logospage

  Logos Productions:     ensembles     projects      concerts worldwide    logos public domain 


MACHINE WALL

Kristof Lauwers
programmeren van de robots in GMT, komputer

Moniek Darge
koncept, stem en performance

go to English version      ga naar <M&M> ensemble


De kollektieve kompositie, Machine Wall, waar ik samen met Kristof Lauwers aan werk, is opgevat als een stripverhaal in verschillende afleveringen. De performances zijn dan ook gekoncipieerd voor enkele, elkaar opvolgende koncerten van het <M&M> ensemble. Tijdens het eerste deel van Machine Wall, dat hier lichtjes is herwerkt en aangepast voor persing op CD, wordt de performer gekonfronteerd met een scene volgestouwd met muzikale robots. Vol verbazing worden deze vreemde tuigen verkend, tot ze plots ook beginnen klinken en de performer niet alleen van de ene verbazing in de andere valt, maar ook over de angst heen, een regelrechte paniek intuimelt. De automaten reageren door 'gesture control' op de steeds hevigere bewegingen van de performer, die in het wilde weg rondom zich slaat. In dit wanhopige gevecht wordt eensklaps de Thunderwood-robot ontdekt, die tot grote opluchting, een kleine vogel tussen zijn vele mechanieken verbergt. Op slag verstomt het angstaanjagende geweld en de paniek maakt nu plaats voor een ontspannen ademhalen, uitdeinend in een rustige pastorale.

Moniek Darge
machinewall
machinewall
machinewall
machinewallMACHINE WALL

Kristof Lauwers
programming the robots in GMT, computer

Moniek Darge
concept, voice and performance

ga naar Nederlandse versie      go to <M&M> ensemble

The collaborative composition, Machine Wall, which I made together with Kristof Lauwers, has a structure similar to a comic strip which comes in separate small stories. Thus the piece is intented to be performed during a series of concatenating concerts of the <M&M> ensemble. During the first part (slightly adapted for release on CD) of Machine Wall, the performer discovers a multitude of musical robots on stage. Surprised she explores these strange machines, until suddenly they start producing sounds by themselves. The performer gets frightened and is at the end struck by real panic. By moving like crazy she interacts with the "gesture controlled" robots, until the moment she discovers the Thunderwood robot. This machine is hiding a little bird in between it's mechanics and the panic suddenly gives way to a relaxed breathing, melting together with Thunderwood sounds into a calm pastorale.

Moniek Darge

up      ga naar <M&M> ensemble