English version below

Stereotaxie

Stereotaxie, een auditieve installatie van Laura Maes & Kristof Lauwers, is een installatie voor 1 persoon (of een volwassene + kind). De subsonische hersengolven van de bezoeker worden gemeten en in real-time verklankt in waarneembaar geluid. Nadat het hoofd van de bezoeker wordt uitgerust met elektroden, neemt de bezoeker plaats in een volledig verduisterde stalen koker. De cabine wordt horizontaal gebracht en de bezoeker wordt omringd door de sonificatie van zijn eigen hersengolven. Via eigen hersenactiviteit kan de klank gestuurd en beïnvloed worden.

Stereotaxie maakte deel uit van de tentoonstelling Private Shelter, georganiseerd door Vrijstaat O in het Provinciedomein Raversyde en werd verder gepresenteerd in De Warande (Turnhout), de Westrand (Dilbeek), muziekcentrum de Bijloke (Gent) en de nacht van kunst en wetenschap (Groningen).

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Stereotaxie

Stereotaxie is an auditory installation by Laura Maes & Kristof Lauwers for 1 person (or an adult + child). The subsonic brain waves of the visitor are measured and in real-time made audible in perceptible sound. After the head of the visitor is equipped with electrodes, the visitor takes place in a completely darkened steel tube. The cabin is brought horizontally and the visitor is surrounded by the sonification of his own brain waves. The sound can be controlled and influenced through its own brain activity.

Stereotaxie was part of the exhibition Private Shelter, organized by Free State O at the Provinciedomein Raversyde and was further presented in De Warande (Turnhout), the Westrand (Dilbeek), music center de Bijloke (Ghent) and the night of art and science (Groningen ).