Godfrieds Galboot

oprispingen bij de aktualiteit - WEBLOG

Wie wil reageren kan dat doen via mijn paginas op Facebook!

Godfried-Willem Raes

04.06.2024: Geleend, maar helemaal mee eens: Wij hadden hier geen meisjesbesnijdenis. Tot de Islam kwam. We hadden geen gedwongen huwelijken met een onbekende vent uit het thuisland. Tot de Islam kwam. Geen neef-nicht huwelijken met gehandicapte kindjes als resultaat. Tot de islam kwam. Geen vermoorde meisjes wegens eerwraak. Tot de islam kwam. Geen groepsverkrachtingen. Totdat de Islam kwam. Geen onveilige zwembaden en stranden. Tot de Islam kwam. Geen aanslagen in de tram. Tot de Islam kwam. Geen oude mannetjes die van hun fiets getrapt werden of kapotgebeukt terwijl ze hun hondje uitlieten. Tot de islam kwam. Geen sadistische moorden op kinderboerderijdiertjes. Tot de Islam kwam. Geen groepen hyena's die rotzooi willen trappen.Tot de Islam kwam. Veel en veel minder criminaliteit. Tot de Islam kwam. Minder mensen in de Bijstand. Tot de Islam kwam. Alleen wie zich bekeert wordt met rust gelaten. Zo doet de Islam dat al 14 eeuwen met veel succes. Het is de schuld van de Deuglinksers. De wegkijkers. De vergoeilijkers. De zwijgers. De lafbekken die liever hun dochter laten verkrachten en hun zoon laten kopschoppen dan dat hun goegemeente zou kunnen denken dat ze racistisch waren.
01.06.2024: De KEW bestaat dat nu nog altijd?
01.04.2024: De federale regering heeft zopas beslist dat de anti-islam spray die in de Brico's wordt verkocht, uit de rekken moet worden gehaald. Wie nog een spuitbus wil, krijgt die vandaag nog tot 11u gratis in elke Brico winkel.
31.03.2024: Wat is een strijkerssektie eigenlijk meer dan de maizena van het orkest?
30.03.2024: De metode van de muziekgeschiedenis bestaat er aan de Gentse Universiteit klaarblijkelijk in, je tegenstander gewoon monddood te maken en te vermoorden. Zou die 'wetenschap' ook al in handen van 'socialisten' zijn gevallen?
29.03.2024: Vooruit verzet zich met klem tegen de werking van de demokratie. Past daar geen cordon sanitaire op?
28.03.2024: De Koerdisch-Turkse oorlog is nu ook in Gent aangekomen. Lang leve de diversiteit...
22.03.2024: En met die aanslag heeft de zegen van de diversiteit nu ook Moskou verrijkt...
20.01.2024: Thiery Baudet heeft eens op een punt groot gelijk: Vlaanderen hoort inderdaad bij Nederland thuis. Misschien moest NVA toch maar eens overwegen om ook een Nederlandse afdeling op te richten...29.12.2023: QO2: kan dat? Een organisatie die alleen eentalig in het Engels communiceert en publiceert en dan nog zwaar structureel (over)gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap???
20.12.2023: Toch eens iets goeds te melden uit het Frankrijk van Macron. Een eerste stapje in de goede richting ter bestrijding van de illegale migratie en de ondermijning van de eigen kultuur...
14.11.2023: Bij de Kunsthal in Gent -een heel zwaar gesubsidieerd kunstproduktiehuis, presteren ze het om hun inkomsten af te staan aan de Palestijnen... Je zou voor minder hun subsidies geheel moeten schrappen.
20.10.2023: En toch kunnen we geen greintje sympatie opbrengen voor Hamas.
05.10.2013: Het kampanjeteam rond Conner Rousseau doet schitterend werk, en dat zonder paginagrote krantenadvertenties te moeten betalen. Nu slagen ze er zelfs in tonnen stemmen bij het Vlaams Belang weg te halen. Zat de waarheid brullen maakt je inderdaad vaak zowel sympatiek als ongenaakbaar zoals blijkt.
27.08.2023: Dat Sven Pichal een socialist is, mag zeker weer eens geen toeval heten...
26.08.2023: Reinigingsakties zoals in Bruxelles-Midi zouden best ook in Gent dagelijks doorgevoerd moeten worden.
07.07.2023: Als je een vrouw op de bok zet, mag je die dan ook bezwangeren?
02.07.2023: Rellen in Frankrijk: een geweldige kieskampanje voor het FN is losgebroken.
01.07.2023: Muzikologen die het nooit verder hebben gebracht dan het samenstellen van wat kompilaties uit triviale en veelal volstrekt onwetenschappelijke literatuur zouden toch nooit het ambt van hoogleraar mogen bekleden, laat staan enige macht toebedeeld krijgen in allerlei raden en kommissies. De schade die ze toebrengen aan de muziekkultuur is enorm. Ze scheppen met veel geld hun eigen waarheid en hebben daarbij een destruktieve macht gericht tegen een echt bevrijdende en vernieuwende muziekkultuur.
28.06.2023: De diktatuur van de multikulti pocopomo's verzwijgt ons dat die doodgeschoten 'jongere' eigenlijk een misdadiger van gemeen recht was die al lang door de politie werd gezocht... En weer wordt Frankrijk -en nu ook in het kielzog Bruxelles- onderworpen aan de terreur van 'jongeren'.
16.06.2023: Dankzij Conner Rousseau weten we nu ook weer hoe dat rok-Werchter 'festival' in het Vlaamse canon is terecht gekomen...
14.06.2023: Vele jaren al heb ik me ingezet -en doe het nog steeds trouwens- voor het ontwikkelen van software die in staat is emoties te herkennen in muzikale vormen en in de gebaren die eraan ten grondslag liggen. En nu zouden bepaalde stemmen dat nu juist willen gaan verbieden? Ik gruwel bij de gedachte aan een dergelijk reactionair beleid...
13.06.2023: Elk baasje is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Op precies dezelfde wijze moeten ook ouders verantwoordelijk worden gesteld voor krimineel gedrag van hun kinderen.
04.06.2023: De jankmadammen dolven het onderspit in de propagandawedstrijd voor de monarchie. Spijtig dat de huidige winnaar niet nog een terts lager uitkwam. Bas gaat toch boven baryton.
02.06.2023: De Gentse Blaarmeersen zijn weliswaar in oorsprong een overstromingsgebied, maar dat Bruxelles het misbruikt als overstromingsgebied voor haar riolen kan heus niet door de beugel. De goede oplossing voor de Blaarmeersen is natuurlijk om er een naaktstrand en integraal een naaktrekreatiezone van te maken.
08.04.2023: Pijnlijke feiten op een rijtje: 40% van alle in Belgique uitbetaalde leeflonen gaan naar niet-belgen. 44% van de niet uit de EU afkomstige migranten werken niet noch zijn ze werkzoekend. 40% van alle gevangenen is allochtoon. Driekwart daarvan is bovendien illegaal.
01.04.2023: Alles in het teken van Rachmaninov vandaag op Klara. Als dat geen aprilgrap is...
26.01.2023: Dat ik dit in mijn leven nog moest meemaken: een muzikologie die helemaal ten dienste staat van macht en establishment: een snertboek over Tchaikowsky's onbenullige opera Evgeny Onegin als onderdeel van de propagandamachine van de platgesubsidieerde Belgische muntschouwburg in Bruxelles... En dan zouden we het nog niet mogen hebben over belangenvermenging en lobbyisme?

13.12.2022: Zou er dan toch iets van aan zijn, dat overal waar socialisten macht hebben, er een geur van korruptie te bespeuren valt... In elk geval blijkt dat niet alleen in het Europees zowel als het Federaal parlement, maar zeker ook in de ministeriele advieskommissies zo te zijn... We mochten het aan den lijve ondervinden.
18.11.2022: Ned Rorem: Sommige mensen zijn echt geen dag te vroeg gestorven... "Even with all the vulgarity and despite everything, artistically I think America is the most interesting country in the world today," says Rorem. "It's certainly more interesting than France or Germany. "I can't really name you any composers in Europe that I find interesting. But I could name a dozen American composers I find of interest. " En die zou ik ernstig moeten nemen?
11.11.2022: Het is verleidelijk het denkbeeld te koesteren dat indien de ramp Belgique Vlaanderen niet was overkomen in 1830, we zelfs nooit in die vreselijke eerste wereldoorlog betrokken zouden zijn geweest. Geen slagvelden, geen doden, geen 'aktivisme', geen gifgas, geen Ijzertoren... De Verenigde Nederlanden van peis en vree.
10.11.2022: Vlamingen die menen Belgie te kunnen omarmen vertonen toch ernstige symptomen van het Stockholm syndroom.
08.11.2022: Zopas het postuum verschenen Marc Grammens boek gelezen. Vroeger was ik een trouwe lezer van 'De Nieuwe' trouwens. Voorwaar dat was een ware zielsverwant, ook al deel ik volstrekt niet zijn katolieke background noch zijn tamelijk dom verzet tegen eutanasie. Ware hij niet redelijk doof geweest, ik had hem vast en zeker tot adept van Logos kunnen bekeren. Een rechtgeaarde vlaamsgezinde stem die bovendien ook nog een van mijn medestanders was inzake spelling. Enkele citaatjes die me nauw aan het hart liggen:
04.11.2022: Dat ik nu nog steeds mijn abonnement op De Standaard niet heb opgezegd, begrijp ik zelf niet meer. Het is helemaal een extremistische Belgicistisch-nationalistische poco-pomo propagandakrant geworden
01.11.2022: Oswald Van Ooteghem is overleden. Hij werd 98 jaar en behoorde tot de goede vrienden van wijlen mijn vader Leo Raes met wie hij een oorlogsverleden deelde.
03.09.2022: Vandaag toch nog eens een poging gedaan om Meyerbeer's Les Huguenots te beluisteren op Klara. Het onder elk aanvaardbaar peil gezakt niveau van dat Munt-orkest is ontstellend en valt al op vanaf de eerste noten van de ouverture. Voorts blijft het een jammerlijke draak van een stuk. De uitvoering ervan blijkt alleen ingegeven door de noodzaak de enorme middelen waarover dat operahuis sedert Mortier beschikt ook te kunnen spenderen.
02.09.2022: Zopas terug ontsnapt uit de gevangenis van Facebook. Mijn misdrijf deze keer? Op de Facebook groep van de atheisten waarbij ik aangesloten ben, verscheen de vraag wat we als atheisten zouden doen indien zou blijken dat er toch een god was. Op die vraag was mijn antwoord direkt, dat het dan onze plicht was hem te doden.
16.08.2022: Muzikologen die een volstrekt retardaire figuur als Benjamin Britten een belangrijke plaats toedichten in de muziekgeschiedenis van de 20e eeuw, maken zich toch wel bijzonder verdacht en ongeloofwaardig. Zeker als ze dan nog het graf proberen delven voor wat in die eeuw werkelijk vernieuwend was, zoals de konservatieve en geblinddoekte muzikoloog Richard Taruskin dat doet, door die verfrissingen voor te stellen als marginale akademische Spielereien.
14.08.2022: De waanzin van het geloof heeft weer toegeslagen. Salman Rushdi is deze keer het slachtoffer.
21.07.2022: Als vandaag al een feestdag zou mogen zijn, dat is het wel omdat op die dag Hippoliet Van Peene de tekst neerpende voor 'De Vlaamse Leeuw'.
13.07.2022: Dat krijg je dan met socialisten aan de macht: In Molenbeek zal dit jaar nog 5.600 euro belastingen moeten betaald worden per zelfscankassa in winkels. De taks maakt deel uit van een 'diversere' belastingaanpak. Het Logos robotorkest staat wat te wachten met zulke anachronisten aan de macht... Gecanceld hebben ze ons nu al vanwege onze robots, nu nog wat afpersen misschien? Hallo Vooruit?
06.07.2022: Nu moet vooral maar niemand het in zijn hoofd halen om de brand in de Antwerpse unief -of wat daarvoor moet doorgaan- in verband te brengen met het woke gehalte van die instelling...
04.07.2022: Richard Taruskin overleden. Ik zal hem niet missen, hij beoefende het soort politieke, eenzijdige en alleen als geschiedenis opgevatte muzikologie, die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de onderdrukking van al wat echt vernieuwend is in de muziekkultuur. Helaas is zijn kwalijk gedachtengoed diep doorgedrongen in onze universiteiten en zo ook in de ministeriele advieskommissies voor klassieke muziek...
01.07.2022: Wat moeten we aan met 'pertinentie'... Wil Francis Maes ons dan wel eens uitleggen hoe je de 'pertinentie' van een organisatie (en een belangrijke progressieve stroming binnen de muziekcultuur...) kan bepalen zonder die organisatie ooit te hebben bezocht, laat staan met enige ernst bestudeerd te hebben? Het hele systeem is fundamenteel ziek en de hele sector van de experimentele instrumentenbouw wordt schromelijk gediscrimineerd. Wie de onheuse behandeling van Stichting Logos zelf wil beoordelen, we hebben ons dossier evenals de afwijzing ervan publiek gemaakt: https://www.logosfoundation.org/general/5j_plan_ingediend_2023_2027.pdf en https://www.logosfoundation.org/general/defadvies_logos_2023_2027.pdf Het zal duidelijk zijn dat de commissie, in het bijzonder Vincent Goris, Frederik Styns en Francis Maes ons heel welbewust heeft willen (ex)termineren.
25.06.2022: Moeten academici die in kommissies zetelen en oordelen vellen over zaken waar ze volstrekt niets van kennen of -erger nog- waar ze om politiek ideologische redenen tegen gekant zijn, niet als misdadigers worden veroordeeld? Maar ja, ze zijn zelfbenoemd rechter in een rechtbank zonder advokaten...
08.05.2022: John Cage, in 1982 over Glenn Branca's 'muziek': "If it was good intentions he was demonstrating, with vehemence and power, it would be one of these strange religious organizations we hear about. Or if it was something political it would resemble fascism. In neither case would I be want to be part of it." (1982).
20.04.2022: Grootse fusieplannen in Mechelen: Zou het niet kunnen kaderen in een komplot om Mechelen tot Vlaamse hoofdstad te maken? Bruxelles is immers voor Vlaanderen een verloren zaak en als het dan tussen Antwerpen en Gent zou gaan, wordt Mechelen de derde hond om met het been te gaan lopen... Lunalia blijkt niets meer te zijn dan een maskerade voor deze demarche. De maffia werd er alvast ingeschakeld.
10.04.2022: Konservatief betekent voortaan het instandhouden van een instelling waarbinnen aan experimenteel artistiek onderzoek wordt gedaan ; het focussen op wat buiten de klassieke koncertpodia gebeurt: audio-art, installatiewerk en produkties in de publieke ruimte; onderzoek naar algoritmische produktiemiddelen voor muziek; het ter beschikking stellen aan jonge komponisten van een uitgebreid volledig geautomatiseerd orkest; het onderhouden en verder ontwikkelen van muzikale robots en human interfaces voor hun bespeling... en dat volgens de ministeriele advieskommissie voor klassieke muziek. Hoe bruin kunnen ze het bakken...
04.01.2022: De veroordeling van die onnozele dokter Jef valt zwaar te betreuren. Niet dat we ook maar een greintje sympatie hebben voor zijn uitspraken, maar de gerechterlijke veroordeling ervan ondermijnt niet alleen de vrijheid van expressie, maar ook de legitimiteit van het recht zelf.

17.11.2021: Zouden ze de 90-ste verjaardag van Ceaucescu ook proberen te vieren bij Matrix?
16.11.2021: Is het niet de hoogste tijd om neo-klassiek nu eens eindelijk als een vorm van terrorisme te benoemen?
07.11.2021: Is 'het' vrijheidsdiscours ontaard? Zo ja, is dat onstellend? Heeft het vrijheidsideaal (van wie?) geleid tot een weigering van verantwoordelijkheid? Zo ja, is dat tragisch? Wat moeten we met de drie 'verduidelijkende' retorische gelijkstellingen: Vrijheid om niet samen te werken. Vrijheid om niet gevaccineerd te worden. Vrijheid om demokratische spelregels aan de laars te lappen. Werd 'de samenleving' vroeger beschouwd als de zorg voor de ander? Werkelijk? Is dat nu plots anders? Is de samenleving vanaf nu een jungle waarin iedereen zijn zin mag doen? Werkelijk? Wat een opgeblazen en pretentieus geraaskal toch... Foei. Of is het een sollicitatiebrief van Hertmans voor een speldje in de ridderorde van de Belgische koning der afgehakte handjes in Kongo?
06.11.2021: Zou de Vlaamse regering nu toch niet eens overwegen om een heuse Vlaamse radioomroep op poten te zetten in plaats van dit over te laten aan een eng-Brussels-nationalistische kliek?
05.11.2021: Tegen de slijmerige banaliteit van Pieter-Jan Van Assche en Astrid Stockman is de uit-knop op de radio een goed verweer.
02.11.2021: Klimaattop in Glasgow, en niemand die ook maar met een woord durft reppen over de noodzaak tot stoppen van de bevolkingstoename en van de migratiestromen.
01.11.2021: Het is inderdaad niet zonder risico af en toe om te kijken en iets uit het verleden op te diepen. Naar aanleiding van een totaal gekastreerde uitvoering van een werk van Lodewijk Mortelmans in Bruxelles, diepte ik uit mijn bibliotheek het boek op dat Jan Broeckx erover schreef in 1942. Ik herlas het helemaal, en hoewel de taal vandaag wat gedateerd overkomt, bleek het merkwaardig terzake en korrekt. Maar, daardoor is nu wel een achterstand ingetreden en werd mijn stapeltje te lezen boeken, alweer een vervaarlijk stukje hoger.
15.09.2021: In een behoorlijk nabije toekomst zullen alle legers alleen nog uit nerds bestaan die goed zijn in komputerspelletjes. Die spelletjes besturen dan echter wel echte militaire drones. Voor soldaten is echt geen toekomst meer. Echte anti-militaristen moeten dan ook onbaatzuchtige hackers worden.
07.06.2021: Dat een muzikoloog -die naam onwaardig trouwens- nu alweer onevenredig veel zendtijd toegemeten krijgt voor alweer een onbenullig en volstrekt onwetenschappelijk weetjesboekje over muziek is tartend voor al wie ook ooit een ernstig muziekboek schreef en werd doodgezwegen. Dat die diepgefrustreerde nitwit het enkele jaren geleden, en dit jaar nog eens opnieuw in een Matrix publikatie, presteerde een 'landschapsschildering van het Vlaamse Muziekleven' in opdracht van de overheid te schrijven en daarbij met geen gebenedijt woord te reppen over Stichting Logos en de musici die er rond draaien is niet alleen een opzettelijke gemene streek, maar bovendien ook korrupt misdadig.
03.06.2021: Zouden de Grieken de eersten zijn die erin slagen met een geluidskanon (aangestuurd met rock of opera vermoeden we...) hordes inbrekers in de Europese Gemeenschap op afstand te houden? Het is ons bekend dat de Amerikanen dergelijke wapens al hadden uitgetest in Vietnam, maar de collateral damage bleek te groot... Stel je voor dat die misdadige hordes zich plots tot de rock-muziek of opera zouden bekeren.
02.06.2021: Zolang er nog een enkele katoliek overblijft in Vlaanderen is er al aan de verstikkende diversiteitsdwang voldaan. Moslims zijn daarbij volstrekt overbodig.
01.06.2021: Dat een van de notoir meest korrupte musici nu ook al een cyclus voor de Dossin kazerne -had die niet een geweldig onrecht als thema?- mag gaan verzorgen, voorspelt niet veel goeds. Het is een blaam voor het muziekleven in Mechelen.
06.05.2021: Hoe mensen hun eigen naam uitspreken kan toch ook niet steeds een richtlijn zijn voor hoe we het zelf moeten doen: Phill Glass is in het platte NY dialekt inderdaad Phill Gles -en zo menen ze het op Klara te moeten uitspreken- maar het lijkt me de verstaanbaarheid niet ten goede te komen, wanneer we dit ook zouden overnemen. Moeten we dan een Gentenaar die De Koning heet als Dekeunink gaan uitspreken omdat hij het zelf zo zegt?
09.04.2021: De waanzin van het woke-'denken' levert ons in elk geval een uiterst simpel argument op tegen alles wat ook maar in de verste verte ruikt naar jazz- en popmuziek: het is allemaal kulturele toeeigening. Het kapitalisme exploiteert hier het simplisme van afrikaanse kulturen en slaagt er zo in het komplekse en eigene van de west-europese muziekkultuur te vernietigen.

22.01.2021:Over diversiteit gesproken :

"Eind mei organiseert Bozar een driedaags symposium 'Race, power and culture' dat dieper ingaat op de raciale machtsverhoudingen en (het gebrek aan) diversiteit binnen de Belgische culturele instellingen. Kunstenaars, activisten en academici nemen het woord en gaan in dialoog. Samen gaan ze op zoek naar nieuwe strategieën om raciale machtsverhoudingen op Europees cultureel niveau te deconstrueren." Bruzz
"De academische wereld begint dat te beseffen. De Universiteit van Antwerpen lanceert een diversiteitsoffensief .. Ook aan de Leuvense faculteit Letteren komt er dit najaar een nieuw verplicht vak over interculturaliteit in grenzen, beelden, identiteiten en taal. De decolonization of the mind komt er uiteraard aan bod. " De Standaard
"Met deSingel wil ik inspelen op de grote debatten van onze tijd - ... de herverdeling van de macht, dekolonisatie ... - maar liefst via concrete daden.... Je kan nog twintig opiniestukken schrijven over diversiteit, als je in je werking zelf niets verandert, is het een loos gebaar." Hendrik Storme, directeur De Singel
"Hoewel er op het vlak van dekolonisatie en inclusiviteit natuurlijk altijd nog veel kan gebeuren, vind ik wel dat de organisatie keuzes durfde te maken in programma en communicatie om bepaalde publieken op een veilige manier te betrekken. Ik voelde me ook altijd fysiek op mijn gemak als ik in de Beursschouwburg kwam. Mijn lichaam verkrampte niet, zoals ik dat bij andere huizen wel vaak had. " Melat Gebeyaw Nigussie , directeur De Beursschouwburg
"Mijn sleutelwoord zal diversiteit zijn." Peter de Caluwe, De Munt
"Er is nog wel wat werk aan de winkel. Inclusie van transgender kunstenaars is nog zo een aspect waarin dit land achterloopt. " theatermaakster Nele Van den Broeck
"Als de VRT echt de rol van openbare omroep wil spelen anno 2021 moet het personeel op alle niveaus en redacties dringend een weerspiegeling van de superdiverse samenleving worden. Alleen zo gaan jullie tv kunnen maken voor een breed publiek. En dit moeten jullie ook afdwingen van alle productiehuizen waarmee jullie samenwerken. Zoals het nu is lijkt bijna alles gemaakt te zijn door en voor een witte middenklasse. En voor jullie weer snel in de pen kruipen om excuses op te sommen nog dit spreekwoord: wie iets wil doen vindt een middel wie niets wil doen een excuus. " Theatermaker Mourad Bekkour.
"Deze pijnlijke episode betekende een breuk in Lamrabet’s oeuvre, omdat het werk aan een volgende roman erdoor onderbroken werd. Ze heeft wel geleid tot een andere publicatie: Zwijg allochtoon! (2017). Dit lange essay maakt op een genuanceerde manier duidelijk hoe onvriendelijk en discriminerend onze samenleving is ten opzichte van burgers met een gemengde achtergrond. Zoals in het Vlaamse taalgebied al te zelden gebeurt, zoekt het essay aansluiting bij ideeën die vigeren in het internationale vertoog over dekolonisatie en diversiteit. Lamrabet’s analyse vormt daarin een bijzonder noodzakelijke en nuttige bijdrage, omdat het over de situatie in Vlaanderen en Brussel gaat, en omdat ze zo rechtstreeks uit haar eigen ervaringen kan putten." laudatio Cultuurprijs KUL 2019-2020
"Diversiteit is ook meer dan kleur. TAZ is een festival dat, meer dan andere, mensen in zijn zalen krijgt die anders niet aan cultuur participeren .Wij ontwaren niet die ‘zee van witte mensen’ of ‘oude witte mannen met wit haar’. " Luc Muylaert Artistiek leider TAZ.
"Dekoloniseren is niet voor niks een werkwoord. Het is een proces waarbij we streven naar een nieuwe kijk: Europa is niet langer het centrum van de wereld, we worden ons bewust van onze ‘witte bril’ en leren hoe we die kunnen afzetten. " Stad Gent
"De enige oplossing is het omarmen van openheid, diversiteit en internationalisme. Zowat alles waar wij in Vlaanderen niet vertrouwd mee zijn, met andere woorden. .. Als we zo’n attitude kunnen inbrengen in de hyperdiverse wereld van nu, dan hebben we heel wat bereikt. " Bart De Baere , Muhka.
"Afgelopen jaar werd journaliste en onderzoekster Warda El-Kaddouri door de Buren, een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat, uitgeroepen als de meest inspirerende, opkomende denker van het moment. Ze schrijft voornamelijk over de thema’s inclusie, racisme, discriminatie en duurzaamheid. " Kifkif.
"Voor deze thesis ligt de focus op het koloniaal verleden van de voormalige Belgische kolonies maar in WIELS kiest men er bewust voor zich niet toe te spitsen op een bepaalde geografische invalshoek. Ook dit kadert binnen een dekoloniserend of postkoloniaal denken waarbij net wordt getracht om zoveel mogelijk verschillende invloeden van overal samen te brengen. Die dekolonisering wordt hierbij dan bovendien nog uitgebreid naar het denken over dingen, dieren of organische stoffen. Hoe dit precies gerealiseerd dient te worden is een complexe vraag en een voortdurende opdracht. "
Postkoloniale kunst in Belgie en de musealeconstellatie. Onderzoek naar het postkoloniaal denken bij kunstenaars en de invloed van curatoriële praktijken ( UGent) "
"Het monoculturele integratiemodel is misschien nog altijd het interessantste recept om in verkavelingsvlaanderen veel stemmen te halen, in onze superdiverse steden, met het oog op een gedeelde toekomst is het een dood spoor. We moeten ons, zoals Eric Corijn terecht stelt, meer bezighouden met samenlevingsopbouw dan met gemeenschapsvorming. Daar is theater, en bij uitbreiding cultuur, een ideale hefboom voor. " Michael De Cock, directeur KVS ( " Zijn aanstelling in de KVS lijkt dan ook een logisch vervolg op het 'stedelijke' beleid van Jan Goossens. Onder diens leiding schoof de KVS de voorbije 15 jaar nadrukkelijk op in de richting van een theater dat midden in de stad staat en reflecteert over grootstedelijke onderwerpen als diversiteit en multiculturaliteit. Ook Michael De Cock is die thema's genegen als kunstenaar." )
"De mentaliteit in Vlaanderen hinkt achterop. Vroeger was Vlaanderen stedelijk, in de middeleeuwen bijvoorbeeld, maar daarna bleef het lang ruraal. Bijgevolg kwamen de industrialisatie en verstedelijking pas laat op gang. En toen ze op gang kwamen, en ik druk me plat uit, evolueerde de mentaliteit niet mee. Vlaanderen heeft lang de culturele prijs voor de verstedelijking niet betaald. En nu moet er met verschil omgegaan worden " Eric Corijn, VUB
" Persoonlijk vind ik dat het niet aan de kunst is om te moraliseren, maar wel om verhalen te vertellen. Verhalen die je uitnodigen om je in de andere te verplaatsen en zo dichter bij de andere te komen. ... Begrijpen we dan niet dat de wereld van morgen een wereld is waar we diversiteit niet als een stap achterwaarts maar als een stap voorwaarts moeten zien? Ik wil in ieder geval positief blijven denken. Ik woon in de Rand rond Brussel en wil vooruit met deze stad. " auteur Stefan Hertmans
" De mentale infrastructuur die de kolonisatie schraagde, wordt tot vandaag immers in stand gehouden. En zolang die onbewust en onbenoemd blijft, heeft ze een stevige greep op onze samenleving en de heersende machtsverhoudingen tussen mensen. Dat uit zich in hoe we met vluchtelingen en minderheden omgaan, in beeldvorming en representatie van diversiteit in de media, in politiegeweld en controles van gekleurde jongeren ... en ook in de kunsten. Vandaar de noodzaak om te dekoloniseren: om onze geesten en gebruiken te dekoloniseren, onze openbare ruimte en universiteiten, onze kunsten. " Stadsdramaturge KVS Kristin Rogghe
" Ik zie dat de Brusselse cultuurinstellingen gespleten zijn als het op dekolonisering aankomt. Ze willen dat thema behandelen, ze willen dat publiek bereiken. Maar ze zitten nog vast in oude mechanismen. Michael De Cock koos voor diversiteit, met drie stadsdramaturgen: Kristin Rogghe, Tunde Adefioye en Gerardo Salinas. De institutionele kant en positionering van de KVS zien er goed uit. Maar in hun manier van werken is die nieuwe blik nog niet doorgedrongen. " activiste Gia Abrassart
" Ze stelt vast dat de cultuursector vaak de mond vol heeft van ruimdenkendheid en grootse idealen, graag bezig zijn met relevante thema’s als diversiteit en klimaat, maar dat als puntje bij paaltje komt vooral voor de bühne doen. Begrijpelijk, want echte verandering is moeilijk, maar wel frustrerend." interview met auteur en klara-redacteur Heleen Debruyne voor deBuren
" Op dit moment kleurt het plaatje nogal mannelijk, erkent Rau, maar hij benadrukt dat hij volop in gesprek is met theatermakers die het NTGent met wat diversiteit moeten injecteren. “We willen meer brengen dan oude, blanke mannen die doorbomen over hun mineure psychologische besognes. " Milo Rau, NTGent
" De realiteit is dat we in een superdiverse samenleving leven. In onze grootsteden wordt de meerderheidsgroep van weleer één van de vele minderheden ... Daarom spitst Hart boven Hard zijn visie op diversiteit in eerste instantie toe op etnisch-culturele diversiteit, hét strijdperk van vandaag. Dat wil niet zeggen dat we andere verschillen en machtsverhoudingen, zoals gender of fysieke mogelijkheden, links laten liggen....We verwerpen het assimilatiemodel en kiezen voor de principes van samenleven in superdiversiteit . ..We eisen verplichte streefcijfers bij aanwerving voor een job, om discriminatie op de werkvloer te doorbreken...We pleiten voor het afschaffen van het hoofddoekenverbod bij loketbedienden van de overheid. ... We verzetten ons tegen de bezettingspolitiek van Israël jegens Palestina." Visietekst Hart boven Hard
" Volgens ons zit de politieke urgentie eerder in het onderhouden en intensifiëren van een veelzijdig ontmantelingsproces. Dit proces zou bestaan uit een deelname van de openbare ruimte en van al wat daar gebeurt aan talrijke andere sociale eisen en organisaties: restitutie van de gestolen goederen, ommekeer van de postkoloniale geopolitiek, de haat tegenover zwarte mensen en het systemisch racisme, het politiegeweld en slachtpartijen aan de Europese grenzen, proactieve strijdacties tegen discriminatie en geschiedenisonderwijs over de dekoloniale strijd, ontmanteling van racistische folklores en een einde aan blackface, etc. ' opiniestuk kunstenaars, wetenschappers, onderzoekers, journalisten, burgers in De Wereld Morgen
" Volgens bloemlezingen als Zwart en Afrolit ziet men de kracht van de diversiteit van de diaspora in de Nederlandstalige literatuur nog onvoldoende door restanten van het koloniale denken. ... Veel te weinig horen we schrijvers, man of vrouw, vertellen door welke vrouwelijke auteurs ze zijn beïnvloed of welke niet-westerse auteurs ze bewonderen ... De schrijvers van schoolboeken zouden dat eveneens mogen doen, opdat zij boeken schrijven die een afspiegeling zijn van de diversiteit van onze wereld. " Fleur Speet, Jannah Loontjens, Manon Uphoff en Annelies Verbeke zijn lid van het schrijverscollectief Fix dit, dat zich inspant voor meer diversiteit in de canon en het literaire veld.
" De viering van diversiteit in de jaren zestig maakt plaats voor angst. Een groeiend migrantenaantal is daarvan de voornaamste oorzaak. Westerlingen zijn als meerderheid bang om minderheid te worden. "Die angst is heel reëel [ ... ] Politici en media die volop inzetten op die angst voor minorisering maken het samenleven intussen extra moeilijk, want die diversiteit zal niet meer verdwijnen". Geert Buelens, Universiteit Utrecht
" De courante ideeën die we hebben in verband met ‘normale’ identiteit blijken evenmin bestand tegen de test van de superdiverse realiteiten...We moeten ook heel wat courante ideeën herzien inzake informatie, kennis en leerprocessen...Algemeen genomen komt het erop neer dat we in de sociale wetenschappen zowat alle courante uitgangspunten moeten herijken...Als superdiversiteit één zaak heeft duidelijk gemaakt is het dat we nauwelijks iets kunnen vooronderstellen met betrekking tot de structuur van onze samenleving en de kenmerken van de mensen die ze bewonen... Politiek betekent het dat zowat alle bestaande migratie- en migrantenbeleid irrelevant is....Kunst en Cultuur heeft als sector enkel te winnen bij superdiversiteit. " Jan Blommaert, Tilburg University

De pensée unique van de superdiversiteit aan het woord. Of, wordt hier door het alsmaar afratelen van eenzelfde doldwaas riedeltje niet een burgeroorlog voorbereid?

18.01.2021: Bozar brandt: cui bono?
14.01.2021: Alweer tweemaal nul op het request: onze projektsubsidieaanvragen werden alweer met de grond gelijk gemaakt en afgewezen... Je reinste stasi praktijken, waarbij je gedwongen wordt om binnen een enge en van elke diversiteit ontdane ideologie te opereren, wil je ook maar op enige steun kunnen rekenen. Kritiek wordt zwaar afgestraft. De verlichting in duisternis gehuld.


06.12.2020: Nu Sinterklaas bezweken is aan het Covid19 virus, moet Zwarte Piet de klus helemaal alleen zien te klaren.
04.12.2020: Dat een invasie van kakkerlakken het marsepeinen varken uit onze winkels heeft verdreven, mag je vandaag niet eens meer denken, laat staan formuleren. Het is dan ook fake news.
23.11.2020: Vooruit zoekt een nieuwe naam. Meer dan ooit onthult de huidige naam de lading, maar als ze dan toch willen veranderen suggereer ik: PocoPomo, Regressief Links, Divercity, Sossenkot, Machtshonger, Kitschkot, We-slam, Lawaai, 4WD, Diesel, Backwards of Achteruit, Taart, Hol van Pluto, de Maffia, ... Niks gaat natuurlijk boven Spa nu.
14.11.2020: En nu nog een hele dag Piet Zwets erbovenop op Klara... je zou voor minder eutanasie overwegen toch.
13.11.2020: en met die longen zit het ook al niet goed...
11.11.2020: En neen, het zit niet snor met long en keel.
10.11.2020: Zowat een jaar na de brandstichting in een op stapel staand asielcentrum in Bilzen. Geen spoor van daders. Nooit of te nimmer mag ik aan het papier toevertrouwen -laat staan op sociale media posten- dat ik in mijn diepste binnenste moet toegeven dat zoal ik de daders zou kennen, ik hen heel wellicht toch niet zou aangeven bij de politie...
24.10.2020: Tijd voor wat cultuur. Een paar fragmenten uit het interview van Bruzz met Melat Gebeyaw Nigussie, de 29-jarige nieuwe directeur van de Beursschouwburg in Brussel. - Culturele duizendpoot Nigussie opereerde de afgelopen jaren al binnen en buiten instelligen die nog altijd worstelden met ware inclusiviteit. - Toen ik naar Brussel verhuisde in 2013 heb ik het collectief Belgian Renaissance mee opgericht, omdat we zagen dat het culturele aanbod nergens toegespitst was op onze interesses- en met ons bedoel ik de Afro-Europese jeugd. We herkenden ons niet in wat in de instellingen getoond werd, dus zijn we zelf events beginnen organiseren rond thema's die ons interesseren, zoals dekolonisering en culturele toe-eigening. - Ik werkte bij Bozar op het inclusieve participatieve programma ' Next generation, please'. Mijn opdracht was er jongeren te laten samenwerken met artiesten en beleidsmakers rond maatschappelijke thema's. Daarin kon ik me laten gaan op het vlak van inclusiviteit, participatie en artistieke vernieuwing. - De Beursschouwburg is voor mij een voorbeeld van hoe het anders kan. Hoewel er op het vlak van dekolonisatie en inclusiviteit natuurlijk altijd nog veel kan gebeuren, vind ik wel dat de organisatie keuzes durfde te maken in programma en communicatie om bepaalde publieken op een veilige manier te betrekken. Ik voelde me ook altijd fysiek op mijn gemak in de Beursschouwburg. Mijn lichaam verkrampte niet, zoals ik dat bij andere huizen wel vaak had, omdat ik me niet welkom of niet thuis voelde. Als culturele instelling moeten we ook aandacht hebben voor hoe bezoekers zich fysiek en emotioneel voelen wanneer ze onze gebouwen betreden. - Publieken en kunstvormen die niet aan bod komen hebben vaak maar twee opties: hopen dat ze opgepikt worden door witte instellingen, met het risico dat ze erdoor worden gerecupereerd of zelf een structuur opzetten. Zitten jullie op een derde weg? Ik wil echt vermijden dat grassrootsorganisaties de regels van de instelling moeten volgen. Initiatieven die ontstaan uit nood, een passie of activistische strijd, moeten hun eigen identiteit behouden. ... Ik sta versteld hoeveel mensen in Brussel iets tot stand brengen met weinig middelen. Door de experimentele manier van leven en werken komen soms magische dingen tot stand en daar moeten we zuurstof aan geven. De superdiverse, internationale en meertalige stad omarmen, terwijl we tegelijk de blik op Vlaanderen houden. Dat is geen evidentie maar een noodzakelijke oefening. - Waar kunnen we de komende weken naar komen kijken? Onze muziekprogrammator heeft voor het project 'On the go' Brusselse muzikanten gevraagd om een soundscape te maken die je op je smartphone kan beluisteren bij wandelingen in verschillende wijken van de stad. Een antwoord in de zoektocht naar nieuwe vormen van togetherness. Onze performanceprogrammator is ondertussen echt nieuwe esthetieken en internationale stemmen uit de Global South in huis aan het halen. Stemmen rond dekolonisatie, feminisme, gender en culturele toe-eigening.
Moet er nog zand zijn? Zie mijn opmerking op 11.08.2020...
23.09.2020: De paus weigert sakramenten aan wie voor eutanasie gaat. De dood heeft lak aan sakramenten.
22.09.2020: De peetvader is niet meer, maar haar maffia leeft voort in de Vlaamse instellingen.
17.09.2020: Als U een hartsgrondige hekel wil krijgen aan de hobo, dan volstond het vanavond rond 21u45 naar Klara te luisteren, waar ene Piet Van Bockstal zijn volstrekte onkunde nog eens mocht etaleren. Een en al door merg en been snijdende verveling. Zou er een verband bestaan tussen korruptie, onkunde en verveling?
12.09.2020: Vandaag overleed mijn moeder: niet aan corona, maar wel aan de maatregelen die tegen corona werden genomen.
01.09.2020: Wat voor- of tegen sommige corona meetregelen nu weer te maken zou moeten hebben met rechts of links, is me een raadsel. Die koppeling sterkt me alleen in mijn stellige overtuiging dat links-rechts een volstrekt onbruikbaar begrip is geworden in de politiek.
26.08.2020: Nu we een hele rij stoelen in de tetraeder van voetsteuntjes hebben voorzien, blijkt dat we het probleem uiteindelijk slechts verplaatst hebben naar de eerste rij... Er blijft dus werk aan de winkel.
24.08.2020: Fluisteren kunnen we alvast weer...
23.08.2020: Niet alleen flaporen, maar ook negerneuzen zullen we overhouden aan die mondmaskers. Toen ik dit poste op mijn Facebook pagina, kreeg in binnen de kortste keren een hoop bagger over me heen. Ik heb het nochtans objektieve en absoluut niet racistische woord 'negerneus' vervangen door boksersneus. Nu maar hopen dat geen bokser me een neus slaat...
17.08.2020: Het sociaal vangnet is een heuse hangmat geworden. De cijfers spreken voor zich.
14.08.2020: Zelfs aan dat fluisteren is nu een eind gekomen... Naar verluidt moet ik nog enkele weken geduld hebben eer mijn stem zal kunnen worden gehoord.
11.08.2020: Is daarmee niet de volslagen overbodigheid van de Beursschouwburg voor de Vlaamse kultuur in Bruxelles bewezen?
03.08.2020: Zou het geen uitstekende suggestie zijn voor de Vlaamse Regering en de raad van bestuur van de VRT om de oprichting van een klassieke zender, VRT3 bvb., te overwegen? Zo'n zender zou geleid kunnen worden door een progressieve muzikoloog en zou ook kansen kunnen bieden aan heuse etnomusicologen en echte specialisten in hedendaagse muziek. Er kan dan ook plaats worden ingeruimd voor poesie en kritisch Vlaams denkwerk. Het bestaande Klara kan dan worden toegevoegd aan studio brussel en verder zijn funktie als Belgicistische poco-pomo propaganda zender in het aldaar bijna uitgestorven Nederlands vervullen. De Brusselse belangenmaffia beschikt zodoende over een eigen gelegitimeerd kanaal om oeverloos Blindman te pluggen, Avi Avital propaganda te verspreiden, publireportages te maken rond Tuymans, Hertmans, Neve, Rosas, Bozar, Opera, Koningshuis... onder het mom van het kultuurjoernaal Pompidou. De totale onkunde en het gebrek aan respekt voor klassieke en autentieke muziek, zal hen binnen die populistische studio brussel kontekst niet euvel worden geduid. Daar kan je immers klassieke stukken naar hartelust in hapklare brokjes verknippen. Je hoeft zelfs niet voor korrekte aan- en afkondigingen te zorgen. Enkele goede programmamakers en presentatoren van het huidige Klara, kunnen bij die operatie overgaan naar VRT3.
02.08.2020: Nu pas worden corona-data tot op wijknivo vrijgegeven... En dat terwijl het vanaf het prille begin van de corona heisa kon tot op individueel huis nivo. Uiteraard zijn maatregelen efficienter naarmate ze nauwkeuriger doelgericht kunnen zijn. Was hier ook alweer zo'n dwaas politiek korrekt taboe mee gemoeid? Moesten hier weer per se allerlei potjes gedekt kunnen blijven?
30.07.2020: Zou er een verband kunnen zijn tussen het grote aantal besmettingen in de woonzorgcentra en het grote aantal allochtonen dat erin is tewerkgesteld?
25.07.2020: Vlaanderen kleurt oranje, hoor ik op het nieuws. Als groot-nederlandist zou ik daar nog blij om kunnen zijn, ware het niet dat het om corona ging...
17.07.2020: Volgens de radioloog die ik vandaag te spreken kreeg, zal ik gedurende de bestralingen van mijn larynx wel altijd nog kunnen blijven fluisteren. Misschien een aanknopingspunt om eens wat elektronika te ontwerpen om dat fluisteren in heus spreken om te zetten. Volgens mijn eerste inzichten moet dat zelfs met wat analoge elektronika op te lossen zijn.
05.07.2020: Zagen over eigen kwaaltjes heeft een kwalijke reputatie. We willen die reputatie niet nog verder onderbouwen door hier te beginnen zanikken over de stembandkanker die ons dit jaar kwam te overvallen. Eigen schuld, grote bult geldt hier zeker in grote mate. Mijn permanent pijprokerschap gedurende toch zo'n vijftig jaar zal wel een tol eisen. De ellende die dat in de laatste maanden met zich bracht heeft me niettemin verplicht even stil te staan bij de geneeskunde zoals die vandaag wordt beoefend. Echt enthousiast kan het mij niet stemmen omdat wat voor medische deontologie moet doorgaan vaak lijnrecht komt te staan tegenover de wil en de wensen van de patient. Omdat ik bij mezelf stemproblemen opmerkte en ik een redelijk vermoeden had van aantasting van mijn stembanden, trok ik op konsultatie naar een neus- keel- en oren specialist met specialisatie in microchirurgische ingrepen op de stembanden. Al bij de eerste konsultatie en na een laryngoscopie kon mijn vermoeden snel worden bevestigd. Ik kon het gezwelletje op mijn stembanden ook zelf zien op het scherm. Zowat een derde van de lengte van mijn stembanden was aangetast. Mijn mededeling aan de arts, dat ik in geval van onherstelbare schade eerder voor euthanasie opteerde dan voor redden-wat-er-te-redden-valt therapie, gleed weg als een druppel op een hete plaat. Wellicht was ook mijn vraag naar wat het scenario was bij niet-behandeling, naar levenskwaliteit en overlevingskansen, niet legitiem. Behandelen tot elke prijs lijkt wel een imperatief. Vrijwel onmiddellijk werd ik aan een CT-scan onderworpen. Die scan deed een sterk vermoeden van kwaadaardigheid van het gezwel rijzen. Bloedstalen werden genomen en diepgaand onderzocht. Om die kwaadaardigheid verder te bevestigen moest ik onder volledige narcose een biopsie van het stembandgezwel ondergaan. Door de daarbij gebruikte toestellen, kwamen enkele tanden van mijn reeds vroeger door necrose aangetaste bovenkaak los te staan. Dan volgde een volledige PET-scan van het bovenlichaam. Daarop was een kleine vlek in mijn rechterlong te zien. Op grond daarvan werd ik doorverwezen naar een longarts die een hele resem verdere onderzoeken liet opstarten. Ademhalingstesten konden niets afwijkends aantonen. Een TBC test bleek een fluitje van een cent en leverde niets verdachts op. Dan een bijzonder pijnlijke bronchoscopie, die mijn reeds aangetaste stembanden nog verder beschadigde en die helemaal geen aantasting van mijn bronchen kon uitwijzen. Ook een MRI-scan van mijn hersenen leek noodzakelijk omdat longkanker blijkt samen te gaan met uitzaaingen in de hersenen. Quod non echter, zoals bleek. Dan kwam een longpunktie op het menu te staan. Daarvoor had ik een panische angst, vooral omdat mijn eerste hondje na een longpunktie in de dierenkliniek, in mijn armen was gestorven. Dus maar Temesta geslikt alvorens de punktie te ondergaan waartegen alle vezels in mijn lijf zich leken te verzetten. Tijdens die ingreep liep het dan weer helemaal mis en reageerde mijn lichaam met een klaplong -pneumothorax in het jargon- wat me op intensive care terecht deed komen... Een week lang opgenomen in het ziekenhuis met een akelige drainbuis die mijn long perforeerde en dagelijkse roentgenfoto's van de toestand van mijn long. Het was me een schrale troost dat de corona test die ik ook onderging een negatief resultaat gaf. Enkele dagen na mijn ontslag uit het ziekenhuis bleek dat al die onderzoeken van mijn long niets konklusiefs hadden opgeleverd. De zekerheid van de artsen dat roken wel tot longkanker moet lijden bleek niet bewaarheid. Die belofte staat nochtans bij wet op elk pakje tabak gedrukt, als betrof het een wetenschappelijke wetmatigheid. Op zich goed nieuws, al had het me meer dan vier weken van intens lijden doen ondergaan. Terug naar de oorspronkelijke klacht dus. Een bijeenkomst van een multidisciplinair team van medische specialisten (pneumologie, NKO, oncologie, radiologie...) leidde tot een therapeutisch voorstel: dagelijkse bestraling met fotonen in een lineaire versneller van Elekta gedurende zes weken... Een chirurgische ingreep was ook mogelijk, maar daaraan kleefde het bezwaar van blijvende verdere beschadiging van de stembanden evenals van de ook in dit geval wellicht nodige bestralingen. Nu een week ver met die bestralingen en mijn stemverlies is nu zo goed als kompleet. Slapen is er nauwelijks nog bij, door adem- en slikproblemen evenals ellendige herbelevingen van de doorstane en traumatiserende behandelingen. Ik vraag me af wat men binnen pakweg vijftig jaar zal zeggen over de huidige radiotherapie. Wellicht zal men er even hard om moeten lachen als wij nu doen met de aderlatingen die als therapie gangbaar waren gedurende vorige tijdperken van de menselijke beschaving...
28.06.2020: Radioaktiviteit heet cancerinogeen te zijn. Roken eveneens. En toch wordt met radiotherapie kanker bestreden. Zou dat nu echt met roken niet ook kunnen lukken?
26.06.2020: Canon van de Nederlandse letteren bekendgemaakt. De poco's zijn erin geslaagd Jef Geeraerts eruit te doen verdwijnen. Maar ook mis ik namen zoals De Pillecijn, Paul Devree, Aagje Deken, Jules Deelder, Jacques Hamelink, Jacob Cats, Gust Gils, Johan Daisne, Patricia De Martelaere, Gaston Burssens...
14.06.2020: Vaderdag? Een troostmand... hoe verzinnen ze het. Zou men niet veeleer kinderloze mannen moeten bekronen voor hun bijdrage aan ons aller overlevingskansen op deze planeet?
05.05.2020: De diagnose is keihard: strottenhoofdkanker. We moeten onze nederlaag durven en kunnen erkennen: roken kan inderdaad kankerverwekkend zijn... Onze stem zijn we alvast voor altijd verloren.
22.04.2020: Wie had ooit gedacht dat AMADA in dit 'land' ooit aan de macht zou komen? Het lijkt er stilaan een beetje op in elk geval, nu werknemers klaarblijkelijk zelf mogen beslissen om niet naar het werk te komen en bovendien nog het recht krijgen ook, om hun werkgevers met taken te belasten!
18.04.2020: De doorlopende som van het aantal 'corona'-doden, waarmee men ons dagelijks in de media opzadelt, is een volstrekt irrelevant en paniekzaaiend cijfer. Alleen de globale mortaliteit heeft enige betekenis. Zal ik eens de doorlopende som berekenen van het aantal verkeersslachtoffers sedert de uitbraak van de auto? De kurves voor de verspreiding van de automobiel over de wereld vertonen trouwens een frappante gelijkenis met die van een besmettelijk virus. Alleen is hier zelfs nog geen daling in zicht...
14.04.2020: Sprinkhanenplaag in Afrika: de sprinkhanen eten er het voedel voor 35000 mensen op in 1 dag hoor ik op het radionieuws. En dat wijten ze dan aan het niet kunnen uitvliegen van vliegtuigen met insecticiden, vanwege de corona krisis. Dat is natuurlijk volslagen absurd: sprinkhanen kan je roosteren en opeten, maar dan mag je ze natuurlijk niet met insecticiden te lijf gaan. Ik heb het al geprobeerd: ze zijn erg lekker.
09.04.2020: Het begrip 'doodsoorzaak' is duidelijk aan een echt wetenschappelijke benadering en herdefiniering toe. Nu wordt er alleen nog mee gegoocheld.
08.04.2020: Het 'Belgisch' nationaal buro voor statistiek blijkt geen recentere cijfers over de mortaliteit per dag recenter dan 2018 te kunnen aanleveren. Hier is duidelijk ruimte voor een grote besparing: opdoeken dat instituut. Niks is zo eenvoudig dan het dag aan dag bijhouden van zulke cijfers, aangezien zowel geboorten als overlijdens onmiddellijk en elektronisch worden geregistreerd. Dit cijfer is nochtans het enige belangrijke in de beoordeling van het effekt van het corona virus. De som van het aantal doden, het enige cijfer dat om de haverklap wordt meegedeeld, heeft geen enkele betekenis. Het is niet eens op metingen en testen gesteund.
02.04.2020: Er zijn twee dingen die me mateloos ergeren in de berichtgeving m.b.t. corona: 1.- Het jongleren met aantallen doden: het enige echt relevante cijfer is hier de mortaliteit in vergelijking met die in dezelfde periodes voor vorige jaren en voor dezelfde plaatsen. Uit mijn opzoekwerk blijkt dat de mortaliteit eerder is gedaald dan gestegen. Dat helpt natuurlijk niet om de lont aan het vuur te houden. 2.- Het welhaast systematische misbruik van de term exponentieel: geen enkel verschijnsel in de natuurwetenschappen heeft ooit een exponentieel verloop gekend. Da's immer infinitistisch en staat haaks op de eindigheid van het zijnde. Een klein deeltje van de flanken van de Gauss kurves , lijkt weliswaar wat op een stukje uit een exponentieel verloop, maar uiteindelijk zijn het Gauss-kurven en hebben ze een eindig maximum, waarna ze altijd dalen op een gelijkaardige wijze. Zal men binnenkort uitpakken met 'exponentiele afnames' van de verspreiding van het virus? Ook hier maakt men misbruik van wetenschap om paniek te voeden. Dit alles neemt niet weg dat ik er ook alles aan doe om proliferatie van het virus te vermijden.
16.03.2020: De grenzeloze waanzin rond het corona-virus zal wellicht veel meer doden voor gevolg hebben dan het virus zelf: het aantal zelfdodingen zal enorm toenemen door de vereenzaming, in het bijzonder die in de rusthuizen waar quarantaine is ingesteld. De beste strategie bestaat erin resistentie bij de bevolking op te bouwen door bvb. alvast zeker niet de scholen te sluiten. Een onbedoeld gevolg van de huidige maatregelen is wel dat de spaarrekeningen van de bevolking enorm zullen toenemen, aangezien drankgelegenheden, kultuur, sport, restaurants, reizen... verboden zijn. Ook de CO2 uitstoot en de luchtverontreiniging nemen plotsklaps af. Een bijzonder negatief gevolg zou echter ook kunnen zijn dat het geboortecijfer weer gaat toenemen. De gevolgen daarvan zijn heel wat dramatischer dan die van het corona virus.
07.01.2020: Kinderbijslagen voor illegalen: 'Bij 2.038 aanvragen is er sprake van een uitbetaling tussen 10.000 en 20.000 euro. In 369 aanvragen gaat het om uitbetalingen tussen 20.000 en 30.000 euro, in 76 aanvragen om uitbetalingen tussen 30.000 en 40.000 euro, in 29 aanvragen om uitbetalingen tussen 40.000 en 50.000 euro, in 7 aanvragen om uitbetalingen tussen 50.000 en 60.000 euro. In 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 60.000 en 70.000 euro, in 3 aanvragen een uitbetaling tussen 70.000 en 80.000 euro en in 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 80.000 en 90.000 euro'. Jan Jambon had dus wel degelijk gelijk. Zo'n sommen komen perfekt overeen met de som die je op tafel moet kunnen leggen om een huis met een hypotheek te kopen.
02.01.2020: 278 miljard Euro staat er op onze gezamelijke spaarboekjes. Als we nu een 10% negatieve rente zouden invoeren op deze tegoeden, hoefde de overheid helemaal niet te besparen. 27.8 miljard volstaat ruimschoots om alle tekorten te dekken en zelfs nieuwe investeringen in kultuur mogelijk te maken.


28.12.2019: Onverbiddelijk gaat de radio -steeds Klara in mijn geval- potdicht op 1 januari. Het nieuwjaarskoncert uit Wenen vind ik gewoon onuitstaanbaar. Maar nu hebben ze er toch wel niets beters op gevonden, dan de hele week voorafgaand aan nieuwjaar niks dan muziek uit Wenen uit te zenden... Wenen, beslist de meest retardaire en konservatieve kultuurstad van Europa. Het enige rekord dat ze er steeds weer weten te breken is dat van de zelfingenomenheid.
24.12.2019: Japan gidsland: Voor het eerst sedert 1899 dook het geboortecijfer in Japan onder de 900.000. Er werden 846.000 kinderen geboren. Het aantal overlijdens in dit jaar bedroeg 1.358.000. Een substantiele bijdrage tot de oplossing van de mens-gerelateerde klimaatproblemen. Als ze nu nog hun obsessie met wegwerpverpakkingen zouden kunnen inperken, konden ze als model-land voor de hele wereld gelden.
15.12.2019: Panamarenko is overleden. We vonden hem altijd al een best grappige en originele kunstenaar. Ik ontmoette hem eens zo'n 14 jaar geleden op de Gentse Graslei en we hadden een lang gesprek. Hij bleek mijn robots te kennen. 'Maar jou machines werken echt he' zei hij bij het afscheid. Met enige spijt in het hart? Wat in de media te lezen en te horen was naar aanleiding van zijn overlijden tart alle verbeelding. Zo presteerde Claude Blondeel het hem op gelijke hoogte te plaatsen met Leonardo Da Vinci... Anderen betitelden hem als 'ingenieur', 'wiskundige' en wat al dies meer... Ronduit belachelijk, wat geen afbreuk doet aan mijn grote waardering voor de fantast die hij was.
09.12.2019: Advieskommissies: Het clubje dat krijgt is het clubje dat geeft. Alle struktureel ondersteunde organisaties blijken met elastiekjes onderling verbonden te zijn... Goed samenwerken heet dat dan. Bij al die protesten tegen de besparingen in de kultuursektor, is er een grote vraag die duidelijk niet mag worden gesteld: die naar de rechtvaardigheid bij de toekenning en verdeling van subsidies.
11.11.2019: Als er al iets tot het Vlaamse canon moet behoren (afgezien van de taal natuurlijk), dan is het zeker de bouw en ontwikkeling van grote muziekautomaten. Het begon bij de beiaarden en hun speeltrommels en mondt uit bij Stichting Logos en het reusachtige robotorkest aldaar.
17.09.2019: Het wordt zo stilaan tijd, de gentenaars een grote zak t's kado te doen. Ergelijk is het dat zovelen onder hen, ook wanneer ze korrekt nederlands pogen te spreken, de t na een klinker op het einde van een woord laten vallen.
16.09.2019: Zopas op Klara de nieuwste rotzooi van Jef Neve moeten aanhoren. Hoe die erin slaagt zoveel wansmakelijkheden op te stapelen en dat als een nieuwe kreatie in Bozar te presenteren is me een raadsel.
02.09.2019: De laatste van de filosofen uit mijn opleiding is nu ook overleden: Rudolf Boehm. Ze zijn allemaal dood nu: Etienne Vermeersch, Leo Apostel, Jaap Kruithof, Jos Van Ussel, Bob Carlier, Armand Phallet, Freddy Verbruggen, Hugo Vanden Ende.
.27.08.2019: Als er dan al zoiets als incivisme zou bestaan, dan is het bij uitstek van toepassing op die Leuvense rechters die de neutraliteit van het officieel onderwijs - het GO- op spel zetten door een hersengespoeld meisje toe te laten met een schaamlap op school te verschijnen.
19.08.2019: Pukkelpop, zoals alle pop, kapitalisme ten top.
16.08.2019: De kollaboratie is een historisch deel van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, al wil men dat niet geweten hebben. De oorzaak van die kollaboratie is en blijft Belgique.
10.08.2019: Mijn natte vinger voelt de hand van de Mossad in de 'zelfmoord' van Epstein.
18.07.2019: Aan de leegloop van het Belgisch leeglopersleger besteedde ik al een aforisme vandaag. In elk geval zou het schrappen van 25000 jobs bij dat leegloopleger, een besparing opleveren van meer dan 2 miljard, alleen al aan personeelskosten.
17.07.2019: Brussel evolueert overduidelijk naar een autonome stadsstaat. Da's niet onlogisch. Als Koninkrijk Bruxelles zou het niet misstaan. Alleen heeft Vlaanderen er niks te zoeken.
28.05.2019: "Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among a people without fellow-feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion, necessary to the working of representative government, cannot exist." (John Stuart Mill, 1861). Dat had hij goed gezien. Mijn groot-nederlandisme krijgt dus ook ondersteuning uit klassiek liberale hoek.
27.05.2019: Dat Belgique in de verste verte geen demokratie is blijkt alleen al uit het feit dat een Vlaamse stem er 30% minder waard is dan een Waalse.
26.05.2019: In genendele ben ik verwonderd over de uitslag van deze verkiezingsronde. Ik had het helemaal zo voorspeld. De door zich 'links' noemende groepen opgeschroefde 'links-rechts' polarisatie heeft duidelijk bij de bevolking zelf elke betekenis verloren. Het opvrijen van de intrinsiek extreem 'rechtse' Islam door 'links' wordt door de bevolking niet geslikt. Het apodiktisch gelijkwaardig verklaren van kulturen onder de pomo-ideologie van de multikulturaliteit al evenmin. Ook vele intelektuelen zijn het kotsbeu alleen nog zwaar overgesubsidieerde 'cultuur' voorgeschoteld te krijgen waarin het gaat over 'diversiteit', migranten, illegalen, vluchtelingen... Als ik de voorlopige resultaten zo bekijk, lijken mij naar politiek toe slechts twee Vlaamse regeringsformaties zinnig en mogelijk: NVA, VB, VLD ofwel NVA, VB en CD&V. Let wel, dit drukt niet mijn voorkeur uit, maar wel politieke en demokratische wenselijkheid. Het enige middel om het VB in zijn groei te remmen bestaat erin het verantwoordelijkheden te doen opnemen. Ik ben altijd al een fervente tegenstander geweest van het cordon sanitaire. Het ligt aan de basis van de spijtige teloorgang van het socialisme.
25.05.2019: Niet stemmen is geen optie, maar na vele stemtests te hebben afgelopen valt het me op hoe dicht bijeen de partijen bij mij blijken te scoren... Met elke partij blijkt ik volkomen breekpunten te hebben. Mijn lijstje eisen opgesomd op 06.10.2018 op deze pagina blijft onverminderd van kracht.
24.05.2019: Anja Vuilnisbelt in Pompidou op Klara. Regelrechte extreem linkse kiespropaganda, vol fake news en verpakt als boekbespreking... Laakbaar op zijn minst.
14.05.2019: Diplomatiek gezien is het een flater van belang, maar in de grond van de zaak heeft Bart De Wever natuurlijk volkomen gelijk in zijn prognose over het verder optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd.
10.05.2019: Het nut van een leger lijkt me erg bedenkelijk. Naar verluidt bestaat de taak ervan het grondgebied tegen buitenlandse invallen te beschermen. Is het dan niet een eerste taak van zo'n leger om ons te vrijwaren van invallen van illegalen, transmigranten en 'vluchtelingen' die zich zonder toelating toegang verschaffen tot 'ons' land?
22.04.2019: Perotinus heeft prachtige muziek nagelaten, maar dan mag ze wel niet verslijmd worden door Blindman.
21.04.2019: Wie gelooft de media nu nog... De vele aanslagen op kerken tijdens de paasdagen en dan elke relatie met het in praktijk brengen van de geboden in de koran verdonkeremanen.
20.04.2019: Ik zou dolgraag een boek willen schrijven over heel precieze en onfeilbare metodes voor zelfdoding. Het probleem is alleen dat ik een wetenschapsmens ben die bevindingen en beweringen alleen experimenteel bevestigd wil zien. Ik zou niet verder komen dan de eerste paragraaf, tenzij daarin geen werkende metode zou staan, maar in dat geval moet ik die paragraaf schrappen en opnieuw beginnen met de eerste paragraaf. Of, de onmogelijkheid van bepaalde wetenschappelijke onderwerpen.
19.04.2019: Twee passies op een dag is erover.
18.04.2019: Die misselijke miskleun van een passie van Arvo Part op Radio Pocopomo...
23.03.2019: De Klara-prijzen. Jury: Chantal Pattyn (Klara), Liesbet Vereertbrugghen (Klara), Marc Weyts (Klara), Jerry Aerts (deSingel), Jeroen Vanacker (Concertgebouw Brugge), Hendrik Storme (Klarafestival), Ulrich Hauschild (BOZAR) en Gilles Ledure (Flagey). Moet er nog zand zijn?
28.02.2019: Als al die klimaatspijbelaars nu eens op donderdag naar het ziekenhuis trokken om zich te laten sterilizeren, dan pas zouden ze iets doen voor het klimaat.
13.02.2019: Zouden we er niet beter aan doen een staking uit te roepen tegen de staking...
20.01.2019: Honderd jaar na het verdrag van Versailles -een verdrag dat de garanties op het uitbreken van de tweede wereldoorlog zou vastleggen- bezoekt paljas koning Flupke de Oost-kantons. Die Oost-kantons, Eupen-Malmedy, werden als oorlogsbuit in dat verdrag aan 'belgique' toegewezen... Zou men niet veel beter die oorlogsbuit na honderd jaar terug schenken aan Duitsland. Dat zou een enorme besparing betekenen voor 'belgique' want daarmee zou meteen ook die derde landstaal verdwijnen. Vanzelfsprekend zijn het de duitstalige inwoners van die kantons, die daarin het laatste woord zouden moeten krijgen. Maar laat men hen wel aan het woord?
09.01.2019: Kunst-werk is onbetaalbaar. Wie kunst maakt teggen betaling maakt dan ook geen kunst, maar koopwaar. Het probleem met werknemers in de artistieke sektor is uitgerekend dat de verloning de kunst radikaal in de weg staat. Verloonde kunst-werkers betekenen dan ook wellicht de ondergang van Logos.


24.12.2018: En ja, er zijn ook goede hoboisten: Marcel Ponseele bijvoorbeeld.
16.12.2018: Neen, je bent niet 'extreem rechts', laat staan een fascist, omdat je gekant bent tegen dat Marakech migratiepakt.
15.12.2018: Een kopvod in de Gentse gemeenteraad, en dan nog als schepen voor personeelszaken... Waar is de neutraliteit gevaren?

08.12.2018: Een van de belangrijkste redenen waarom ik hard tegen dat migratiepakt ben, blijkt uit volgende citaat uit de originele verklaring:

"d) Establish mechanisms to prevent, detect and respond to racial, ethnic and religious profiling of migrants by public authorities, as well as systematic instances of intolerance, xenophobia, racism and all other multiple and intersecting forms of discrimination in partnership with National Human Rights Institutions, including by tracking and publishing trends analyses, and ensuring access to effective complaint and redress mechanisms

e) Provide migrants, especially migrant women, with access to national and regional complaint and redress mechanisms with a view to promoting accountability and addressing governmental actions related to discriminatory acts and manifestations carried out against migrants and their families

f) Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of origin, transit and destination in order to inform public perceptions regarding the positive contributions of safe, orderly and regular migration, based on evidence and facts, and to end racism, xenophobia and stigmatization against all migrants

g) Engage migrants, political, religious and community leaders, as well as educators and service providers to detect and prevent incidences of intolerance, racism, xenophobia, and other forms of discrimination against migrants and diasporas and support activities in local communities to promote mutual respect, including in the context of electoral campaigns"

Hierdoor wordt een ware gedachtenpolitie geinstalleerd en de rabiate censuur ingevoerd. Kritiek leveren op de Islam en op de 'multikulturele' samenleving wordt een misdrijf...

01.11.2018: Dat Olivier Messiaen drammerig kan klinken was ons niet onbekend, maar wat I Solisti del Vento ervan bakten vanavond op Klara was gewoonweg onuitstaanbaar...
21.10.2018: Niet de treinbegeleiders moeten bij de NMBS worden geschrapt, maar wel de machinisten! Dat er nog treinbestuurders zijn in een tijd dat dit volledig automatisch kan, mag een anakronisme heten.
15.10.2018: Morning-after pil nodig?
14.10.2018: Wit poeder verstoort de telling van de stembiljetten in Gent: Hoort poedersuiker dan niet op wafels, een gebak met vele hokjes?
06.10.2018: Verkiezingen in aantocht. Welke partij dekt echter het grootste aantal van mijn vereisten?
1.- tegen religies omdat die het rationeel denken in de weg staan
2.- Groot-nederlandistisch, opkomend voor de aanhechting van Vlaanderen bij Nederland
3.- bereid om grote inspanningen te leveren tegen de bevolkingstoename. Gratis antikonceptie en sterilisatie. Kindertaks in plaats van kindersubsidie.
4.- problemen moeten zoveel mogelijk worden opgelost door wetenschap en technologie
5.- voor de afschaffing van banken en voor de volledige afschaffing van kontant geld
6.- voor de invoering van een negatieve rente op kapitaal.
7.- voor de afschaffing van het intelektueel eigendom en het patentrecht
8.- voor een volledig en onvoorwaardelijk recht op eutanasie en zelfdoding
9.- voor de afschaffing van het erfrecht
10.- voor de afschaffing van monarchie
11.- voor een echt progressieve kultuurpolitiek, niet gedomineerd door poco imperatieven
12.- voor de ontmanteling van Bruxelles als vlaamse hoofdstad.
13.- de zelfrealisatie van de mens geschiedt door zijn arbeid, niet door zijn 'vrije' tijd waarin hij slechts tot konsument wordt gereduceerd.
14.- voor een demokratie waarin kompetentie een voorwaarde is voor de geldigheid van een mening
15.- tegen de verplichte pensionering
16.- voor een sterk Europa der volkeren en tegen staatsnationalisme.
17.- voor dierenrechten en natuurbehoud
18.- tegen de monopolisatie en centralisatie van kultuur in grote overgesubsidieerde huizen en centra
19.- onvoorwaardelijk voor het recht op vrije meningsuiting en tegen elke vorm van censuur
20.- Voor de invoering van een vervaldatum op wetten en reglementen
21.- Voor investeringen in alternatieve energievoorziening: nieuwe kerncentrales, nieuwe technologien.
22.- Gekant tegen de mythe van de multikulturele samenleving, een permanente bron van onvruchtbare konflikten.
12.09.2018: Berlijn krijgt nu ook al het pomo verderf van Rosas met B-Rock tegen heug en meug te slikken op de Volksbühne. Een erfenis van Chris Dercon wellicht.... Gelukkig wordt dat tijdperk nu afgesloten. Alleen op Klara treuren ze daarom. Tegen betaling?
11.09.2018: Er is helemaal niks racistisch aan het voorstander zijn van gesloten grenzen aan de Europese gemeenschap. 'Links' zou gegarandeerd juichen op het voorstel de grenzen te sluiten voor regelrechte fascisten, ook als die omwille van hun ideologie vervolgd worden in eigen land. Waarom dan niet opkomen voor het rabiaat sluiten van de Europese grenzen voor moslims?
09.09.2018: De strijd tegen de islam zou uitgerekend door 'links' moeten worden gevoerd. Door dit helemaal aan 'rechts' over te later stuurt men elk weldenkend mens naar 'rechts'...
23.08.2018: Tegen alle verwachtingen in loopt de verkoop van mijn boek 'Logos @ 50, het kloppend hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen' zeer goed. Binnenkort is het uitverkocht. Maar waarom verbaast het ons niet dat de leden van de ministeriele advieskommissies dat boek kopen noch lezen?
18.06.2018: Panama versus fiscus: 6- 0. Panama versus Jupiler: 0 - 3. Resultaat: Panama - Belgique: 3 -0.
14.06.2018: Welke halfgare idioot heeft dat woord 'procentpunt' uitgevonden?
11.06.2018: Het doek valt stilaan over de mythe van de multikulturele samenleving. In plaats daarvan, worden we nu pijnlijk gekonfronteerd met parallelle kulturen en daardoor onhoudbare samenlevingsvormen. Integratie en assimilatie is wat moet bevorderd worden.
06.06.2018: Hoe noem je een muzikoloog die het presteert om een landschapstekening te schrijven over de nieuwe muziek in Vlaanderen en daarin met voorbedachten rade elke verwijzing naar Logos uit de weg gaat? Zoals een rijbewijs kan worden ingetrokken bij zware overtredingen, zou dat ook met diplomas moeten mogelijk zijn, ook al zijn het doktoraten.
05.06.2018: Ik voorspel een eklatante verkiezingsoverwinning voor Theo Francken...
30.05.2018: Die Mawda had nooit mogen geboren worden. Het is gewoonweg immoreel om wanneer je in zo'n precaire situatie zit, kinderen op de wereld te brengen.
25.05.2018: Ik begrijp volstrekt niet hoe een liberale minister van cultuur zo blind kan zijn voor het feit dat zijn hele subsidiebeleid een speelbal is van het cultuurmarxisme dat door vorige ministers -in eerste plaats Bert Anciaux- werd geinstalleerd en leidde tot een volkomen monopolisering van de kultuur door zelfverklaard 'links'.
10.05.2018: Stichting Logos heeft geen enkele verdediger in de ministeriele advieskommissies en wordt er uitsluitend beoordeeld door konkurrenten. Uiteraard worden al onze subsidieaanvragen afgewezen. Tegen mij persoonlijk wordt een waar Berufsverbot uitgevaardigd omdat ik zowat de enige stem ben die daartegen luidop in opstand komt.
06.04.2018: Wat in koor ook wordt beweerd: de Islam partij is een goede zaak en ik vind het spijtig dat ze niet ook in Vlaanderen opkomt. Ik ben er hard tegen zo'n partij te verbieden. Ook partijen die voor pedofilie of de doodstraf zijn hebben m.i. recht van bestaan. Ze zijn zelfs erg nuttig om de geestelijke staat van de bevolking te kunnen meten en lezen. Dat neemt niet weg dat in dit ene geval een cordon sanitaire wel valt te overwegen... Een coalitie CD&V, SPA, Islam en Groen aan de macht... dat schreeuwt om revolutie.
30.03.2018: Klara Festival om zeep: hoe kan je nu een festival eindigen met een rotzooi passie gekomponeerd door ene 'sir' James Mac Millan... Pure pomo kitsch, een samenraapsel van retardaire stijlen, waarvoor het gepropageerde katolicisme zelfs niet eens een geldig ekskuus mag heten. Of, gelden katolieken als een te pamperen religieuze minderheid in Schotland misschien?
29.03.2018: Het is nog maar eens bewezen: orkesten zijn een gevaar voor de gezondheid. Op medisch audiologische gronden alleen al, zouden uitvoeringen van Mahler symfonien, Wagner, Bruckner en nog wat andere van die laat romantici, verboden moeten worden.
15.03.2018: Nu weet ik het wel heel zeker: Gustav Mahler is aan mij niet besteed...
14.03.2018: Binnen zowat tien jaar zal iedereen het met mij eens zijn dat Stephen Hawkin helemaal niet zo'n geniaal wetenschapper was als vandaag wordt beweerd...
19.02.2018: Wat moeten we denken bij het zien van een Delivero koerier die een pizza komt afleveren aan een tafeltje in het Sushi Paradise...
18.02.2018: Zou die Rudy Vranckx -de naam alleen al geeft me akelige associaties aan een socialistisch minister van censuur- niet beter zijn aandacht richten op de kleur van frambozen?
14.01.2018: De verontwaardiging op sociale media rond de verkiezing van miss Belgium is ingegeven door onverholen racisme. Dat staat buiten kijf en is als dusdanig ook verwerpelijk. De verkozen miss is ook bloedmooi, ook dat staat buiten kijf. Dat betekent evenwel niet dat de vloed aan reakties niet kan begrepen worden: immers als de mooiste van het land -verkozen door 'landgenoten'- niet autochtoon blijkt, is dat een klinkklare nederlaag voor onze blonde Nele met de vlecht (aan vlaamse zijde) of de zwartharige Marianne met de ronde boezem (aan waalse zijde). Niet Vlaams of Waals is het mooist, maar wel een 'Belg' met Aziatische roots. Wat ik dan weer niet begrijp is waarom diezelfde 'belgen' dan zo uit de bol gaan wanneer hun 'nationale' duivelse voetbalploeg, bevolkt met Afrikanen, ergens achter een bal aanhollen... Een verstandig mens evenwel, houdt zich ver afzijdig van zulk dwaas staatsnationalistisch gedoe. Miss Belgium is onmogelijk en ondenkbaar en daarom is de gemaakte absurde keuze wellicht ook nog de goede keuze.


26.12.2017: Is er enige andere verklaring denkbaar voor het feit dat een voor de nieuwe muziek volstrekt irrelevant ensemble als I Solisti del Vento een monsterachtig grote strukturele subsidie krijgt toebedeeld dan dat Piet Van Bockstal deel uitmaakt van de ministeriele advieskommissie?
19.12.2017: Zouden we er niet goed aan doen, Jeruzalem voor te dragen als hoofdstad van Vlaanderen?
06.12.2017: Dat er korruptie in het spel is in de ministeriele advieskommissies die Stichting Logos de grond inboorden blijkt uit het feit dat het 'specialiseerde' lid van de kommissie, hoboist Piet Van Bockstal het zo aan boord wist te leggen dat alle organisaties die hem in hun 5-jarenplan een koncert bezorgden en/of waarin hij zelf meespeelt als zeer goed werden beoordeeld en hun subsidie dus minstens veiliggesteld wisten. I solisti del vento, Ictus, Matrix, Champ d'Action, Hermes, Handelsbeurs, Transit, Bijloke ...
Je kan toch onmogelijk als organisatie voor nieuwe muziek ernstig worden genomen als je niet een koncert met Piet Van Bockstal voorziet...
08.10.2017: Gaat Klara ons nu nog eens een heel jaar dagelijks folteren met de nieuwste kitscherige plaat van Blindman? En dan in de advieskommissies datzelfde groepje de lucht inprijzen, vanwege zijn o zo groot sukses... Maar ja, het nethoofd daar heet nu eenmaal procreationistisch Chantal Blindman-Pattyn...
07.10.2017: Nu pogen ze ons ook nog die Pinokio van Philippe Boesmans via Klara door de strot te duwen... Ik kan me niet voorstellen dat ook maar een enkele luisteraar daarop de knop niet omdraait.
06.10.2017: Rudi Vranckx meent te triomferen in Mosoel bij de afgifte van een karrevracht gitaren. Geen haar op zijn hoofd schijnt te beseffen dat hij zich schuldig maakt aan de ergste vorm van kolonisatie, met name kultuur-imperialisme. Lukas Pairon deed het hem al eerder voor met Music for Life, maar ook dat was een misselijke makend voorbeeld van kolonisatie,
01.10.2017: Het is me volkomen onduidelijk wie er nu nog die puberale en retardaire danspasjes van Rosas tot hoogste goed in de dans kan verklaren, tenzij die er zelf groot belang bij heeft...
25.09.2017: Slechts 45% van de Vlamingen gelooft in demokratie, zo lees ik in DS vandaag. Erg simplistisch gesteld: zo goed als niemand wil een invasie van islamitische vluchtelingen en illegalen en toch gaat ze door. Als dat demokratie heet, is het logisch dat ze afgewezen wordt.
24.09.2017: Los van wat we zouden kunnen denken bij de uitslag van de verkiezingen in Duitsland, is de diskrepantie tussen de resultaten van de exit-polls en de werkelijke tellingen frappant. Het simpele feit dat niets op grond van de exit polls liet vermoeden welk sukses de AfD zou boeken is veelbetekenend. Het bewijst dat de overheersende politieke korrektheid als een Gedankenpolizei funktioneert en dat zij manifest de vrije meningsuiting in de weg staat. Het tot Nazi en fascist stigmatiseren van iedereen die zich op grond van eigen inzicht en gezond verstand keert tegen de vrije immigratiepolitiek en de eraan gekoppelde proliferatie van de Islam in Europa, is daarvan zonder enige twijfel de oorzaak. Het Berufsverbot dat zovele kritische denkers monddood poogt te maken door hen elke toegang tot de media te ontzeggen, delft zo -eindelijk- zijn eigen graf. Je moet ook wel heel erg naief (of evangelisch...) zijn om 'Wilkommen' te heten aan de vijanden van je eigen kultuur. Het net hoorbaar gemompelde Wilkommen wordt door het goede hart van de burger vertaald in een imperatief, maar onderdrukt Wegkommen!.
24.09.2017: De nieuwste CD van Blindman. Dunne lichtbruine diaree, een pastiche van Louis Vierne... Ze weten weer een jaar lang wat te serveren op Klara. Ik knijp mijn neus alvast dicht.
17.09.2017: Binnen heel korte tijd zal de publieksopkomst voor kulturele manifestaties -in eerste plaats in toneel en literatuur, maar ook in dans en muziek- tot zo'n laag peil zijn gezakt dat ze wel verplicht zullen zijn hun paradigma van poco en pomo te laten vallen. Wie wil nu nog voor de miljardste keer een toneelopvoering gaan zien die het alweer opneemt voor de o zo verongelijkte islamitische vluchteling en zijn sentimenteel opgepept verhaal gesteld tegenover de o zo bekrompen en racistische Vlaming... Helaas zijn de ministeriele advieskommissies -gevormd in de tijd van Bert Anciaux- uitsluitend bevolkt met poco's en pomo's. Een kultuurproduktie die opkomt voor de waarden van de verlichting en het kritische wetenschappelijke denken maakt geen enkele kans meer. Demokratisch is dat alleszins niet. Tolerant nog veel minder. Er heerst in Vlaanderen een waar Berufsverbot tegen het kritische denken.
06.09.2017: De kennis van de Nederlandse taal op de nieuwsdienst van de VRT laat ook te wensen: vandaag hadden ze het erover dat bij islamitische terroristen in de buurt van Parijs een soldeerijzer (sic) was aangetroffen... Wat mag dat zijn? Een soldeerbout wellicht, of moeten we terug vertalen naar het Frans, un fer a souder?
14.08.2017: Op Klara waren ze weer eens bijzonder grappig vandaag, wanneer de nieuwe presentator over Schubert wist te vertellen dat hij meer dan 600 teksten op klassieke muziek zette. (sic)
13.08.2017: Ik droom van een aanslaggevoelig toetsenbord, waarbij de lettergrootte een funktie zou zijn van de aanslagsterkte en de afstand tussen de letters, een funktie van de typsnelheid.
09.07.2017: Mosoel is bevrijd van het kalifaat. Als alle moslims daar nu eens heentrokken om de boel herop te bouwen...
28.06.2017: Als er minder kinderen worden gebaard, daalt de kindersterfte als sneeuw voor de zon. Unicef doet aan symptoombestrijding.
25.06.2017: De radikale moslims zouden toch beter hun ramadan tot een rabiaat eeuwigdurende hongerstaking verruimen...
24.06.2017: Ga ik me nu weer de woede van de artistieke goegemeente op de hals jagen door dat nieuwe Borremans kunstwerk aan de Krook spuuglelijk te vinden?
11.06.2017: Stichting Logos heeft politici noch mediamensen in zijn Raad van Bestuur. Al evenmin wordt aan de bestuurders een zitpenning toegekend. Kan dat verklaren waarom Stichting Logos van de subsidiepot verstoken blijft?
08.06.2017: Bruxelles is eindelijk van zijn waterhoofd verlost. Van Mayeur naar mineur. Of die verlossing het hellhole probleem oplost is echter een gans andere vraag. Ook zonder waterhoofd, blijft het een waterhoofdstad.
06.06.2017: Belgie heeft een wet waarvolgens negationisme strafbaar wordt gesteld. Principieel zijn we gekant tegen zo'n wet omdat het strafbaar stellen van de leugen meteen ook het strafbaar stellen van de twijfel en het onderzoek introduceert. De logika gebiedt evenwel, dat wanneer je zo'n wet op negationisme invoert, je dat onder meer ook moet doen voor al wie het oproepen tot geweld vervat in de Koran loochent. Wie tegen alle evidentie in beweert dat de Islam het geloof is van de vrede, moet dan ook worden vervolgd. Ook oproepen tot geweld is in dit land strafbaar gesteld. Ook hier gebiedt de logika dat ook het prediken van de Koran strafbaar zou moeten zijn: in plaats van moskeen te subsidieren en toe te laten, zou men hen dan ook moeten verbieden.
03.06.2017: Met de Liesbet wedstrijd, dit jaar voor cello, is wel meer aan de hand dan dat het een goed opgezette reklamekampanje is voor de Belgische monarchie: de zes gerangschikte finalisten zijn allemaal mannen dit jaar en opgemerkt moet worden dat over de vele edities van de wedstrijd heen, de winnaar steeds speelt op het einde van de wedstrijd. Statistisch gezien kan dat geen toeval zijn. Men zou dus beter de winnaar meteen na de loting voor de volgorde bepalen en de hele finale schrappen. Overigens was deze finale van een welhaast meedogenloze eentonigheid omdat slechts een tot het uiterste verschraalde selektie uit mogelijke concerto's aan bod kwam. We begrijpen volstrekt niet waarom geen enkele kandidaat ging voor het schitterende celloconcerto van Gyorgy Ligeti....
16.05.2017: 'Religieuzen zijn gemiddeld een stuk minder intelligent dan hun niet-gelovige medemensen'. Dit is de conclusie van wetenschappers die 63 onderzoeken naar intelligentie en religie aan een meta-analyse onderwierpen. Met name tijdens de studietijd zouden gelovige studenten in mindere mate intelligent zijn dan hun niet-gelovige studiegenoten. Al ruim tachtig jaar wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen intelligentie en religieus geloof. Wetenschappers aan de Universiteit van Rochester en de Northeastern University in het Amerikaanse Boston maakten een meta-analyse van deze studies om het verband beter in kaart te brengen. Daarnaast werd onderzocht in welke leeftijdsfase de verschillen het grootst zijn en wat de mogelijke verklaringen voor de link tussen intelligentie en religiositeit zijn.' ---' Da's quasi tautologisch. Het volgt alleen al uit de definitie van intelligentie als probleemoplossend vermogen. Een probleem oplossen door een groter probleem te scheppen (god) is een symptoom van totaal gebrek aan intelligentie.

