English version below

KLAP

KLAP is een installatie van Laura Maes gecreëerd voor Lûd, een geluidskunsttentoonstelling in het Rijsterbos in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018.

Met de Friese stemmen van Moniek, Elin, Wytske, Noor, Femmy, Fardau, Hadassah, Debora, Jort en Maike van basisschool De Meiboom in Warns.

In de vakantiekolonie Mooi Gaasterland werden vanaf 1926 kinderen opgevangen. De kinderen, tussen 6 en 14 jaar oud, werden bleekneusjes genoemd, naar de bleke kleur van hun gezichtjes. De vakantiekolonie biedt de kinderen 6 weken lang frisse lucht, gezonde voeding en beweging. De zusters Franciscanessen dragen rust, reinheid en regelmaat hoog in het vaandel.
De geluidsinstallatie is gebaseerd op een oud Fries klapspelletje dat de bleekneusjes in de barokke lanen van het bos speelden. In de laan is een deconstructie van het originele klapspel te horen.

Wy rinne stadich
wike foar gjinien.
Alline foar de kening
en oars foar gjinien.


De installatie is opgebouwd uit luidsprekers, versterkers, microcontrollers en infraroodsensoren. De beweging van voorbijgangers stuurt de klanken aan.


KLAP

KLAP is an installation by Laura Maes created for Lûd, a sound art exhibition in the Rijsterbos within the frame of Leeuwarden-Friesland 2018.

With the Frisian voices of Moniek, Elin, Wytske, Noor, Femmy, Fardau, Hadassah, Debora, Jort and Maike from elementary school De Meiboom in Warns.

From 1926 onwards children stayed in the holiday colony Mooi Gaasterland. The children, aged 6 to 14 years old, were called 'bleekneusjes' (pale-faces) because of the pale colour of their faces. The holiday colony offered the children 6 weeks of fresh air, healthy food and sports.
The sound installation is based on an old Frisian clapping game that the 'bleekneusjes' used to play in the baroque lanes of the forest. In this lane a deconstruction of the original clapping game can be heard.

Wy rinne stadich
wike foar gjinien.
Alline foar de kening
en oars foar gjinien.


The installation consists of speakers, amplifiers, microcontrollers and infraredsensors. The movement of passers-by controls the sounds.