lpd 010

johan huys                  

keyboard improvisations

Deze CD is een selektie uit een improvisatiecyklus op klavierinstrumenten die Johan Huys tijdens verschillende koncerten in de Logos Tetra�der heeft gebracht. De wortels van zijn improvisatietechniek zijn terug te vinden in de opleiding die hij genoot als orgelimprovisator (een traditie die teruggaat tot de barok), maar vanaf dit vertrekpunt dwaalt de muziek doorheen diverse regionen en tijdperken.

Johan Huys is klavecinist en organist en was van 1970 tot 1982 klavecimbelleraar aan het Koninklijk Muziekkonservatorium te Gent en werd er vervolgens direkteur van 1982 tot 1996. Als solist en begeleider verzorgde hij talrijke koncerten met onder andere Ren� Jacobs, Theo Mertens, Barthold Kuijken, Philippe Herreweghe en vele anderen.
Hij speelde geregeld samen met ensembles als Parnassus, Collegium Vocale, I Fiamminghi en verzorgde talrijke radio-, televisie- en plaatopnames.
Sedert 1977 is hij jurylid en juryvoorzitter van de internationale wedstrijd "Oude Muziek" te Brugge. Momenteel is hij voorzitter van het Orpheus Instituut.

-tangentenfluegel gebouwd door/built by Ghislain Potvlieghe
-klavichord gebouwd door/ clavichord built by Joris Potvlieghe
 
Improvisatie op tangentenfluegel
(koncert van 11 februari 1993)

"Hij vond de muziek uit om de wilde dieren te temmen en eendracht onder de ambtenaren te brengen". (over Foe-Hoe, de chinese Orfeus die omstreeks 2954 voor Kristus leefde) - Paul Collaer

"Alle metode is rythmus. Heeft men de rythmus in zijn macht, dan heeft men de wereld in zijn macht. Ieder mens heeft zijn individuele ritmiek." - Novalis

"Deze muzikale blokken (frasen, motieven enz...) verschaffen het materiaal voor het bouwen van grotere eenheden van verschillende aard, overeenkomstig de eisen die aan struktuur gesteld worden. Op die manier kan voldaan worden aan de eis van de logika, samenhang en bevattelijkheid in relatie tot de behoefte om kontrast, afwisseling en soepelheid van presentatie." - Arnold Schoenberg

"De onuitsprekelijke innigheid der muziek, krachtens dewelke zij als een vertrouwd en toch ook eeuwig onbereikbaar paradijs aan ons voorbijtrekt, en zo volmaakt verstaanbaar en tevens ondoorgrondelijk is, berust op haar vermogen om de diepste aandoeningen van ons wezen te vertolken, doch onberoerd van de werkelijkheid en haar ellende. Evenzo is de ernst, die haar zo innig eigen is, dat men zich het lachwekkende binnen haar sfeer ternauwerdood kan indenken, hieruit te verklaren, dat haar object niet de voorstelling is, want alleen in betrekking tot deze laatste kan van vergissing en lachwekkendheid gesproken worden, doch w�l en onmiddellijk de wil, dus werkelijk het ernstigste van al wat ons bekend is, vermits alles ervan afhangt." - Arthur Schopenhauer

"Ik leef liever, ik adem liever dan dat ik werk. Ik denk niet dat mijn werk vanuit sociaal oogpunt ook maar enig belang zal hebben in de toekomst. Vandaar dat mijn kunst, zo u wilt, de kunst te leven zou zijn; elke sekonde, elke keer dat je ademt vormt een kunstwerk, dat nergens geregistreerd staat, dat visueel noch cerebraal is. Het is een soort van konstante euforie." - Marcel Duchamp
  Improvisatie op klavichord
(koncert van 27 april 1995)

1. Een verkennend begin waarin enkele tonen in al hun eenvoud aan het publiek (indien aanwezig) worden voorgesteld.

2. Poging om een subjektief-logische samenhang tussen enkele van de zojuist ge�ntroduceerde tonen te bewerkstelligen, waarbij deze poging door de inmenging van enkele parasieten bij voorbaat tot mislukken lijkt gedoemd.

3. Hernieuwde poging, gebruik makend van effektvolle middelen.

4. Triomf van deze effekten ofte de overwinning van het extraverte maatschappijbeeld I.

5a. De dageraad van een nieuwe navelstaarderij ofte het begin van maatschappijbeeld II.

5b. Invloeden van buitenaf komen dit ontluikend maatschappijbeeld ietwat verlevendigen, teneinde het niet geheel denkbeeldige gevaar het publiek (indien nog aanwezig) te vervelen, de kop in te drukken zonder al t� agressief te worden. Ook hier is fundamentalisme ten zeerste ongewenst.

6. Aangezien het nu reeds te laat is om hier een nihilistische pauze in te lassen, wordt dan maar het einde voorbereid door een toccata-achtige finale aan te vangen, doch aangezien een toccata zich niet zo goed leent voor een verklanking op een klavichord, kan het ook iets anders - zijn, wat het ook moge betekenen. Liefst niets.

Het einde van het voorgaande, met tot slot een diminuendo om geheel aan het eind de ware ziel van het gemaltraiteerde instrument bloot te leggen. Een moment van bezinning en ernst waarbij de stilte toonaangevend is. Het gelouterde publiek (indien aanwezig) keert huyswaarts.
1.437 kB fragment tangentenfluegel   fragment klavichord 2.110 kB
home

Prijs: 10,00 Euro, binnenlandse verzending = 2,50 Euro, internationale verzending = 5 Euro
Price: 15,00 Euro international shipping included
Order via email: info -at- logosfoundation.org

  up