15.05.2017: 'Zijn werk bevat onvoldoende nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen die een aanvraag voor een beurs rechtvaardigen'. Sic, de ministeriele advieskommissie. Konklusie artistiek advies: volstrekt onvoldoende. Een diplomavereiste voor leden van die commissies bestaat inderdaad niet... Wat hen vooral volledig ontgaat, is dat echte research incrementeel verloopt. Stapje voor stapje boek je vooruitgang en het is onzinnig elk jaar met een 'nieuw' project uit te pakken zonder voort te bouwen op wat werd verworven. Mijn robots en hun radar sensorsystemen zijn een permanent work in progress wat typisch is voor elk ernstig technisch-wetenschappelijk onderzoek.
13.05.2017: De kanker van het postmodernisme heeft het kritische denken een zware slag toegebracht. Alles is nog niet verloren, maar we moeten resoluut doorgaan alle dwaas geloof te bestrijden. Het verdient geen greintje respect.
25.04.2017: Wanneer de iman van de grote moskee in Parijs de moslims oproept om voor Macron te stemmen, dan kan dat toch niemand anders dan Le Pen ten goede komen.
22.04.2017: Je zou bijna gaan hopen op een duel tussen Melenchon en Le Pen in de tweede ronde...
17.04.2017: "Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten." — Recep Tayyip Erdogan
16.04.2017: Zou Melenchon mijn opstel tegen auteursrecht en intellektueel eigendom hebben gelezen?
15.04.2017: Gwendolyn Rutten is al even ondiplomatisch als wijzelf, door haar overigens schitterend voorstel om alle subsidiering van religies te schrappen uitgerekend op pasen te lanceren.
12.03.2017: Zolang men ermee doorgaat allochtonen dubbele nationaliteiten toe te kennen, zal echte integratie onmogelijk zijn.
06.02.2017: Tegen heug en meug proberen sommige on- of minder geletterden ons wijs te maken dat onze kultuur in hoge mate verrijkt werd door de islamitische. Dat is echter klinkklare onzin. Vaak wordt als voorbeeld aangedragen de introduktie van het cijfer 0. Welnu, dat komt uit Babylonie en werd in India ontwikkeld. De algebra -het woord zelf heeft inderdaad een oorsprong in de islamitische kultuur- werd ontwikkeld ondanks de islam en zeker niet dankzij noch binnen de islam. De in het westen hooggeprezen en invloedrijke Averroes, werd zelf door de Islam zwaar vervolgd en verbannen, laat staan dat zijn denken een verwezenlijking van de Islamitische kultuur zou zijn. En zelfs het befaamde hummus is in oorsprong niet uit de islamitische kultuur afkomstig.
30.01.2017: De grote fout van Trump is niet zozeer het niet meer laten inreizen van inwoners van enkele landen uit het nabije oosten -dat had Obama hem trouwens al voorgedaan met Iran en Cuba- maar wel dat hij de grenzen niet expliciet openstelt voor elkeen die omwille van zijn ongeloof wordt vervolgd. Maar ja, de USA kunnen klaarblijkelijk ook zelf niet zonder godje.
23.01.2017: Zonet de gehele toespraak van dr. Frauke Petry op het kongres van Koblenz beluisterd. Een zeer goede redevoering trouwens en ik begrijp volstrekt niet hoe ook maar iemand zo onnozel kan zijn daarin ook maar een zweempje fascistisch gedachtengoed aan te treffen. Er is heus heel wat meer totalitaristisch denken te vinden bij de adepten van de multikulturele samenleving.
21.01.2017: Dat ik niet bepaald wild loop over Donald Trump moge duidelijk zijn. Zijn redevoering was links noch rechts en in eerste plaats simplistisch. Toogpraat zoals we die hier ook horen bij aanhangers van de PVDA, Spa en het Vlaams Belang. Niettemin verbaast het me dat zovele zogenaamd 'linksen' hier te lande zo tegen Trump tekeer gaan, terwijl hij eigenlijk de eerste Amerikaanse president is die breekt met het Amerikaanse imperialisme. Laat het nu net dat imperialisme zijn waartegen we in onze jeugd talloze betogingen bevolkten. Ook zijn afwijzing van de NATO zou links toch sympatiek in de oren moeten klinken. De detente met het Rusland van Putin, zou hem wel eens de Nobelprijs voor de vrede kunnen opleveren, zo voorspel ik...
17.01.2017: Er zijn lieden die -ongehinderd door enig onderzoek terzake- beweren dat de radikalisering binnen de islamitische gemeenschap in onze kultuur een gevolg is van wat zij een algehele verrechtsing van het politiek klimaat noemen. Onzinniger en dommere redeneringen zijn nauwelijks denkbaar. De opstanding van de militante islam is precies de oorzaak van die zogenaamde verrechtsing, die overigens voor het grootste deel gewoon de reaktie is op de objektieve bedreiging die intrinsiek van de islam uitgaat. De jihad is een opdracht vervat in de koran.
16.01.2017: Dossiers (signifiants) worden beoordeeld, niet datgene wat ze representeren. Daarvoor moet het signifie worden opgezocht. In het huidig systeem met beoordelingskommissies worden heel erg veel lege dozen, dossiers zonder signifie, struktureel betoelaagd...
14.01.2017: In plaats van tonnen subsidie te geven aan een bedenkelijke operaproduktie over vluchtelingen, zouden ze dat geld beter aan de vluchtelingen geven...
09.01.2017: Eindelijk zijn we van die Abou Jahjah verlost. Een ware minus habens die als slechtgekozen exkuustruus moest dienen voor een ten onrechte gerespekteerde moslimgemeenschap die onze kultuur als een sluipend gif onderuit haalt. Laten ze nu maar Darya Safai aantrekken voor een column in De Standaard. Overigens wil ik hiermee zeker niet Jahjah zijn recht van spreken betwisten, wel dat hij daarmee mijn krant vervuilt.
05.01.2017: Wanneer iemand zich voor chirurg zou uitgeven en in die zelfverzonnen hoedanigheid duizenden moorden op zijn geweten zou hebben zouden we wellicht de neiging om hem de doodstraf toe te bedelen niet kunnen onderdrukken, Welnu, die doodstraf lijkt me nog matig te zijn en nog moeilijker te onderdrukken als het gaat om de leden van de zogenaamde 'artistieke advieskommissies' geinstalleerd door wijlen Bert Anciaux onder het motto 'iedereen kan zetelen'... Kompetentie is daar geheel zoek, belangenbehartiging en regelrechte korruptie daareentegen...
01.01.2017: We zouden eigenlijk liever 2016 van voorafaan overdoen, maar dan anders...


09.12.2016: Op gevaar af alweer verguisd en verdoemd te worden door alle politiek korrekten, kan ik er toch niet onderuit het grote gelijk van Theo Francken en Bart De Wever te erkennen inzake het obligaat verlenen van visa aan 'vluchtelingen' die zich in het buitenland bevinden. Op die wijze worden immers de poorten wijd opengezet voor het hele armlastige gedeelte van de wereldbevolking. Het verwijt aan de rechters die zo'n ronduit idioot vonnis velden dat ze zich aktivistisch opstellen is volkomen terecht. Men zou zelfs een stap verder kunnen gaan en hen vanwege incivisme een beroepsverbod kunnen opleggen...
25.11.2016: 89 miljoen euro had de Vlaamse gemeenschap veil voor de vernieuwing van de koncertzaal van de Antwerpse zoo. Voor een zinkend schip, en dat terwijl met dat geld 494 jaar Stichting Logos of gedurende 1 jaar 494 gelijkaardige instellingen hadden kunnen worden gefinancierd... Niet alleen zou dat een investering in de toekomst in plaats van in een bedenkelijk verleden zijn, maar bovendien zou er nog heel wat meer publiek mee worden bereikt ook. En, dan hebben we het nog niet eens over de astronomische kosten verbonden aan het in stand houden van de Filharmonische orkesten die deze zalen bespelen.
08.11.2016: Er mag dan al geen meerderheid bestaan in Vlaanderen voor de vorming van een Groot Nederland, heel wat recente evoluties wijzen toch op een dergelijke ontwikkeling: de fusie van de Gentse Haven met die van Zeeuws-Vlaanderen, de penetratie van Hema en Albert Hein in Vlaanderen, de samensmelting van Bpost met PostNL... Nu nog Unified Dutch Airlines en een gezamelijke politie.
07.11.2016: Aporie is zowat het enige dat mijn positie jegens de verkiezingen in de VS zou kunnen omschrijven.
31.10.2016: In de geest van Voltaire: Geert Wilders mag men de mond niet snoeren.
30.10.2016: Asverstrooing in de Metropolitan opera legt opera stil: is dat dan geen begraafplaats?
27.10.2016: Van de Canadese premier Trudeau leren we nu dat de president van het autonome Wallonie een magneet is.
24.10.2016: De konkluzie dat Paul Magnette eigenlijk een nationaal-socialist is, lijkt me onvermijdelijk...
17.10.2016: Ik kan het toch niet korrekt vinden dat de regering beslist de spekulanten van Arco te vergoeden voor hun verliezen. Alleen het ACV is daarvoor aansprakelijk.
14.10.2016: Ronduit belachelijk, die nobelprijs literatuur voor ene Bob Dylan. Dan kun ze al even goed de prijs voor scheikunde aan Tom Boonen geven... Maar ja, als Stad Gent het al eerder heeft gepresteerd om An Pierle tot stadskomponist te benoemen dan mag ook zoiets ons niet meer verwonderen.
05.10.2016: Maura Pawlowski verlaat dEUS: als nu iedereen die lid is van zo'n rockband eruit trok, dan waren we eindelijk van al die muzikale ellende verlost.
02.10.2016: Neville Mariner overleden: ik zal hem alleen herinneren als een man die oude muziek opnieuw heeft gespeeld.
14.09.2016: Krijg ik in mijn mailbox vandaag een vakature voor poppianist... is dat zoiets met een popup piano?
10.09.2016: Niemand die het luidop durft te zeggen, maar die Jordy Brouillard had nooit mogen geboren worden.
04.09.2016: Ik denk dat Angela Merkel in wezen een doorgoed mens is, maar haar evangelische roots staan haar ratio in de weg.
25.08.2016: Op een punt wil ik Wouter Hillaert bijtreden: een politiek engagement, een radikalisme, mag ook de kunst niet vreemd zijn. Bij zijn ontstaan in de late jaren zestig noemde Logos zich een 'werkgroep voor geengageerde avant-garde muziek'. We kwamen op voor kreatieve emancipatie en trokken dat ook door naar het terrein van het politieke. We doen dat eigenlijk nog steeds. Maar, wanneer dat engagement waar Hillaert het over heeft, slechts een enkele richting, met name die van het politiek korrekte denken, mag uitgaan, dan zie ik slechts een oceaan van intolerantie opdagen. Het dogma van de multikulturele samenleving en de verrijking van onze kultuur door 'diversiteit' wordt in Hillaert's pleidooi een imperatief. De duizenden vluchtelingen die op ons afkomen moeten tegen heug en meug een verrijking worden genoemd. Op die wijze wordt een barre intolerantie, een aanslag op de vrije meningsuiting en het vrij onderzoek geinstitutionaliseerd: het gedachtengoed waar Hart tegen Hard voor blijkt te staan. Mag dat politiek en maatschappelijk engagement ook de richting uitgaan van het vrijwaren van westerse waarden van vrij onderzoek, wetenschap en het verlichtte van godsdienst bevrijde denken? Mogen we de slogan 'durf denken' voeren? Mogen we ons inzetten voor het bestrijden van waanbeelden die de vooruitgang van onze kultuur radikaal in de weg staan? Mogen we aktief hulp en steun verlenen aan zij die aan de kluisters van hun religieuze waan trachten te ontsnappen? De avant-garde heeft een lange traditie als voorvechter van het bestrijden van taboes en traditionalisme en die funktie blijft ze behouden. Met of zonder subsidies. Een kultuur zonder avant-garde is een dode kultuur.
16.08.2016: Hoe misselijk ik ook word van boerkini's en hoezeer ik ze ook ervaar als een frontale uitdaging van onze kultuur, toch lijkt het me juridische onzin dit te willen verbieden. Alleen wanneer we naaktheid juridisch kunnen verbieden of menen daarvoor een rechtsgrond te kunnen verzinnen, zou het ook mogelijk worden een boerkini verbod uit te vaardigen. Het beste verweer tegen boerkinis bestaat er dan ook in hen met volledige naaktheid te konfronteren daar waar ze tevoorschijn zouden komen.
25.07.2016: De Genste Feesten voorbij... zonder aanslag, of kunnen we Pole Pole zelf niet als een aanslag op Gent beschouwen?
11.07.2016: Klara wijdt in zijn uitzending naar aanleiding van de Vlaamse feestdag aandacht aan Vlaamse komponisten. De meest Vlaamse onder hen werden echter zorgvuldig van de antenne geweerd. Van mij was weer eens geen noot te horen. Maar ja, 't was gesponsord door de Comav gilde en de mafia van SABAM...
11.07.2016: Inhoudelijk had Geert Bourgois overschot van gelijk. We spuwen inderdaad op al die politieke stakingen in Wallonie. Diplomatisch was het echter niet, dit ook zo uit te drukken...
01.07.2016: Oef, het groots opgezet Jupiler festival is afgelopen... Ik steun ten volle al die NVA burgemeesters die een belasting willen heffen op het uithangen aan gevels van propaganda materiaal.
23.06.2016: Uit de “Strategische Visienota Kunsten. Naar een dynamisch, divers en slagkrachtig kunstenlandschap in Vlaanderen”, Minister Sven Gatz, 1 april 2015: “Met recht en reden mogen we stellen dat de Vlaamse kunstensector bloeit en hoogkwalitatief is. Het talrijk aanwezig creatieve en uitvoerende artistieke talent en de initiatiefkracht van de kunstensector liggen aan de basis van dit succes. Typerend voor ons kunstenlandschap is, naast de densiteit van het artistieke talent, de fijnmazige en gelaagde structuur. Het Vlaamse kunstenlandschap wordt gekenmerkt door een bijzonder samenspel van (middel)grote en kleine spelers en initiatieven, een grote diversiteit aan (deel)disciplines en een fijnmazig netwerk van culturele infrastructuur.” Als hij dit meent, kan hij er niet onderuit Logos te redden!
Filosofisch is het interessant die beleidsnota voor de aardigheid eens om te keren: Met recht en reden mogen we stellen dat de Vlaamse kunstensector in verval is. Het weinige creatieve talent en het geringe initiatief van de sector liggen aan de basis van dit falen. Typerend voor ons kunstenlandschap is naast de zeldzaamheid van het artistieke talent, de grove en homogene structuur. Het Vlaamse kunstenlandschap wordt gekenmerkt door een harde concurrentie tussen hele grote spelers zonder echte initiatieven, een geringe diversiteit in de disciplines en een sterk gemonopoliseerde infrastructuur. Raar genoeg, volgt uit een op deze wijze omgekeerde beleidsverklaring -in die omkering schuilt overigens ook heel wat waarheid- al evenzeer de noodzaak om Logos te blijven ondersteunen...
18.06.2016: Het enige voordeel aan dat gevoetbal is dat de stad weer doorfietsbaar wordt.
23.05.2016: Met de moed der wanhoop werken we voort...
07.05.2016: Voor de 'Iedereen kan Zetelen' kampanje die aan de vorming van de ministeriele advieskommissies voor de strukturele erkenning en subsidiering van de instellingen binnen het kunstenlandschap voorafging, kan Sven Gatz -de huidige minister van kultuur- niet aansprakelijk worden gesteld. Die regeling stamt immers nog van Joke Schauvlieghe. De resultaten van dergelijke advieskommissies liegen er evenwel niet om want ze blinken over de gehele lijn uit door soms extreem en alle verbeelding tartend onprofessionalisme, manifeste onkunde en onwetendheid. De optie om de advieskommissies 'demokratisch' open te stellen en er vooral voor te zorgen dan ze niet door kompetente mensen worden bevolkt, heeft ertoe geleid dat talloze organisaties een redelijk ongeprofileerd mannetje of vrouwtje hebben uitgestuurd om te zetelen in eerste plaats voor het veilig stellen van het welbegrepen eigenbelang. Mannetjes/vrouwtjes met zelftoegekende bevoegdheden die nergens ook maar in het minst werden afgetoetst. Het resultaat van die 'artistieke' adviezen is dan ook ronduit wraakroepend. Wat te denken van volgende subsidieringsadviezen: Aifoon 246000 Euro, Blindman 323000 Euro, B'rock 600000 Euro, Champ d'Action 450000 Euro, Croxhapox 182000 Euro, Democrazy 400000 Euro, Spectra Ensemble 350000 Euro, I Solisti del Vento 320000 Euro, Les Ateliers Claus 145000 Euro, LOD 1225000 Euro, De Bijloke 1000000 Euro, QO2 241000 Euro, Stormopkomst 200000 Euro, Timelab 320000 Euro, Voorkamer 145000 Euro, Zonzo Compagnie 486000 Euro... en... als klap op de vuurpijl Stichting Logos 0 Euro. Een minister die goed bij zijn verstand is kan daarmee maar een enkel iets aanvangen: in de papierversnipperaar ermee en het werk laten overdoen door kompetente mensen. Wie niet overtuigd is van de extreme vooringenomenheid en de onkunde van de artistieke advieskommissies en hun voorzitters geven we hierbij de link naar het advies dat over Stichting Logos werd geformuleerd, voorzien van aantekeningen door ons. Het is zodanig gortig en onrechtvaardig dat we niet zullen nalaten gerechterlijke stappen te zetten en klacht neer te leggen. De kwaliteit van de zakelijke adviezen steekt schril af bij die van de 'artistieke'. Dat hoeft ons niet te verwonderen: hier waren professionals aan het werk die de dossiers effektief bestudeerden en die ook regelmatig bij de instellingen op inspektiebezoek gaan. Hun oordeel was dan ook zeer positief voor Logos. Van de leden die aanwezig waren op de vergadering van de 'artistieke' kommissie die ons beoordeelde, voorgezeten door een fervente tegenstander van Logos, is niemand ooit bij Logos geweest... Moet er nog zand zijn?
04.05.2016: Het katoliek onderwijs gaat de islam integreren. En dat terwijl de plaats van religie in het onderwijs nooit zo scherp ter diskussie stond... Indoktrinatie van kinderen is ook een vorm van kindermishandeling.
01.05.2016: Wat er met die advieskommissies zo grondig fout is, is dat ze een typisch voorbeeld van alienatie insluiten. Teneinde het kunstenlandschap te evalueren worden kommissies opgericht aan dewelke de instellingen prefab dossiers moeten laten toekomen, die dan worden beoordeeld. De dossiers worden dus beoordeeld terwijl het eigenlijk de instellingen zijn die beoordeeld zouden moeten worden. Daardoor krijgen instellingen die hun prefab formulieren helemaal op maat weten te snijden van de kriteria die er de grond van uitmaken, steevast een goede beoordeling zonder dat de overeenstemming van het dossier met enige werkelijkheid kan worden afgetoetst. De enige goede oplossing bestaat er dan ook in die kommissies naar de te beoordelen instellingen zelf toe te sturen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zakelijke adviezen heel wat professioneler zijn dan die dossier-gesteunde 'artistieke'. Immers, de administratie bezoekt regelmatig de instellingen naar aanleiding van inspekties ter plaatse en is dan ook veel beter geinformeerd over de werkelijke toedracht in de instellingen.
01.05.2016: Als er dan al een voordeel zou verbonden zijn aan het islamitisch terrorisme, dan is het wel de versnelde geloofsafval bij aanhangers van zowat alle overige religies, de pastafarians uitgezonderd.
27.04.2016: Abdeslam - zo dom als een asbak, maar allicht minder dom dan Erdogan- heeft de koran alleen gelezen via een samenvatting op internet... Die samenvatting kan toch niet anders luiden dan Allah is groot en Mohammed is zijn profeet?

26.04.2016: Ook het tweede en definitieve advies van de ministeriele kommissie draait uit op nipt onvoldoende en volledige schrapping van onze subsidies. Ook van deze kommissie is maar een enkel lid (met name Jan Rispens) en dan nog meer dan tien jaar geleden, bij Logos geweest. Aan de ernst van dergelijke adviezen mag dus wel grondig worden getwijfeld. Zeker wanneer we de lijst bekijken van de beloonden en daarin talloze organisaties aantreffen die qua professionalisme en vakkennis zelfs op hun tenen niet kunnen tippen aan de expertise die we bij Logos hebben opgebouwd....
03.04.2016: Gustave Flaubert zag het al in in 1878: « Cette prétention de défendre l'Islamisme (qui est en soi une monstruosité) m'exaspère. Je demande, au nom de l'humanité, à ce qu'on broie la Pierre-Noire, pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise La Mecque, et que l'on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le Fanatisme. » Lettre à Madame Roger des Genettes, 12 (ou 19) janvier 1878.
02.04.2016: In al volgende landen zou ik -en met mij alle ateisten- de doodstraf krijgen, met executie: 1. Afghanistan 2. Iran 3. Malaysia 4. Maldives 5. Mauritania 6. Nigeria 7. Pakistan 8. Qatar 9. Saudi Arabia 10. Somalia 11. Sudan 12. United Arab Emirates 13. Yemen. Niet toevallig allemaal islam landen...
01.04.2016: Bij beslissing van de raad van bestuur heeft Stichting Logos zich vandaag tot het postmodernisme bekeerd. Voortaan dragen al onze vrouwelijke performers alleen nog een nikab. Op onze posters worden voortaan ook geen vrouwen meer afgebeeld en het gebruik van kleuren wordt verboden.
22.03.2016: Als het nu nog niet duidelijk is: voor de Islam is in onze kultuur geen plaats. Wie dit hatelijke geloof niet afzweert moet eruit! Mohammed was de allereerste islamitische terrorist.
02.03.2016: Waar halen ze het uit bij Klara, een hele dag rond een zekere Serge Gainsbourg, een Franse charmezanger die volstrekt niets met muziekkultuur te maken heeft... Tot overmaat van ramp nog gepresenteerd door een koppel tooghangers die zeker niet uitblinken door een teveel aan intelligentie. Dit wordt een dag zonder radio. Beslist.
23.02.2016: Het kan toch niet anders dan een wrang gevoel nalaten: beoordeeld moeten worden door een kommissie samengesteld uit nitwits die hoegenaamd geen voeling hebben met eigentijdse experimentele muziek noch met artistiek onderzoek, laat staan dat ze een relevante opleiding zouden hebben genoten, en dat terwijl de instelling die ze moeten beoordelen -in casu Stichting Logos- niet minder dan twee gedoktoreerden in de wetenschap en twee in de kunsten telt. Het is toch volkomen onzin en pseudodemokratisch om kommissies samen te stellen uit mensen die zichzelf opgeven als kompetent, terwijl die vermeende kompetentie nergens ook maar in het minst wordt getoetst. Je kan al evengoed de examens op onze universiteiten voortaan laten afnemen door de bakker en de beenhouwer onder het voorwendsel demokratisch te zijn.
15.02.2016: Alhoewel de migrantenproblematiek hoegenaamd geen deel uitmaakt van de doelstellingen van Stichting Logos, kan niet worden ontkend dat we als stichting wel degelijk oog en oor hebben voor verrijkende bijdragen met roots in andere kulturen. Doorheen onze hele geschiedenis hebben we muziek uit Afrika, Japan, Iran, Syrie, China, India, Brazilie, Inuit gebieden, Indonesie, Australie... aan bod laten komen. Is het ons toegestaan te ijveren voor integratie van verrijkende elementen uit andere kulturen in onze eigen kultuur waarin de waarden van de verlichting centraal staan? Is het ons toegestaan ons af te zetten tegen de rol van religies in onze samenleving? Is het ons toegestaan ons te verzetten tegen de Islamisering van onze kultuur en de idee van een multikulturele samenleving te verfoeien? Is het ons toegestaan wetenschappelijk te zijn? Zoniet is hier sprake van politieke intollerantie waartegen we ons met alle middelen willen verzetten. Wij zijn absoluut voorstander van het werken aan integratie en op grond daarvan ook rabiaat gekant tegen de waanidee van een multikulturele samen-leving. Deze laatste kan immers alleen leiden tot een geinstitutionaliseerde konfliktuele samenleving waarin diametraal tegenover elkaar staande waarden-systemen permanent met elkaar in de clinch gaan. Dit standpunt kan overigens rekenen op een erg breed maatschappelijk draagvlak, waardoor het ook vanuit demokratisch oogpunt pertinent legitiem is.
31.01.2016: Bij het begin van dit jaar had ik me voorgenomen op elke dag waarop ergens ter wereld een islamitische terreur aanval plaatsgreep, een streepje te zetten. Welnu, er is nog geen dag voorbijgegaan zonder dat ik een streepje diende te zetten...
11.01.2016: Mijn eerlijke bekentenis op Facebook dat ik ene David Bowie niet kende, tot 's mans muziek mij bij het ontbijt deze ochtend in de oren werd gedramd door Klara, heeft me tientallen 'ontvriendingen' gekost op Facebook... Pop-idolen vertonen klaarblijkelijk dezelfde geestvernauwende kenmerken als godheden allerhande.
10.01.2016: We hadden het zelf al jaren geleden in deze blog gesteld, wat niet wegneemt dat Bart De Wever in deze gelijk heeft: Is het niet onvoorstelbaar surrealistisch dat in dit 'land' de overheid de vakbonden rijkelijk betaalt om de werkloosheidsuitkeringen aan de werklozen uit te betalen? Op die manier hebben de vakbonden uiteraard alle belang bij zo hoog mogelijke werkloosheidscijfers...
05.01.2016: Op het VRT nieuws blijven ze volharden in de boosheid: nog steeds hebben ze het over 'de franstalige spoorvakbonden' terwijl het eigenlijk om de Waalse bonden gaat.
04.01.2016: Moslims: je geeft ze 1 vinger en ze nemen je land.


30.12.2015: Bruxellabad toont respekt voor andere kulturen: de honden zullen maar wat blij zijn dat het vuurwerk in de oudejaarsnacht is afgelast.
26.12.2015: De berichtgeving over de rellen in Corsica illustreert weer eens de terreur van het politiek korrekte 'denken'. Weer worden de moslims als slachtoffers voorgesteld terwijl het overduidelijk is dat de agressie van hen uitging.
20.12.2015: Stadsmaraton in Gent. Het mooie en gezonde kruim van de stad loopt mee in de maraton, maar uitgerekend de grote massa die in zo'n maraton zou moeten meelopen, is er niet te zien...
18.11.2015: Zouden die vele goede mensen die in Gent een bordje voor hun raam plaatsten 'ZONDER HAAT STRAAT' het niet stilaan beter vervangen door een bordje 'ZONDER KORAN STRAAT'? Da's immers een veel duidelijker synoniem.
15.11.2015: Het terreuralarm in 'Belgie' wordt verhoogd tot nivo drie... Wat betekent dit: het Te Deum in een of andere Brusselse katedraal waar de 'koninklijke' familie aanwezig is, krijgt extra politiebewaking. Kan het nog belachelijker worden? Alsof aan een verlies van die 'familie' ook maar iets zou verloren zijn... alsof ook maar een enkele moslim ook maar een mikrogram belang zou hechten aan dat 'koninklijk' gespuis.
14.11.2015: Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs gisteren, en de aanval op het Russische vliegtuig enkele dagen tevoren moet het me toch van het hart, dat wie nu nog steeds niet inziet welke gevaren van de islam uitgaan, volkomen gehersenspoeld is door een bepaalde vorm van verfoeilijk postmodern politiek korrekt denken. Volgens dit denken -zoal het een denken is- heeft dit soort aanslagen niets te maken met de Islam. De jihad is evenwel een onmiskenbaar koran voorschrift en het wezen van de koran is imperialisme. Vrede betekent in de Koran de toestand waarbij iedereen moslim is geworden, en alle anderen afgeslacht. Als oude linkse verlichtingsdenker maak ik niettemin steeds het onderscheid tussen de basis van een geloof enerzijds en de gelovigen anderzijds. Intrinsiek heb ik vele redenen om me zowel tegen de Torah, het Nieuw Testament als tegen de Koran te keren. Bij een kritische vergelijking van die drie basisteksten is het objektief opvallend dat de Koran het meeste gewelddadigheden beschrijft en ook voorschrijft. De Torah is expliciet racistisch (de Joden zijn het uitverkoren volk), het nieuwe testament is imperialistisch net zoals de Koran die daarbovenop nog militaristisch is ook. Wat de gelovigen betreft beschouw ik hen, in meerdere of mindere mate- als slachtoffers van die 'heilige' teksten. Weinigen onder hen hebben hun geloof in vrijheid gekozen, wat verklaart dat zij voor die onvrijwillige keuze veelal niet geneigd zullen zijn aktief te militeren. Buiten kijf staat dat IS haar ideologie zowel als haar terrorisme wel degelijk kan steunen op ordonanties die in de Koran zijn weer te vinden. Dat 'klein links' daarvoor blind blijft lijkt me intellektueel volstrekt onaanvaardbaar. Het fundamenteel strategisch probleem waarvoor we geplaatst zijn, is vandaag meer dan ooit hoe we de Islam onschadelijk kunnen maken, zoals we dat meer dan een halve eeuw geleden hebben klaargespeeld met het kristendom. Dat kristendom hebben we, vanuit de ideeen van de verlichting, ondermijnd in een periode van circa 80 jaar sedert de jaren '20 van de 19e eeuw. Vooraanstaande intellektuelen, wetenschapsmensen en filosofen hebben de bijbel -tot dan toe beschouwd als het letterlijke woord gods- vanuit de tekst zelf in kombinatie met gedegen historisch onderzoek ondermijnd. De historiciteit van de figuur van jesus moest het ontgelden. Van zijn bestaan is geen enkel bewijs recht gebleven, laat staan dat hij de zoon van ene god zou zijn en de kruisdood zou zijn gestorven. De maagdelijkheid van Maria moest het ontgelden, bijzover dat de toenmalige paus het dan maar tot dogma verklaarde. Het scheppingsverhaal bleek met geen middelen gespoord te kunnen worden met de bevindingen van de paleologie en de biologie, zodat ook dat tot metafoor werd verklaard. Na al deze rationele aanvallen bleef er van die hele bijbel en de waarheden die hij zou bevatten zo goed als niets recht. De kristen intellektuelen en theologen dienden zich in hun stellingen terug te trekken en verdedigden zich voortaan nog slechts bij middel van de hermeneutiek. De bijbel was niet langer letterlijk te nemen, maar omvat -volgens deze theologen- metaforen die in hun verwoordingen ingebed zijn in de tijd van hun ontstaan. Honderd jaar na deze intellektuele slag tegen het kristendom, konstateren we dat in de europese beschaafde wereld, het belijdend kristendom nog slechts ca. 6% van de bevolking uitmaakt. Bovendien is dat restje kristendom door het vele gehermeneutiseer danig verzwakt, dat er geen greintje fundamentalistisch kristendom meer van overblijft. Kortom, we hebben het kristendom overwonnen en virtueel onschadelijk gemaakt. Is het mogelijk -zoal de geschiedenis voor herhaling vatbaar zou zijn- eenzelfde strategie niet ook tegen de Islam te volgen? Anders gesteld, is het vandaag niet meer ooit onze plicht als filosofen, wetenschapsmensen en intel1ektuelen, de Islam te ontwortelen zoals we dat vroeger met het kristendom suksesvol hebben gedaan? Een permanente kritische studie van de koran is daarvoor natuurlijk een essentiele voorwaarde. De historiciteit van de 'profeet' Mohammed, de absolute onwaarschijnlijkheid dat de koran hem zou zijn gedikteerd door ene Allah, en dat die profeet -een analfabeet volgens de koran zelf- het allemaal perfekt zou hebben onthouden en doorverteld terwijl dat diktee dan pas vele generaties later zou zijn op schrift gesteld vanuit die mondelinge overlevering? Enfin, de onwaarschijnlijkheden, de onzin, het plagiaat , de vele onverklaarbare arabische woorden en de onaanvaardbare stellingen in de koran zijn legio. Waar wachten we op om al diegenen die zich op die koran beroepen met de feiten te konfronteren? Wanneer ook die gelovigen er uiteindelijk rationeel toe gedwongen zullen zijn, van de letterlijke koran af te zien, is de strijd zo goed als gestreden. Mogen we die hoop koesteren?
12.11.2015: Een ding staat nu wel vast: de dag dat er hier een heuse islam partij opstaat, zakt de SP.A onder de kiesdrempel... En, ook voor Groen ziet de toekomst er dan bepaald zwart uit.
02.11.2015: Russisch vliegtuig stort neer boven de Sinai woestijn... en de media blijven stom wanneer het erom gaat de passagierslijsten te checken op aantal moslims aan boord. De kans op een bom aan boord is recht evenredig met dit aantal. Rekening houdend met die wetmatigheid en wetende dat zonder moslims ook geen bom aan boord kan zijn, zou men er goed aan doen alle moslims van vliegtuigreizen uit te sluiten.
24.10.2015: Freya Vandenbossche krijgt het deksel van haar domheid op haar neus. Terecht. Zou de SPA de kosten niet moeten betalen in plaats van er de slimme burger (die geen zonnepanelen heeft...) voor te laten opdraaien?
11.09.2015: Uiteraard is hulpverlening aan vluchtelingen humanitair nodig. Dat neemt niet weg dat het in Europa toelaten van mensen die een gezag -met name dat van de koran- boven onze wetten stellen, uiterst dom en gevaarlijk is. Het bedreigt objektief en principieel zowel onze veiligheid als onze kultuur.
19.08.2015: Kunnen zwanzen is nu ook al een voorwaarde geworden voor het in aanmerking komen voor een mandaat als artistiek onderzoeker aan de School of Arts: 'Ten minste passief vertrouwd zijn met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel zijn zich ook in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek' [sic].
06.08.2015: Ook het onverdoofd slachten van moslims zou moeten verboden worden...
03.08.2015: Vorig jaar heeft de politie 2.336 bestuurders betrapt die eigenlijk niet meer achter het stuur mochten zitten omdat ze een rijverbod hadden. Waarom is de elektronische kontaktsleutel -dat kan zelfs een gewone identiteitskaart zijn- niet al lang verplicht gemaakt en ingevoerd? Of, is de konservatieve privacy kommissie ook daar weer op de rem gaan staan.
21.07.2015: Dag van nationale rouw om het nog steeds bestaan van een fiktieve natiestaat.
14.07.2015: Ik heb zo de indruk dat Angela Merkel -en met haar heel duitsland- revanchistisch en erg onheus wordt behandeld in die gehele griekse tragedie...
13.07.2015: Als de grieken nu eens zouden beginnen met de eigendommen van de ortodoxe kerk te konfiskeren of, in een minimalistisch scenario, toch minstens zou belasten dan waren ze meteen van het grootste deel van hun schulden verlost.
10.07.2015: Eindelijk een minister die een balonnetje durft oplaten voor de robotizering van de treinbestuurders.
02.06.2015: Ivago staakt nog steeds. Is daar niet eindelijk een nuttige rol weggelegd voor het Belgisch Leger...
01.06.2015: Stad Gent verhoogt de Gentse feesten subsidie aan Pole Pole, terwijl uitgerekend deze ongewenste pensenkermis een aanslag is op het uitzicht van onze mooie stad. De programmatie aan St.Jacobs en Baudelo krijgt dan weer een vermindering van de subsidie te verwerken... Hoe valt dit te begrijpen?
23.05.2015: Krijg ik nu toch wel die rommel van Tom Lanoye in de maag gesplitst bij mijn abonnement op De Standaard zeker...
22.05.2015: Luistercijfers van Klara gezakt van 2.8% naar 1.5%. Verwonderd me niks met al die door de amities francaises gesubsidieerde programmas (o.m. het deerniswekkende Les Compagnons de la chanson...), die eeuwige fragmentatie van klassieke muziek, dat totaal gebrek aan covering van ernstige nieuwe muziek, al die elektrische gitaren I-IV-V strontmuziek 's avonds en al dat opera hooliganisme...
20.04.2015: Vluchtelingen op de mare nostrum... 't is nochtans heel eenvoudig: die bootjes gewoon niet laten uitvaren en wanneer ze toch het zog kiezen, direkt terugsturen naar plaats van vertrek. Dan pas kan aan die kriminele mensenhandel een eind worden gemaakt. Overigens is 'vluchtelingen' hier alweer een politiek korrekt eufemisme voor illegalen-in-spe.
15.04.2015: Wat is er nu weer fout met 'zigeuners'? De idiotie van de politieke korrektheid blijft maar duren. Binnenkort verbieden ze nog 'Der Zigeunerbaron'.
02.04.2015: Indien ik in Steve Stevaert's schoenen had gestaan, zou ik er heel zeker ook een eind aan hebben gemaakt. De wijze waarop is wel laakbaar, want erg duur voor de maatschappij.
10.02.2015: Houellebecq's nieuwste roman verdient het epiteton 'vizionair' zonder enig voorbehoud. Het boek zou verplichte lektuur moeten zijn voor alle aanhangers van de SP.A...
20.01.2015: Het enige wat men een derderangs kunstenaar als Luc Tuymans zou kunnen verwijten, is dat hij zijn bron niet citeerde bij het konterfijten van zijn portret van Jean-Marie De Decker.
01.01.2015: Eender welk bedrijf dat een uitstoot van zwavel, fosfor en talloze andere schadelijke stoffen vergelijkbaar met de uitstoot veroorzaakt door al dat nieuwjaarsvuurwerk zou veroorzaken, zou onmiddellijk worden verzegeld.. Ook al ware die uitstoot gespreid over een hele maand. En toch blijven zelfs de zgn. groene eco-jongens dit tegen heug en meug verdedigen. Populisme is hen duidelijk niet vreemd.


31.12.2014: Hoorde U ook die Iman op de radio die koudweg beweerde dat de Islam niet alleen stond voor geweld....
21.12.2014: Op tachtigjarige leeftijd overleed Walter De Buck. Duizend maal belangrijker lokaal gentse figuur dan ene De Vos, maar aangezien er niet zulk kommercieel management achterstaat, zal dat wel niet worden opgeklopt en uitgemolken.
15.12.2014: Twee belangrijke konservatieve machten bedreigen onze toekomst: de banken en de vakbonden.
03.02.2014: Een heel erg dwaze maatregel van de regering: kontant geld betalingen toelaten tot en met een bedrag van 7500 Euro. Dit zet de deuren wagenwijd open voor het zwart geld circuit. Integendeel had men betalingen in kontant geld moeten beperken tot 'handgeld', zegge 100 Euro om het uiteindelijk helemaal tot nul te herleiden. Het kontant geld is immers een conditio sine qua non voor alle zwart geld circuits. Dat dergelijke maatregel in Europees verband, en bij uitbreiding in mondiaal verband, moet worden genomen is daarbij vanzelfsprekend.
02.12.2014: Het resultaat van de politieke staking gisteren bestaat er alleen uit dat de werknemers bij Logos, maar zeker bij nog tal van andere bedrijven, hun loon een dag later krijgen uitbetaald...
11.11.2014: Dat die basiliek van Koekelberg een van de grootste architekturale miskleunen is van dit land, is elke mens met smaak al lang bekend. Maar wat ze nu hebben uitgehaald met dat bombastisch gedoe-koncert rond 100 jaar eerste wereldbrand tart werkelijk alle grenzen van de goede smaak: 1300 'zangers' in een ruimte die akoestisch tot de volstrekte onmogelijkheden behoort en bovendien behept met een onvoorstelbaar grote dosis achtergrondlawaai. Een programma met een kitsch gehalte dat alle meters voor die grootheid in het rood doet slaan, een 'techniek' die fout na fout opstapelt (goed hoorbaar in de Klara opname, die ze dan nog dierven uitzenden!), een engelse uitspraak die je hooguit van Fransen of Hottentotten zou verwachten... Hiermee vergeleken heeft zelfs de Munt nog enig niveau... Ontbrak er nog alleen aan: een toespraak van King Flupke... 'Brussels Philharmonic' mag fier zijn ook deze draak weer op haar aktief te mogen schrijven. Werk zullen ze er in elk geval niet aan hebben gehad.
10.11.2014: Subsidie voor sterilisatie: da's pas gezond verstand!
24.10.2014: Wat er nog van de federale staat Belgique overblijft zou in elk geval geen kulturele bevoegdheden mogen overhouden. Het lijkt me dan ook evident instellingen zoals de Munt, Bozar, de Musea voor Kunst en Geschiedenis... naar het Brussels gewest over te hevelen. Het zijn lokale Brusselse aangelegenheden en hun pretentie 'nationaal' en dus gemeenschaps-overstijgend te zijn verleent hen onterecht een aura van degelijkheid. Een aura waaraan zij hun aanspraak op oeverloos grote subsidiering plegen te baseren. En fuzie tussen het muntorkest en het 'nationaal' orkest -beide orkesten zakken jaar na jaar af tot onder de middelmatigheid- kan wellicht een iets minder middelmatig orkest opleveren. Werklozen ontstaan op die wijze niet, want zowat alle orkestleden hebben voltijdse kumuls in het muziekonderwijs.
23.10.2014: Vanwaar al dat protest tegen de besparingen op de zwaar overgesubsidieerde Muntschouwburg -indertijd door Gerard Mortier tot Staatszaak verheven- , tegen de kleine inperking van de Bozar molloch en tegen de beknibbeling op het 'nationaal' orkest, een waar anakronisme. Principieel zijn we weliswaar gekant tegen besparingen op kultuur en hadden we natuurlijk liever gezien dat er een rechtvaardige herverdeling van de middelen ware doorgevoerd, waarbij in allereerste plaats zou moeten worden geinvesteerd in de vitale en vernieuwende delen van de kultuurproduktie eerder dan in grote zichzelf reproducerende instellingen vanwaaruit geen enkele wezenlijke bijdrage aan de eigentijdse kultuurproduktie wordt geleverd. De overgesubsidieerde propagandamachines van die grote instellingen stellen natuurlijk alles in het werk om de burger, maar vooral de politici, te doen geloven dat ze het kloppend hart van de kultuur uitmaken, maar dit kan heel eenvoudig door de feiten worden weerlegd. Geen enkele wezenlijke vernieuwing is ooit uit de opera of het symfonisch orkest voortgekomen...
20.10.2014: Neen, ik ben helemaal niet tegen het idee van een solidariteit. Alleen moet die binnen het kader van Europa worden doorgevoerd en niet op het regionale vlak van geldstromen van Vlaanderen naar Wallonie waar ze er alleen toe strekken het kunstmatige land Belgique in stand te houden.
21.09.2014: 199 jaar geleden ging een stukje van mijn Groot-Nederlandse droom in vervulling. Gent leefde op! Helaas werd die droom vijftien jaar later door een doldwaze franse opera stukgeslagen.
14.09.2014: Gerard Bodifie op Klara. Nog eens een intelligente mens aan het woord in Berg en Dal, met Pat Donnez.
06.09.2014: Als we bij elektriciteitsschaarste nu eens alle werklozen in tredmolens zouden plaatsen ware het probleem meteen ekologisch opgelost. 1 persoon kan zo'n 700Watt voortbrengen, zelf nagemeten. Tweehonderduizend werklozen zijn dan goed voor 140MWatt extra kapaciteit.
05.09.2014: In Gent hangen op talloze plaatsen bordjes die wildplassen (netjes voorzien van een M/V tekeningetje) beboeten met 60 Euro.  Gaan wildkakkers dan vrijuit? Op mijn avondlijke wandelingen met mijn hondje in de parkjes in de buurt  kan ik dat inderdaad dagelijks  konstateren. Zou trouwens ook een gasboete op wildspugers niet moeten worden ingevoerd? Of, is dat ook alweer niet politiek korrekt...
29.08.2014: In plaats van jihad ronselaars voor Syrie te vervolgen, zou men beter alle kandidaat jihadisten een kleine subsidie geven gekoppeld aan een no-return one-way ticket.
28.08.2014: Klara is nu wel helemaal gedegradeerd  tot een propaganda instrument van de opera-maffia...
27.08.2014: Hoe politieke korrektheid leidt tot onrecht: In het nieuws over het seks-schandaal met kinderen in de UK wordt steevast gesproken van Aziatische mannen, terwijl het eigenlijk gaat om Pakistaanse Islamieten.
26.08.2014: Onbegrijpelijk dat er nog mensen zijn die hun vakantie aan zee willen doorbrengen, terwijl de lucht overal in Vlaanderen al even nat is dan de zee zelf...
25.08.2014: Ik sta pal achter het Schotse onafhankelijkheidsstreven, zoals ik ook achter datzelfde streven sta m.b.t. Catalonie,  Koerdistan, Quebec en...  Vlaanderen.
15.08.2014: Al een week lang wordt elk nieuwsbulletin op de VRT gedomineerd door schitterend georkestreerde sluikreklame voor Pukkelpop. Politiek geladen propaganda zonder meer.
04.08.2014: En, in al die opgeklopte heisa om de herdenking van de eerste wereldbrand is er in de media niets te bespeuren met betrekking tot de nochtans logische en evidente Vlaamse kollaboratie.
01.08.2014: 8% werkloosheid in Vlaanderen, 14.5% in Wallonie en... 21% werkloosheid in Bruxelles. Moet er nog zand zijn...
26.07.2014: Zolang de studenten geld te over hebben om naar Tomorrowland te trekken, is er ruim ruimte om de inschrijvingsgelden te verhogen.
16.07.2014: Eindelijk hebben DJ's toch nog enig maatschappelijk nut bewezen, met name waar ze worden ingezet om met loeiharde popstrontmuziek illegalen te verjagen.
14.07.2014: Is de tijd niet stilaan gekomen om onze Waalse vrienden een gelukkige nationale feestdag toe te wensen?
14.07.2014: Eindelijk kan ik me weer ongestoord om de A- en B-cups bekommeren zonder door world-cups te worden beangstigd.
13.07.2014: Kent U nog iets dwazers dan 'kunstenaarsteksten'... Voor wie niet zou weten wat dat zijn: onkontroleerbaar gebazel van kunstenaars over hun eigen werk dat voor reflektie moet doorgaan en op grond waarvan sommige onnozelaars menen dat kunstenaars aanspraak kunnen maken op een 'doktoraat' in de kunsten... Het vertrouwd zijn met dit soort flauwe kul is nu zelfs voorwaarde geworden voor sollicitanten in de job van doktor-assistent aan de School of Arts in Gent.
01.07.2014: Ik begrijp helemaal niet waarom men in voetbal, die eerste helft van de wedstrijd die steeds oeverloos vervelend blijkt te zijn, niet gewoonweg laat vallen en dus alleen nog de tweede helft, vertrekkend van 0-0 speelt...
23.06.2014: Aantal leefloners met meer dan 10% gestegen in Gent, vertelt Rudy Coddens niet zonder enige fierheid op het radionieuws. Inderdaad verklaart dit wellicht de hoge populariteit van de SPA in Gent.... Hun aantal kiezers valt geheel samen met het aantal leefloners, werklozen, asielzoekers en niet-geintegreerde migranten.
08.06.2014: Zou Di Rupo niet beter meteen met Frankrijk gaan onderhandelen over een aanhechting van Wallonie?
03.06.2014: Ik mag dan al groot-nederlandist in hart en nieren zijn, maar dat Louis Andriessen met zijn klompenminimalisme dan tot onze kultuur zou gaan behoren is er toch wel net even iets over.
29.05.2014: Politiek In a nutshell: Ik ben gewonnen voor het basisloon voor iedereen. Logisch gezien ben ik dus tegen werkloosheidsuitkeringen voor wie nooit heeft gewerkt. Werkloosheidsuitkeringen mogen alleen worden toegekend in verhouding tot hoeveel je eerder reeds gewerkt hebt en worden op grond daarvan automatisch beperkt in de tijd. Ik ben voor de afschaffing van de automatische indexering van lonen, omdat dat mechanisme een gevaarlijke positieve feedback insluit. Ik ben tegen geld dat geld opbrengt, m.a.w. tegen interesten op kapitalen en vermogens. Geld dat geld opbrengt is een fundamenteel onrecht. Een vermogensbelasting is wat mij betreft heel verantwoord omdat geld dat in een vermogen steekt eigenlijk overbodig geld is. Het belasten van kapitalen komt het investeren ten goede, en dus ook ekonomie en werkgelegenheid. Ik ben volstrekt tegen de overdracht van vermogen en kapitaal, m.a.w. tegen het erfrecht. Niemand mag geldelijke middelen hebben die hij niet zelf door arbeid heeft verdiend. Onze grootste vijanden worden dan ook gevormd door de banken waarin de geld-schept-geld vervreemding het basisprincipe vormt. De vraag of er dan niet zoiets moet zijn als recht op arbeid wordt dan eigenlijk eenvoudig: als niemand er baat bij heeft geld op te potten-laat staan het geld te laten opbrengen- wordt het uitgegeven. Precies dit zorgt voor werkgelegenheid en herverdeling. De totale hoeveelheid geld blijft zowat konstant (de ekonomie hoeft niet per se te groeien), maar het geld wordt weer tot middel en geen doel op zich. Rijkdom kan nog wel bestaan, maar bestendigt zichzelf niet meer en komt vele anderen ten goede. Bovendien kan ze nog slechts uit arbeid voortkomen. Indien alle geld dat nu 'bestaat' ook daadwerkelijk werd besteed, ware er geen werkloosheid. Natuurlijk kan men opwerpen dat dit het onmogelijk zou maken om voor een grotere uitgave wat te sparen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Stel dat we een negatieve interest invoeren, proportioneel aan de grootte van het gespaarde bedrag dan is het probleem opgelost. Zo'n ekonomisch systeem gaat niet uit van gelijkheid (een fiktie overigens) maar moedigt ongelijkheid zelfs aan. Niet alle arbeid is immers evenveel waard. De waarde van arbeid blijft marktafhankelijk: waarnaar meer vraag is dan aanbod wordt ook meer betaald. Arbeid waarnaar geen vraag is heeft dan ook geen ekonomische waarde en er kan geen (recht op) vergoeding tegenover worden geplaatst.
De opbrengst van de negatieve rente gaat naar de staat, want het is een vorm van belasting. De staat -wat mij betreft zou dat best een automaat zijn-  kan er kunst, kultuur, onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg en basisloon mee financieren. Het systeem is perfekt uitbreidbaar naar rechtspersonen (bedrijven, handelszaken, instellingen...): deze kunnen middelen verkrijgen van fyzieke personen, maar zijn eveneens verplicht die middelen te besteden door ze te investeren in produktiemiddelen en arbeid. Ook dit leidt weer tot werkgelegenheid. Het bestaan van rechtsperonen verzekert de ekonomische kontinuiteit. Vakbonden -voor zover nog nodig- moeten in elk geval rechtspersoonlijkheden zijn, zoniet moeten ze buiten de wet worden gesteld. Het weggeven van geld aan personen, zonder dat er een prestatie tegenover staat zou strafbaar moeten zijn. A fortiori dus, het bedelen. Het fysieke geld (bankbiljetten, munten) moet worden afgeschaft, want daardoor komt een einde aan het zwart geld. Alle geld-transakties zijn traceerbaar en er is geen bankgeheim.
Aan de invoering van een basisloon zijn natuurlijk enkele noodzakelijke voorwaarden verbonden: Wie door de maatschappij waardig bevonden wordt tot leven, heeft recht op dit basisloon. Maar, de maatschappij bepaalt zelf haar grootte, anders gesteld, er is geen recht op voortplanting. Voor voortplanting is een vergunning nodig, evenals een zeker opleidingsnivo. Is het niet absurd dat zelfs voor de minst gekwalificeerde jobs een minimaal opleidingspeil gevraagd wordt, terwijl het ouderschap -waaraan grote verantwoordelijkheden verbonden zijn- aan geen enkele vereiste wordt onderworpen? Het bevolkingsaantal moet op rationele wijze worden gekontroleerd en mag er nooit toe leiden dat het totale welzijn wordt verminderd. Aan het asielrecht worden strenge voorwaarden verbonden: kennis van de taal en de kultuur van de regio waarin men asiel vraagt, zijn absolute voorwaarden. Het instemmen met de basiswaarden van onze kultuur (wetenschap en kunst, vrijheid van meningsuiting...) is vereist. Daarom kan nooit asiel worden verleend aan mensen die om hun geloof worden vervolgd. Wie omwille van zijn ongeloof en de verspreiding daarvan wordt vervolgd kan in aanmerking komen voor asiel. Asielaanvragen moeten uitsluitend gebeuren vanuit het land/regio van herkomst. Wie zich aan of over de grens aanbiedt, wordt teruggestuurd.
27.05.2014: De overwinning van de NVA zou wel eens een pyrrus-overwinning kunnen zijn...
23.05.2014: Mijn stemadvies? Ik zou zeggen NVA omdat het van alle realistische partijen de enige is die niet te lijden heeft van verzuilingen en vastgebetonneerde belangen (ziekenfondsen, vakbonden, beleggingen, kultuurmaffias...) . Hun kultuurprogramma is helemaal niet zo angstaanjagend als 'links' ons wel wil doen geloven. Hun sociaal programma trouwens ook niet. Dat ze klaarblijkelijk niet bereid zijn bij de noodzakelijke splitsing van het land, Brussel -een best leuke maar voor de vlamingen verloren stad- op te geven valt te betreuren. Eigenlijk zou ik het liefst zien dat ze een absolute meerderheid zouden behalen. Dan pas kan in vlaanderen opnieuw een linkse beweging ontstaan waarvoor ik dan ten volle zou kunnen gaan.
16.05.2014: Alweer een blunder en een knieval voor de islamieten vanwege Joelle Milquet: de politie zou geen honden meer mogen inzetten... Dat was nu net wat ik aan de politie het meest sympatiek vond.
15.05.2014: Een slechte loodgieter is niet meer. Het 'land' lekt aan alle kanten.
01.05.2014: Onderzoek heeft uitgewezen dat sollicitanten die zich bekendmaken als lid van een vakbond minder kans maken op een job. Dat lijkt me de logika zelf. Ik zou in mijn bedrijf ook niet graag werknemers zien die zich opstellen als vijanden van mijn bedrijf en die tegen heug en meug historische tegenstellingen (de vuile vieze baas tegen zijn uitgebuite slaven) in stand pogen te houden.
27.04.2014: Als het waar is dat 85% van de Vlamingen eerder minder dan meer migratie wil, dan zijn die overige 15% de migranten zelf.
26.04.2014: Groen komt op voor halal maaltijden op school. Wie voor dierenleed is moet dus zeker Groen stemmen...
25.04.2014: Groen en Spa komen op voor hoofddoeken in scholen en openbare funkties: wie voor vrouwenleed en onderdrukking is moet dus zeker op hen stemmen.
11.04.2014: Voor mijn part mag de NVA de besparingen op de federale uitgaven nog heel wat verder opdrijven, zodat er van die overheid helemaal niks meer overeind blijft. Da's ook een middel om vlaanderen te bevrijden.
25.03.2014: Zouden ze er niet beter aan doen meteen de gehele koninklijke familie in een kunstmatige koma te houden?

24.03.2014: Is er naast de pandakooien niet nog een kooitje vrij om een gestrikte aap in onder te brengen?
22.03.2014: En weer zijn het de zelfverklaarde linkse politiek korrekten die een veroordeling van Geert Wilders eisen. Beseffen ze dan niet dat ze daarmee volop de terreur installeren?
20.03.2014: De wet op de dubbele naam is erdoor... Erg dwaas is dat, want alleen van de biologische moeder kan je echt zeker zijn.
19.03.2014: En toch heeft Geert Wilders groot gelijk: geen zinnig mens wil meer Marokkanen naar hier halen of laten komen. Zijn vraag was puur retorisch. Alleen was het ontaktisch 'Marokkanen' te vermelden, hij had beter 'islamieten' gezegd. Maar, ook in Gent wil geen zinnig mens nog meer Roma onthalen. Ik blijf erbij dat dit soort migratie de kultuur veeleer diepgaand verarmt dan wel verrijkt.
10.03.2014: Mortier was megalomaan en slaagde erin de machtshebbers de mouw te strelen zodat ze tot meer dan de helft van het hele kultuurbudget naar de stervende opera doorschoven. Wanneer het kontlikken van de macht niet meer baatte, veroorzaakte hij steeds weer een een schandaaltje waardoor hij er 'verongelijkt' tussenuit kon knijpen.
09.03.2014: Gerard Mortier is dood. Alleen spijtig dat de alle-subsidie-verslindende opera met hem niet automatisch van het toneel verdwijnt.
08.03.2014: Het vlaams belang kan nu niet bepaald op mijn grote sympatie rekenen, maar hun aktie rond Brabo in Antwerpen waarin ze wijzen op het grote gevaar van de Islam voor alle vrouwen was een schot in de roos.
04.03.2014: Neen, zelfs niet voor een kunstpaus loop ik met een boetekaarsken in een stoet naar de kerk.
15.02.2014: Die Zwitsers zijn toch niet helemaal zo dom als ze eruit zien. Quota voor de hoeveelheid mensen die zich in je land willen vestigen lijkt me een pure kwestie van zelfbehoud. Die quota mogen echter niet gelden voor die mensen die je maatschappij wel degelijk nodig heeft natuurlijk. Dat is een brug te ver.
14.02.2014: Termont maakt van Gent het Walhalla voor de Roma: apres moi le deluge zal hij wel denken.
13.02.2014: De eutanasiewet voor kinderen is er eindelijk door. Alleen zou die wet eigenlijk overbodig moeten zijn. Elke mens zou op elk ogenblik over zijn leven moeten kunnen en mogen beschikken. Dat behoort inherent tot het zelfbeschikkingsrecht.
08.02.2014: Stromae en stront, een belgisch front.
05.02.2014: Dat het aantal hoogbejaarden alsmaar toeneemt valt af te leiden uit het feit dat Knack en Humo nog steeds bestaan.
21.01.2014: Vanaf morgen halveert 'De Morgen' zijn formaat... Voor mijn part mogen ze er een subminiature krant van maken, dan valt het totaal gebrek aan kwaliteit niet eens meer op.
13.01.2014: Illegalen moeten terug naar land van herkomst. Bij definitie.
11.01.2014: Leonard neemt het op voor de Afghanen: met hen wordt hij tenminste niet met blote borsten gekonfronteerd...
07.01.2014: De filmkeuringskommissie wordt Vlaams. Nu kunnen we ze eindelijk voorgoed afschaffen.
06.01.2014: Nathan Braude slaagt erin een altviool volstrekt als een 78-toeren plaat doen klinken.
03.01.2014: Klara karriereprijs voor Andre Laporte... van inteelt gesproken!


03.12.2013: Nu ook in Nederland godslastering uit het recht is geschrapt als misdrijf, is ook dit land tot de moderniteit toegetreden. Hoog tijd voor de verenigde nederlanden.
01.12.2013: Neen, aan al die leegstaande en verlaten kerken moet geen nieuwe funktie worden gegeven. Ze moeten worden afgebroken en vervangen door groen...
30.11.2013: Klara Muziekprijzen: en alweer staan er geen belangrijke vernieuwers op de short list...
26.11.2013: Jozef De Witte vergist zich terdege wanneer hij meent te moeten stellen dat de bedreiging die een meerderheid van de Vlamingen voelt uitgaan van moslims te wijten zou zijn aan het ontbreken van kontakt. Ik leef al vele tientallen jaren in een door islamitische migranten overheerste buurt en heb vele goede kontakten met de buurtbewoners. Niettemin vormt de Islam wel degelijk een ernstige bedreiging voor onze kultuur. Dat heeft volstrekt niets met racisme te maken.
21.11.2013: De Provincie trekt zich terug in de Leopoldkazerne... Zo zwaar is ze nu toch ook weer niet bedreigd.
18.11.2013: De Sabam maffia deelt de prijzen uit aan haar beste maffiosi...
13.10.2013: Dag van de architektuur: de speurtocht naar lekkende daken kan van start gaan.
11.10.2013: Nobelprijs voor de Vrede... mogen we even in herinnering brengen dat de eerste invloedrijke politieker die zich verzette tegen het gebruik van chemische wapens Aldolf Hitler was? Zo'n prijs zouden ze toch beter kunnen voorbehouden voor echte pacifisten.
08.10.2013: Eindelijk heeft Rosas zijn bestemming gevonden: dansoefeningetjes voor puberende meisjes, enerzijds al te beschaamd en anderzijds toch willend in de kijker te lopen.
17.09.2013: Zou dat zo'n gekke gedachte zijn om voortaan nieuwe en moderne kerncentrales te bouwen op grote vlotten in volle zee? Koelwater zat, en in geval van een onverwenste ramp kunnen ze snel gezonken worden tot op 5 km diepte.
05.09.2013: Liesbeth Homans stapt een brug te ver: we weten wel dat polygamie onwettig is in dit land, maar waarom zou dat geen toelaatbare samenlevingsvorm kunnen zijn? Polyandrie ten andere ook. Alleen vanuit de kristelijke leer kan je dat veroordelen. Ergo, zo'n restriktie past niet binnen het recht. Het is overigens de hoogste tijd dat huwelijk ( een 'sakrament') helemaal uit het recht te schrappen.
04.09.2013: Bommen met bommen vergelden is totaal absurd. Wanneer islamieten andere islamieten bevechten, met welke middelen dan ook, laat ze hun gang gaan en sluit de grenzen.
19.08.2013: En weer heeft Bart De Wever overschot van gelijk. Wie gaat werken voor een Islam leger moet inderdaad worden geschorst van de werkloosheid en de openbare onderstand.
18.08.2013: Een demokratie die toelaat dat partijen en groepen die een beroep doen op machten boven en buiten de mens eraan deelnemen is volstrekt onmogelijk. Ik begrijp dan ook volkomen het optreden van het Egyptische leger tegen de moslim broeders, die trouwens alleen in de terreur broeders kunnen worden genoemd. Hoe meer er sneuvelen hoe beter voor de demokratie, al heeft die weinig kansen in een door islam verdwazing verziekt land.
16.08.2013: Alweer een onderzoeker ontslagen wegens fraude horen we op het nieuws. Een schande die wel degelijk ontslag volkomen verrechtvaardigd. Maar wat moeten we denken van 'onderzoek' waarin zowat alles frauduleus is, want ontsproten aan de fantazie en de manipulatie van de 'onderzoeker' : het bedje waarin het 'artistiek onderzoek' in hoge mate ziek is gevallen. Moet daar niet eens hoogdringend grote kuis in gehouden worden? Of, misschien hadden ze die onderzoekster in de dermatologie toch niet moeten ontslaan maar hadden ze haar doktoraat tot een doktoraat in de kunsten moeten degraderen.
21.07.2013: Mijn pogingen om vandaag uit mijn kalender te deleten zijn mislukt. De dag van de gekroonde ezel was niet te vermijden. Leve de groot-nederlandse republiek!
20.07.2013: Heeft u ook Elio Di Rupo horen spreken door de strot van Albert?
18.07.2013: En alweer is Facebook erin geslaagd mij voor een maand spreekverbod op te leggen. Misschien zou ik er ook goed aan doen mijn eigen 'volgers' en 'vrienden' eens grondig te scannen... Er zitten vast ook censors en moordenaars bij.
17.07.2013: Een spreekwoordelijke man en een paardekop was er in Gent bij de 'ontvangst' van de gekroonde ezels. Wat de media ons ook willen wijsmaken, het zijn heus niet alleen de leden van voorpost die tegen die koninklijke paljasserij gekant zijn.
16.07.2013: De nieuwe koninklijke borstbeelden in de senaat werden gemaakt uit klei. Da's inderdaad een heel stuk makkelijker aan diggelen te slaan dan brons.
15.07.2013: Paul Dujardin benadrukt op Klara, Bruxelles als Vlaamse hoofdstad, Leegzuigstad zal hij wel bedoelen...
14.07.2013: Staat vanmorgen het hele Baudelopark volgeparkeerd met heilige en dus stinkende auto's. GAS boetes? Nooit van gehoord. Die zijn voor loslopende hondjes bedacht.
13.07.2013: Stad Gent begint alweer de jaarlijkse sfeer van de Gentse Feesten te ademen. Een groot stadsfestival waar we zeker niks op tegen hebben. Alleen hebben zich op dit gebeuren in de laatste jaren heel wat vreemde en kommerciele ondernemingen geent die veel van de charme van die feesten verduisteren. Zo bijvoorbeeld het Pole Pole gebeuren, waarvoor men het nodig acht een van de meest pitoreske stukjes Gent kompleet te verknallen door de hele graslei met pontons dicht te leggen en de plek op die manier te veranderen in een groot plein, een mega-lawaaierige biertent zelfs. Niets van de charme van de oude haven blijft daarin behouden. Op het Sint Baafsplein is het al bijna even erg, de muzikale smakelooskeid viert er hoogtij... Wat mij betreft mag het allemaal gerust wat kleinschaliger, en vooral, minder luidruchtig.
25.06.2013: Als ze in Antwerpen willen besparen, hadden ze beter de gehele opera, inklusief ballet en musical geschrapt...
08.06.2013: Bruno Tobback vormt een front met Erdogan. De Islamisering zal niet tegen te houden zijn. Tenzij natuurlijk de SPA in elkaar stort en de kiesdrempel niet eens meer haalt... En dat terwijl is Istanbul en Ankara door progressieven duchtig betoogd wordt tegen diezelfde Islamisering en voor het behoud van de erfenis van Ataturk. Je zou voor minder in de armen vallen van de NVA.
02.06.2013: Gaan de protesteerders in Istanbul nu eens eindelijk komaf maken met de Islam?
29.05.2013: In Schaarbeek heeft de politie niet minder dan 4kg zuivere Koran naast de spoorweg gevonden...
27.05.2013: Vandaag ben ik diep beschaamd Gentenaar te zijn. Een 'links'-konservatieve Groen-SPA meerderheid heeft het verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van geloofsaanhang voor ambtenaren opgeheven. Een knieval voor het Islamisme. Een regelrechte aanslag op de verlichtingsidealen en de scheiding van kerk en staat. Ik begrijp volstrekt niet waarom de media dit besluit 'progressief' durven noemen... Het toont in elk geval aan dat de begrippen links en rechts volkomen zijn uitgehold en dus ook onbruikbaar zijn geworden.
19.05.2013: Al weken lang worden we om de oren geslagen met dan ene zinnetje op de radio: 'twee belgische finalisten' in de Liesbed wedstrijd, het propaganda festijn van de brusselse monarchie. En dat terwijl hooguit twee armzalige Vlamingen de tweede ronde haalden. Van Belgen is nooit sprake geweest. In zekere zin maar goed ook dat ze niet de hele week omriepen 'twee vlamingen in de tweede ronde van het Liesbed circus' vanwege de afgang die we dan zouden hebben gemaakt. Het artistiek inkleden van een fossiel muzikaal verleden met behulp van een ijzeren gedisciplineerde techniek hebben we al lang uitsluitend aan burgers met een totaal andere kulturele achtergrond overgelaten. Zomin als belgie komt dit verleden ooit terug.
25.04.2013: Recto-Verso stelde ons de vraag: Welk kunstwerk, cultuurproduct of cultureel evenement drukt jouw beeld van Vlaanderen het beste uit en waarom? Al lijkt het wat egotisch, maar ik ben ervan overtuigd dat dit wel het robotorkest moet zijn. Dit orkest immers, vormt de hoogtechnologische voortzetting van een heel oud erfgoed gegeven: de automatisering in de muziek die begon met de beiaarden en hun programmeerbare speeltrommels in de lage landen. In de late 19e en begin 20e eeuw had vlaanderen een grote reputatie op het gebied van orchestrions, dansorgels en pierementen. Het automatiseren van akoestische muziekinstrumenten en speeltuigen in het robotorkest bij Logos is -in kombinatie met de op gesture-recognition gesteunde menselijke interfaces- de eigentijdse voortzetting van die lange traditie.
24.04.2013: Proficiat aan de aktivisten van Femen!
23.04.2013: In Quatar wilden ze een tentoonstelling wijden aan de Olympische spelen. De Grieken hadden hen daarvoor zelfs enkele oud griekse beelden van atleten uitgeleend. Maar, in Quatar vonden de idiote islamieten er niet beter op dan ze te willen bedekken... Griekenland nam prompt de enig juiste keuze: beelden terug naar de beschaving. En zeggen dat de historische olympische spelen steeds naakt werden gehouden, zoals alle gymnastiek trouwens.
12.04.2013: Het bedelen op straat zou gewoonweg verboden moeten worden. Het is een praktijk die onze kultuur volstrekt onwaardig is, los nog van het feit dat de talloze bedelaars die onze steden overspoelen welhaast zonder uitzondering behoren tot mallafide mafiose bendes. Of zouden de bewindsvoerders in dit land de bedelaars toelaten omdat de Koran het geven aan bedelaars verplicht?
08.04.2013: Terwijl het belgische leger stilaan wegsmelt in zijn eigen vet (getuige de laatste cijfers voor het gemiddele BMI in dat leger), gaat de regering werk maken van het schrappen van oude en verouderde wetten. Ze hadden zich die moeite kunnen besparen door gewoon een regel in te voeren die alle wetten een vervaldatum geeft.
01.04.2013: En weer werden we door de Facebook censuur getroffen. Geschorst voor een volle maand wegens het aanklagen van de Facebook censuur op de FKK foto van Angela Merkel, gepost door vele anderen.
18.03.2013: En toch heb ik nog de stille hoop dat de idiote vlaamse claims geformuleerd door NVA minister Bourgeois op Bruxelles, deel uitmaken van een strategie waarbij door uitgerekend op dit punt ultieme toegevingen te doen (met name door Bruxelles geheel te laten vallen), de opdeling van dit 'land' eindelijk zou kunnen worden verwezenlijkt. Tant pis, dat Antwerpen dan hoofdstad zou worden...
11.03.2013: De Lijn gaat de prijzen weer eens verhogen. Dat zou volkomen overbodig zijn indien ze de 25% zwartrijders nu eens eindelijk zou doen betalen...
06.03.2013: Een Brugse rechter veroordeeld een man tot vier maand effektief wegens het publiek verscheuren van een Koran... Die rechter zouden ze op staande voet moeten ontslaan. Koran's verscheuren heeft niets met racisme te maken, zomin als het verscheuren van welk boek dan ook. Dat je evenwel met het verscheuren van dwaze boeken zoals de Koran, niet de Islam kan bestrijden -wat onze intellektuele plicht is- lijkt me duidelijk.
15.02.2013: De Standaard vandaag doet aan ware pulpjoernalistiek, onder druk van de anti-rook maffia. Het artikel over de dalende vroeggeboortes door de invoering van het rookverbod is een staaltje van onwetenschappelijk gebazel. Op die wijze kan je ook 'bewijzen' dat het dalend aantal vroeggeboortes een gevolg is van de toegenomen lengte van de files op de snelwegen of van de geloofsafval...
14.02.2013: Facebook heeft me weer eens met een weekje straf bedacht. Voor zeven dagen kan ik niks posten, 'liken' noch op enige andere wijze interageren met het Facebook gebeuren. En dat omwille van het posten van een bijzonder mooie foto uit onze recentste 'Sense en Senstiment' produktie van het Logos robotorkest...
13.02.2013: Stad Gent schrapt het woord 'allochtoon'. Alsof je op die wijze ook maar iets aan de werkelijkheid zou veranderen...
02.02.2023: Merkwaardig toch: Bart De Wever voert een programmapunt uit ontleend aan de beleidsnota van Patrick Janssens , en heel de zelfverklaarde progressieve meute staat op zijn kop...
30.01.2013: We feliciteren Jan Briers jr. alvast met zijn benoeming tot goeverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. We verheugen ons alvast op de meer kulturele wind die hij door de provincie kan jagen... Zijn voorganger was wat dat betreft een oen.
22.01.2013: En ze blijven ermaar mee doorgaan bij de VRT om het steeds maar te hebben over 'het franstalig landsgedeelte' . Hatelijk klinkt dat. Kunnen ze het niet gewoon over Wallonie hebben?
19.01.2013: Waar hebben ze het in hun hoofd gehaald om die Fyra treinen in Italie te bestellen, terwijl Duitsland al vele jaren in een vergelijkbaar klimaat HST treinen in bedrijf heeft die wel grondig zijn getest...
18.01.2013: Het wordt zo stilaan de hoogste tijd om een algemene en wereldwijde oorlogsverklaring tegen de Islam uit te vaardigen. Of deze dringend noodzakelijke strijd echter met wapens moet worden gevoerd is een heel andere vraag.


20.11.2012: Besparingen? Het kan nochtans erg eenvoudig: schaf gewoon een aantal katolieke en dynastieke feestdagen af en we zijn er.

03.11.2012: Ik heb erg tedoen met Jan Fabre. Zelf ook ooit eens zo goed als gelynchd door een kattenliefhebster omdat ik haar kat die zich op mijn schoot had genesteld opnam en op de grond liet neerkomen... Altijd geleerd dat katten steeds op hun pootjes terecht komen trouwens. De Ieperse kattenworp illustreert dat ten overvloede. Ik vrees dat kattenliefde pathologisch is... Alhoewel ik zelf vegetarier ben, heb ik ten andere nooit begrepen waarom konijnen eten kan terwijl katten eten (naar verluidt smaken ze hetzelfde) zelfs strafbaar zou moeten zijn.

27.10.2012: De betekenisloosheid van grote orkesten voor de eigentijdse muziekkreatie is weer eens ten overvloede aangetoond in het openingskoncert van de World Music Days in Flagey (dat zich overigens helemaal ten onrechte de titel van bakermat van de hedendaagse muziek in Belgie aanmatigt!). Ze vonden zelfs niet eens voldoende eigentijdse muziek om een programma te maken en vulden het dan ook aan met wat oude funktionele muziek van Frederic Devreese en Ralph Vaughan Williams. Voor het Gentse programma in de Bijlmerloke, vonden ze er zelfs niets beter op dan Mozart te programmeren...

18.10.2012: Wat gaan we nu weer hebben: in de propaganda voor een Permeke tento in Bruxelles hebben ze het nu over het 'belgisch' expressionisme. Is het vlaams expressionisme, toch een kunsthistorisch begrip, dan volstrekt taboe geworden

18.09.2012: Mijn felicitaties voor Charlie Hebdo: nu is inderdaad het moment om 'en masse' Mohammed kartoens te publiceren. Hopen maar dat het ook goede kartoens zullen zijn. De achtergrond van deze pagina is in elk geval al een beeltenis van Allah.
14.09.2012: Niet dat ene anti-islam fimpje is er teveel aan, maar net omgekeerd er zouden miljoenen anti-islam filmjes moeten zijn waarin dat idiote geloof belachelijk wordt gemaakt.

19.08.2012: Wat onwetenschappelijk is kan in elk geval nooit demokratisch zijn, aangezien het tegen het objektief belang van de mens ingaat. Daarom mag geloof, waar dat tegen de wetenschap ingaat, in geen enkele moderne demokratie een plaats krijgen.
18.08.2012: Ik begrijp absoluut niet waarom niet iedereen overal in zijn blootje rondloopt vandaag...

15.08.2012: Eindelijk eens iemand bij Groen die het licht van de zon niet ontkent uit politieke korrektheid: Luckas Van der Taelen.

12.08.2012: Allah schenkt Iran een aardbeving. Hij zou beter de hele islam wereld eens goed wakker schudden.
16.07.2012: Zeebrugge is de eerste halal haven van Europa. Moeten we daar nou echt fier op zijn? Ik ben diep beschaamd enerzijds, bevreesd anderzijds...

14.06.2012: Het beste wapen tegen het gevaar van de oprukkende islam bestaat erin de waarden van onze kultuur radikaler dan ooit te verdedigen en uit te dragen: het kritische denken , het vrij onderzoek, de wetenschap, de verlichting
24.06.2012: Jan Hoet : Bevond die zich niet al altijd in een kunst matige coma?
23.06.2012: Spencer Tunick doet het weer. Nu met veel sukses en een massale opkomst in Muenchen. Hij verdient een medaille in de strijd tegen de onderdrukkende islamisering van onze kultuur.
13.06.2012: De definitieve adviezen en hun motivaties van alle advieskommissies zijn nu op het net gedumpt. Het onrecht wordt nu nog schrijnender ge-exposeerd. Vooral wanneer we die adviezen en verslagen tussen diverse kommissies vergelijken valt op hoe totaal verschillende waarderingen en kriteria worden gehanteerd. Zo bestaat de kommissie muziek-edukatie het, een wat obskure en op amateuristische leest geschoeide organisatie als Aifoon de hemel in te prijzen op grond van precies het soort aktiviteit dat Stichting Logos in de jaren 70 van vorige eeuw ontwikkelde en introduceerde (muzikaal vormingswerk en klankexploratie met kinderen en jongeren...). Dat is verdienstelijk vormingswerk maar het hoort helemaal niet thuis in het kunstendekreet, zomin trouwens als het werk van Jeugd en Muziek. We hebben volstrekt niks tegen Croxhapox, noch tegen TimeLab die een positief rapport kregen van de kommissie beeldende kunst, maar het stoot wel hard tegen de borst wanneer die teksten naast de beoordeling van Logos worden gelegd... Op gebied van innoverend werk met technologie en robotica moet je wel ziende blind zijn om voorbij te gaan aan het pionierswerk, het professionalisme en de internationale erkenning op dit vlak bij Logos. Hetzelfde kan trouwens worden gezegd met betrekking tot moderne dans, waar de ontwikkelingen rond het Namuda dans projekt bij Logos heel wat meer nieuwe impulsen geven aan de moderne dans dan het werk van o.m. Rosas en het begeleidingsgroepje errond, Ictus. Hun zelftoegekend topnivo zomin als hun zelfverklaarde internationaal profiel, worden nergens bewezen. Het is puur verpakking, opgeblazen lucht. De invloed van de lobby is hier schrijnend evident. Waarom, verder, zijn totaal gelijkaardige produkties wanneer beoordeeld door de kommissie muziekteater, het tienvoudige waard van de evaluaties die ze krijgen in de muziek-kommissie? Waarom is de hogere prijsklasse en subsidiemaat in opera-genres a priori verzegeld? Onrecht en onkunde alom. De hoogste tijd om al die kommissies naar huis te sturen en de beoordelingen schottenvrij aan professionele en verantwoordelijke experten over te laten.

07.06.2012: Wanneer we de rankings overlopen in de definitieve adviezen, komen we tot de voorwaar ontstellende vaststelling dat volgens de (on)bevoegde beoordelingskommissie voor muziek, de hoogste prioriteit in het Vlaamse muziekleven erin bestaat de muziekklub 4AD in Diksmuide te ondersteunen. Zal het de lezer verwonderen dat de vertegenwoordiger van die klub in de kommissie zetelt? Kunnen we ons voorstellen dat dit betekent dat indien die kommissie slechts geld had voor een enkele muziekorganisatie in Vlaanderen, dat dit 4AD in Diksmuide zou zijn??? Alle leden van die kommissie zijn medeplichtig aan deze verschrikkelijke dwaling en al het eruit voortspruitende onrecht. We zullen hen integraal aan de schandpaal nagelen. Ze verdienen veel erger dan dat. Hun namen? We lijsten ze hier nog eens op: Luc Mishalle (voorzitter) , Elly Rutten, (Ondervoorzitter), Rik Bevernage, Julia Bucz, Dirk Coutigny, Klaartje De Bonnaire, Joost Fonteyne , Johan Huys ,Wim Meert , Patrick Smagghe, Ann Overbergh , Melike Tarhan , Dirk Seghers , Liesbeth Segers , Tatjana Scheck, Annelies Van Parys, Dirk Verstockt , Tom Van Houtte (Secretaris). Als groep zijn ze medeplichtig en verantwoordelijk voor de geplande moord op Logos, niet alleen door Logos zo'n lage ranking te geven, maar door ueberhaupt aan dat intellektueel oneerlijk spelletje van rankings deel te nemen.
04.06.2012: Nu blijkt ook uit berekeningen die journalisten maakten, dat de leden van de advies en beoordelingskommissies vooral zichzelf (en de organisaties waarvoor ze zelf staan of waarvoor ze kompositieopdrachten uitvoerden) goed hebben bediend: hun advies-subsidies stijgen... Alleen al door hun stijging ongedaan te maken, zouden diegenen die nu uit de boot vallen, gered zijn geweest. Om nog maar te zwijgen van wat er zou kunnen gered worden indien de kommissies niet prooi waren geweest van de Brusselse en Kortrijkse maffia.
03.06.2012: Wij heulen niet mee met al die politici die vandaag tegen Joke Schauvliege tekeer gaan (o.m. Yves Leterme...) want zij dienen alleen hun kiesvolk en dus die organisaties waar erg veel volk naartoe komt en die het dus eigenlijk wel best zonder subsidie zouden kunnen doen. Wij richten onze pijlen op de kommissies, waar inkompetentie, belangenvermenging, ongeinformeerdheid en inkonsistentie troef blijken te zijn.
03.06.2012: Niet minder dan 21.702.588 Euro vloeit er vanuit de Vlaamse kultuursubsidiepot naar Bruxelles. Ruim een kwart van de totale beschibare subsidie is dat. We hebben de optelsom gemaakt op basis van de definitieve adviezen van alle ministeriele advieskommissies. En dat terwijl die stad nauwelijks vlamingen huisvest. Hoe kan men dit in hemelsnaam verantwoorden? Niet te verwonderen dat de plekken waar nog werkelijk aan artistieke research wordt gedaan en waar werkelijke innovatief werk uit voortkomt buiten de subsidiepot blijken te vallen,
02.06.2012: De maffia heeft gewonnen. Het einde is in zicht.
26.05.2012: Indien er een verplichte doping test zou zijn op de Liesbet vioolrace , had Baranov wellicht nooit gewonnen.

10.05.2012: Wat een onzin om een speciale jurisdiktie uit te werken rond zgn. 'haat'-misdrijven. Een misdrijf is niet erger naargelang het motief of de drijfveer. Of je nu een mens doodt omdat het een homo is, een moslim, een neger, een rivaal, een rijke, een arme, een kunstenaar, een ongelovige, een Turk of Jood... het blijft moord.

04.05.2012: Vijfhonderd Islam bekeerlingen per jaar bij ons: dat de Islam een grotere bedreiging vormt voor de volksgezondheid dan ziektes zoals Aids moge hiermee duidelijk zijn.

27.04.2012: Eerwaarde heren tref je alleen nog aan in de overlijdensberichten in de krant.

25.04.2012: Rosas & Ictus: opgeblazen lucht.

24.04.2012: 81 kriminelen werden onder de vorige regering 'geregulariseerd'... Hoelang nog gaat links doorgaan met het loochenen van het licht van de zon?

12.04.2012: Binnenkort zullen er een kwart miljoen dementerenden zijn in Vlaanderen, zo hoor ik op de nieuwsradio. Raar is dat, want volgens mijn observaties moet het nu reeds ongeveer een derde van de bevolking zijn.

05.04.2011: Vele banken evenals de postbank maken alle verrichtingen vanaf vandaag tot en met 10 april onmogelijk. Ook via internet. Is dat geen onrechtmatige inbeslagname van middelen die hen helemaal niet toekomen?

26.03.2011: Waarom zouden naaktfoto's gemaakt in een gerechtsgebouw niet kunnen? Welke onzinnige gedachte ligt achter de suggestie van zo'n taboe besloten? Alsof een plaats 'ontheiligd' wordt door naakt. Hingen er trouwens tot voor kort niet altijd van die misselijk makende gekruisigde naakte mannen in onze gerechtgebouwen? En, zou niet alle recht beter helemaal naakt worden gesproken en gevoerd?

15.03.2012: Misselijk word ik van het politiek misbruik dat gemaakt word van al het opgeklopt leed als gevolg van een zwaar en tragisch ongeval.

13.03.2012: Voor een keer ben ik het eens met Patrick Loobuyck: de in de wet verankerde godsdienstvrijheid moet eruit worden gelicht. Alsof godsdienstvrijheid een speciaal soort vrijheid zou zijn.

29.02.2012: De Lijn moet meer inkomsten maken: indien ze eens zouden beginnen met alle zwartrijders te doen betalen zouden de inkomsten alvast zowat verdubbelen...

21.02.2012: Mijn robot orkest wordt een orkest van ongewenste kinderen... als het aan de advieskommissie gelegen is.

26.01.2012: Niet de handelaars die zwijnskoppen en zelfs marsepeinen varkentje uit hun etalages bannen, noch degenen die Imans over de bol aaien en shadors en nikabs tolereren, zullen iets hebben gedaan voor de integratie van onze samenleving, maar wel zij die de fundamentele waarden van deze kultuur, zoals het recht op vrije meningsuiting, de aversie van censuur zijn blijven uitdragen. Daarom draagt ook de affiche kampanje met bloot die we bij Logos al enige tijd voeren, meer bij tot die integratie dan buurtfeestjes met halal vlees.

14.01.2012: Ideeen noch voorwerpen kunnen beledigd worden. Hoe moeten we dan omgaan met landen waarin dergelijke onmogelijkheden bij wet strafbaar worden gesteld? Van een hondedrol zeggen dat ie stinkt is zomin een belediging als datzelfde zeggen van de Islam.

13.01.2012: Bij Logos zijn vossen welkom en veilig. Hiermee gaan we dus in tegen Joke Schauvlieghe, die klaarblijkelijk een voorkeur heeft voor kippen.

05.01.2012: De beste metode om vandaag het kapitalisme te bestrijden bestaat erin zo min mogelijk te konsumeren en zoveel mogelijk zelf te produceren. De middelen die je zo spaart geef je niet aan banken, maar onder de vorm van giften of renteloze leningen, aan personen of instellingen die zelf produceren, Vandaag is het revolutionair geen auto te hebben, niet naar supermarkten te gaan, aan de kommerciele kultuurkonsumptie (TV, film en popmuziek) te verzaken en in je eigen huis te wonen. Evenzeer is het revolutionair je eigen groente te kweken, vegetarier te zijn, je eigen meubelen te maken en je huis te verbouwen, je eigen muziek te maken en die van anderen vrij te downloaden.

03.01.2012: 60, Shit.
22.12.2011: Een volkomen nutteloze stakingsdag...

18.12.2011: de vergaande sklerose van de vakbonden komt weer eens pijnlijk aan het licht.

17.12.2011: Wat baat het kinderen in de derde wereld van een gewisse dood door buikloop te redden , wanneer je hen geen enkele toekomst weet te bieden?

12.12.2011: De copyright maffias (Sabam, Reprobel, Uranex...) zijn weer grondig bezig de muzikanten organisaties en fora te infiltreren en naar hun hand te zetten. Misselijk makend is dat. En met dit soort manipulaties moet minister Schauwvlieghe dan worden bewerkt...

02.12.2011: Nu we binnenkort weer een regering hebben weten we weer waartegen we moeten vechten.

28.11.2011: Di Rupo premier en Vlaanderen zal bloeden.

08.11.2011: Niet oude kerncentrales tegen heug en meug open houden moeten we, maar wel betere en veiliger centrales ontwerpen en ook bouwen. De kerncentrale is en blijft de meest ekologisch zowel als ekonomisch verantwoorde produktiewijze voor elektriciteit.

06.11.2011: De lammeren jammeren. Offerfeest noemen ze dat...

31.10.2011: Hallo Wie? , 01.11.2011: Allergeiligen, 02.11.2011: Allerzieligen.

31.10.2011: 7.000.000.000, een ware tragedie!

26.10.2011: Laten crashen maar, die banken.

03.10.2011: In plaats van belasting te heffen op te vettig en ongezond voedsel zoals in Denemarken, zou men beter de belasting heffen op grond van de BMI zelf. De jaarlijkse belastingsweging van de bevolking zou een mooi ritueel kunnen worden.

10.09.2011: Wanneer gaan de vlamingen nu eindelijk inzien dat ze beter Brussel kunnen laten vallen. Dan krijgen we van de franstaligen alles gedaan. Maak van Brussel eindelijk een europese enklave. Een monarchietje voor mijn part, maar zeker niet de hoofdstad van Vlaanderen. Een vlaamse hoofdstad waarin slechts een nauwelijks telbare minderheid nederlands spreekt is gewoon potsierlijk.

04.09.2011: We need a government of divorce.

01.09.2011: De 'Belgian Lions' hebben roemloos verloren hoor ik op het nieuws. Maar, sedert wanneer bestaan er belgische leeuwen?

29.08.2011: Wie gaat nu eens de finale bananeschil gooien voor de voeten van Di Rupo. Hij heeft al lang genoeg met ons voeten gespeeld nu.

24.08.2011: Dit land heeft nood aan een grote aardbeving...

21.08.2011: Onweer vernielt 1 miljoen hosties in Madrid. Wat een ramp...

18.08.2011: Kunstenaars en politiek? Alleen het vendelzwaaien komt nog in de media aan bod, tenminste voor zover het met de belgische vlag gebeurt...

14.08.2011: Jazz Middelheim? Een festival rond een overledene?

10.08.2011: Somalie wordt geteisterd door honger en Islam. Het immorele is niet dat er kinderen sterven, maar dat er zelfs met voortplanting wordt doorgegaan.

31.07.2011: Wallonie wordt een Franse provincie... een schitterend scenario. Reeds 40% van de Walen is ervoor gewonnen, en dat zonder enige kampanje.

23.07.2011: Oslo: En alweer is het religie die tot bloedige aanslagen leidt. Het wordt hoog tijd religie als een geestesziekte te behandelen.

22.07.2011: Het eerste wat Di Rupo weet te verzinnen is vakantie... Een waal en hart en nieren dus.

21.07.2011: Aarsbisschop Leonard smeekt de heer om het land uit het slop te halen... Maar goed dat zoiets niet werkt.

21.07.2011: Na de zoveelste belachelijke toespraak van de koning aan zijn onderdanen, pleegt de CD&V een zelfmoordpoging...

19.07.2011: Een zoveelste gunstig neveneffekt van het niet hebben van een belgische regering: de paljas koning heeft niet weer een hele resem kontlikkers in de adelstand kunnen verheffen.. Het anakronisme heft zichzelf op..

11.07.2011: Wat Klara presteert door Laporte op te voeren als 'vlaamsche' komponist is ronduit schandalig. Die man heeft geen andere verdiensten dan machtsmisbruik. Door wat later dan met Peter Vermeersch, een verdienstelijk amateur, aan te komen maakt de zaak geenszins beter. Ze hebben duidelijk een diepgaand anti-vlaams programma bij Klara...

11.07.2011: En zelfs de Tour de France nam een dag rust op de vlaamse feestdag!
10.09.2011: Alleen de financieel ekonomische maatregelen in het Di Rupo voorstel kunnen voor mij een onderhandelingsbasis vormen, al gaan ze lang niet ver genoeg. Hierin verschil ik in mijn opvattingen fundamenteel van de kritiek van Bart De Wever. Wat het essentiele ontmantelen van belgie betreft, heeft De Wever natuurlijk overschot van gelijk: dit is een aanfluiting.
08.07.2011: Nu het weer en de tijd goed zijn voor wat bouwwerkzaamheden, start het bouwverlof...

28.06.2011: Fred Brouwers favoriete komponisten in Vlaanderen: Piet Zwets en Frank Nuts... Arm vlaanderen, en hoewel hij nu eindelijk met pensioen is klaart het nog nergens aan de hemel hier.

19.06.2011: De grootste schade aangericht door de heisa rond de bakteriele infektie van groenten zoals komkommers, tomaten en scheuten ligt niet zozeer in de sterfgevallen die erdoor zijn veroorzaakt, noch in de irrationele vernietiging van de oogsten, maar veeleer in de globale toename van de BMI die door het derven van deze groenten is veroorzaakt.

15.06.2011: Geniaal hoef je echt niet zijn om in te zien dat het enerzijds koppelen van de energieprijzen aan de index and anderzijds de lonen aan diezelfde index noodzakelijk moet leiden tot een positieve feedback en dus tot een potentieel onkontroleerbare spiraal. Als dit evidente inzicht nu ook al taboe is voor de vakbonden dan bewijst dat alleen maar hun strukturele domheid.

10.06.2011: Ik vind het ontslag van die Leuvense onderzoekster volstrekt legitiem. Ik zou het zelf ook niet op prijs stellen mocht een of andere wetenschappelijk religieus geinspireerde idioot mijn robots komen vernielen.

06.06.2011: Het eko-terrorisme is de laatste verschijningsvorm van het kristelijk fundamentalisme.

05.06.2011: Open-kerken-dag vandaag... wat zullen we nou hebben, horen kerken niet steeds open te zijn op zondag? Wat mij betreft mogen ze ook permanent gesloten blijven.

03.06.2011: Zouden het de vermetele pogingen zijn om nederlands te spreken die de knobbels op Elio's stembanden hebben veroorzaakt?

31.05.2011: Nu Di Rupo monddood wordt gemaakt , schieten de onderhandelingen wellicht snel op...

30.05.2011: De vernietiging van het aardappel proefveld van de Universiteit is je reinste eko-terrorisme.

28.05.2011: Na het aanhoren van de laatste premiere van de vlaamsche opera ben ik er weer meer dan ooit van overtuigd dat alle subsidies aan opera dringend dienen te worden geschrapt.

20.05.2011: Twee derden van de huwelijken eindigen in een echtscheiding. De hoogste tijd om de tweezaamheid als pijler van onze kultuur definitief te slopen.

17.05.2011: Met Elio Di Rupo als premier voorspel ik voor de volgende verkiezingen een absolute meerderheid voor Bart De Wever...

16.05.2011: Geert van Istendael was heel terecht op zoek naar een alternatief voor het gehate 'bonus': waarom niet jodengeld?

03.05.2011: Slechts een enkele reden kan ik bedenken waarom de algehele verdwijning van de Islam geen goede zaak zou zijn: In vele van mijn robots maak ik gebruik van kompressie drivers waarmee hoornspeakers worden aangedreven. Die dingen worden in China in grote massas geproduceerd ten behoeve van de markt in het midden oosten. De moskeen zijn ermee uitgerust en gebruiken ze om met groot akoestisch geweld vanuit de minaretten genadeloos op de geesten van de bewoners in te beuken. Wanneer die markt zou instorten, zijn we ook onze bevoorrading kwijt...

02.05.2011: Osama Bin Laden dood: Het gejammer breekt uit in Bruxelles op de Elisabeth wedstrijd. Een maand lang worden we met weeklachten gekweld op Klara.

01.05.2011: Wat is er nog belachelijker dan een paus? Juist, ja, twee pausen waarbij de ene de andere heilig verklaart.
01.05.2011: Op 1 mei wordt in dit land de armoe tot erfgoed verklaard. Voorwaar, de tentakels van het rechts geworden links reiken ver.
01.05.2011: Een mei, een extra zware werkdag bij Logos: het feest van de arbeid.

30.04.2011: Het wordt zo stilaan de hoogste tijd om alle tweetakt motoren en de voertuigen en werktuigen die erdoor worden aangedreven radikaal te bannen. Niet alleen zorgen zij voor een grote geluidsoverlast, maar bovendien is hun uitstoot ook nog een aanslag op het miljeu.

20.04.2011: De Vlaamse kustgemeenten hebben zich weer eens glorieus belachelijk gemaakt. Voor een keer dat de zon er schijnt, verbieden ze het zwemmen wegens een zogezegd gebrek aan redders. Die werken klaarblijkelijk slechts van 15 juni tot 15 juli of zo, zelfs al zou het dan gaan sneeuwen... Flexibiliteit is iets waar die noeste west-vlamingen klaarblijkelijk geen blijf mee weten.

15.04.2011: En weer zijn we de bisschop van Brugge, Roger Van Gheluwe erg dankbaar voor zijn inzet voor de afbouw van de kerk. Hij vormt een prima duo met Leonard.

14.04.2011: Wij steunen de protesten van het MIM inzake onderfinanciering en gebrek aan autonomie volmondig. De oplossing bestaat er evenwel niet in die instelling tot bikommunautaire instelling te maken, maar wel haar met Bozar, De Munt... enzomeer over te hevelen naar de stad Brussel.
03.04.2011: Wat doet dat plutonium in de kerncentrale van Fukushima? Precies daarom poogt het westen Iran de toegang tot kernenergie te ontzeggen... Moet er nog zand zijn?

01.04.2011: God bestaat! De beste aprilgrap voor vandaag.

24.03.2011: Misselijk, de westerse 'bekommernis om demokratie' in Libie... De beurzen en de wapenhandelaren zullen er weer wel bij varen. Ik sta stomverbaasd dat geen enkele politieke partij hier te lande zich dierf te keren tegen een inval in Libie.

15.03.2011: De betutteling gaat door: nu het grondwettelijk hof ook het roken in alle cafe's verbiedt, lijkt het doodsvonnis voor die zaken wel voltrokken. Een cafe zonder rook is nog erger dan een cafe zonder bier.

28.02.2011: En terwijl we in heel Vlaanderen af te rekenen krijgen met kaasschaven en beknibbelingen op kultuur, verhoogt de gemeenschapskommissie de subsidies aan de 'vlaamsche' kultuur in Brussels. Da's pas geld verspillen!

26.02.2011: Retorisch gezien natuurlijk een slimme zet van Khadafi, om de opstanden aan Al Quaeda toe te schrijven... of er iemand intrapt is natuurlijk een andere vraag.

22.02.2011: De aardbeving in Christchurch toont weer eens pijnlijk aan hoe onzinnig het is om katedralen te bouwen...

04.02.2011: Ik begrijp die juichkreten bij velen hier bij ons niet naar aanleiding van de gebeurtenissen in noord afrika. Het risiko op een allesbehalve bevrijdende revolutie is veel te groot. Ware het nu een algehele opstand tegen de islam, dan pas zou ik juichen.

27.01.2011: Di Rupo roept op tot een regering van 'nationale eenheid'.... als er nu iets is wat volkomen mythologisch is geworden is het wel 'nationale eenheid'. Belachelijk gewoonweg. Hij beseft niet eens dat de 'natie' door de feiten al lang is ingehaald. Zijn bedoeling zal wel zijn tot elke prijs het status quo te handhaven -het koningshuis, de banken en de geldstromen naar Wallonie dus- wat voor een 'socialist' toch een bevreemdend standpunt is. Een regering van boedelscheiding is de enige rationele oplossing.

21.01.2011: Volkomen misselijk word ik wanneer ik de brusselse kultuurmaffia het woord solidariteit in de mond hoor nemen.

18.01.2011: Waarom zouden we eigenlijk een regering moeten willen, wanneer we zelf tot de eersten zouden behoren om de straat op te gaan om die regering te bestrijden.

17.01.2011: En waarom zouden we geen echte demokratische regering kunnen vormen met de echte meerderheid, nml. uitsluitend de vlamingen? Een land waarin een kleine minderheid zodanig veel privileges heeft dat ze elke meerderheid volstrekt kan blokkeren mag toch geen demokratie heten.

15.01.2011: Het komt me voor dat de hele hetze tegen Luc Versteylen is ingegeven door puriteinen die nog erger zijn dan de ergste Leonard adepten. Ik zie me verplicht hem te verdedigen. Gaan ze binnen afzienbare tijd ook nog de organisatoren van Woodstock vervolgen? Of, terug de naturisten naar de brandstapel voeren? Jos Van Ussel postuum veroordelen?

13.01.2011: Op Klara klinkt het als: "boooooooooooooozaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar. beuh", like a very sick cow. I would stay out at what goes for robotics there...

12.01.2011: Is het nu echt zo moeilijk om die volstrekt onmogelijke Joelle Milquet geheel te droppen? Waarom geen regering met NVA, CD&V, VLD, PS eventueel aangevuld met Groen en Ecolo?

10.01.2011: De taal hebben we al, laat ons nu toch ook grootnederlanders worden.

09.01.2011: Vlaams Blok: Trouwen tegen kanker.

06.01.2011: Sex in de nonnenkloosters, een natte droom?

05.01.2011: De nota Van de Lanotte is niets meer dan een vertragingsnota...

04.01.2011: Het aantal britten dat zich tot de islam bekeert neemt schrikbarend toe. Evenredig allicht met de afname aldaar van de kwaliteit van het onderwijs.

03.01.2011: Regering of geen regering, het maakt geen enkel verschil.
02.01.2011: Zowat het enige wat nog is overgebleven van de katolieke terreur is de winkelsluiting op zondag.
01.01.2011: Nu ze nog niet eens zo gek lang van de terreur van Franco verlost zijn, hebben ze in spanje alweer de terreur ingevoerd: die tegen de rookkultuur.
30.12.2010: Lenin's grote vraag was 'Wat te doen?' . Mijn grote laatste vraag van het jaar is 'Wat te koken?'. De tijden zijn veranderd.

29.12.2010: Abdij van Rochefort brandt af: hadden die ook wat pedofilie schandaaltjes te verbergen?

28.12.2010: De vijf grootste komponisten aller tijden volgens Klara: Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert... Haydn lijkt me daarbij niet op zijn plaats, maar zou beter vervangen worden door Brahms. Wat mij betreft overigens beter: Machault, Bach, Da Venosa, Webern, Xenakis...

25.12.2010: Kerk ingestort in Diepenbeek na middernachtmis. Is het nu nog niet duidelijk?
24.12.2010: Helemaal misselijk word ik van die massa-hypnotische kampanjes zoals 'Music for Life'. Helemaal misselijk te horen hoe een leed wordt misbruikt als misplaatst propaganda middel voor de kultuurmafia en de politiek.

22.12.2010: Zijn er nu echt niet genoeg Elschot kenners in vlaanderen die ook het nederlands machtig zijn om bij Klara een Elschot programma te verzorgen?

13.12.2010: En toch heeft Bart De Wever gelijk. Er staat trouwens niets in het Der Spiegel artikel wat niet ook door anderen -zelfs walen- al eerder was gezegd.
12.12.2010: De stiptheid bij het spoor kan alleen dan verbeterd worden wanneer de vakbonden het spoor niet systematisch blokkeren.

09.12.2010: Zou Johan Vande Lanotte's stervende moeder simbool staan voor het stervende oude belgie?

08.12.2010: Hoe komt de Frankrijk-korrespondent van de VRT erbij om de Eifeltoren het vrouwelijk geslacht toe te dichten? Het ingesneewd zijn lijkt me echt geen voldoende reden.

07.12.2010: Indien we nu eens alle toegangsprijzen van koncerten , voorstellingen... afhankelijk zouden maken van het gewicht van de bezoekers, zouden we dan niet snel vooruitgang zien in de ziekelijke zwaarlijvigheid van meer dan de helft van de Europese bevolking? Of, wellicht nog efficienter: de belastingen heffen in funktie van het lichaamsgewicht van de belastingsplichtigen...

07.12.2010: Indien we nu eens het integrale onderwijs in Wallonie zouden vernederlandsen, zou het daar dan niet meteen beter gesteld zijn met de leesvaardigheid van de bevolking?

03.12.2010: Indien de overheid evenveel geld had vrijgemaakt voor de promotie van Logos als voor de promotie van de -gelukkig mislukte- poging om het WK voetbal naar hier te halen, dan waren we nu beslist legendarischer dan de beatles...

02.12.2010: De voetbalgekte komt niet naar hier... Oef. Hopelijk worden de vrijgekomen fondsen nu in echte kultuur geinvesteerd en niet opgeslokt in zinledige stadia of door alle middelen verslindende operas...

01.12.2010: Het ABVV komt op voor de eenheid van 'het land'... We weten meteen waar het echt gevaarlijk rechts gehuisvest is in Vlaanderen. Het is de hoogste tijd deze poujadistische organisatie -zonder rechtspersoonlijkheid en dus zonder verantwoordelijkheid- buiten de wet te stellen.

26.11.2010: Ik vertrouw Van de Lanotte voor geen haar en vrees dat zijn enige strategie erin bestaat alles op de langst mogelijke baan te schuiven. En dat terwijl de splitsing eigenlijk al in 1830 had moeten gebeuren, of beter, Vlaanderen had nooit van de Nederlanden mogen afgesneden worden...

15.11.2010: Belgavox en Leonard hebben een gezamelijk front gevormd voor de eenheid van het land. We weten meteen hoe de wind daar waait.

11.11.2010: De devaluatie van de Vrouwendag is nu wel kompleet, nu ze die geheel aan Studio Bruxelles verkwanseld hebben.

07.11.2010: Hierbij roep ik alle studenten in het Gentse op de 'Cultuurcheques' te boycotten en er helemaal geen te kopen. Meer nog, in het belang van de kultuur raad ik hen sterk aan alle instellingen die in het Cultuurcheque systeem zijn opgenomen links te laten liggen. Alle progressieve en niet-kommerciele kulturele instellingen werden vanaf dit jaar immers van deelname aan het systeem uitgesloten. Alleen de kulturele macht -of maffia- blijft over.

2.11.2010: Allerzieligen vandaag... Allergeiligen is net voorbij.

26.10.2010: Werkelijk wraakroepend is dat: we kregen zopas bericht dat onze subsidie voor 2011 alweer omlaag gaat... En dat terwijl de vlaamse regering oeverloos veel geld laat stromen naar een volkomen fiktieve vlaamsche aanwezigheid in Bruxelles...
22.10.2010: Hopelijk is Joke Schauvlieghes besluit m.b.t. de evidente fusionering van opera, ballet en orkest slechts een eerste stap tot hun algehele afschaffing....
21.10.2010: Extreem rechts in Vlaanderen: daar kan alleen nog het ABVV voor staan.

20.10.2010: Voedsel in blik verhoudt zich tot haute cuisine zoals film tot performances en koncerten.

18.10.2010: Ondanks zijn misselijk makende BMI, krijg ik toch met de dag meer sympatie voor Bart De Wever.
17.10..2010: Het virus van madame Non heeft heel Wallonie aangetast. En dat terwijl de nota van De Wever de geldstromen naar Bruxelles en Wallonie nog steeds laat vloeien
16.10.2010: Angela Merkel heeft eindelijk het licht gezien...
15.10.2010: Monseigneur Leonard moet dringend in de adelstand worden verheven! Daar is hij in goed gezelschap. Zijn verdiensten voor de ondermijning van het laatste restje katolicisme dat nog overbleef, zijn enorm.

14.11.2010: In plaats van orkesten, baletten en operas te fusioneren, zou Joke Schauvlieghe er beter aan doen hen meteen volledig af te schaffen. Dan hadden we ook meteen middelen zat om te investeren in de werkelijke ontwikkeling van een eigentijdse kultuur. Er zouden dan ook geen doden meer vallen in de opera.

11.10.2010: Maar voor een referendum is het nog te vroeg. Inzichten sijpelen maar traag door bij de massa. Joelle Milquet weet een en ander nochtans behoorlijk te versnellen.

08.10.2010: Te vrezen valt dat nu alle studenten van elke kennis over de echte vernieuwing in de muziek verstoken zullen blijven... Nu worden de drie grote B's Bach Beethoven Buckinx... In Gent altans.

01.09.2010: Waarom slagen zelfverklaarde kritische lieden er niet in om het gezond verstand bij Geert Wilders te onderkennen?

29.09.2010: Hoelang moeten we nu nog wachten op de uitvoering van plan B?

06.09.2010: Zouden de Waalse socialisten het nu toch eindelijk hebben begrepen?

11.08.2010: Het zou een mooie zaak zijn indien de oude-muziek mensen van B-Rock en Ma festival evenveel respekt aan de dag zouden leggen voor nieuwe muziek dan zij (en ook wij wanneer we ons daarmee inlaten...) dat doen voor oude... Hun versie van Cage's HSPCHD was onaanvaardbaar erbarmelijk...

03.08.2010: Willen de Walen nu echt dat Bart De Wever bij de volgende verkiezingen de absolute meerderheid gaat halen? Vlaanderen zou er goed aan doen zich meteen tot autonome regio uit te roepen.

28.07.2010: Missionerende 'evangelische' zigeunerbendes het land uitwijzen. Dringend. Vie et Lumiere zou beter de echte verlichting gaan ontdekken.
27.07.2010: Oef, de stilte is in Gent teruggekeerd...

20.07.2010: Guust Flater werd vandaag benoemd tot voorzitter van het parlement... De NVA levert de voorzitter van de senaat en kan daar eigenlijk maar een ding mee doen, en dat is die senaat binnen de kortste keren afschaffen.

12.07.2010: En nu maar hopen dat Jan Peumans erin is geslaagd Albert de Bruxelles uit te leggen wat een C4 is.

11.07.2010: Als al die voetbal gekte -gezien het vele oranje dat ik vandaag in Gent ontwaar- het groot nederlandisme moge dichter bij brengen, dat is er toch iets mee bereikt.
11.07.2010: Vlaamse feestdag. Een goede reden om er een harde extra werkdag van te maken.

06.07.2010: Godfried Danneels in aanraking met het gerecht. Geen sekonde te vroeg. De katolieke kerk is immers een misdaadorganisatie als dusdanig.

01.07.2010: En nu er wat tijd is om echt ernstig te werken, vertrekt zowat iedereen op 'vakantie'....

30.06.2010: Ik begin zo stilaan de grondige aversie van katolieken tegenover seks te begrijpen, nu ik verneem dat ze allemaal hebben geleden onder de gebruiken van hun priesters. Hoe het kan dat er toch nog enkele katolieken overgebleven zijn kan ik echter niet begrijpen.

28.06.2010: En nu er al eens gerust een vliegtuig had mogen neerstorten, gebeurt het niet eens... Albert en Leterme in een slag... Ze zouden er goed aan doen zich meteen in Kongo te vestigen, ze zijn er geliefd.

24.06.2010: Zouden die kardinalen hun kinderporno in het graf hebben meegenomen?

22.06.2010: Zolang we in onze beeldtechnologie niet in staat zijn kameras te bouwen met een resolutie van minstens 120Mpix, staan we met die technologie nog slechts in de kinderschoenen. Bij een kleurresolutie van 32 bit komt dat neer op een dataflow van 480Mbyte per beeld. Als videostroom bij slechts 30fps, levert dat ca. 16GByte per sekonde op. Een 1Tbyte schijf volstaat dan voor de opslag van 1 minuut video...

16.06.2010: Bart De Wever is Elio Di Rupo een spoedkursus belgische geschiedenis aan het geven. Soms kan dat vak toch nog nuttig zijn...

12.06.2010: Verkiezingen en eigenlijk is er helemaal geen keuze. Wanneer komt er nu eens eindelijk een anti-belgische, republikijnse, progressieve partij... Groen is een partij van sentimentele misdienaars, de socialisten zijn extreem rechts geworden, de CD&V houdt aan haar kristelijke pedofiele waarden, de VLD durft het koningshuis niet af te zweren, De Decker, VB en klein links zijn folklore geworden, de NVA weigert te onderkennen dat Bruxelles voor Vlaanderen een lang verloren zaak is...

11.06.2010: Een enkele 'belgische' kieskring is absolute onzin want het druist in tegen het territorialiteitsbeginsel. Belgie is gewoon geen land, maar een federatie van twee regios. Een enkele groot-nederlandse kieskring daareentegen, lijkt me wel haalbaar en wenselijk.

10.06.2010: Eindelijk zijn we van dat hollandse Harry Potterje verlost. Exit Balkenende.

09.06.2010: Als ze dan al menen te moeten staken bij de VRT, waarom zenden ze dan niet eens uitsluitend publiek domein muziek uit? Dat zou pas besparen zijn.
08.06.2010: Elke dag gaan 240.000 vlamingen naar Bruxelles om er te werken. Een ekologische ramp is dat. De oude slogan 'werk in eigen streek', zou toch minstens door groenen en spa van stal moeten worden gehaald.

07.06.2010: Joke Schauvlieghe kan heel makkelijk aan meer centen komen voor kultuur: het volstaat de overmatige en artificieel opgepepte 'vlaamse' kultuur in Bruxelles van zijn schier onbeperkte geldstromen af te snijden: Exit Rosas, Kaai, Flagey, Beursschouwburg, Ancienne Belgique, Ictus, Blindman, Kunsten festival des arts, Brussels Jazz Orchestra, Brussels Philharmonic...

04.06.2010: Het is toch wel schandalig dat het overlijden van een of andere onbenullige sportjoernalist -een zekere Jan Wouters- het radionieuws domineert, terwijl aan het overlijden van talloze vooraanstaande intellektuelen geen enkele aandacht wordt besteed. Stevenen we niet meer en meer af op een joernalistiek die alleen zichtzelf nog tot onderwerp neemt?

24.05.2010: De piano wedrennen zijn weer eens van start gegaan. Het opgelegd werk, 'Target', is een katalogus van instrumentatie en kompositiewijzen uit de 2e helft van de vorige eeuw. Goed georchestreerd maar muzikaal volkomen onsamenhangend. Een heuse potpourri. Het orkest dat het werk moest uitvoeren was evenwel erbarmelijk....

18.05.2010: Als alle inspiratie is verdwenen, dan is op Klara steeds weer Piet Zwets aan 't woord.

29.04.2010: En weer willen de Walen niet weten van het tornen aan hun koning... Madame Non -Joelle Milquet- spant weer de kroon.

25.04.2010: Binnenkort is het weer groot feest voor de pastoors: het vormsel komt eraan.

24.04.2010: Als het nu nog niet duidelijk is waarom het kindje jezus zo'n centrale plaats heeft binnen de katolieke kerk...

31.03.2010: Ik sta pal achter Benno Barnard's verontwaardiging over de censuur gepleegd door jonge antwerpse islamieten. Niet alleen hun Allah is bespottelijk, maar ook zijzelf. Ze horen niet thuis in onze samenleving.

17.03.2010: Mijn verontwaardiging is groot voor de school die een goede leraar ontslaat alleen omdat hij op zijn komputer kinderporno staan had. Dit is een ware heksenjacht een echte demokratie volstrekt onwaardig. De rechter had hem nochtans vrijgesproken. Terecht.

13.03.2010: De uitvinding van de SMD's en vooral het feit dat nieuwe elektronische komponenten meer en meer uitsluitend in dergelijke behuizing op de markt komen, zou wel eens de doodsteek kunnen betekenen voor heel wat innovatief werk binnen de elektronika. Daar waar ik vroeger in luttele sekonden een sensor komponent op een printje kon solderen, duurt diezelfde operatie nu -uitgevoerd met de hand en onder een mikroskoop, meer dan een uur...

12.03.2010: Een Brussels doktoraat is al evenveel waard als een doktoraat uitgereikt door de Western Pacific University.... Helaas. Brussel doet zijn reputatie van waterhoofd(stad) alweer alle eer aan.

27.02.2010: Hoeveel aardbevingen moeten we nog meemaken vooraleer de architekten gaan inzien dat ze beter tetraeders dan balken zouden bouwen opdat er nooit meer slachtoffers zouden vallen bij aardbevingen.

23.02.2010: Bij de spoorvakbonden gaat het werkelijk van kwaad tot erger: een bestuurder is er al een teveel en nu willen ze er twee!

21.02.2010: Jean Marie De Decker is zijn hersens kwijtgespeeld...

19.02.2010: Minaretten kunnen dus toch soms nuttig zijn... als ze instorten.

18.02.2010: De houdbaarheidsdatum van A.M. De Keersmaecker en het hele Rosas is duidelijk al ver overschreden.

15.02.2010: Om de veiligheid op het spoor te verhogen zou het volstaan de hele spoorvakbond in de gevangenis op te sluiten. Een veilig spoor kan alleen door volledige automatisering worden bereikt.

13.02.2010: En toch zijn er echt wel grondig minderwaardige klassieke komponisten: Donizetti en Rachmaninov mogen wel als prototypes gelden. Op Klara zijn ze favoriet.

07.02.2010: Geloof het of niet, maar de korrekte vertaling van omwentelingslichamen in het engels is 'bodies of revolution'. En wij die dachten dat het stalkers waren.

27.01.2010: Hoe weinig je de foutmeldingen van komputers mag vertrouwen blijkt wel uit hetvolgende: vandaag vielen twee fazen van het elektriciteitsnet in de Bomastraat uit. Daardoor vielen de router en de Telenet modem uit. Mijn werkkomputer bevindt zich in het gedeelte van het gebouw aan de Kongostraat, op een ander stroomnet. Mijn komputer geeft me de melding dat de netwerkkaart stuk is... Gelukkig heb ik niet de komputerhersteldienst gebeld, maar wel de elektriciteitsmaatschappij.

26.01.2010: Jan Peumans heeft groot gelijk. Ik zou het in zijn plaats ook vertikt hebben me als gesteld lichaam voor een klown te laten opvoeren.

19.01.2010: Realistisch gesprokken ware het beter Haiti meteen aan te sluiten bij de USA. Idealistisch gezien ware Cuba natuurlijk een betere keuze.

18.01.2010: De benoeming van die waalse bisschop Leonard kunnen we alleen maar toejuichen: nu komt er aan het aantal 'roepingen' zeker helemaal een einde. Zelfs homo's kunnen nu niet meer kandideren en dat waren al de enigen die er ook maar enige belangstelling voor hadden...

18.01.2010: Radio Klara zou beter Radio Jankmadam heten...

16.01.2010: De `Brussels Philharmonic' was beter in China gebleven... Daar zijn meer dan voldoende mensen die er niks van kennen zodat ze hen nog goed vinden ook.

14.01.2010: De aandacht die je als komponist in de media krijgt is in eerste plaats een funktie van de grootte van het uitvoeringsapparaat waarvoor je schrijft. Dat is echter vaak omgekeerd evenredig met het publiek dat er ermee bereikt wordt en nog vaker, omgekeerd evenredig met je originaliteit. We leven in een fundamenteel onrechtvaardige wereld.

13.01.2010: Was die aardbeving in Haiti toch niet wat overdreven om die Janssen uit het grootste deel van het nieuws te bannen?

11.01.2010: Moeten we nu angst hebben voor alle normale technische tekenaars die in het onderwijs staan?

10.01.2010: Ik ben het volmondig eens met de natuur- en miljeuverenigingen die zich verzetten tegen het strooien van zout op onze wegen. Dat is inderdaad een zware verstoring van de ekologie en een ramp voor vogels en dieren. Het is ook volkomen overbodig, indien de autorijders maar hun rijstijl aan de omstandigheden zouden willen aanpassen.

07.01.2010: En alweer niks dan elektrieke gitarenstront in mixtuur op klara... Gaan ze daar nu echt nooit weten wat nieuwe muziek is?

05.01.2010: Die kaart waar wallonie bij frankrijk wordt ingelijfd lijkt me taalkundig volkomen korrekt. Niks op tegen, maar dat Bruxelles in het midden van vlaanderen wordt geplaatst lijkt me een flater van belang.

05.01.2010: Wanneer ik de weerman hoor vertellen dat de gemiddelde temperatuur hier 11 graden is dacht ik toch: bar koud. Een beetje opwarming lijkt me dan wel mooi meegenomen...

04.01.2010: We horen vanuit een bepaalde hoek Luk Brewaeys steevast de belangrijkste eigentijdse vlaamse komponist noemen. De vraag daarbij is wel, belangrijk waarvoor! Als het erop aankomt oude strukturen -orkesten, ensembles, operas en het gekanoniseerd (gesklerodeerd is hier een sinoniem) muziekleven in stand te houden is dat wel duidelijk. Maar men zou dat er alleen moeten bij vermelden... De internationaal bekendste is hij alvast zeer zeker niet, laat staan de meest vernieuwende.

31.12.2009: Beethoven nog nooit zo beu geweest... Beuhoven dus.
22.12.2009: Voor wat Klara vanavond uitzendt onder het voorwendsel van 'nieuwe muziek' heb ik alweer maar een woord: je reinste stront. Niet te verwonderen dat goede smaak en originaliteit zo ver te zoeken zijn bij het gros van onze jonge komponisten... De schade aan de kultuur toegebracht door pomo is erger dan die van alle H-bommen die ooit op de wereld gevallen zijn.
21.12.2009: Voor wat Klara vanavond uitzendt onder het voorwensel van 'nieuwe muziek' heb ik maar een woord: je reinste stront.

08.12.2009: Hoe zou dat toch komen dat het gros van de waalse ministers lijken te zijn gerekruteerd uit een lokaal museum voor waalse folklore? Andre Flahaut, Michel Daerden, Joelle Milquet, Laurette Onkelynx, Elio Di Rupo...
06.12.2009: Het wordt de hoogste tijd eens een Facebook groep op te richten voor het behoud van het marsepeinen varken met sinterklaas. 'Dank zij' de politieke korrektheid en de vele kleffe kushandjes naar de Islam, is het echt met uitsterven bedreigd.

30.11.2009: Toch kan ik het niet laten een grote sympatie te hebben voor de Zwitsers die zich verzetten tegen minaretten in hun land. Wij hebben zo'n verbod niet nodig, want geen enkele minaret is hier toegelaten vanwege de dakhelling volgens de bij ons geldende stedebouwkundige normen... Idiote reglementen hebben zo soms hun ongewilde voordelen.
19.11.2009: Herman Van Rompuy europees president. Da's in elke geval nuttiger dan de volkomen overbodige funktie van eerste minister van een imaginair land. Yves Leterme kan hooguit zo snel mogelijk die BH laten Vallen.

19.11.2009: Nog eens een poging gedaan om Mortelmans te aanhoren. Mislukt. Ik blijf er schele hoofdpijn van krijgen en dat ligt echt niet alleen aan het slechte orkest...

11.11.2009: Waarom er op vrouwendag helemaal geen kranten worden gedrukt, komt mij meer dan verdacht over.

10.11.2009: Met de toekenning van de Ako-literatuurprijs aan ene Erwin Mortier heeft men de literatuur echt geen dienst bewezen, maar wel een bepaald politiek programma.

03.11.2009: Het is ook geen dag te laat dat Europa Italie op de vingers tikt omdat er nog steeds kruisbeelden in de openbare scholen hangen.

30.10.2009: De toch wat domme top 75 hit parade van Klara was in zover erg interessant, dat ze duidelijk te zien geeft dat het belang van de opera in de media, door de overheid en vooral door de hooligans van het genre, zwaar wordt overschat. Opera is in die populariteitstest nauwelijks terug te vinden.
29.10.2009: Romeo Y Juliete is niet te versmaden, als Havanna sigaar.

28.10.2009: De kunstdepartementen op onze hogesholen zijn goed op weg om de nauwelijks nog bestaande status van het doktoraat in de kunsten grondig te ondermijnen. Brussel speelt daarin een voortrekkersrol... Het lijkt wel een komplot om de inkanteling te ontwijken.

23.10.2009: Hadden ze dat niet meteen kunnen bekendmaken bij Klara... Nu ik weet dat Neve op vrijdag een programma is voor mentaal gehandikapten, slaan a1 mijn bezwaren natuurlijk nergens meer op.

18.10.2009: In de jaren '70 floreerden vormingswerk en amateuristische kunstbeoefening geweldig. Nu is deze hele beweging op sterven na dood, vooral omdat het er sterk op lijkt dat deze hele sektor nu door de kunstdepartementen aan de hogescholen is overgenomen.
18.10.2009: De Antwerpenaren zijn er vandaag in geslaagd een juweel van een brug te bombarderen nog vooraleer ze ook werkelijke werd gebouwd...
14.10.2009: De Tour de France kijkt naar de toekomst: een aankomst in Bruxelles en een in Spa. Daarmee is ook het Franse departement Wallonie geintegreerd.

10.10.2009: Met al die flauwekul rond pater Damiaan kunnen we ons weer eens teruggegooid in de 19e eeuw voelen. Arm Vlaanderen.

08.10.2009: Beter nooit dan laat: ook de trikolore koninklijke militaire school start vandaag haar 'akademisch' jaar... met een parade van debielen.

07.10.2009: Ik roep alle Antwerpenaren op om voor de lange wapperbrug te stemmen, ook al had ik ze liever op nog heel wat hogere poten gezien...

04.10.2009: Nu de Unesco de tango tot werelderfgoed heeft verklaard, kan ik mij rekenen tot de behoeders van het erfgoed. Ben ik nu een konservatief geworden?

03.10.2009: Toch merkwaardig hoe een van de geniaalste muziekstukken van de eerste helft van de 20e eeuw, met name Wozzeck van Alban Berg, volkomen onbeluisterbaar blijkt op de radio.

02.10.2009: Neve wordt met de dag slaapverwekkender... Dat past inderdaad in het profiel van Klara.

30.09.2009: Wat een klinkklare onzin toch op Klara, om telkens maar weer te vertellen dat Nancarrow blij was met die door anderen gemaakte instrumentale vereenvoudigingen van zijn stukken zoals opgenomen door Ensemble Modern. Nancarrow kon Yvar Mishashoff niet uitstaan, maar had wel geld nodig op het eind van zijn leven. Hij beschouwde al die orchestraties -waaraan hij altijd weigerde mee te werken- als verraad. Omwille van de vele duizenden dollar die hij ervoor kreeg, plaatste hij er wel een handtekening op. De bewering als zouden musici vandaag zoveel beter zijn dan vijftig jaar geleden raakt ook kant noch wal. Alleen krijgen sommige ensembles vandaag zoveel subsidie dat ze soms wel bereid zijn een nieuw stuk ernstig in te studeren.

30.09.2009: Met de dag groeit mijn ergernis over de mytische instandhouding van het begrip multikulturele samenleving. Ik zie alleen mensen met minder kultuur tegenover mensen deelachtig aan de enige fundamentele kultuur, met name die waarin het waarheidsbegrip is gesteund op wetenschappelijke kennisverwerving.
24.09.2009: Nu de inkanteling van de hogescholen in de universiteiten klaarblijkelijk en spijtig genoeg op de lange baan is geschoven, zouden de kunstendepartementen en de kunstwetenschappen er goed aan doen te versmelten tot een heuse kunsten-fakulteit.

19.09.2009: Caroline Genez maakt het nu wel helemaal onmogelijk voor progressieven om nog ooit voor de SPA te stemmen...

15.09.2009: En ook de raad van state heeft het 'hoofddoekverbod' (eigenlijk het algemeen verbod op religieuze en politieke propaganda) in het officieel onderwijs nu bekrachtigd. Toch nog af en toe eens goed nieuws in deze blog.

11.09.2009: De rede en de logika hebben dan toch getriomfeerd: het officieel onderwijs wordt gevrijwaard van religieuze symbolen.

09.09.2009: De hele heisa rond die domme onthaalmoeder met nazi sympatieen is eigenlijk gevaarlijker dan de moord-en-brand schreewers zouden vermoeden. Zou men met evenveel animo moord en brand schreeuwen als het een religieuze fanatica betrof? Die zijn met hun goddelijke sprookjes nochtans heel wat verderfelijker voor kinderen dan zo'n anakronistisch vrouwmens. Het ruikt hier verdacht sterk naar het Berufsverbot... Zolang geen schade kan worden aangetoond, zou ik in deze van overheidswege niet ingrijpen.

08.09.2009: De Raad van State is weer eens aan het blunderen, tenzij ze in ultimo de luciditeit zouden hebben om in alle scholen uitwendige tekenen van geloofsverdwazing te verbieden. In mijn schooltijd op het atheneum was dat trouwens sowieso verboden, lang voordat er van hoofddoeken sprake was.

07.09.2009: In Hoboken zit er ook al een zootje dat erom vraagt op de eerste vlucht naar Mekka te worden gezet.

06.09.2009: Voor de zoveelste keer een symfonie van Mahler gehoord (nr.8) en begin die muziek alsmaar slechter te vinden. Mahler is beslist de meest overschatte komponist van de eerste helft van de vorige eeuw (eigenlijk hoort hij -met Richard Strauss en Arnold Schoenberg- in de 19e eeuw thuis). Vooral zijn symfonisch werk hangt aaneen met oeverloos uitgewerkte bombaste banaliteiten en af en toe eens een lucied moment. Ik geloof zo stilaan dat alleen omwille van de werkgelegenheid in de orkesten, deze muziek vandaag nog tot vervelens toe wordt gespeeld.

04.09.2009: Het antwoord op referenda is erg voorspelbaar: altijd nee. En zo zal antwerpen de bouw van een prachtige brug ondermijnen. Men had de brug nog veel hoger kunnen maken zodat ze helemaal tot tegen de wolken over antwerpen heen zou strekken. Dan hadden we, op weg naar onze noordelijke provincies, antwerpen geheel kunnen overslaan.
03.09.2009: La chasse au sanglier: eindelijk een funktie voor het belgische leger.

02.09.2009: De censors bij Facebook zijn weer aktief: er zijn alweer twee fotos van mijn Fanpage weggehaald... Het album waarin de gewraakte fotos staan is hier te zien...

01.09.2009: Clouseau heeft belgie nog eens goed belachelijk gemaakt. Onder de ballen van 't atomium nog wel.

30.08.2009: De Antwerpse Kultuurmarkt is een absoluut parasitair initiatief. Ze laten de kulturele sektor zelf betalen voor hun kultureel imago. Van in den beginne heb ik -en Logos- geweigerd me daartoe te laten vernederen. Als Antwerpen waardevolle kultuur wil -en geen worstenbrood- dat ze er dan in investeren. Ik doe hierbij een warme oproep aan al mijn kollegas in de kunsten, dit soort exploitatie de rug toe te keren.

30.08.2009: In de Antwerpse Carolus Boromeus kerk gebeurt er tenminste nog eens iets op zondagvoormiddag. Een frisse wind door de kerk laten waaien blijkt meer dan ooit gewenst.
29.08.2009: Waren ze nu allemaal in hun blootje naar Oostende getrokken, per fiets of te voet, dan zouden toch iets voor het klimaat hebben gedaan bij Nik Balthasar.

24.08.2009: Al komt de steun nu uit de verkeerde hoek (hoewel, het Vlaams Belang is alvast tegen...) maar het idee dat de Vlamingen nu eindelijk eens Brussels moeten loslaten begint eindelijk toch door te dringen. Behalve een heel kleine vlaamse minderheid in Brussel -die zwaar gesubsidieerd wordt en van allerlei stelsels van positieve diskriminatie kan genieten- is er volstrekt niemand die Brussels als vlaamse hoofdstad aanvaardt. Overigens heeft Vlaanderen helemaal geen behoefte aan een hoofdstad. Da's een romantisch idee dat samen met dat van de natiestaat in de geschiedenis mag worden opgeborgen.
22.08.2009: Het was ook geen dag te vroeg dat de Groenen Vogels lieten vliegen...

17.08.2009: Het wordt tijd dat we in Gent ons groot kanon, de Dulle Griet, nog eens oplappen en in stelling brengen tegen de Bruggelingen, nu die het lef hebben -bij monde van hun burgemeester- Gent de grotere autenticiteit dan die van Brugge te ontzeggen. Terug naar de middeleeuwen!

15.08.2009: En de Sabam maffia gaat maar door met zakken rollen en preemptive justice: nu faktureren (sommigen zeggen geheel ten onrechte 'takseren, wat niet kan want het is een prive bedrijf en alleen de overheid kan taksen opleggen) ze alweer alle bedrijven met meer dan vijf werknemers die muziek op de werkvloer toelaten... Het bewijs dat van 'hun' repertoire gebruik wordt gemaakt hoeven ze zelfs niet te leveren! Dit is gewoon door wetgever en politici gedekte korruptie en staatskriminaliteit: wie een koncert organiseert met 'beschermd' werk moet Sabam betalen, wie daarvan een CD opneemt en uitbrengt moet Sabam betalen op de oplage, wie die CD uitzendt moet Sabam betalen, wie hem op een fuif laat horen moet Sabam betalen... Hoeveel maal moet er voor eenzelfde prestatie dan wel betaald worden? Hoelang gaat de burger dit nog slikken???
14.08.2009: Na Boesendorff, maakt nu ook Steinway zijn zakencijfers voor 2008 bekend: -27%. Het is nog maar het begin van het einde. Hoewel, zo'n Steinway zou ik ook wel willen. Ik wacht wel tot ook de prijzen tot -80% zakken...

13.08.2009: En nu maar hopen dat met de dood van Les Paul, ook de elektrische gitaar voor eeuwig naar de jachtvelden verdwijnt. Het ware een zegen voor de muziekkultuur.

11.08.2009: In een van mijn aforismen stelde ik ooit dat we onze geschiedenis niet konden kwijtspelen, onze toekomst verbrodden daarentegen wel. De gebeurtenissen in de laatste dagen op Facebook hebben me evenwel toch doen twijfelen aan het eerste deel van die bewering. Immers bij mijn verbanning van Facebook zijn alle, maar dan ook werkelijk alle, verwijzingen naar mijn persoon, inklusief diskussiebijdragen aan anderen, volledig gewist. Mijn aanwezigheid op Facebook gedurende lange tijd werd geheel geannihileerd. Het is dus klaarblijkelijk toch mogelijk een deel van het verleden endgultig te wissen. Beleven we dan toch nog het eind van de geschiedenis?

09.08.2009: Vandaag werd ik van Facebook geschrapt. Zonder opgave van redenen. Nochtans heb ik niets op Facebook gepost waarvan ik niet zelf de auteur ben of de rechten heb (terwijl zowat alle gebruikers deze regel zowat permanent overtreden...), heb ik al evenmin iets wat voor pornografisch zou kunnen doorgaan gepost noch gelinkt... Wel heb ik in duidelijke taal filosofische en politieke standpunten ingenomen en verdedigd. Zoals laatst nog: ' Fight religions, not their victims, the people that believe'. Klaarblijkelijk hebben extreem rechtse religieuze fundamentalisten (joden, kristenen, islamieten...) tegen mij anoniem klacht neergelegd. Ik had nochtans al mijn Facebook vrienden -dacht ik- zorgvuldig gescand en er recent nog een paar honderd geschrapt. De Amerikaanse kultuur kan duidelijk niet overweg met de vrijheden van de verlichting. Laat staan dat daar zoiets als freedom of speach zou bestaan. Niet te verwonderen van een land waarin op alle bankbiljetten deze onzin gedrukt staat: ' In God We Trust'...
05.08.2009: Da's ook geen dag te laat, de pensionering van Karel Baeck aan het hoofd van de RVA. Mede door zijn toedoen is de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid in dit land nu nog steeds niet gesplitst.

04.08.2009: Justitiepaleis van Bruxelles: een wangedrocht waarvoor maar een passende oplossing bestaat: met de grond gelijk maken, net zoals die al even fascistoide baziliek van koekelberg. Daarvoor moet niet de minister van justitie ontslag nemen, maar voor het voortbestaan ervan ueberhaupt, de minister van kultuur...

03.01.2009: Oef, de domme Brusselse flikken hebben hun staart ingetrokken en daarmee ook het boerka-kontroleverbod. Zelfs in Bruxelles is er nog een beetje gezond verstand/protest overgebleven. Raar maar waar.
01.08.2009: Waar hebben we het nu? Vrouwen verpakt in mensonterende karnavalskledij, door sommigen boerka genoemd, mogen nu niet meer door mannelijke agenten worden gekontroleerd... Hoeveel van onze kultuur en moeizaam verworven vrijheden gaan we nog laten ondermijnen door dat fundamentalistisch gespuis! Recht het vliegtuig op naar Mekka, die boerka draagsters... en, hun mannen natuurlijk ook!

27.07.2009: Het omkopen van de organisatoren van het Festival van Avignon door Bert Anciaux, garandeerd nog niet dat de er geplugde vlaamse produkties (verpakte lucht overigens) ook goed worden beoordeeld en suksesrijk zijn. Zal Karel De Gucht hierover zijn mond kunnen houden?
26.07.2009: Hoe is het mogelijk dat ensembles voor amateuristische kunstbeoefening, zoals het zogenaamde 'Tibor und seine Mannschaft', ingezet worden om de klassieke muziek definitief om zeep te helpen op het groot podium aan Sint Jakobs.... Bach op een krakkemikkige en bovendien slecht gestemde piano, een patetische en klowneske pianist, valse strijkers zonder gedegen samenspel. Pure ellende was het, en dat zogezegd met de steun van de Hogeschool?
24.07.2009: De konservatieve Standaard joernaliste Mia Doornaert vertrekt naar het kabinet van Leterme. Daar zal nu zeker ook niet naakt gewerkt worden, blijkens haar overigens slechte, want niet onderbouwde, bijdrage in de Standaard van vandaag.
24.07.2009: Herman Decroo, had die niet altijd al stemkanker?

23.07.2009: 35000 echtscheidingen dit jaar, tegen 45000 huwelijken. Hoelang gaat deze sotternie nog doorgaan?
22.07.2009: Al meer dan veertig jaar lang int Sabam tegen alle wetten en reglementen in 'auteursrechten' op mijn werk dat nochtans helemaal niet onder hun 'bescherming' valt. En dan zou je Sabam geen maffia mogen noemen? Meer nog, het is een georganiseerde misdaadorganisatie die via een stelsel van permanente afpersing opereert.

21.07.2009: En nog steeds pogen de media ons een 'nationale' feestdag in de maag te splitsen. Een harde werkdag maak ik ervan!

12.07.2009: Oneerlijke konkurrentie noem ik dat: Scheveningen cocainestrand.

11.07.2009: Het is schandalig dat de vlaamse regering een plaats moet voorbehouden voor een vlaming uit Brussels. Apartheid voor vlamingen in brussel noem ik dat. Pascal Smet is alleszins een waardige prul om die funktie in te vullen. De gulden ontsporing in Brussels vandaag is ten andere een al even grote ontsporing dan het debiele belgavox gedoe van enkele weken geleden. Hopelijk stelt Joke Schauvliege er eindelijk een eind aan.
06.07.2009: Ryan Air gaat staanplaatsen invoeren op vliegtuigen en eindelijk de passagiers laten betalen volgens gewicht. Nu nog Naked Air ook in Europa en het reizen wordt weer helemaal leuk.

28.06.2009: Wanneer Tom Boonen een witte lijn ziet, is hij niet meer te houden. Hij wint.

25.06.2009: Michael Jackson is dood, alleen spijtig dat met hem niet ook de gehele popmuziek zal verdwijnen. Overigens was hij niet meer dan een uiterst zielig slachtoffer van de kapitalistische muziekindustrie.
24.06.2009: Koning Leopold 2 heeft niet alleen handjes afgehakt van de negertjes in Kongo, maar bovendien -zoals nu blijkt- plande hij ook een militaire inval in Nederland. Daar zou hij dan zeker ook de gesel van de verfransing hebben gehanteerd en het nederlands buiten de wet gesteld...

21.06.2009: Sarkozy heeft overschot van gelijk in zijn radikale stellingname tegen de burka's.
20.06.2009: De debilizering en betutteling gaan alsmaar door: nu heeft er zelfs een onnozelaar het gepresteerd om klacht in te dienen tegen Jan De Corte omdat die op scene een sigaar rookt.

16.06.2009: Nog 1 priesterwijding in Vlaanderen, negen in Wallonie... Die regio heeft inderdaad nood aan ontwikkelingshulp. Maar, die ene in Vlaanderen blijft er nog steeds een teveel.
12.06.2009: De waalse PS is rot en stinkt sterker dan het bruinste rechts in vlaanderen. Wie denkt dat wallonie linkser is dan vlaanderen vergist zich diepgaand.

07.06.2009: Wanneer ik de uitslagen van de verkiezingen bekijk konstateer ik volgende punten:
31.05.2009: Hoe 'onze landgenoot' aan de tweede plaats kwam in de liesbed wedkamp mag joost weten. Aan zijn vioolspel zal het zeker en vast niet liggen...

30.05.2009: Het orkest dat de kween liesbed wedstrijd moet begeleiden is rotslecht maar er is niemand die dat luidop durft te zeggen.

29.05.2009: Helaas heb ik het opgelegd werk voor de Liesbed wedrennen viool dit jaar al enkele keren aanhoord. Voorwaar, andere woorden dan onbenullig kan ik er niet voor vinden. De kommentaren in het Klara panel zijn ook wel hilarisch, vooral dan die van de bij het opgelegd werk perfekt passende Jenny Spanoghe... Libelle-Rosita stijl op en top; ja, onbenullig...

22.05.2009: Bert Anciaux voerde gisteren kampanje op de Gentse Vrijdagsmarkt. Zijn zware steun aan de Vooruit, NTG, Circa, De Vieze Gasten, Victoria De Luxe maakt natuurlijk deel uit van zijn propaganda. Logos ontbreekt opvallend en duidelijk in zijn lijstje... We hebben het gemerkt.

14.05.2009: De Liesbed wedrennen zijn nog maar nauwelijks begonnen en nu al vind ik al dat viool gedoe onuitstaanbaar...
05.05.2009: Dat Jef Neve zowat de grootste nul is die er in muzikaal vlaanderen rondloopt is een vermoeden dat ik reeds lang had op grond van diens programma bij Klara. Maar nu zijn 'pianoconcerto' er is, staat het als een paal boven water. Zelfs Maarten Beirens zag het in, blijkens zijn schitterende recentie in De Standaard.
04.05.2009: De 'Stemtest' van de Standaard drijft mij in de armen van LDD en dit ondanks het feit dat ik op meer dan een derde van de vragen een diametraal tegenovergesteld antwoord geef... Voor kritisch denkenden is er in Vlaanderen klaarblijkelijk geen enkele partij.
03.05.2009: De intolerantie van Islam blijkt maar weer eens uit wat in Egypte aan de hand is: daar worden alle varkens van de (koptische en kristelijke) boeren geextermineerd, zogezegd ter vermijding van de varkenspest die er niet eens werd gekonstateerd! Varkens zijn taboe voor joden en islamieten... Een broodroof is dit die ons doet denken aan de broodroof die Jesus pleegde uit machtsvertoon toen hij de varkens van de Farizeers deed verdrinken.

01.05.2009: Vroeger werd Vlaanderen vaak het verwijt gemaakt dat het stemmen voor de CVP er vanaf de kansel werd gepredikt. Vandaag doen de vakbonden in koor hetzelfde voor de SPA...
01.05.2009: De beste manier om de dag van de arbeid te vieren bestaat erin er een arbeidsdag van te maken, waarbij die arbeid van alle vervreemding wordt ontdaan.

30.04.2009: Dat de hollandse monarchie voor mij zowat het enige obstakel vormt in mijn groot-nederlandisme mag dan al buiten kijf staan, maar de metodes zoals beproefd in Apeldoorn zijn zeker niet de goede om tot de afschaffing van die monarchie te komen.

28.04.2009: Varkenspest in Israel: dat moet wel erg zijn in een land waar de twee vechtende bevolkingsgroepen het over een enkel irrationeel punt eens zijn, met name het taboe op varkens...

27.04.2009: Het FDF heeft overschot van gelijk wanneer het de status van de vlamingen in Bruxelles een vorm van apartheid noemt. De vlamingen moeten eindelijk eens gaan inzien dat Bruxelles voor hen een verloren zaak is.

26.04.2009: Nu maar hopen dat Ictus en Champ d'Action wat geld samenleggen om Anciaux een teddy beer met prefab geluid te bezorgen in ruil voor hun enorme bijdrage tot de nieuwe muziek...
25.04.2009: Ondanks de vele advieskommissies blijft het kultuurbeleid van Bert Anciaux de uitsluitende speelbal van lobbywerk, politieke kaarten en mediamanipulatie. De toegekende subsidiebedragen blijken overduidelijk recht evenredig met het aantal vierkante centimeters dat in de kranten De Standard en De Morgen aan de spelers in het domein werd gewijd. Vernieuwing, originaliteit, jongerenwerking, degelijkheid en artistieke kwaliteit blijken allemaal een negatieve invloed te hebben op de subsidiebedragen.
24.04.2009: Het voelt erg pijnlijk aan, op Klara vanavond voor de allereerste keer een uitzending van 'Neve' -een nuliteit van belang- te beluisteren die echt goed is door de bijdrage van Micha Mengelberg en te beseffen dat uitgerekend Micha nu als vondst geclaimd wordt door het zwaar gesubsidieerde Vooruit, terwijl Logos -nu zo goed als doodgeknepen door de subsidiepolitiek van Anciaux- eigenlijk de eerste was om Micha hier aan het publiek voor te stellen... De miljoenen die verprutst worden aan de pseudo-vlaamse kultuurscene in Bruxelles -het boeredorp waar Anciaux aan verknocht is- inzonderheid aan de preutse kitsch-dans van Rosas, de opgeblazen banaliteiten van Ictus, het waterhoofd van het Kaaiteater, de blindheid van blindman, de korruptie van het KunstenFestivalDesArts, het onbenullige Nadine... de lijst is schier eindeloos; het dreigt ons in een oeverloze depressie te doen belanden. Zijn er echt geen mensen met hersenen zowel als kennis in arm Vlaanderen?

21.04.2009: Ik zeg het al vele jaren, maar nu staat het ook helemaal wetenschappelijk vast: dunne mensen zijn beter voor het klimaat! (International Journal of Epidemiology, geciteerd in De Standaard van 20.04) De wetenschappers roepen op om overgewicht te erkennen als een sleutelfaktor in de strijd tegen de klimaatverandering.

18.04.2009: Tom Lanoye mag dan al af en toe eens iets zinnigs te zeggen hebben, maar het feit dat hij dat steevast doet met een onuitstaanbaar lelijk antwerps aksent, maakt hem voor mij volkomen onverteerbaar.

17.04.2009: Nadat de politiek korrekte censoren enkele jaren geleden al, de onafscheidelijke sigaret uit de mond van Jean Paul Sartre hadden weggewist, moet nu ook Jacques Tati hetzelfde lot ondergaan met zijn onafscheidelijke pijp. Ik begrijp meteen ook waarom ikzelf het nooit ver zal mogen brengen bij onze zuiderburen. Ook mijn foto -met pijp- moet er aanstootgevender zijn dan de wreedheden van de Taliban.

13.04.2009: Hoeveel ze bij Klara ook proberen mij Haendel door de strot te jagen, ik kan het onmogelijk beter of gelijkwaardig vinden aan Bach. Dat de man zoveel opera geschreven heeft is daar wellicht niet vreemd aan.

12.04.2009: Pasen: Wie zijn eieren niet kan vinden eindigt vandaag op een bekakte zetel.
03.04.2009: Jean Marie De Decker kan nu wel niet meer anders dan het voor de dodekafonie opnemen.

25.03.2009: Jean Marie Le Pen kan nu zeker niet op mijn sympatie rekenen. Laat dit duidelijk zijn. Maar, hij heeft wel het recht om de holocaust een voetnoot in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog te noemen. Da's een opinie en die mag hij hebben en vertolken. Gevaarlijk zijn vooral diegenen die het uiten van opinies willen beteugelen, zeker als zij in het europees parlement zetelen.
20.03.009: We gaan een erg gevaarlijke weg op met die Patrick Van Krunkelsven. We begrijpen niet waarom die man bij de liberalen niet uit de partij wordt gezet, want wat hij wil is de installatie van een politiestaat waarin elke etiek overbodig is geworden, want vervangen door een repressieve centrale macht. Wie bij wet het tuis roken waar kinderen bij zijn wil verbieden, moet met dezelfde logika ook dik zijn in aanwezigheid van kinderen, TV-kijken, snacks vreten, frieten bakken, in de luie zetel zitten, een boormachine gebruiken, het gras afrijden, vlees eten, barbecuen, de auto starten, wierrook branden, de haard aanmaken... met zware boetes sanktioneren. Als hij dan toch zo bekommerd is om de gezondheid van de kinderen zou hij beter een voortplantingsattest verplicht maken voor vrouwen die kinderen willen. Zonder geschikte vooropleiding, geen kinderen toegelaten. Dat zou heel wat efficienter zijn.

16.03.2009: Week van de hedendaagse muziek in Orlando op Klara..., maar als ik het programma zo hoor zou het wel treurig gesteld zijn met die hedendaagse muziek. Gelukkig ligt het in werkelijkheid niet aan die muziek, maar wel aan Klara dat elke zin voor avontuur en vernieuwing blijkt te ontberen. Gelukkig maar dat er nog de koncertprogrammatie is bij Logos...

02.03.2009: Hoewel ik een groot voorstander ben van veilige kernenergie, neem ik toch de verdediging op van Anja Hermans. Haar veroordeling in Dendermonde is ronduit belachelijk. Ook hier weer ondermijnt het gerecht zijn eigen geloofwaardigheid en respektabiliteit. We hadden het ook persoonlijk al aan den lijve ervaren bij onze veroordeling voor schenning van de openbare zeden in aanwezigheid van minderjarigen in 1980.
25.02.2009: Vlaanderen heeft zich weer eens ronduit belachelijk gemaakt door bij de opening van het Vlaams huis in New York het kitscherige Skala meisjeskoor te laten optreden... Hadden ze nu Logos gevraagd, dan ware die opening tenminste niet aan de aktuele New Yorkse kunstscene voorbijgegaan.

15.02.2009: Indien er ook maar een reden zou moeten gevonden worden om Klara te laten zenden, dan is het wel de uitzending van Jean-Pierre Rondas op zondagmorgen.

12.02.2009: Geert Wilders heeft natuurlijk volkomen gelijk wanneer hij Tony Blair een laffaard noemt.
11.02.1009: Het Fortis circus maakt mij helemaal misselijk. Alsof de casino kapitalisten een staatszaak waardig zouden zijn. Ik zal natuurlijk nooit aandelen hebben. Ik ben het adagio van Paul Getty indachtig: 'If I want to gamble, I buy a casino'.

04.02.2009: De prijs voor algemene kulturele verdienste gaat naar Sigiswald Kuijken. Hij verdient dat zeker, ook al kan men zich filosofisch natuurlijk de vraag stellen of het oprakelen van een historische muziekkultuur uiteindelijk wel zo'n grote verdienste is... Zo'n bekroning is natuurlijk een tweesnijdend zwaard: de verdiensten liggen immers in het verleden. We hebben Sigiswald heel recent nog aan het werk gehoord. Het is pijnlijk het te moeten vaststellen, maar de kwaliteit van zijn spel is er helaas erg op achteruit gegaan.
03.02.2009: Press for more. Het raakt nauwelijks het topje van de ijsberg. Jaar na jaar al, is de aandacht in de kranten en ook op radio en TV, voor wat werkelijk vernieuwend is in het kulturele veld afgenomen. Alleen initiatieven en produkties waarvoor ook geadverteerd wordt of die worden gesponsord, krijgen nog enkele kolommen toebedeeld door de hoofdredakties. (Rosas, Opera, Fabre, Kaaiteater, Ictus, Bozar...) Autonome professionele kultuurredakties zijn bij alle kranten opgedoekt en vervangen door 'free lance' medewerkers die al te vaak zelf belangen hebben in de sektor en veelal hun kopij aangeleverd krijgen uit die sektor zelf. Daarmee is het gehele begrip kunstkritiek uiteraard ondermijnd. Dat de kranten daarmee zelf ook hun toekomst op het spel zetten is duidelijk. Mijn abonnement op 'De Morgen' heb ik alvast reeds opgezegd. Dat op 'De Standaard' riskeert binnenkort hetzelfde lot te ondergaan.
28.01.2009: Poetin pleit in Davos tegen isolationisme. We geven hem volmondig gelijk. Ons uitgesproken internationalisme dwingt ons daartoe. Alleen houdt zo'n pleidooi niet in dat we er niet ook beter aan zouden doen bepaalde landen te isoleren, eerder dan ze imperialistisch binnen te vallen in naam van de strijd tegen het terrorisme, lees verkapte strijd voor de olie- en gasreserves. Wat mij betreft zou het beter zijn alle banden met Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Somalie... internationaal en volkomen te verbreken.

26.01.2009: Gekonfronteerd met de rezultaten van een studie waarin de sterke islamofobie in Vlaanderen wordt aangetoond reageert minister Marino Keulen verbijsterd: hoe kan dat, we hebben nochtans de moskeen erkend. Zou hij nu echt ook zo dom zijn om niet te beseffen dat dit nu uitgerekend wel eens een van de oorzaken zou kunnen zijn?

21.01.2009: En alweer gaat deze kluchtregering de geldkraan openzetten naar de banken... Ze zou er beter aan doen hen allemaal te nationalizeren om ze vervolgens af te schaffen. Het zijn volkomen overbodige instellingen.

20.01.2009: Obama's toespraak rept met geen woord over kunst en kultuur. Een teken aan de wand. De muziek van John Williams bij de inauguratie was in elk geval ook niet te pruimen.

06.01.2009: Dat de regering nu ook de perfide beleggers in de Kaupthing bank gaat indekken en vergoeden tart werkelijk alle verbeelding inzake obsceniteit. Waarom niet meteen ook de gokkers in casinos, Lotto spelers, beurs-spekulanten, Tierce adepten en andere (goed)gelovigen met een staatswaarborg tegen zekere verliezen 'beschermen'?

05.01.2009: Het imperialisme van Lukas Pairon (Ictus) is werkelijk grenzeloos. Na eerst de palestijnse gebieden onze westerse instrumenten te hebben opgesolferd, gaat hij nu in Kinshasa een atelier voor gitaarherstellingen opzetten... Een herstelplaats voor fietsen lijkt me anders heel wat nuttiger aldaar. Om nog maar te zwijgen van de kindsoldaten...

04.01.2009: Dat de banden tussen maffia en opera zeer intens zijn is voor wat betreft de 20e eeuw in elk geval een bekend en goed gedokumenteerd gegeven. In het interbellum vormde de opera het investeringsgebied bij uitstek van de extreem rijke maffia in Chicago en zonder deze laatste zou het genre -of beter- het instituut, in de nieuwe wereld zelfs nooit zijn doorgedrongen. Maar ook vandaag blijkt diezelfde internationaal vertakte maffia het opera instituut te gebruiken en in stand te houden om ouden van dagen hopen geld uit de zakken te rollen. Vandaar Gerard Mortiers oproep om in deze 'onzekere' tijden, in opera te investeren... Ook, zoniet bij uitstek, de overheid wordt door die maffia als zo'n oude en bovendien dementerende melkkoe gezien en dan ook duchtig gemolken.
02.01.2009: Hoewel Vlaanderen een erg ruime meerderheid heeft in het 'land' belgie, wordt het toch geregeerd zonder vlaamse meerderheid. Hoe kan je zoiets nu demokratisch noemen...
31.12.2008: Nu hebben we een heuse sylvester-regering. De laatste van de oude tijd, zo laat ons toch hopen.

28.12.2008: De vier dagen ekskluzief Bach op Klara hadden toch een groot voordeel: zo waren we zo goed als helemaal verlost van het operatisch gekweel dat onder druk van de Mortier-maffia anders Klara zowat permanent teistert en onbeluisterbaar maakt.

25.12.2008: Klara beperkt zich dezer dagen tot Bach. Niet erg origineel en extreem normbestendigend, maar tot daar aan toe. Dat ze echter die afschuwelijke uitvoering van Die Kunst der Fuge, op piano gespeeld door Pierre Laurent Aimard zowat een uur lang programmeerden, toont alleen maar de graad van manipulatie door belangengroepen die bij Klara is bereikt. Hadden ze nu nog de versie van Glenn Gould uitgezonden, die is ook op piano en tenminste goed!

23.12.2008: De belgische operette duurt nog immer voort, nu onder leiding van de zielige Wilfried Martens. We suggereren een vierde huwelijk, met de heks van wallonie, als mooi happy end.

21.12.2008: En na de poppenkast zal de haen weer driemaal kraaien.

18.12.2008: De belgicistische cenakels die het opperrecht in handen hebben, haalden hun slag tuis: Leterme werd terminaal gemaakt. Wraak voor de val van Lippens, Davignon, Fortis en het nationale grootkapitaaltje. Leterme's frans is nochtans onberispelijk. En nu weer een partijtje poppenkast met koninkje.

17.12.2008: Zopas de uitzending gehoord waarin het VRT radioorkest dat zich tegenwoordig 'Brussels Philharmonic' laat noemen, een poging doet om Olivier Messiaen gespeeld te krijgen. Het had voorwaar alles met vogels te maken, vooral met vogelverschrikkers dan wel...

16.12.2008: Zou er dan toch iets waar zijn van die islamitische roots van de nieuwe amerikaanse president-elect? Het laten zakken van de interest tot zowat nul percent is perfekt in overeenstemming met de Koran zowel als met het nieuwe testament en het boedhisme. Ook alle rechtgeaarde marxisten en mensen van linkse signatuur moeten het ermee eens zijn. Alle geld dat op welke wijze ook geld opbrengt berust immers in ultimo op diefstal en oplichting. Nu juist nog de moed hebben om alle banken te (inter)nationaliseren!
03.12.2008: Geert Lambert's maagring werkt dus toch: het grootste deel van zijn aanhang is al afgevallen.

17.11.2008: Is dat even boffen voor de schapen: dankzij het blauwtongvirus ontsnappen velen aan een barbaarse slachtpartij.

14.11.2008: Het paternalisme van diverse overheden pleegt een alsmaar grotere aanslag op het tijdsbudget van haar eerst gevizeerde slachtoffers, de intelligente burgers: niet alleen moeten we nu vooraleer ze in gebruik te nemen, alle 'kinderveiligheden' uit de stopkontakten verwijderen (zoniet krijg je je stekker er alleen middels een boormachine in...), ook aanstekers moeten eerst geopereerd worden en ontdaan van de metalen 'beschermkap' over de aansteektrommel opdat ze zouden werken, tabaksblikken moeten zorgvuldig van alle debiele stickers ontdaan worden vooraleer voor recyclage bruikbaar te zijn, zowat alle werktuigen moeten eerst ontdaan worden van allerlei beschermkappen om ze professioneel te kunnen gebruiken... en zo zouden we schier eindeloos kunnen doorgaan.

11.11.2008: BPO: De onbeschoftheid van het bestuur der postchecques -de postbank- grenst aan het onwaarschijnlijke... Sedert vandaag hebben ze zonder verwittiging noch enige opgave van reden onze rekening bij de postbank geblokkeerd. Al 31 jaar hebben we deze rekening zonder ooit in debet te zijn gegaan. Een regelrechte holdup is dat, want ook nu staat het grootste deel van onze financiele middelen op deze rekening. Telefonisch protest via hun (jammerlijke) helpdesk leidde tot niets, een klachten e-mail adres is er niet en een postadres evenmin...

02.11.2008: Het verschil tussen een pinup en een pinappel: de ene schilt zich zelf, de andere moet je zelf schillen.
24.10.2008: Radio Donna maakt zijn 'nieuwe' naam bekend: ze hebben hem gewoonweg van ons gestolen... M&M is immers sinds vele jaren de naam van het unieke logos robot-orkest. Smakeloos misbruik en totaal gebrek aan kennis van de muziekscene. Kortom, radio donna stijl...

21.10.2008: Dat ik heel beslist de muziek van Blood and Honour onuitstaanbaar vind, zoals trouwens zowat alle rock muziek die ik immers fundamenteel als in het zelfde bedje ziek beschouw, moge duidelijk zijn. Geen haar op mijn hoofd echter dat eraan zou denken die koncerten dan maar gelijk te verbieden.

09.10.2008: Zoekt U een zekere geldbelegging in deze onzekere tijden: adopteer een muzikale robot! Het kan vanaf 10.000 Euro.

05.10.2008: Diegenen die hun geld aan Logos hebben gegeven, eerder dan het naar de bank te dragen, hebben dus weer eens gelijk gekregen...

29.09.2008: Bankkrisis alom. Zou Marx dan toch gelijk kunnen krijgen? Geld dat geld opbrengt is fundamenteel ziek en moet op de klippen lopen...
21.09.2008: Floralien in Gent en toch is de paus niet dood? Het bleek weer helemaal fout: Floralien noch dode paus te bespeuren.

20.09.2008: Muzikale klankspeeltuinen voor kinderen, wars van het gevestigde muziekonderwijs, waren een speerpunt van de werking van Logos in de jaren '70. We hebben er zelf trouwens een en ander over gepubliceerd (o.m. in het tijdschrift 'Volksopvoeding') en een uitgewerkte metodiek voor kinderateliers rond muzikale expressie ontwikkeld. In latere jaren wisten we die idee uit te dragen op talloze andere plaatsen, onder meer in het Brusselse PsK -waar het koncept werd opgepikt door Herve Thys- en later nog bij Jeugd en Muziek, waar de idee evenwel wat verwaterde nadat de logos-animatoren uit de werking verdwenen. Nog later werd de idee opnieuw fris overgenomen door de Amsterdamse Ijsbreker, die trouwens prompt bij Logos een Holosound installatie aankochten voor vaste installatie hun klankspeeltuin. Het Limburgse Klankenbos op zijn beurt, bouwt verder op hetzelfde ideengoed, zij het in een originele vormgeving. Wanneer nu Limelight (Happy New Ears festival) in Kortrijk daarmee uitpakt en onze oorspronkelijke ideen overneemt, dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar toejuichen. Dat ze de pluimen ervoor op hun hoed steken, laat bij ons wel een wat wrang gevoel na. Een zelfde wrang gevoel trouwens dat ons ook bekruipt wanneer zij imitator Walter Hus met zijn zielige Decap presenteren, of, een hele programmatie rond audio-art en klankinstallatiekunst -als hadden ze het zelf verzonnen- uitbouwen...

18.09.2008: Een hele generatie is verdwenen. Een tijdvak van 'grote namen' in de hedendaagse muziekgeschiedenis lijkt wel afgesloten met het overlijden vandaag van Mauricio Kagel. Het handjevol namen luidt: Edgar Varese, Iannis Xenakis, Luigi Nono, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Gyorgy Ligeti, Mauricio Kagel. Neen, Boulez hoort er inderdaad niet bij, en dat niet alleen omdat hij nog zou leven. Overigens vallen er bij zulke lijstjes wel heel wat meer aanmerkingen te maken...

12.09.2008: Ik ben niet gauw geschandaliseerd door wat men zoal met oude muziek uithaalt. Zeker Bach kan wat dat betreft heel wat verdragen. Maar, deze keer heb ik toch 'erbarme mich' geslaakt bij het aanhoren van wat ene Fabricio Casol heeft uitgehaald met Bachs 'Erbarme dich' uit de Mattheuspassion. Ijselijk gejank op een baspartij zonder ook maar het minste begrip voor de kontrapuntische struktuur van de muziek. Pijnlijk en totaal smakeloos, en dat voor les Ballets C de la B...

31.08.2008: Dat de Ijzerbedevaart aan mij niet is besteed zal wel duidelijk zijn. Een bedevaart met kerkdienst en al, en dat in 2008. Dat kompromiteert de vlaamse zaak in hoge mate en versterkt het rechtse stigma dat er ten onrechte aan kleeft. En dan nog die waanzinnige eis dit jaar, om Brussel bij het vlaams gewest in te lijven... Potsierlijk zonder meer.

29.08.2008: De banale zoniet plat vulgaire religiositeit van Arvo Part, Gorecki en John Taverner raakt al te makkelijk verkocht aan de pastoors die vanwege de celibataire plichten hun eigenlijke roeping misten.

27.08.2008: De bvba Tom Lanoye wordt vandaag 50. Waarom dit met een viesvettig antwerps aksent gezegend populistisch en pseudoprogressief bedrijfje zoveel media-aandacht waard is mag joost weten.

25.08.2008: Raar dat de media nu pas de evidente dementie van Margareth Thatcher ontdekken. Ik had dat een kwarteeuw eerder al in de gaten...

23.08.2008: En met Tia Hellebout nu ook nog goud. Maar, is dat niet de achtergrondkleur van de officiele vlaamse vlag? 't is dus in elk geval een vlaamse medaille...
22.08.2008: Verdomme, toch een zilverling gewonnen. Daar kleeft vanouds verraad aan.

21.08.2008: Belgie haalt geen enkele medaille op de Olympische spelen. Volkomen normaal natuurlijk. 't is immers helemaal geen land. Niemand, gelukkig maar, die aan enig Belgisch nationalisme de morbiede kracht ontleent om een ander in ook maar enige kompetitie te verslaan. Was Vlaanderen nu onafhankelijk geweest, dan had Bert Anciaux nog kunnen proberen de wedstrijd om te kopen met Vlaamse centen, zoals hij deed in Avignon...

11.08.2008: En alweer is in dit land een brutale gijzeling aan de gang. Alweer in Zaventem, alweer in het openbaar vervoer. Wanneer gaan onze politici nu eindelijk inzien dat de vakbonden rechtspersoonlijkheid moeten hebben zodat ze aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld voor de gevolgen van hun daden...

26.07.2008: Vandaag werd in Gent een fietser aangehouden wegens dronken rijden. Hij reed tegen een geparkeerde auto aan en zijn (auto)rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken... Ik vraag me af wat ze met mij zouden doen; ik heb niet eens een autorijbewijs...

21.07.2008: Hopelijk was dit de laatste 'nationale' feestdag. Het regende alvast op het misselijke militaire defile. Het koningshuis ging ter kerke.

20.07.2008: In welke mate het VRT nieuws door politieke belangen van Belgicisten is geinfiltreerd was wel overduidelijk in de nieuwsuitzending om 22u vandaag: een muzikaal erg vulgair fuifje op het Brusselse Vossenplein wordt opgeblazen tot Belgisch Nationaal Gebeuren, terwijl er hooguit een man en een paardekop aanwezig zijn. Op hetzelfde moment lopen in Gent de Gentse Feesten met een duizendvoudig pubiek, maar daarover geen woord...

14.07.2008: Waarom Leterme daar niet in slaagt is me een volkomen raadsel. De oplossing ligt nochtans voor de hand: 1.- Maak van Brussels een stadsgewest of beter nog, een koninkrijkje. Vlaanderen laat alle claims vallen. De vlaamse overheid trekt zich helemaal terug uit Brussels, op een diplomatieke vertegenwoordiging na. 2.- De vlaamse gordel rond Brussel blijft vlaams en alle faciliteiten worden overal afgeschaft. Evident is daarmee het BHV probleem opgelost en krijgt de Vlaamse meerderheid eindelijk waar zij recht op heeft. 3.- De federale overheid wordt opgeheven en het Vlaams parlement roept de autonomie van Vlaanderen uit. De geldstromen naar Wallonie worden geheel stilgelegd. Solidariteit speelt alleen nog op Europees vlak. 4.- De belgisch-federale overheid wordt geheel opgeheven (haar overbodigheid is inmiddels reeds lang bewezen...) Het leger wordt afgeschaft. 5.- Onderhandelingen met onze noorderburen worden aangevat met het oog op het vormen van een nieuwe groot-nederlandse federatie. Geen natiestaat! Na verloop van tijd wordt daarover een referendum georganizeerd. 6.- Een kultureel akkoord met Wallonie wordt afgesloten.

13.07.2008: Dat Apple -een zuiver US-merk- komputers maakt voor volkomen analfabeten is genoegzaam bekend. Hun i-phone, met veel misplaatste hype aangekondigd, is ook alweer zo'n onding: ik kan er niet eens mijn pizza mee opwarmen...

11.07.2008: Ik heb mijn vlaamse leeuw alvast in rood-wit-blauw gekleurd. Echt aaibaar zo.

06.07.2008: Het op de onderhandelingstafel liggende voorstel om belastingen te heffen op de plaats waar men werkt eerder dan op de plaats waar men woont is duidelijk alleen bedoeld voor de financiering van Bruxelles door Vlaanderen. Het zou voor Vlaanderen een signaal moeten zijn om zich zo snel mogelijk geheel uit het Koninkrijk Bruxelles terug te trekken en al dat idiote gependel stop te zetten. Dat komt dan zowel Vlaanderen als het miljeu ten goede. Zoal we een Vlaamse hoofdstad nodig zouden hebben, kan dat in elk geval nooit Bruxelles zijn. Bert Anciaux, die nu reeds het leeuwendeel van de (vlaamse) kulturele middelen investeert in het kunstmatig hooghouden van een fiktieve 'vlaamse' kultuur in Bruxelles, zal daar zeker om huilen.

02.07.2008: Zopas kocht en installeerde ik me een nieuwe digitale tuner. Afgezien van de frekwente drop-outs is de kwaliteitstoename in vergelijking met de FM band inderdaad wezenlijk. Maar hoe vooruitgang ook achteruitgang kan zijn, bleek snel uit het feit dat het digitale signaal circa twee sekonden achterloopt op het analoge. De digitale revolutie slaat ons terug in de tijd.

27.06.2008: De lange wapper brug gepland in Antwerpen is een prachtig architektuur projekt. Het zou volslagen idioot zijn om dit nu weer 'demokratisch' (of past hier niet eerder 'demagogisch') te laten afschieten. In Gent hebben de zelfverklaarde progressieven zo'n dertig jaar geleden een soortgelijke bok geschoten met de akties tegen de bouw van een metro, en slechts enkele jaren geleden, met die tegen de belfortparking.

26.06.2008: Eindelijk valt er hier ook eens iets goeds te melden: de wet waarbij invoer, verkoop en verspreiding van vreemde ontuchtige publikaties wordt verboden -een wet daterend van 11 april 1936- werd op voorstel van de VLD eindelijk door de senaat afgeschaft. Toch blijven we erbij dat alle wetten van een vervaldatum zouden moeten worden voorzien (5 jaar bijvoorbeeld). Wanneer ze niet worden herbekrachtigd zouden ze dan automatisch vervallen.

25.06.2008: Enkele weken geleden overleed Robert Rauschenberg. In het zowat in alle media overgenomen overlijdensbericht wordt vermeld dat deze schilder ook komponist zou zijn geweest. Dit had natuurlijk onze nieuwsgierigheid gewekt. Dus maar op zoek gegaan naar 'komposities' van de schilder. Na veel zoeken, niks gevonden dan het steeds maar overgenomen zinnetje. Een kwakkel dus. Net zoals die andere wijdverbreide kwakkel waarvolgens Olivier Messiaen ornitoloog zou zijn geweest: klinkklare maar duizendvoudig gekopieerde onzin.
21.06.2008: Zomerzonnewende. Wat mij betreft mogen de Walen gerust een bospad krijgen naar Bruxelles. Een wandelpad, of desnoods een fietspad met wandelstrook. Het ware een goed vertrekpunt om Bruxelles op termijn helemaal te herbebossen. Eerst kunnen ze het helemaal autovrij maken waarna de Waalse overmatige uitgaven voor gezondheidszorg zullen smelten als sneeuw voor de zon. Hun naar Vlaanderen uitgestoken bedelhand atrofieert.

20.06.2008: Slaapmiddelen worden nu al zonder enig voorschrift aan iedereen verstrekt via ether en kabel: het Neve programma op Klara heeft daarbij zeker de zwaarste dosering. Het programma van Marc Van den Hoof is voor wie met een geringere dosis kan volstaan.

18.06.2008: Eandis was zo attent ons te verwittigen dat er een stroomonderbreking zou zijn in de Kongostraat vandaag. Wij hadden dan ook alle maatregelen genomen om de stroom voor het gehele informatikasysteem bij Logos dan maar vanuit de Bomastraat te halen. Dat was echter buiten de waard gerekend... In de Bomastraat had Eandis immers alle berichten i.v.m. stroomonderbreking in de verkeerde bussen gedeponeerd met als gevolg dat alle werknemers bij Logos zowat de hele dag technisch werkloos waren zodra ook daar de stroom uitviel... Gevolg bovendien: enkele gecrashte komputers, diepvriesinhoud om zeep en tot overmaat van ramp: het elektronische kattenverschrikkingssysteem werkte niet meer. Daarvoor past toch een gepeperde schadevergoeding.

06.05.2008: Ivago -altans de katolieke werknemers bij Ivago- staakt nog maar eens... Wellicht teveel werk met het ophalen van stinkende kruisbeelden in de Gentse stede.

23.05.2008: Westvlaams voor gevorderden: Kolle mien vis in de vismiene, den diene vo joen in de visjoene.
19.05.2008: Ook in dit land leven we onder de terreur: de terreur van vakbonden die zonder ook maar enige aansprakelijkheid te hebben, want ze hebben niet eens rechtspersoonlijkheid, de werkelijke macht uitoefenen. Die terreur is zelfs zo diep verankerd in ons 'politiek' bestel, dat deze terreurzaaiende bendes, waardige gesprekspartners worden bevonden in het sociaal overleg tussen werknemers en werkgevers... Geen minister die het waagt -zeker Vervotte niet- hen ook maar een strobreed in de weg te leggen, wanneer zij het hele socio-kulturele leven platleggen door trein- en andere stakingen te bevelen tegen het algemeen belang in...

12.05.2008: Spijtig dat het van Geert Wilders komt, maar de uitgestoken hand van Nederland naar Vlaanderen om tot een hereniging te komen, moeten we zeker aannemen. Dit verlost ons definitief van de belgische patstelling en geeft ons eindelijk de kulturele en ekonomische ontwikkelingsmogelijkheden waaraan we binnen Europa behoefte hebben.

09.05.2008: In Bruxelles is de Liesbed jammerwedstrijd van start gegaan... Een hele maand lang dagelijkse oor-aanslagen op het beetje muziekkultuur dat er daar nog overbleef.
08.05.2008: Een voetballer knalt wegens moorddadig overdreven snelheid tegen een boom aan en overleeft het niet. Eigen schuld, grote bult. Gelukkig vielen er geen andere doden. Ergerlijk is, dat voor die dode misdadiger zelfs een rouwregister wordt geopend...

07.05.2008: Tot voor kort was ik er stellig van overtuigd dat de wapenindustrie zowat de belangrijkste lobby-groep op deze planeet was. Machtiger nog dan de kunstmaffia die het reilen en zeilen in de wereld van de kunsten bepaalt. Meer en meer wankelt vandaag mijn overtuiging terzake en begin ik te geloven dat de katten-lobby nog vele malen sterker is. Niet alleen is deze totaal sektaire lobbygroep erin geslaagd in het parlement een wetsvoorstel gestemd te krijgen waarin de jacht op katten verboden wordt (de jacht op katten was het enige nuttige aan de jacht ueberhaupt, want een zegen voor alle natuurliefhebbers) , maar bovendien slaagden ze erin de terreur tegen honden en hun bezitters over zowat heel europa te vestigen en te verspreiden. En dat terwijl honden geen natuurrampen veroorzaken in het vogelbestand, de daken en tuinen van de buren niet vervuilen, geen nachtlawaai veroorzaken, geen vieze stank verspreiden, geen kweekplaatsen van vlooien en luizen zijn... hooguit verjagen ze zo af en toe eens, jawel, een kat! Zelfs het voor konsumptie te koop aanbieden van katten zou nu zijn verboden, en dat terwijl alle gerechten voor konijn (een veel aandoenlijker dier trouwens...) perfekt voor kat toepasbaar zijn. Is hiermee echt het einde van de rationele tijden aangebroken? Kattenliefhebbers (een vorm van bestialiteit natuurlijk) hoeven overigens van mij geen schrik te hebben: afgezien van een botte bijl waarmee ik wel eens op een kat zou durven inhakken en een vat benzine waarmee ik zelfs een kat 'woef' kan laten zeggen beschik ik over geen wapens. Bovendien ben ik vegetarier. Alleen al het idee om zo'n vies dier als een kat op te eten zou me -als er al niet voldoende andere en sterkere argumenten waren- tot vegetarier maken.
21.04.2008: Onder druk van enkele islamitische landen (het bestaan van zoiets alleen al, is een verschrikking...) werd de 'Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens' op 28 maart geamendeerd., Vanaf nu is het recht op vrije meningsuiting, opgenomen in artikel 19 gewijzigd en moet men zich bij de uitoefening van dit recht onthouden van kritiek op religies! Mijn webpaginas, mijn kursusmateriaal, zowat mijn gehele artistiek en wetenschappelijk werk is hiermee meteen illegaal gemaakt! De 'Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens', waarvan de universaliteit sowieso reeds erg betwistbaar was, is hiermee volkomen ondermijnd.

09.04.2008: Meerdere onderzoeken bevestigen intussen wat elk technisch inzicht sedert lang al had kunnen bevroeden: een enkele brommer vervuilt meer dan een hele vrachtwagen. Dit geldt overigens niet alleen voor brommers maar ook voor grasmachines, kettingzagen, haagscharen, zware slijpschijven, walsen en meer dergelijke met een tweetakt ontploffingsmotor uitgeruste tuigen. Het wordt de hoogste tijd dit soort motoren geheel en al te verbieden, dan zijn we meteen ook verlost van de ellendige geluidsoverlast die ze veroorzaken.

22.03.2008: De tsjeven zijn weer aan de macht en ze hebben er hun vlaamse beloften voor geofferd, tot grote vreugde van de overblijvende 'socialisten'. Helaas. De tijden van kultuurloosheid en etische barbarij zijn weer aangebroken. Kan het toeval zijn dat uitgerekend vandaag de 'Dialogue des Carmelites' van Poulenc, een bij uitstek revizionistisch en reaktionair katoliek komponist wordt uitgezonden? Kan het toeval zijn dat uitgerekend aan de vooravond van dit gebeuren Hugo Claus beslist om waardig te sterven?
14.03.2008: Freddy Thielemans, burgemeester van Bruxelles, doet een oproep om alle pendelaars in Bruxelles belasting te laten betalen. Da's een goed idee, en even wellicht als logisch, ook het begin van een volledige terugtrekking van vlaanderen uit wat eens het vlaamse dorpje Brussel was. De ekologisch niet te verantwoorden files naar het koninkrijk bruxelles zijn dan ook meteen opgelost, de CO uitstoot wordt drastisch ingeperkt en Bruxelles wordt weer een stadsstaatje in Europa waarbij het Monaco, Liechtenstein, Andorra, Luxemburg en San Marino kan vervoegen.
27.02.2008: Uiteraard is een weblog niet de plaats voor uitgebreide filosofische en analytische beschouwingen. Maar omdat in deze blog vrij veel negatieve uitlatingen aan het adres van de islam voorkomen, willen we de blog-lezer toch deze link naar ons gefundeerd artikel tegen de islam niet onthouden: KKK.

26.02.2008: Voor een keer hier een oproep: onderteken het manifest van de Gravensteengroep.

25.02.2008: Vlaanderen heeft weer eens diep in het zand gebeten. De 'nieuwe' regeringsverklaring is een ware aanfluiting van een staatshervorming. De heks van Wallonie triomfeert. De krant had nochtans het einde van de vorst voorspeld. Helaas een foute voorspelling.

23.02.2008: Zopas het 'debat' beluisterd op Klara tussen minister Bert Anciaux en ene allez Wim De Pauw allez. 'Gemodereerd' door Werner Trio. Het was allez een intreurige vertoning. Een man zonder ook maar de geringste spreekvaardigheid wordt opgevoerd om in de clinch te gaan met de wel degelijk spreekvaardige Anciaux op grond van stellingen die allez Wim De Pauw zou hebben verwoord in iets wat klaarblijjkelijk ergens voor een doktoraat is doorgegaan... Stellingen allez kwamen al hoegenaamd niet aan bod en aan de kennis van het kulturele werkveld van Wim De Pauw mag tertege getwijfeld worden. Hoe kan je het maken om iemand als De Keersmaecker met Rosas zowat als underdog op te voeren terwijl zij integendeel met volkomen disproportioneel grote betoelagingen gaat lopen. Hoe kan hij het maken om Jan Fabre en Wim Delvoye voor te stellen als symptomatisch voor het synergetische tussen kunst en wetenschap... Alsof er in Vlaanderen geen waardige gesprekspartners voor Anciaux te vinden zouden zijn.
22.02.2008: Het gebeurt niet zo gek veel dat ik het eens ben met een waals politikus, maar deze keer kon ik Olivier Maingains pleidooi voor een autonoom waals-brusselse staat wel smaken. Ik denk dat hij gelijk heeft dat vlaanderen zijn claims op brussel moet laten varen. Hoe je het ook draait of keert, brussel is -zowat sedert de oprichting van de waanstaat belgie- geen vlaamse stad meer en zowat alles wat er vlaams is wordt vandaag zeer kunstmatig en met monstersubsidies artificieel in stand gehouden tegen elke sociologische realiteit in. Alleen mag hij dan natuurlijk niet de grenzen van brussel verleggen tot ver in vlaanderen. Ik hoop maar dat hij het haalt en dat vlaanderen dan eindelijk zijn banden met nederland kan gaan aanhalen om zo tot een nederlandstalige kulturele en ekonomische regio te komen binnen europa.
16.02.2008: Vanavond 'La Strada' in de opera versie van Luc Van Hove helemaal uitgeluisterd. Het viel me zwaar. Erg zwaar. Het hoort niet over kollegas modder te gooien, maar ook hier weer bewijst de produktie alleen de onmogelijkheid van een eigentijdse opera, wanneer men zich aan de produktiemachine en de erin vervat liggende canons houdt. En, er zich aan houden en vooral niet in het minst afwijken, da's precies wat Van Hove hier laat horen... Het doet me een beetje denken aan wat Karel Goeyvaerts mij ooit eens opmerkte -in een persoonlijk gesprek- naar aanleiding van de jammerlijke opera van Andre Laporte: 't is weer eens kleurrijk georkestreerd. Meer is er eigenlijk niet over te vertellen'.
15.02.2008: De belgen sturen twee meetinstrumenten naar het ruimtelaboratorium: de walen een kompas, de vlamingen een pluviometer...

14.02.2008: Zou Leterme's maagzweer bedacht zijn door de PR-afdeling van de CD&V? Door medelijden op te wekken de populariteit opkrikken? Dat recept had vroeger bij Wilfried Martens zijn deugdelijkheid al bewezen...

06.02.2008: Internationale dag tegen genitale verminking vandaag. Waarom blijven de gelovige joden met hun barbaarse besnijdenis hier buiten schot?

04.02.2008: De kulprijzen zijn weer eens uitgereikt...

30.01.2008: Daar hebben we het weer met de katolieken aan de macht in Antwerpen: de tentoonstelling van Louis Paul Boons Feminateek wordt er door de censuur afgevoerd. En dit in 2008...
29.01.2008: Het Brugs gerechtshof valt zonder wc papier. Niemand wil het hen nog leveren. Nu begrijp ik waarom in 1985 rechter Cornelis mij wegens openbare zedenschennis heeft veroordeeld omwille van mijn propere naaktheid. Hijzelf had toen al stront aan de knikker...

28.01.2008: Brugs koncertgebouw: beter meteen een grote pralinewinkel van maken! Dat zal renderen met al die toeristen.

12.01.2008: Ondanks decennia lange staats indoktrinatie van de gevaren van het roken, blijkt nu het aantal longkankers vooral bij niet- en nooit-rokers toe te nemen... En nog weigert de staatsreligie de schadelijkheid van de auto -de heilige koe van onze 'beschaving'- in haar gezondheidsaxiomas op te nemen.

07.01.2008: Vandaag de hele dag examens afgenomen. De prijs voor het beste antwoord van een student gaat naar hij die het bestond om op de vraag waarom hij zo weinig gepresteerd had te antwoorden dat hij teveel werk voor school had gehad...

03.01.2008:De onsterfelijke dokter Lecomte is dood. Godfried-Willem Raes leeft nog, maar ja, die is ook niet onsterfelijk.

31.12.2007: 'Belg' van Pakistaanse afkomst -islamiet natuurlijk- vermoordt zus omdat ze niet wil uitgehuwelijkt worden... En nog begint het de wetgever niet te dagen en worden fundamentele koran-aanhangers niet uitgewezen.

28.12.2007: Het Vlaams Radiokoor is nog verder in de staat van anakronisme afgegleden nu de reeds uiterst konservatieve Johan Duijck er werd opgevolgd door ene Bo Holten.
27.12.2007: Benazir Bhutto werd geofferd op het altaar van de Islamistische waanzin...
25.12.2007: Dat mies belgie franstalig is, ligt voor de hand. In Antwerpen hebben ze dan ook een kerstmies.

24.12.2007: Nepal schaft het koningschap af. Da's ook maar een eeuw te laat, maar het land behoort nu eenmaal niet tot de top van de moderne naties.

22.12.2007: Tony Blair bekeert zich tot het katolicisme... Dat het socialisme in de tweede helft van de twintigste eeuw elke kritische zin en elk spoor van redelijk denken is kwijtgespeeld lijkt me nu wel overduidelijk.

17.12.2007: Zefirelli benoemd tot regiseur van het Vatikaan. Hiermee is de opperste bestemming van de opera bereikt.

16.12.2007: Als alle vlamingen nu eens hun kat naar brussel zouden sturen dan waren we in een slag van twee problemen verlost: van alle katten en van de brusselse kanker.

15.12.2007: De grote en demagogisch opgezette betoging van de vakbonden ten voordele van het behoud van de nu reeds tweehonderd jaar aanslepende uitzuiging van vlaanderen door wallonie, is jammerlijk mislukt. De vlamingen gaven de voorkeur aan de talloze kerstmarkten om hun koopkracht verder te ondermijnen.

11.12.2007: In plaats van het auteursrecht te laten vervallen 70 jaar na de dood van de auteur, zou men -alvorens het geheel in de prullenmand te gooien- alvast kunnen beginnen met het te laten vervallen 70 jaar na de geboorte van de auteur. Dat zou de verspreiding beslist ten goede komen.

07.12.2007: Zo degelijk en professioneel als hij was op kompositorisch vlak, zo amateuristisch en klungelig waren zijn teatrale inzichten zoals naar voor gebracht in 'Licht'. Pas vanaf 2077 zullen we, wanneer alles in het publiek domein valt, Stockhausens werk goed ter hand kunnen nemen, ook op teatraal vlak... tennminste als er tegen dan nog musici zullen zijn die het zullen kunnen spelen...

05.12.2007: De laffe moord op Lahaut, republikein en kommunistisch voorman werd zoals we reeds lang weten gepleegd door belgicistisch- royalische kringen rond het koningshuis. Uiteraard werden de daders nooit gevat. Nu de zaak is verjaard, kan de dader met fierheid bekennen. Wellicht verdient die man er zich binnenkort zelfs een adelijke titel mee...

04.12.2007: Joelle Milquet is de heroine van Wallonie.

03.12.2007: De volgende regering wordt Verhofstadt. Dat hadden we na de verkiezingen al direkt voorspeld. Laat Leterrne nu eindelijk met de Nederlanders gaan onderhandelen. Laat Madame Non nu toch eindelijk de feitelijke scheiding erkennen!

02.12.2007: Kaka wint de gouden voetbal prijs. What's in a name... Zelfs de nieuwslezer op VRT had het er lastig mee.

01.12.2007: Non Madame Non.

28.11.2007: De vakbonden tonen zich weer eens van hun smerigste kant: een betoging organiseren waarbij het tema van het behoud van de koopkracht gekoppeld wordt aan dat van de idiote niet-splitsing van sociale zekerheid... En dan zullen ze zeker de koppen tellen en beweren dat die zich kwamen verzetten tegen die splitsing zeker?

26.11.2007: Het gezond verstand heeft het dus toch gehaald in Gent. Ondanks het feit dat het eigenlijk reeds verboden was, hebben ze nu toch het verbod op uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging voor ambtenaren in openbare dienst goedgekeurd. Daarmee is zeker het integratieproces van de allochtone gemeenschap niet verstoord. Immers dat proces wordt uitsluitend gevoed door de inhoud van de koran zelf, die immers op vele plaatsen duidelijk dergelijke integratie aan de gelovigen verbiedt. De integratie kan dan ook slechts bevorderd worden door de islam te bestrijden.
22.11.2007: De VRT nieuwsdienst toonde weeral eens zijn volstrekt analfabetisme op kultureel gebied: naar aanleiding van het overlijden van Maurice Bejart , verwezen ze naar zijn eerste produktie: 'Symfonie voor een eenzame man'... Van Pierre Henry hebben ze er kennelijk ook nog nooit gehoord, laat staan van de betekenis van de titel van diens symfonie.

20.11.2007: In de schoot van Marianne kunnen de Walen veiligheid en geborgenheid vinden, niet wanneer ze via hun frans blok de demokratisch tot stand gekomen taalgrens met vlaanderen proberen te overschrijden.

18.11.2007: Betoging in Bruxelles voor een unitair Royaume de Belgique: bedelven onder bloed, pis en pek moest men hen... ware het niet van die arme walen met hun eeuwige verlatingsangst.
14.11.2007: Steve Stevaert -dat was zowat de laatste van wie we dit verwacht hadden- neemt het voortouw in de realisatie van het groot-nederlandisme, door zijn voorstel om de beide limburgen alvast samen te voegen. Nu nog zeeuws- west- en oostvlaanderen...

12.11.2007: Nu ook de Fransen in groten getale wel wat zien in de opname van de provincie Wallonie in Frankrijk en nu ook de Hollandse meerderheid maar wat graag naar een groot-nederland in Europese kontekst toe wil groeien, wordt het toch echt wel de hoogste tijd die onderhandelingen aan te vatten in plaats van tijd te verliezen met het vormen van een regering voor een louter imaginair land als Belgie. Dat Brussel daarbij een soort Europese hoofdstedelijke regio kan worden -voor mijn part wat uitgebreid met wat lapjes oud-vlaamse grond- is iets wat toch vreedzaam kan onderhandeld worden met Europa.
08.11.2007: Elio Di Rupo maakt het socialisme kompleet belachelijk door zijn oproep aan de koning. Is de volgende stap een audientie bij de paus en een gezamelijk gebed voor de eenheid van wat volgens hem het 'land' is?
05.11.2007: Mijn socialistische vrienden zullen het wel weer niet kunnen pruimen, maar ik ben het met hen grondig oneens in het 'hoofddoeken debat' op de Gentse gemeenteraad. Net zoals ik vind dat alle kruisbeelden uit de rechtbanken moeten worden verwijderd, dat insignes van Blood and Honour niet toelaatbaar zijn op politiekledij, vind ik het ook niet kunnen dat ambtenaren hun geloofsbelijdenis kenbaar maken bij het uitoefenen van hun ambt. Bij mijn weten was dit vanouds al verboden. Alleen zie ik niet in dat we daar nu alweer speciale reglementen en wetten voor nodig hadden. We hebben er al meer dan teveel. Voor burkas op straat hoeven we ook al geen speciale maatregelen, want die zijn sowieso verboden door de vigerende wetgeving op karnavalskledij.

01.11.2007: Als er al zoiets als goede en slechte smaak bestaat, dan is de muziek van Wim Mertens van deze laatste wellicht het best denkbare voorbeeld. Ik word er in elk geval volkomen zeeziek en misselijk van. Dat Klara daar weeral een monsterpropaganda voor voert is volkomen onbegrijpelijk.

29.10.2007: Tegen ontsnappingen uit gevangenissen met helikopters moet je geen netten spannen. Da's hooguit goed voor een vogelkooi. Gewoon wat palen neerpoten is al meer dan voldoende om het landen onmogelijk te maken.

2710.2007: Amsterdam betoogt tegen een op handen zijnd verbod op paddestoelen ('paddies'). De betogers hebben volkomen gelijk. Wat een misselijk makend paternalisme van de wetgevers. Zo kunnen ze op de duur zowat de helft van het hele plantenrijk buiten de wet stellen, alleen maar omdat als je het in je mond stopt, er allerlei verschijnselen kunnen optreden. Ze kunnen nog een stapje verder gaan, en meteen ook alle scheikundige samenstellingen verbieden: gedaan met aceton, chloroform, tolueen, bleekwater, ether, formaldehyde, cellulosethinner, trichloorethyleen en ja, waarom ook niet... alkohol, en ...benzine.
26.10.2007: De anestesist uit Bree die klacht neerlegt tegen een islamitische man die de professionele behandeling van zijn vrouw weigerde is niet alleen volkomen gegrond, maar maakt het verder volkomen evident dat die islamiet daarmee eigenlijk zijn uitwijzingsbevel op staande voet zou moeten ondertekenen. Voor zulke mensen mag en kan geen plaats zijn in onze samenleving.

24.10.2007: Beste Yves Leterme, zou je niet beter meteen proberen een regering te vormen met onze noorderburen?
27.09.2007: Zolang dit land nog bestaat, zal dit een dag van vlaamse rouw moeten zijn. Immers, op die dag in 1830 verjoegen franstalige inwijkelingen in Brussel samen met een bende verpauperde Walen, de Nederlanders weg uit Brussel. In Wallonie viert men dat als nationale feestdag. In Vlaanderen betreurt de vrijzinnige intelligentia het nog steeds.

27.09.2007: Sinds mensenheugenis ben ik lid van het humanistisch verbond. Principieel lid. Ik maak daar geen geheim van. Niet dat ik overigens nauw betrokken ben bij hun aktiviteiten, mijn deelname aan een betoging -vorig jaar- voor waardig sterven niet te na gesproken. Voorts wordt ik als vlaams intelektueel door dat verbond ook straalgenegeerd. De uitlatingen van Rik Pinxten vandaag tegen de velen -en daaronder ook heel wat linkse intelektuelen- die het fiktieve Belgenland nu eenmaal om allerlei redenen helemaal niet genegen zijn, doen me echter grondig aan mijn principiele lidmaatschap twijfelen. Het verwijt van kneuterigheid en onder-de-kerktoren mentaliteit aan al zij die het uiteenvallen van Belgie niet zouden betreuren, is een intelektueel onwaardig en in zijn funktie ook volkomen misplaatst. Het staat immers volkomen los van agnosticisme en atheisme. Weet hij dan niet dat dit 'land' tot stand kwam door een kleinburgerlijke aktie van de operaminnende franstalige bourgeoisie in een vlaams boeregat? Weet hij dan niet dat historisch gezien alleen de grenzen lang voordien getrokken door spaans katolicisme tegen het toen toch meer verlicht protestantisme en het geuzendom ons -als vlaanderen- vandaag nog steeds van Nederland scheiden? Beseft hij dan niet dat wij in een taaleenheid met onze noordelijke provincie een gemene deler hebben die vele malen sterker is dan het battlefield koncept dat men in de romantiek ooit Belgie heeft gedoopt en met een potsierlijk koningshuis gekroond? Ook ik ben sterk anti-nationalistisch en als anarchist ook helemaal niet gewonnen voor welke natiestaat dan ook. Laat staan dat ik ooit het bloed in mijne aderen voor welke natiestaat dan ook zou laten vloeien... Maar, kulturele banden zijn binnen een groeiend Europa, waar ik zelf overigens erg positief tegenover sta, onnoemelijk veel belangrijker dan 'nationale'.

19.09.2007: Eigenlijk zou het toch helemaal niet erg zijn indien er gewoonweg nooit meer een federale regering zou komen in dit land. Ik heb in elk geval nog niemand ontmoet die aan een federale regering behoefte had...

13.09.2007: Dat we er goed aan zouden doen de CO uitstoot te beperken en dus zouden moeten leren zuiniger met energie omspringen is een mening die ik met alle progressieven deel. Maar, dat Greenpeace nu ronduit voor repressie pleit in zijn inzet om de gloeilamp dan maar geheel te verbieden steunt niet alleen op een erg zwakke wetenschappelijke basis maar is wanneer het wettelijk zou worden opgelegd, meteen ook een rukje verder naar rechts. Wat die wetenschappelijke basis betreft: het is waar dat een gloeilamp slechts 5% van de opgenomen energie als licht uitzendt. Dat de 95% energie die als warmte wordt uitgezonden een puur verlies zou zijn, is echter in het merendeel van de gevallen volstrekt onjuist. Immers alle warmte die in huis door gloeilampen wordt afgestraald, komt -via de regulatie van onze termostaten- uiteindelijk toch in mindering van onze verwarmingsrekening. Dat die warmte bovendien, in ons land, grotendeels uit kernenergie voortkomt, maakt ze heel wat onverdachter wat CO uitstoot betreft, dan de warmte die we anders door verbranding van fossiele brandstoffen hadden moeten genereren. Bovendien is het feit dat mensen gloeilampen als warmer ervaren, geen zinsbegoocheling maar fysische realiteit. Ze stralen inderdaad warmte uit, en uitgerekend dat maakt hen gezellig!
11.09.2007: Six years after performance: moesten we nu eens een van die grote blusvliegtuigen vullen met witte latex verf en die uitstorten over die afschuwelijke zwarte doos die Mekka ontsiert...

10.09.2007: Scout verkenner tot de koning: Sire, j'ai fait du progres. Sire: Mais allors, vous etes un progressif! Dehors...

06.09.2007: Vanmorgen overleed de dikke Luciano Pavarotti. Helaas werd zijn stem ettelijke malen opgenomen waardoor hij ook na zijn dood onze oren zal kunnen blijven teisteren. Zijn waggelende homp vlees op het podium zal wel niet langer regisseurs tot de wanhoop drijven.

04.09.2007: In Wallonie zou slechts 8% van de bevolking gewonnen zijn voor de afscheiding van Belgie. Begrijpelijk, gezien de de richting van de geldstromen... Wat ons echter helemaal verbaast, is dat bij een afscheiding 55% van de Walen, dat Wallonie ziet als een koninkrijk! Zouden ze dan toch een mentale achterstand hebben? En wij die dachten dat ze zich kultureel spiegelden aan het toch bij uitstek republikeinse, en bij wijlen zelfs verlichte, Frankrijk.
26.08.2007: In plaats van de 250000 dagelijkse vlaamse pendelaars op brussel extra te belasten om het koninkrijk bruxelles van ekstra inkomsten te voorzien, zou men bij de langverhoopte scheiding beter meteen komaf maken met deze aanslag op het miljeu en de administraties naar vlaanderen overbrengen. Werk in eigen streek is toch een ekologisch gezond principe.
25.08.2007: Foei Kristien Hemmerechts, en dat voor een germaniste: honing-graten zeggen -tot viermaal toe- in je radioboek op Klara.

22.08.2007: Ook in Nederland is er nu een ruime meerderheid gewonnen voor de groot-nederlandse gedachte. Meer dan ooit zou vlaanderen er goed aan doen in te gaan op deze liefdesverklaring en belgie te verlaten.

19.08.2007: Ijzerwake en Ijzerbedevaart: daarmee maakt vlaanderen zich nu eens ronduit belachelijk.

18.08.2007: Impasse in de belgische regeringsvorming. De meest logische uitweg ligt nochtans voor de hand, zoals bij elke totaal ontwrichte relatie: de scheiding, ook al zal het vlaanderen nog maar eens erg veel aan alimentatiegeld kosten. Dat Leterme om dit te vermijden nu weer die paljas van een koning ten tonele moet voeren, is voorwaar een zielig schouwspel.

16.08.2007: Ter kerke gaan is sowieso al anakronistisch. Wat ervan komt als je dit doet in aardbevingsgebieden zien we dan ook in Peru...

10.08.2007: De burgemeester van het koninkrijk brussel bewijst zelf de terreurdreiging die uitgaat van de islam door de volkomen legitieme betoging tegen dat dwaze en gevaarlijke geloof te verbieden. Fundamentele waarden en verworvenheden van de westerse kultuur -kritisch denken en vrije meningsuiting- worden hier verkracht alleen maar om een gelovige bevolkingsgroep over de bol te aaien.

14.07.2007: Aangezien ze het ons in Gent niet gunden de vlaamse feestdag te vieren op 11 juli, zullen we dan maar in Gent de Franse feestdag -de quatorze juillet- vieren met het M&M orkest in de spiegeltent...

11.07.2007: En alweer hebben ze het in Gent gepresteerd om de 11-juli viering op 10 juli te laten doorgaan... De socialisten hebben duidelijk de vlaamse zaak begrepen noch verteerd.

09.07.2007: Ze hadden die 650.000 Euro die Stad Gent moest neertellen om de 'toer' naar deze stad te krijgen toch heel wat beter geinvesteerd in het veilig behoud en de verdere ontwikkeling van het noodlijdend Logos robot orkest. Daarmee immers staat Gent op de wereldkaart. Bovendien heeft het geen 500 flikken nodig om het te verdedigen...
09.07.2007: Grote internationale werdstrijd tussen de farmaceutische giganten vandaag in Gent. Ze zullen mij er geen pil meer doen om slikken. Ook al omdat men vergat de merknamen op de rug van de deelnemende proefdieren aan te brengen.

02.07.2007: De Morgen weet duidelijk al helemaal niet meer wat naakt is, getuige het onderschrift van de foto van de naaktfietsers in Brussel. Een overigens volkomen mislukte aktie, wegens totaal gebrek aan lef en een belachelijke preutsheid bij de deelnemers.

30.06.2007: De KUL dreigt haar K te verliezen. Misschien wordt het dan eindelijk een volwaardige universiteit. Thomas Jefferson indachtig, die ook vond dat elke universiteit die een leerstoel teologie onderhield, de titel universiteit diende te worden ontnomen. Misschien kunnen ze van KUL nu LUL maken. Leken Universiteit Leuven....

20.06.2007: Salman Rushdie's adelijke titel van ridder stuit op verzet bij de islamitische idioten. Die weten zelfs niet dat ridders ook idioten zijn.

