Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 4: Organologie en Experimentele Instrumentenbouw

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

4060:

Extended Techniques ?

 

Een vertaald citaat uit een speciaal voor de Darmstaedter Ferienkurse fuer Neue Musik geschreven muziek/muziekteaterkompositie van de fluitist/komponist Michael Colquhoun

 

DE GUIRO

 

De guiro is een Latijns-Amerikaans ritmisch muziekinstrument. Het instrument wordt gevormd uit een lege pompoenschelp; bovenaan worden er dwarse inkepingen aangebracht, waarover de speler strijkt met een schraper. Gelijkaardige aangestreken of geschraapte idiofonen worden eveneens vervaardigd uit bamboe.

De guiro wordt gebruikt in ontspannings- en dansmuziek, maar wordt sinds enige tijd ook gebruikt in symfonische orkesten.

De guiro is inderdaad een zeer ongewoon lid van de slagwerkfamilie, en hij wordt vaak verkeerd begrepen en aangewend. Er was een groot probleem in het verleden, daar er geen standaardisatie was inzake vorm en afmetingen.. Sommige waren klein en bijna onbruikbaar; andere waren leuk om zien en volumineus, maar te kort; weer andere waren lang, maar te dun. De guiro van de gewone man was steeds verschillend.

Ik bepleit een projekt voor genetic engineering, waarbij het genetisch materiaal van de guiroplant zodanig gewijzigd wordt, dat identieke guiros gekultiveerd worden. Dit moet gebeuren in grote guiro-kweekbedrijven, waaar onder de beste wetenschappelijke voorwaarden uniforme en gelijkwaardig presterende eksemplaren tot stand komen. Deze Nieuwe Guiro kan dan op de geschikte wijze ontwikkeld en gebruikt worden door komponisten voor de Nieuwe Guiro.

De mogelijkheden voor deze nieuwe guiro lijken wel onbegrensd. In een eerste faze zullen gewone transcripties de markt overspoelen: bvb. de Beethoven-guiro. Later zullen oorspronkelijke werken geschreven worden. Guiro-kwartetten, sonates voor guiro en piano, ja zelfs guiro-concerti vloeien uit de pen van de komponisten.

De guiro heeft reeds zijn mogelijkheden aangetoond voor eksploratie door "extended techniques". Naast de basis-aanslag heeft men de guiro-click, sul tasto, sul ponticello, col legno, guiro met stem, en, uiteindelijk, de windmolen- slag.

Dus, de Darmstadt-guiro...

evolueert naar...

de Punk-guiro...

(beluister de bandopname van dit stuk!)


Filedate: 970928

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES