Barrio de las ranas: de donkerste wijk van Buenos Aires, eind 19de eeuw. De bakermat van de tango. De meest gestileerde paringsdans, een amalgaam van passie, nostalgie, en jaloezie, gekoppeld aan vergetelheid, verleiding, onderwerping, dominantie en lust.

Image: small medium large x-large

Gent, tussen Sluizeken en Dampoort, begin 21e eeuw: de geboorte van de roboTango. De tango gezien door de bril van een futuristisch en tot in de kleinste details geprogrammeerd automatenorkest. De zeven tango koncertprodukties die het robotorkest in de voorbije tien jaar bracht, leverden ons zo'n groot repertoire op dat het tijd werd daaruit een selektie te maken. Tangos in publiek domein, buiten het bereik van de platte kommercie en meteen ook binnen het bindend tema van onze LPD CD-reeks.

Available now!

Tracks

1 El Choclo Angel Gregorio Villoldo 2:15
2 Tango Tres Godfried-Willem Raes 3:45
3 Vem Cá, Mulata Arquimedes de Oliveira 2:25
4 El Plebeyo Felipe Pinglo Alva 3:40
5 Beatifika Sebastian Bradt 3:55
6 Souvenirs d'Andalousie Louis Moreau Gottschalk 5:45
7 Tango Obligado Barbara Buchowiec 3:15
8 Derecho Viejo Eduardo Arolas 2:20
9 Tango Flamenco Godfried-Willem Raes 3:35
10 Sus Ojos se Cerraron Carlos Gardel 4:50
11 Margaríta E. Valena 2:00
12 Tango Perpetuel Erik Satie 8:20
13 Papas Calientes Eduardo Arolas 1:45
14 Blaffer.Kop.Tango Sebastian Bradt 4:45
15 La Cumparsita Gerardo Matos Rodríguez 5:30

Buy the CD - CD aankopen

Price: € 10,00 plus shipping

If bought on our premises, there is no shipping cost.

Total price including shipping: choose your region

You can also order by

Over roboTango

In de laatste decennia groeide er bij Logos een bijzondere affiniteit met tango, iets waaraan de samenwerking met de protagonisten van de Gentse tangoscene (Polariteit) alsook onze eigen Namuda dans, niet vreemd is. Dat het <M&M> robotorkest ook tango aankan, bewijzen we al jaren met een tematische en gedanste produktie. Nu ook op CD, met puike orchestraties van Sebastian Bradt.

Enerzijds omvat dit album originele komposities van Logos medewerkers, waarbij dus uitbundig gebruik kon worden gemaakt van alle door dit bijzondere orkest geboden mogelijkheden. Zo krijgen we algoritmische tango in Tango Tres en Tango Flamenco van Godfried-Willem Raes, metrische tango nuevo in Beatifika en Blaffer.Kop.Tango van Sebastian Bradt en een wat verstilde tango van Barbara Buchowiec waarin zij zelf de altvioolpartij voor haar rekening neemt.

Anderzijds zijn er stokoude tango's uit de eerste helft van vorige eeuw, die de klank van de oude aangezwengelde grammofoon oproepen: Derecho Viejo en Papas Calientes van Arolas, hitsige milonga's zoals de Oliveira's Vem Cá, Mulata of Valena's Margaríta, zwoele habanera's zoals Villoldo's El Choclo, kolkende tangowalsen zoals Alva's El Plebeyo of Gottschalk's Souvenirs d'Andalousie.

De Argentijnse volksheld Gardel kon natuurlijk niet ontbreken met zijn ogenschijnlijke meezinger Sus Ojos se Cerraron.

Satie's Tango Perpetuel verleent de tango dan weer een meta-niveau door het ironische spel met tangofiguren terwijl de onvermijdelijke afsluiter, Rodríguez' La Cumparsita in een origineel orkestraal licht wordt geplaatst.

Deze CD kwam tot stand met de medewerking van Tango in Gent, Polariteit, Planeet Mars, HoGent - School of Arts en onze subsidienten: De Vlaamse gemeenschap, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen.

Veel luister- en dansplezier,
Godfried-Willem Raes


Credits

Orchestraties: Sebastian Bradt
Ontwerp en constructie robotorkest: Godfried-Willem Raes
Opnames: Sebastian Bradt
CD mastering: Kristof Lauwers
Grafisch ontwerp: Peter Van Lancker

About roboTango

El barrio de las ranas at the end of the 19th century: the most shadowy neighbourhood of Buenos Aires and the birthplace of tango. The world's most stylized mating dance, a melting pot of passion, nostalgia and jealousy, coupled with seduction, oblivion, submission, domination and lust.

Half a world away and a stone's throw from the Port of Ghent: is the Logos Foundation, the beating heart of the musical avant-garde in Flanders. Over recent years Logos has cultivated a particular love of tango, with links to both the Ghent tango scene and its own Namuda dance form. A series of thematic dance productions with the <M&M> robot orchestra has more than proved that the robots, too, can tango. And for the first time, we are releasing some of this music on CD, in brand new orchestrations by Sebastian Bradt.

On the one hand this album includes original compositions by Logos composers, taking full advantage of the possibilities offered by our extraordinary orchestra. You will hear algorithmic tango in Tango Tres and Tango Flamenco by Godfried-Willem Raes, metric tango nuevo in Beatifika and Blaffer.Kop.Tango by Sebastian Bradt and a somewhat muted tango by Barbara Buchowiec in which she plays the viola herself.

On the other hand you will find dusty old tangos from the early twentieth century that evoke the sound of hand-cranked gramophones: Derecho Viejo and Papas Calientes by Arolas, fiery milongas such as de Oliveira's Vem Cá, Mulata or Valena's Margaríta, sultry habaneras like Villoldo's El Choclo, and swirling tango walzes like Alva's El Plebeyo or Gottschalk's Souvenirs d'Andalousie.

And of course we haven't forgotten the Argentine folk hero Gardel with his sing-along eye opener Sus Ojos se Cerraron.

Satie's Tango Perpetuel is tango at meta level with its ironic play on tango conventions, and an original orchestration of Rodríguez' La Cumparsita provides an unmissable finale.

This CD was made possible thanks to the support of Tango in Gent, Polariteit, Planeet Mars, HoGent - School of Arts and our sponsors: the Flemish Community, the City of Ghent and the Province of East Flanders.

Enjoy listening and dancing,
Godfried-Willem Raes

Credits

Orchestrations: Sebastian Bradt
Design and construction of robot orchestra: Godfried-Willem Raes
Recordings: Sebastian Bradt
CD mastering: Kristof Lauwers
Graphic design: Peter Van Lancker