Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 4: Organologie & Experimentele Instrumentenbouw

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>

   

4034:

Van schalmei tot klarinet

 

- Historische uiteenzetting

 

- Ontwikkeling van de klarinet

Konsekwenties van de bouwwijze voor de klankproduktie.

Voordelen van 'oudere' klarinet-types.

Apologie van mijn eigen voorkeur voor het Albert systeem.

 

- Boring

- konisch of cilindrisch ?

 

- Stemmingen:

 

- Intonatie

 

- Klarinet-familie

 

- Timbrale analyse van het klarinetgeluid

- spektraalverdelingen

 

- Het akoestisch gedrag van de klarinet

 

- Rieten en mondstukken

- rietmateriaal:

- mondstukken

- Klassieke speeltechniek:

- de registers van de klarinet

- ademhalingstechniek

- hoe lang mag een zin duren?

- luchtverbruik en dinamiek

 

- Bijzondere speeltechnieken:

- extensies:

- preparaties:

- kontaktmikrofoons voor de klarinet

- tessituuruitbreiding in de hoogte

- Onderhoud

 

- Grepenschrift...

- De klarinet in andere muzikale genres:

- Notatie:


Filedate: 970928 - last update: January 31, 2006

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus>

Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES