktisch behandeld. De notas hier zijn dan ook slechts een geheugensteuntje...]

 

Algemene Inhoudsomschrijving

Mixers zijn elektronische toestellen waarmee verschillende elektrische signalen kunnen worden samengevoegd en gerekombineerd tot een of meer elektrische signalen.

Wanneer deze elektrische signalen binnen het audio-gebied vallen, spreken we van audio mixers. De term mixer is in de elektronika echter beslist veel ruimer dan het audio-gebied. Mixers vormen immers ook een wezenlijk bestanddeel van bvb. HF radioontvangers, TV-toestellen e.d.m. In dit hoofdstuk zullen we echter uitsluitend spreken over audio-mixers.

Historiek:

Technische analyse van de diverse technologien

1. Passieve mixers

2. Aktieve mixers

3. Spanningsgestuurde mixers

3. Digitale mixers

Types

2/1 twee signalen worden gemengd tot 1 signaal

4/1 vier signalen gemengd tot 1 signaal

8/2 acht signalen worden gemengd tot 2 signalen ( bvb. 1 stereo signaal)

16/4 zestiensignalen worden gemengd tot 4 signalen (bvb. quadro)

16/4/2 zestien signalen worden gemengd tot 4 signalen, die weer kunnen worden gemengd tot 2 signalen. De middengroep (4) noemt men de sub-mix.

128/16/4/2

 

Mogelijkheden

 

Opname

Geluidsversterking

Klankregie

Elektronische/Elektroakoestische muziek

Radio/T.V. -omroep

Spacialisatie in elektroakoestische muziek: De mixer als instrument.

De no-input mixer

 

Technische specifikaties

 

analyse van diverse technische manuals en elektronische bedradingsschemas.

Praktijk:

Mackie mixers in de klas

Sonosax mixer

Tascam PA mixer

Spirit Folio Mixer

 


Filedate: 820105

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES