LPD 018 Ancient Music


with:          
Ludwig Van Gijsegem (tenor)          
Marcel Ketels (recorders)          
Stefaan Smagghe (violin)          
Dirk Moelants (viola da gamba, fiddle)          
Sebastian Bradt & Xavier Verhelst (orchestrations)          1. Claudio Monteverdi (1567-1643)Toccata (Orfeo)(XV)0.40free download

Sold out

          robots: piperola, ob, heli, xy, krum, bono, puff, vibi, pp2, trump, so, qt, vacca, thunderwood, troms, simba
2. Guillaume Dufay (ca. 1397-1474)Vergene Bella, Che Di Sol Vestita(DM, XV)3.30free download
          robots: vibi, so, qt, belly, bourdonola
3. Giorgio Mainerio (ca. 1535-1582)Ballo Francese(XV)2.05free download
          robots: piperola, xy, krum, so, qt, troms, casta2, tubi
4. Cipriano de Rore (ca. 1516-1565)Anchor Che Col Partire(MK, SB)3.30free download
          robots: tubi, vibi, xy, pp2, krum, qt, so
5. Claudio Monteverdi (1567-1643)Lamento Della Nympha(LVG, SB)3.35free download
          robots: belly, tubi, xy, krum, pp2, harma, qt, psch, toypi
6. Diego Ortiz (ca.1510-1570)Recercada Primera & Segunda(MK, DM, XV)3.54free download
          robots: puff, piperola, qt, krum, bourdonola, xy, vibi, thunderwood, casta2, humanola, simba, troms, klung, tubi, so
7. Fran�ois Couperin (1668-1733)Les Barricades Mysterieuses(XV)2.35free download
          robots: piperola, qt, tubi, xy, vibi, pp2, thunderwood
8. Anthony Holborne (1545-1602)Pavan (Funerals) & Galliard (Heigh Ho Holiday)(MK, DM, SB)5.40free download
          robots: qt, krum, xy, vibi, thunderwood, troms, tubi, pp2
9. Giovanni Paolo Cima (ca.1570-1622)Sonata a Tre(MK, SS, DM, XV)3.15free download
          robots: Robots: qt, piperola, vibi
10. Gilles Binchois (ca.1400-1460)Tout a Par Moy(MK, DM, XV)3.55free download
          robots: qt, krum, llor, thunderwood
11. Anon. (Dublin Virginal Book 1575)La Romanesca(XV)2.20free download
          robots: piperola, puff, qt, xy, vibi, pp2, so, tubi, casta2, thunderwood, simba, troms
12. Gilles Binchois (ca.1400-1460)Triste Plaisir(MK, DM, XV)2.55free download
          robots: piperola, puff, vibi, qt, tubi, thunderwood
13. Henry Purcell (1659-1695)Dido's Lament(LVG, SB)3.25free download
          robots: belly, tubi, xy, krum, pp2, harma, qt, psch, toypi
14. Fran�ois Couperin (1668-1733)Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins(XV)3.15free download
          robots: puff, piperola, qt, tubi, xy, vibi, pp2, toypi
15. Henry Purcell (1659-1695)Rondeau (from 'Abdelazar, The Moor's Revenge')    (SB)1.20free download
          robots: belly, qt, tubi, xy, krum, puff, vibi, player, thunderwood, snar, so
16. Guillaume Dufay (1397?-1474)Ballata: Invidia Nimica(MK, DM, SB)5.30free download
          robots: vibi, xy, qt, bono, troms, thunderwood, belly
17. Georg Friedrich H�ndel (1685-1759)    Concerto in F Op. 4 Nr. 5(MK, DM, XV)8.30free download
          robots: qt, piperola, so, klung, vibi, xi, krum, humanola, psch, thunderwood
18. Georg Friedrich H�ndel (1685-1759)The Soft Complaining Flute(LVG, MK, SS, DM, XV)    4.55free download
          robots: xy, vibi, piperola, ob, korn, bono, heli, qt, so
19. Georg Friedrich H�ndel (1685-1759)The (In)Harmonious Blacksmith(SB)2.00free download
          robot: toypi solo
20. Marin Marais (1656-1728)Sonnerie de Sainte Genevi�ve du Mont-de-Paris(SS, DM,SB)7.25     free download
          robots: belly, tubi, puff, xy, vibi, vacca, piperola, qt, toypi, krum, korn, pp2, so, heli, simba, thunderwood, snar


Nederlands

In de meer dan veertig jaar van haar bestaan is Stichting Logos altijd al h�t pilootcentrum voor de nieuwe en experimentele muziek in Vlaanderen geweest. Een eigen huisorkest, vervaardigd door grondlegger en artistiek leider Godfried-Willem Raes, en inmiddels bestaande uit meer dan 40 futuristische muziekrobots, moge deze identiteit des te sterker onderlijnen. Het zal dan misschien op het eerste zicht vreemd lijken, dat uitgerekend deze stichting een repertoire van oude muziekstukken programmeert voor haar 21ste-eeuwse, komputergestuurde robotorkest.

