Dr.Godfried-Willem RAES

Kursus Experimentele Muziek: Boekdeel 3: Vormleer

Hogeschool Gent : Departement Muziek & Drama


<Terug naar inhoudstafel kursus>    

3006:

Klassieke Versvoeten en sterktemetra

We geven hier een lijst van de klassieke (latijns/griekse) benamingen van metra zoals die in de literatuur (poetica) worden gebruikt:

In de lijst geven gebruiken we het teken ^ voor kort en _ voor lang. De gebruikelijke tekens, met name een onderhelft van een cirkeltje en een horizontaal streepje, zijn immers niet standaard opgenomen in de ascii-tekenset.

aantal 'clock'-tiks: patroon benaming
2 ^ ^ Pyrrichius
3 ^ ^ ^ Tribrachys
  ^ _ Jambe (of Iambe)
  _ ^ Trochae
4 ^ ^ ^ ^ bi-pyrrichius
  ^ ^ _ anapest
  ^ _ ^ amphibrachys
  _ ^ ^ dactylus
  _ _ Spondeus
5 ^ _ _ bacchius
  _ ^ _ creticus
  _ _ ^ antibacchius
  _ ^ ^ ^ paeon 1
  ^ _ ^ ^ paeon 2
  ^ ^ _ ^ paeon 3
  ^ ^ ^ _ paeon 4
6 ^ _ ^ _ diiambe
  _ ^ _ ^ ditrochae
  _ _ ^ ^ ionicus a majore
  ^ ^ _ _ ionicus a minore
  ^ _ _ ^ antispastos
  _ ^ ^ _ chorjambe
  _ _ _ molossus
7 ^ _ _ _ epitritos 1
  _ ^ _ _ epitritos 2
  _ _ ^ _ epitritos 3
  _ _ _ ^ epitritos 4
8 _ _ _ _ dispondeus

Deze tabellen zijn -toegepast buiten de kontekst van de dichtkunst uit de oudheid- vooral erg nuttig voor wie wil indruk maken in een (pseudo)intelektueel gezelschap.


Filedate: [840503] // 2003-10-27

Terug naar inhoudstafel kursus: <Index Kursus> Naar homepage dr.Godfried-Willem RAES