Toch is die stap niet zo onlogisch; er zijn immers enkele raakpunten tussen de sc�ne van de oude en de experimentele muziek. Zo delen ze bijvoorbeeld de objektieve benadering van hun ambacht: er is geen plaats voor romantische (zelf)ekspressie, maar wel voor pragmatisme, transparantie en gerichtheid op het muzikale materiaal an sich, niet op een ego dat een in wezen abstrakt medium misbruikt om zich mee uit te drukken. In beide sc�nes wordt ook de grens tussen auteur en uitvoerder opgeheven. Waar in het klassicisme, de romantiek en bij uitbreiding ook im- en expressionisme sprake is van een rolverdeling tussen dirigent, solist, orkest en publiek, ligt bij zowel de oude als de experimentele muziek de nadruk op kollektief samenspel, improvizatie en in de eerste plaats zelfwerkzaamheid. In de renaissance waren veel komponisten (zoals Nicolo Vicentino of Sebastian Virdung) tevens beslagen in het zelf vervaardigen van hun instrumenten. Vaak was hun muziek speciaal voor een bepaald muziekinstrument geschreven. En zo belanden we tenslotte toch bij een belangrijk aspekt van <Mens & Machine>: nieuwe instrumentenbouw, meer bepaald de bouw en het ontwerpen van muzikale robots.

Als stijlexperiment op zich was het van meet af aan een aanlokkelijke uitdaging voor twee Logos medewerkers, de orkestratoren Xavier Verhelst en Sebastian Bradt. Zij programmeerden in samenwerking met blokfluitist Marcel Ketels en gambist/muzikoloog Dirk Moelants een avondvullende voorstelling die op de premi�re in augustus 2007 behoorlijk in de smaak viel. Zo goed zelfs, dat er een jaar later een tweede editie aankwam die fokuste op barokmuziek. Voor deze gelegenheid kreeg het team de medewerking van tenor Ludwig Van Gijsegem en barokviolist Stefaan Smagghe. Een en ander had tot gevolg dat er van het vergaarde materiaal opnames werden gemaakt, gemixed, gemasterd en tot slot gebundeld op deze nieuwste Logos Public Domain cd: <M&M> Ancient Music. Wij wensen u er veel luistergenot mee.

  English

For over forty years, the Logos Foundation has been (and still is) the nerve centre for new and experimental music in Flanders. A homemade orchestra, constructed by Logos' founder and artistic director Godfried-Willem Raes and by now composed of more than forty futuristic musical robots, is strong confirmation of this identity. At first glance, it may seem odd that a progressive organisation such as this had plans for programming and arranging ancient music for a typically 21st century, computer-controlled machine orchestra. Yet the jump between the ancient music and experimental music scenes is not actually that big: there are even certain points of contact between the two.

Firstly, they do share an objective approach towards their craft: instead of searching for romantic (self ) expression, there is room for pragmatism, transparency and a focus on the musical text itself, regardless of any author's ego. In both scenes, the boundaries between author and performer appear to have been abolished. In Classical, Romantic and even Impressionist and Expressionist times, there was a strict socio-musical casting that separated conductor from soloist, orchestra and listener. What a difference with the ancient and experimental music scenes, where the focus is on ensemble-forming, improvisation and personal commitment. In the Renaissance era, many composers (such as Nicolo Vicentino or Sebastian Virdung) were well versed in the art of constructing their own instruments. They often wrote music for a specific instrument in particular. And ultimately this brings us to an important aspect of <Man & Machine>.

As a stylistic experiment, the concept of <M&M> Ancient Music was pretty attractive to some of the Logos members: arrangers Xavier Verhelst and Sebastian Bradt. In close collaboration with recorder player Marcel Ketels and viol player/musicologist Dirk Moelants, they programmed an entire concert which, at its first performance in August 2007, met with considerable appreciation. One year later, they produced a second concert, focusing on baroque music. This time the team was enriched with a tenor, Ludwig van Gijsegem and a violin player, Stefaan Smagghe. As a result of this project, professional recordings were made in our very own studio and later on mixed and mastered by the arrangers. Now here they are on our newest Logos Public Domain release: <M&M> Ancient Musics. We wish you a marvellous listening experience.


Aktueel:

03.08.2009: de twee Monteverdi nummers op deze CD werden vandaag door Klara uitgezonden. Er was ook een kort interview met Sebastian Bradt.

04.08.2009: Drie van de nummers kunnen nu vanaf deze pagina beluisterd en gedownload worden.

05.08.2009: Al zes nummers downloadbaar!

06.08.2009: Prof.dr.Em.Ferdinand De Hen maakte ons de terechte opmerking dat noch Virdung noch Vincentino instrumenten bouwden. Vincentino maakte wel enkele ontwerpen, terwijl Virdung heel wat bestaande instrumenten beschreef en tekende.

10.08.2009: De mp3 downloads zijn nu ook bereikbaar via onze MP3 download pagina.

13.08.2009: Reaktie van Jan Rispens: bedankt voor de mooie CD. Er bestaan geen zekerheden meer.

18.08.2009: Naar aanleiding van het M&M koncert rond middeleeuwse muziek werd de CD aan het publiek voorgesteld.

19.08.2009: De CD werd gerecenseerd in Knack. Lees de recensie hier.

22.08.2009: Maarten Beirens recenseerde de CD in De Standaard. Onder de rubriek 'klassiek'. Da's ook de eerste keer dat ons dat overkomt. (zie rechts op deze pagina)

23.08.2009: 'Inventief en leuk om naar de luisteren. Na het bijwonen van het koncert had ik niet anders verwacht' (Johan Huys)

21.09.2009: Invidia Nimica (Dufay) was te horen op Klara.

23.09.2009: De recensie van de Logos CD Ancient Music is te lezen op Klassiek Centraal in de rubriek Boek en cd. We kenden deze cd 4 sterren toe. Mooi zo! Het zal ons verheugen dat u uw contacten via e-mail en andere kanalen op de hoogte wilt brengen van deze recensie en hoe ze te vinden. Met vriendelijke groeten, Ludwig Van Mechelen Klassiek Centraal www.klassiek-centraal.be Korte Heistraat 30 2800 Mechelen klassiekcentraal@telenet.be (zie onder)


Back to Logos Public Domain Back to Logos Website