19.06.2007: Het europees parlement begint nu al even betuttelend en belachelijk op te treden als hun nationaal equivalent met hun verbod op katte- en hondebont. Welke rationele reden kan er nu zijn om dit te verbieden en niet bvb. kalfsleer, zeemvel, varkensblaas, perkament, ezelsvel, koevel, paardestaart... Puur sentiment is een bedreiging voor een rationeel bestuur.
18.06.2007: Gieren in Vlaanderen gesinjaleerd: eindelijk duiken er natuurlijke vijanden van de kat op! Hopelijk doen ze hun werk goed en sturen ze er niet weer het leger -de luchtmacht deze keer- op af...

12.06.2007: Processierups rukt op. De landmacht rukt uit.

11.06.2007: Pas geland met het vliegtuig uit New York verneem ik de uitslag van de parlementsverkiezingen. Neen, het onverwacht sukses van De Decker is geen oprukken van rechts maar wel een refleks van gezond verstand en rabiaat verzet tegen betutteling. Niet alleen ikzelf maar honderden rondom mij zouden voor De Decker hebben gestemd alleen al omwille van diens verzet tegen het aan het fascisme grenzende rookverbod.

28.05.2007: De eerste absolute verliezer van de kween liesbed wedrennen is in elk geval de jury van de wedstrijd voor kompositie die het opgelegd werk selekteerde... Een bende volslagen idioten zonder enig benul van hedendaagse muziek die wellicht meende een 'progressieve' keuze gemaakt te hebben... Het stuk is pseudomoderne rommel en los daarvan ook nog volslagen ongeschikt voor het doel van deze wedrennen.

26.05.2007: De enige legitieme winnaar van de liesbed wedstrijd is vandaag, morgen en overmorgen in Dendermonde te horen als lid van het <M&M> orkest. De enige pianist die het gehele oeuvre van Conlon Nancarrow perfekt spelen kan. Klara tracht dit zorgvuldig te verbergen door het als 'soundscape' te verpakken...

24.05.2007: De laatste week weer eens twee toneelvoorstellingen gaan zien: Platform bij NT2, een produktie die ik al in 2005 wilde zien maar waar ik toen maar geen kaartjes kon voor bemachtigen, en, enkele dagen eerder, Hotel Ahmed in het Nieuwpoortteater. Hotel Ahmed draait rond hetzelfde gegeven van Platform, maar werkt dit uit met jongeren en migranten. Een produktie die op de Anciaux checklists van de beoordelingskommissies dus alvast hoog moet scoren. Een kwalitatief erg ongelijke cast en eerder zwakke tekst. Goede danseresjes en een leuke avond, maar beslist geen hoogvlieger. Platform bij NT2 daareentegen heeft heel wat meer professionele allure -de opening is schitterend-, maar kondigt eigenlijk -horesco referens- het tijdperk Leterme aan... De oorspronkelijke tekst werd door de censuurhekel van de politieke korrektheid gehaald: zowat alle ongemeen scherpe en luciede uitvallen tegen de Islam en religie in het algemeen uit de oorspronkelijke tekst werden uit de produktie gebannen. Ook op het vlak van de 'zedelijkheid' werd het een produktie waar geen enkele CD&V'er nog aanstoot kan aan nemen. Erg braaf dus. Maar, wat mij hier het meest tegen de borst stoot, is de reduktie van de meesterlijke roman van Houellebecq tot een tamelijk banale liefdes affaire tussen Michel en Valerie, uitmondend in de wens naar een kind en dus het kerngezin centraal plaatsend. Het verwondert me dan ook ten zeerste dat de auteur tegen deze produktie geen klacht heeft ingediend.

22.05.2007: Al meer dan een week zonder post in Gent. De almacht van de vakbonden, die zelf willens en wetens buiten de wet staan, want geen rechtspersoonlijkheid hebben, dikteert de ekonomische en kulturele werkelijkheid. De verliezen stapelen zich op. En dat terwijl de post een overheidsbedrijf is dat een monopolie heeft over een aantal essentiele taken. Georoute is een rationeel systeem, maar houdt geen rekening met vakbonds-postbodes met een overmatig BMI..
15.05.2007: Niet minder dan 168 miljoen Euro versast de federale belgische overheid elk jaar naar de vakbonden. Pure subsidie en dan nog aan niet verantwoordingsplichtige, want niet eens rechtspersoonlijkheid hebbende feitelijke verenigingen... Met dat geld kunnen heel makkelijk zesduizendzevenhonderdtwintig nuttige jobs worden geschapen!
13.05.2007: Moederdag en het regent. Dat wordt modderdag.

12.05.2007: 'Waalse socialisten tegen belgische kanker' . Ik hoorde het in Keulen donderen toen ik dit las in De Morgen. Voor een keer zouden we het dus grondig eens zijn met Elio Di Rupo... Het kankergezwel Belgie moet inderdaad hoogdringend verwijderd worden.
06.05.2007: Ook ik zou, indien ik tegen mijn wil lid ware gemaakt van de franse land-klub, voor Segolene hebben gestemd. Ook al stoot het tweede lid van haar naam me tegen de borst, en ook al had Sarkozy gelijk het uitschot in de banlieus krapuul te noemen. Helaas heeft ze het onderspit moeten delven. De prijs voor een teveel aan politieke korrektheid. We zijn mijlen verwijderd van de l'imagination au pouvoir van de door Sarkozy uitgespuwde soixantehuitards.
01.05.2007: Dag van de arbeid. Vandaag werken we puur voor het plezier aan de niet gealieneerde arbeid dubbel zo hard en nog wel zonder loon! Da's pas een feest. En, aangezien er officieel niet mag worden gewerkt, kunnen we vandaag volop roken tijdens het werk, wat de produktiviteit nog extra ten goede zal komen.

21.03.2007: Om de haverklap worden we sedert zowat een jaar met de muziek van Korngold om de oren geslagen. Werkelijk totaal onbenullig en ook voor zijn tijd anakronistisch maakwerk. Welke lobby groep zou daar toch weer achter zitten... Hij zou beter Kornblech heten.

13.03.2007: Politici dringen erop aan verblijfsrechten in de wet in te schrijven voor uitgeprocedeerde illegalen... De grenzen van absurdistan zijn werkelijk aan geen beperking onderhevig als zelfs logische tautologien kontingent worden gemaakt.

27.02.2007: De Ceaucescu van de Belgische muziek, Andre Laporte, heeft een CD box met zo goed als zijn gehele oeuvre uitgebracht. Alle werk dat alleen door de machtsposities die hij zijn leven lang bezet hield tot uitvoering ,en zelfs tot schepping, kwam bijeengebracht. De ware flessenpost, maar dan met flessen zonder originele inhoud. Als daar meer dan drie exemplaren van verkocht raken, trakteren we hem toch nog een pint.
26.02.2007: Als de KUL een eredoktoraat mocht geven aan kwakkelflupke, waarom kan de militaire school (sinds wanneer zijn die nu ook al akademisch???) dan geen eredoktoraat geven aan Kabila... Flahaut's flaters zijn volkomen logisch.
21.02.2007: Zouden belgische uitvoerders al even slecht en onbeluisterbaar zijn als belgische komponisten? Na beluistering van de onmogelijk domme 'interpretatie' van de cellosuites van J.S.Bach door Vivianne Spanoghe zou je het inderdaad gaan denken... Wie heeft het in hemelsnaam in zijn lege hoofd gehaald dit dan nog wel op een CD te persen...
20.02.2007: Monumentenstrijd beslecht in het voordeel van de stroopfabriek van Stijn Meuris... Uiteraard had de boekentoren geen schijn van kans als je dit soort 'verkiezing' in de handen geeft van verdwaasde TV-kijkers.

18.02.2007: In de USA wordt een koppel voor rechtbank gedaagd om -en dan nog wel als seksuele voorlichting- de liefde te bedrijven in aanwezigheid van hun kind... Ze hadden dat koppel beter model gesteld en bekroond.
16.02.2007: Ik heb me dus weer eens vergist. Belgische politiek blijkt helemaal niet het summum van surrealisme: Kongo - toevallig of niet een koninklijke ex-kolonie - doet beter, want daar benoemt men een minister en op het moment dat de hoge vergadering samenkomt verschijnen er zowaar drie met die naam...
14.02.2007: Dankzij de nieuwe wapenwet is het nu niet langer strafbaar om op straat met pistolen, revolvers en grote knipmessen rond te lopen... Dat komt ervan wanneer men het wetgevend werk aan politiekers zonder teveel aan intellektuele bagage overlaat... Dat een ernstig bedoelde wetgevende kommissie zich in dit land overigens inlaat met het beteugelen van de verkoop van honden en katten in glazen kooien overschrijdt ruim de grenzen van het surrealisme. Die grenzen waren trouwens al een ruim stuk richting surrealisme verlegd door de infantiele en betuttelende wetgeving rond het rookverbod... Wedden dat Roger Blanpain -de onzichtbare hand achter de repressie- zelf honderden kankerdoden op zijn geweten heeft door de uitlaatgassen van de auto(s) waarmee hij zijn heilige kruistocht tegen het roken voert.

13.02.2007: Een nog onbenulliger muziekprijs dan de Zamu-award kan ik me nauwelijks voorstellen. Die kon dan ook door niemand anders dan Bobbejaan Schoepen gewonnen worden...

08.02.2007: Papzakken aan het stuur: het gevaar daarvan is nu ook wetenschappelijk bewezen. Ze zouden iedereen met een BMI groter dan 20 gewoon geen rijbewijs meer mogen geven. Het file probleem in een klap opgelost en bovendien halen we dan ook op onze sokken de Kyoto norm.

05.02.2007: Vlaamse Kultuurprijzen, Stadskomponisten in Gent, Stadsdichters in Grote Steden, verheffingen in den adelstand.... laat ons lachen. Ze worden alleen nog bepaald door steeds weer diezelfde lobbies die ook het weinige wat er nog overblijft van het kultuurmedialandschap geheel bepalen. Een grote self-fullfilling prophecy waarbij steeds en uitsluitend de meest opgeklopte imitatieve banaliteiten komen bovendrijven. En dan komt Bert Anciaux aandraven met kriteria zoals 'originaliteit', 'autenticiteit' en 'niet na-apen'... Het kookboek van de boerinnenbond en het in onbenulligheid onovertroffen Brussels Jazz Orchestra, het past prima in het plaatje van de kul-prijzen..
01.02.2007: Drie echtparen in spe weigeren het burgerlijk huwelijk indien dat door een zwarte schepen wordt bekrachtigd in Sint Niklaas... Dat dit een duidelijk voorbeeld is van verfoeilijk (maar wat ons betreft niet strafbaar) racisme hoeft geen betoog. Die echtparen blijven slechts volgende mogelijkheden over: Niet huwen, duidelijk de intelligentste oplossing maar gezien het gebrek aan intelligentie dat reeds uit hun racisme blijkt, wellicht uit te sluiten. Huwen in een andere gemeente, maar dan moeten ze natuurlijk eerst verhuizen wat uiteraard grote kosten met zich brengt. Rest hen nog hun huwelijk toch te laten voltrekken door een neger als schepen van de burgerlijke stand, maar dit holt dan het per definitie traditionele en extreem konservatieve ritueel zelf uit. Hoe kan je immers zoiets idioots doen als eeuwige trouw zweren ten aanzien van een soortgenoot die toch wel bekend staat om zijn promiscuiteit? Of, dachten deze drie paren wellicht dat hun huwelijk ook zou worden gekonsumeerd door die zwarte? We wensen ze in elk geval een heel stel melkchokoladen kindjes toe... Ze weten niet half, hoe sexy dat wel is.

26.01.2007: Op 17 februari komen we helemaal zonder radio te zitten. Ze zenden dan alleen nog opera arias uit...
25.01.2007: Doktor domoris causa Kwakkelflupke doet het alweer... Hij schijnt een deel te zijn van de gestelde lichamen van dit snotland. Dat zal dan wel de anus zijn
24.01.2007: Verkopen wat je eigenlijk niet bezit, mag toch wel oplichting heten? Waarom wordt dat dan nooit bestraft bij luchtvaartmaatschappijen die aan overboeking doen en, last bust not least, bij de NMBS, die dagdagelijks plaatsen verkoopt die ze op haar treinen helemaal nooit heeft?

23.01.2007: Dat ik nu niet bepaald wild loop van welkdanige kompetitiesport ook, zal ik zeker niet afstrijden. Niettemin zijn maatregelen tegen doping gebruik in deze 'sport' volstrekt onrechtvaardig, onnuttig en uit den boze. Eerst en vooral omdat welkdanige wetgeving ook moet uitgaan van een op voorhand geenumereerde lijst van verboden produkten waarop getest kan worden. Zoiets maakt bij voorbaat diegene die een werkzaam produkt gebruikt dat nog niet in die lijst werd opgenomen, tot onstrafbaar winnaar. Onrechtvaardig dus, tegenover al die sukkelaars die niet zo'n innovatief farmaceutisch bedrijf of 'medisch' team achter zich hebben staan. Ik pleit er dan ook veeleer voor, de kompetitiesporters te verplichten om met een truitje van de producent van hun cocktail de kompetitie in te gaan. Dan kennen we tenminste de echte winnaars.
20.01.2007: Na de terreur die de politici wisten te installeren tegen zij die het roken tot een deel van de kultuur hebben verheven, hebben ze het nu weer verzonnen om oerwoudgeluiden, bepaalde lichaamshoudingen, en zelfs de onderwerpen van liederen zeer streng te gaan beteugelen... Is er dan niemand in onze hele politieke klasse nog voldoende intellektueel gevormd om in te zien dat het niet alleen onmogelijk is, maar ook volstrekt onwenselijk, om de gehele etiek in de wet te willen inbouwen? Dit kan alleen maar leiden tot de installatie van de volstrekte terreur. Terreur is en blijft terreur, ook wanneer die politiek korrekt is.

15.01.2007: Je moet wel helemaal van lotje getikt zijn om bij de keuze die De Standaard op haar frontpagina aanbiedt, niet een absolute voorkeur te geven aan het mooie meisje zonder shador. Wat is er nu ook mooi aan iemand die zich toont als slachtoffer van religieuze waanzin... Maar, veel stuitender nog dan het verfoeilijke idee van overheidsambtenaren overladen met tekens van religieuze waanzin, was me toch het akelige immense kruisbeeld dat de neutraliteit van de Hasseltse rechtbank op het proces met karnavalprins Laurent ontsierde.
07.01.2007: Toch heeft het Vlaams Belang gelijk wanneer ze het gehele koningshuis een geldverslindende poppenkast noemen. Alleen geldt dat ook voor de opera. Afschaffen maar.

06.01.2007: Onze professoren (Boereboom en Broeckx) hielden ons gedurende onze opleiding voor dat komponisten zoals Halevy en Meyerbeer toch getuigden van de minderwaardigheid van de franse romantiek. De bombast van de grand opera maakte dat deze komponisten wel nooit meer zouden worden uitgevoerd. Maar o wee, daar komt Klara -gedekt door het absolutistisch gezag van kunstpaus Gerard Mortier- toch wel met deze 19e eeuwse wangedrochten aandraven... En, onze professoren bleken het bij het rechte eind te hebben gehad.
04.01.2007: Vicks hoestpastilles, zoals altoos rijkelijk geadverteerd in de koncertprogrammas van Bozar, werken duidelijk helemaal niet. Het hele door Klara uitgezonden koncert van het erbarmelijke NOB werd door het gekuch van het gemiddeld uit de vierde leeftijd opgebouwd publiek overstemd. Het kan natuurlijk ook zijn dat het oeverloos vervelende vioolconcerto van Shostakowich (welk weldenkend mens haalt het toch in zijn hoofd om die man telkens weer te programmeren...) het effekt van de hoestpastilles in omgekeerde sterkte veruit overtreft. Gelukkig nog dat ze het werk van Kris De Baerdemacker voor een andere gelegenheid overhielden.

04.01.2007: Justine Henin-Verkocht wordt opnieuw Justine Henin-Tekoop...

03.01.2007: Komen er nu toch heel spoedig rookkaffees en rookrestos naar analogie met de koffieshops?

02.01.2006: Dat ekstreem rechts in belgie het best wordt vertegenwoordigd door het ABVV bleek weer eens uit hun ronduit idiote en anakronistische stellingname tegen de verdere federalisering en de splitsing van de sociale zekerheid.
01.01.2007: Smoren mag alleen nog onder konsumptie van geestelijke drank in de gaskamer. Aldus toch de medewerker van het kabinet van Demotte, deze morgen op de radio.

30.12.2006: In alle vroegte werd vanmorgen in Irak president Saddam Hoessein geslacht. De enige die de amerikaanse burgeroorlog aldaar had kunnen vermijden. Onder Saddam Hoessein werden in Irak zeker wreedheden gepleegd, maar onder de amerikaanse bezetting vielen alvast nog heel wat meer slachtoffers. Niet alleen schapen worden geslacht op het offerfeest...

25.12.2006: In elke nieuwsuitzending opnieuw herhaald: het overlijden van twee mij volslagen onbekende 'legendes' genaamd Norman Mason en James Brown... Hoe komen ze erbij om elke jankende idioot of TV-verschijning nieuwswaardig te vinden terwijl werkelijk vooraanstaande denkers en kunstenaars volledig uit het nieuws worden gebannen.
24.12.2006: Zou Laurent dan toch kunnen schrijven? Hij heeft in elk geval het hele koninklijk fortuin erdoor gejaagd met de aankoop van alle gouden pennen op het vliegtuig...

22.12.2006: Internationale dag van het orgasme: niks van gemerkt op school vandaag.

20.12.2006: Beschamend dat groot diktee: wanneer zelfs de beste spellers niet in staat blijken een spellingtest goed te doorstaan, dan bewijst dat uiteindelijk slechts een ding: die spelling deugt niet. Precies daarom moet de taalgebruiker haar negeren en door die negatie praktisch tot een radikale verandering dwingen.

17.12.2006: Homofobie prijs voor Gerard Bodifie... De man heeft weliswaar een door het kristendom besmette achtergrond, maar kan toch gerust tot het kruim van de vlaamse intelligentia gerekend worden. De toekenning van dergelijke prijs aan die man getuigt alleen van de drang tot onderdrukking van het autonome denken bij een gevaarlijk maar politiek korrekt en dus met veel mediamacht bekleed groepje linkse zelfverklaarde progressieven, maar toont nogmaals aan hoe gevaarlijk rechts wel is wanneer het van links komt.

16.12.2006: Negen van de tien meest welvarende landen ter wereld, hebben zowat het maat van een autonoom Vlaanderen. Waarom zouden de delen van een als eenheid sowieso fiktief belgie dan te klein zijn?

15.12.2006: De RTBF was niet eens voldoende visionair om hun koning een rijkje in Bruxelles te gunnen.

14.12.2006: Helaas is de paljas, hier koning genoemd en door het gros der onderontwikkelden aanbeden, niet naar Kinshasa gevlucht...

13.12.2006: De RTBF kondigt de onafhankelijkheid van Vlaanderen aan. Helaas blijkt het een amateuristisch doorgetrokken fiktie te zijn...

13.12.2006: Gisteravond overleed Lucien Goethals. Wat deed Klara, behalve een kort bericht in de onieglijke vroegte dat de latere censuur niet eens kon passeren? Jawel, een uitzending wijden aan de onuitstaanbaar akademische muziek van ene Roland Coryn...

10.12.2006: Eindelijk hebben de Chilenen nog eens iets te vieren: de dood van Pinochet op de dag van de mensenrechten.

06.12.2006: Weet je waarom Boudewijn Buckinx naar spanje is geemigreerd? Hij gelooft in sinterklaas en meent zo dichter bij de bron te zitten.
16.11.2006: ISCM dag in de Bijloke: Ik voelde me waarempel weer helemaal jong tussen al die hoogbejaarden die de hoogmis van hun begrafenis bespraken.
15.11.2006: Dag van de dysenterie werd die door een vriend genoemd.
01.11.2006: Het was voorwaar alweer heel lang geleden dat ik nog eens aan een betogingsoptocht deelnam. Deze keer voor een uitbreiding van de eutanasiewet. Er waren relatief weinig deelnemers.  Ik schat zo'n 150 a 200. Het was dus toch wel nuttig dat ook ik er nog eens bij was. Al lang zijn we het immers als een grote verworvenheid van de kultuur gaan beschouwen dat nieuw leven niet als een ongelukje tot stand wordt gebracht maar wel degelijk overwogen en gepland wordt. Het is dan ook niet meer dan een verdere vooruitgang van de menselijke beschaving, wanneer ook de dood ons niet langer overkomt of stomweg pijnlijk aftakelend wordt afgewacht, maar al even weloverwogen deel uitmaakt van de eigen beslissing. Geboorte en dood vormen de eerste en de laatste steen van het kultureel bouwsel waarbinnen ons leven zin kan worden verleend.

10.10.2006: VRT radionieuws van 18u deelt mee:'... een groep islamitische jongens stenigt een meisje omdat het een broodje eet. Het is ramadan...' Van islamitische intolerantie gesproken! Een vreselijk verhaal natuurlijk maar in het nieuws van 19u, op diezelfde zender, is het item verdwenen. Weggecensureerd door de politieke korrektheid zeker?

09.10.2006: Oef. Gent blijft een heuse geuzenstad.

30.09.2006: Onderzoek wees uit dat een verbazend groot aantal jongeren zich bedreigd voelt door de allochtonen, zo lees ik in mijn kranten. Zou het niet veeleer zijn dat de overgrote meerderheid van de gehele autochtone bevolking zich bedreigd voelt en ook weet door de islam en de extreme intolerantie die dit dwaze geloof kenmerkt? Hebben de onderzoekers van de Kul wel de juiste vragen durven stellen?

27.09.2006: Het 'kompromis' dat nu is bereikt in de regering m.b.t. de vervroegde invrijheidsstelling en de voorwaardelijke vrijlating is een komplete miskleun en tast zelfs de gronden van de rechtstaat aan. De slachtoffers krijgen nu inspraak in de strafuitvoering... Mijns inziens behoort het tot het wezen van het ritueel van de rechtbank dat de slachtoffers daar rechtstreeks of via hun advokaat hun belangen kunnen behartigen, hun schade claimen enz. De rechter en/of het hof velt een eindvonnis en daarmee is de zaak ritueel beslecht. Misdadiger en slachtoffer hebben verder met elkaar niets te maken. Justitie heeft uitvoering van het vonnis als taak en verantwoordelijkheid. Inspraak van de slachtoffers bij de modaliteiten van de uitvoering van het vonnis ondermijnt de finaliteit van de vonissen zelf. Natuurlijk is de fameuze 'wet Lejeune' de oorzaak van het gevoel van onrecht. Het is een wet waarvoor sterke argumenten kunnen worden gegeven, maar waarvan de bepaling dat je kan vrijkomen na een derde van de straf onverdedigbaar is. Bovendien zou bij recidivisten nooit of te nimmer strafvermindering mogen toegepast worden.

26.09.2006: Het islam-terrorisme heeft een enorme overwinning geboekt in zijn verdwaasde strijd tegen de west-europese kultuur van de verlichting. Het is erin geslaagd Mozarts Idomeneo van de opera affiche in Berlijn toe doen schrappen omdat in die enscenering naast enkele andere afgoden ook mohammed wordt onthoofd. En dat terwijl wellicht niet een islamiet ooit een voet in de opera zet.... Ze zouden de gehele operadirektie die deze beslissing nam moeten ontslaan op grond van lafheid.

15.09.2006: Zou de paus dan toch voor een keer gelijk hebben? Pijnlijk zoiets te moeten toegeven...

11.09.2006: Dat George W.Bush ongelooflijk dom is, wisten we natuurlijk al langer: zijn woordenschat is beperkt tot minder dan 200 woordjes, zijn zinnetjes zijn zo kort dat zelfs het kleinste kind ze kan volgen, hij gelooft in god en reageert op alle problemen op een volstrekt irrationele manier. Een vooraanstaand amerikaans psycholoog heeft dit evident vermoeden nu ook wetenschappelijk bevestigd. G.W.Bush heeft het op een na laagste IQ van alle presidenten sinds het begin van vorige eeuw. Alleen Keith Harding zou nog dommer zijn geweest... Alleen, de slotkonkluzie van het onderzoek is wel angstaanjagend: zijn IQ score zou toch nog liggen op het nivo van de gemiddelde universiteitsstudent. 'tja, dat het met de universiteiten ook al erg is gesteld, is ook al een vermoeden dat we reeds lang hadden.
09.08.2006: Zopas de tweede en hopelijk laatste opera van Kaia Saariaho aanhoord. Zo mogelijk nog heel wat onuitstaanbaarder dan haar eerste 'werk'-stuk. Hoe is het mogelijk zo'n slechte, onbeluisterbare, extreem vermoeiende, antiseksuele, gewrochte muziek te produceren. Die moet op bestelling van een pertinente vrouwenhater zijn geschreven. Om dit dan nog door een vrouw te laten schrijven, is wel helemaal het kookpunt van machtswellust.
08.09.2006: Bloed en bodem, eer en trouw. Wie dat wil verbieden moet ook meteen het leger en de koning-paljas aan de top ervan afschaffen.

26.08.2006: De gevaarlijkste ziekte die Afrika bedreigt heet niet aids maar islam.

21.07.2006: Nationaal karnaval. De manipulatie van 'het nieuws' is intreurig duidelijk. Enkele tienduizenden komen opdagen voor het vorsteliijk karnaval en halen daarmee het nieuws. De vele honderduizenden op de gentse feesten -een veelvoud van Torhout Werchter- daareentegen volstrekt niet.

13.07.2006: Alweer oorlog in het nabije oosten: ware het niet beter 100.000 israelische soldaten tegenover 100.000 islamitische soldaten in de Sahara tegenover elkaar te stellen en beide partijen gelijkelijk maximaal te bewapenen (kapitalisten: gedenk de hierbij te behalen winst!...) om ze dan elkaar in de kortste keren zo dood mogelijk te laten maken. Dat zou 200.000 soldaten minder betekenen en een hoop wapentuig tot schroot herleid. Een grote bijdrage tot de vrede... De enige goede soldaat is een dode soldaat.

11.07.2006: In Gent hebben ze het gepresteerd om hun festiviteiten voor elf juli op tien juli te organiseren... Uiteraard hebben we alles zo gemist.

05.07.2006: Alweer Nele tegen Marianne. En weer zal Nele het onderspit moeten delven.

04.07.2006: Tom Boonen moet nu met twee truien de ronde verder rijden. En dat met zo'n hittegolf. Je zou voorwaar voor minder opgeven.

03.07.2005: Philibert Mees met messteken vermoord. De man heeft zich weliswaar aan heel wat vlaamse onmuziek bezondigd, maar zo'n einde hadden we hem toch niet toegewenst.

19.06.2006: De Ceaucescu van de Belgische muziek, Andre Laporte, heeft het gepresteerd zich als 'kenner' van Ligeti te laten opvoeren. Wilde Klara dan echt geen werkelijk met diens werk en met de persoon vertrouwde komponisten vinden?

06.06.2006: Heeft U ook al opgemerkt dat Blindman van langs om meer gaat klinken als het brussels saxofoonkwartet van Francois Danneels?

04.05.2006: Symfonieorkest der lage Landen opgericht: eindelijk eens een orkest dat speelt wat het nog overgebleven publiek graag telkens weer opnieuw wil horen: van Mozart tot Tchaikowsky. Eindelijk wordt het verlost van de terreur van het opgelegd werk van eigen bodem en alle overige 20e eeuwse uitspattingen waar volstrekt niemand om vraagt en waaraan niemand een boodschap heeft. Nu maar hopen dat het spoedig alle andere orkesten van de scene weet te duwen zodat het muziekbudget eindelijk weer wat ademruimte krijgt om te investeren in een echte levende muziekkultuur. Het valt alleen te vrezen dat onder de volstrekt onkundige leiding van ene Walter Proost de toekomst van dit nochtans erg zinnige initiatief er niet al te rooskleurig uitziet.

24.04.2006: Fout: het was katoliek krapuul...

23.04 2006: Zonder de walgelijke moord door wellicht islamitisch krapuul te willen vergoelijken, toont die moord wel aan hoe gevaarlijk het is om je middels een MP3 speler in je oren van de wereld om je heen af te sluiten. 21.04.2006: Het gaat wel erg ver wanneer de kultuursubsidies nu ook al mogen worden gebruikt ter ondersteuning van de kiespropaganda van de CD&V. De walgelijke apologetische vertoning rond Wilfried Martens wordt nu ook al als volwaardig toneel voorgesteld...
20.04.2006: Het haalde nauwelijks een voetnoot in onze kranten maar toch mag het veelbetekend zijn voor de terreur tegen het vrije denken die tegenwoordig bon ton lijkt in de politiek: de kamer heeft het reglement op de publieke tribunes gewijzigd. Vroeger mocht iedereen de vergaderingen van de kamer bijwonen maar diende dat wel met onbedekt hoofd te doen. Tekens van religieuze overtuigingen waren daar niet toegestaan. Deze voorwaarde werd nu geschrapt!

01.04.2006: Men had als aprilgrap toch beter het hele 'belgische(?)' voetbal aan de chinezen kunnen verkopen. Dan had men het achteraf tenminste als grap kunnen afdoen.

31.03.2006 : Getroffen door de Vogelgriep. Dat komt ervan wanneer de ophokplicht voor struisvogels, uilskuikens, domme ganzen, kiekens in de scholen niet wordt nageleefd.

06.03.2006: Eindelijk: Ophokplicht voor katten. Hopelijk wordt die uitgebreid tot de hele planeet! Die vogelgriep is dan toch nog ergens goed voor.

23.02.2006: Het slimste wat de rechter in de 'zaak' tegen Sadam Hoessein zou kunnen doen bestaat er wellicht in de man te veroordelen tot het presidentschap van Irak...
05.02.2006: Respekt kan je hooguit verdienen. Het is geen recht.
04.02.2006: Hoe konden die 'beledigde' moslims hun 'profeet' dan wel herkennen als ze hem nooit of te nimmer mogen afbeelden?
03.02.2006: Het moet toch zijn dat die moslims in denemarken toch tot op enige hoogte reeds geakkultureerd waren, aangezien het hen zes maanden kostte om te reageren tegen die kartoens.
03.02.2006: 90 jaar geleden ontstond Dada! Heel wat vierenswaardiger dan Mozart toch...

01.02.2006: Indien ik kon tekenen, tekende ik op staande voet een pedofiele mohammed met een zwijnskop, profeties smullend van varkensworstjes verpakt in bladen gescheurd uit de koran.

31.01.2006: Niet alleen onze moeizame demokratie maar zelfs het beetje vrijheid wat we erbinnen hebben weten te veroveren in ons westen, worden in gevaar gebracht wanneer we nu ook zouden moeten tolereren dat kranten en media zich zouden moeten verontschuldigen voor het publiceren van karikaturen van de een of andere onnozele profeet uit de donkerste tijden van de geloofswaanzin, ook al noemen velen die mohammed. Wie dergelijke censuur vraagt moet even onmiddellijk als onverbiddelijk onze kultuur worden buitengezet.

28.01.2006: Freya Van Den Bossche is geen minister, zij is een mini ster.
27.01.2006: Als Bert Anciaux wil dat de experimentele kunstuitingen -die dus waarbinnen echt onderzoek in de kunsten gebeurt- meer aansluiting vinden bij een groot publliek, dat hij hen daar dan de middelen toe geve. Het best zou hij dat kunnen door een overheidskampanje op te zetten waarbij de experimentele kunstvormen in de kijker worden gezet. Zoiets als een kampanje 'Vlaanderen leeft, zoekt en experimenteert" . Diegenen die aan de weg timmeren inzake artistiek expressieve vernieuwing hebben immers zelf zelden tot nooit de kompetentie om aan marketing, reklame en promotie te doen. Zij beschikken ook niet over de ijzersterke lobbykanalen waarmee de grote spelers in het kulturele veld zijn uitgerust en dankzij dewelke zij erin slagen zowat alle machtsposities en de erbij horende financiele middelen in het kulturele veld in te palmen.

27.01.2006: Mijn bomma heeft WC papier met bloemetjes, zingen ze in Gent. Vandaag heeft ze bovendien nog muzikaal behang van Mozart. Met de steun van Klara uiteraard.
26.01.2006: Nele ligt weer boven, maar delft het onderspit in haar strijd met Marianne.

25.01.2006: Een dwaze verloren kat blijkt voor TV1 heel wat meer media aandacht waard dan de standpunten van Godfried-Willem Raes ter verdediging van de experimentele kunst en het onderzoek in de kunsten, tegenover de uitlatingen terzake van Bert Anciaux Je zou voorwaar van minder een depressie oplopen... Nu weet ik plotseling weer eens heel goed en helder waarom ik helemaal geen TV heb.


24.01.2006: In welke mate we de uitlatingen van Bert Anciaux op onze eigen intrinsiek experimentele werking moeten betrekken is ons op dit ogenblik nog niet geheel duidelijk, al houden we ons hart vast... Immers, een groot publiek bereiken is helemaal niet zo moeilijk, zelfs niet voor ons: het volstaat wat tango's of enkele nummers van Radiohead , Zappa , Bach of Mozart voor het M&M orkest te bewerken en meteen hebben we een verveelvoudiging van ons publiek. We weten dit, omdat we het okkazioneel ook wel eens durven doen! Alleen is dit helemaal niet de bestaansreden van Logos, maar hooguit een marginaal aspekt van onze eigenlijke werking die erin bestaat aan de weg te timmeren op het fundamentele vlak naar de research inzake verruiming van de muzikale expressiemiddelen. Een onderzoek waarzonder onze gehele kultuurproduktie immers hooguit reproduktief zou blijven en even moordend als het opera en orkestenbestel dat onze podia als een vreemde mogendheid uit het verleden bezet houdt. Door het echte onderzoek in de kunsten te bedreigen en te beschuldigen, slaat men eigenlijk slechts een reeds hard geslagen en hongerende hond. De middelen die -uitgerekend per eenheid van bereikt publiek- de vlaamse regering thans veil heeft voor echt experimentele kunstuitingen belopen slechts zowat een twintigste van wat diezelfde overheid veil heeft voor kunstuitingen die sowieso populair zijn en in de grond genomen precies daarom eigenlijk niet eens ondersteuning hoeven te krijgen... We zouden er graag met de minister over in debat willen treden en nodigen hem hierbij uit tot een bezoekje aan Stichting Logos. Vanavond trouwens, wellicht iets meer daarover op TV1 in Man bijt hond.

23.01.2006: Justine Henin-Verkocht.
12.01.2006: Hoera. De gentse muzikologiestudenten zullen niet langer moeten denken dat de twintigste eeuw zich op muziekgebied zowat integraal in het rusland van de spekpater afspeelde... Ze zijn eens bij Logos langs geweest...

10.01.2006: Islamitisch offerfeest, en dus moeten duizenden arme schapen op bloederige wijze worden vermoord. En dat allemaal omdat hun alwetende almachtige god het geloof van ene door hemzelf geschapen abraham ooit op de proef wilde stelllen... Begrijpe wie begrijpen kan, maar met hersenen lukt het zeker niet.

09.01.2006: De Hadj in Mekka trekt bijna evenveel volk als de Gentse feesten. Alleen is het er bijlange niet zo leuk en vallen er ook telkens heel wat meer doden bij. Bovendien is de duvel in Mekka niet eens een drinkbaar goed.

02.12.2005: Natuurlijk ben ook ik grondig islamofoob...
16.11.2005: Voor de 'titel' van de grootste belg komen eigenlijk slechts Marc Dutroux of Leopold II in aanmerking.
05.11.2005: rellen in Parijs: en waarom zouden we die 'jongeren' geen krapul mogen noemen? 't is hooguit niet diplomatisch.

04.11.2005: rellen in Parijs: en nog hebben ze er de avondklok niet ingesteld...

14.10.2005: En alweer gaat de nobelprijs voor literatuur niet naar de meest valabele schrijver van deze tijd: Michel Houellebecq.

08.10.2005: Zopas Thyestes van Jan Van Vlijmen helemaal gehoord. Dat mag een prestatie heten op zich. Voor de zoveelste keer is hier alweer eens de onmogelijkheid van hedendaagse opera bewezen. Alleen critici en kommentatoren die er zelf geld aan verdienen of verdienden kunnen dit goedpraten.

26.09.2005: Of het aan de wijsheid van de kultuurminister te danken is weten we niet, maar feit is wel dat Gent door de afwijzing van het afschuwwekkende bouwprojekt van de mastaba voor Gerard Mortier , voorlopig van een kaalslag op het innovatieve kultuurlleven is gevrijwaard. Hopelijk kunnen de vrijgemaakte financiele middelen nu in die over de stad verspreide kultuurproduktie worden geinvesteerd. Stichting Logos is daarbij vragende partij voor een bedrag dat nog geen fraktie bedraagt van wat Mortier de prijs van een theehuisje noemt. Onze sedert vele jaren geplande verbouwingen kampen immers met enorme financiele moeilijkheden en inspanningen waar tot nader order helemaal geen subsidie tegenover staat!

19.09.2005: Klara goot vanuit de AB bakken vol kwalijk ruikend slijm naar zijn weinig overblijvende luisteraars... Voor een keer kan ik goed begrijpen dat Fred Brouwers een baaldag nam.

13.09.2005: Klara kompositiewedstrijd voor gemakkelijk in het oor liggende muziekjes. Dit kon alleen door een volslagen amateur gewonnen worden. Postmodernisme op zijn best dus.
12.09.05: Klara festival in het teken van het land zonder muziek: Engeland heeft op muzikaal vlak nauwelijks iets meer te bieden dan Vlaanderen, en da's echt al niet veel... Daar zit vast een opzet achter.

14.08.05: Als ze het nu in Keulen nog niet horen donderen...

22.07.05: Blue Note Festival zou beter Grey Note Festival heten, wanneer we de gemiddelde leeftijd van de nog resterende jazzliefhebbers in ogenschouw nemen.
13.07.05: Air France vernielde de twee sitars die Ravi Shankar meenam voor zijn koncerten. Hoelang moeten echte professionele reizigers en artisten de terreur van de luchtvaart nog slikken? Wij zijn zelfs bereid voor een echte voorzichtige handmatige bagagebehandeling van het begin tot het einde van de reis te betalen maar waarom wordt dit niet ernstig genomen.

15.05.05: Koran doorgespoeld in het WC. Da's weer zo'n domheid van de Amerikanen. Daardoor raakt de afvoer zeker verstopt. Ze hadden dat boek beter blad per blad als toiletpapier kunnen gebruiken zoals we dit hier al jaren met onze bijbels doen.

11.05.2005: Niet BHV moet worden gesplitst maar wel het zotte Belgie zelf. Overigens is BH splitten natuurlijk heel wat leuker.
08.05.2005: Met grote fierheid deelt het nieuws mij mee dat een enkele belg, een 'landgenoot', de halve finale voor de liesbed wedstrijd haalde. Hij heet Yossif Ivanov. Nu zijn Wij belgen niet alleen goed in voetbal met Emil Mpenza, in raplopen met Mohammed Mourhit maar blinken we ook al uit op de viool. Wat zijn we fier, wat zijn we fier toch!

07.05.2005: Week van de zachte weggebruiker: in een zachte weg zakt hij weg.

04.05.2005: Politici willen in het parlement een wetsvoorstel indienen ter beteugeling van personen die veel invloed op anderen uitoefenen. En dat allemaal naar aanleiding van een of andere idiote gebedsgenezer die iemand om zeep hielp. Alsof we niet al meer dan voldoende wetten hadden om dit soort gevaarlijke gekken te beteugelen: onwettige uitoefening van de geneeskunde bvb. Het wetsvoorstel is zo dom en extreem gevaarlijk dat we het bijna op rekening van ene Marc Verwilghen konden schrijven. Wanneer dat erdoor komt worden meteen alle leerkrachten met invloed -dus alle goede leerkrachten- de gevangenis ingegooid. Ook artisten natuurlijk. En uiteindelijk, ook slimme politici...

02.05.2005: NRC handelsblad bloklettert: "Mensen die als veertiger veel te dik waren hebben een 75 procent grotere kans dan slanke mensen om tussen hun zeventigste en tachtigste al dement te zijn." En ik die dacht dat die dementie steeds recht evenredig was met het gewicht...

30.04.2005: Portus Ganda feestelijk geopend. Maar waarom dat moest gebeuren met een gepensioneerd en belachelijk anakronistisch rockgroepje van laag alooi mag joost weten. En dat terwijl er in Gent talloze kreatievelingen voorhanden zijn om zoiets met enige artisticiteit tot een heus feest te maken.
19.04.2005: De katolieken konden geen betere keuze maken: kolonel Ratzinger wordt paus... Opus dei aan de macht. De volgende pausin wordt Fabiola.

18.04.2005: Nu de rovers van de baan zullen verdwijnen, wordt het verkeer beslist een heel stuk veiliger. En dat allemaal dankzij de socialist Blair.

17.04.2005: Floralien: Waar ligt die paus nu tussen al die bloemen?

08.04.2005: Het konklaaf moet absoluut een zwarte paus kiezen. Dan pas kan de kerk in een zwart gat vallen. Da's erg in de mode nu. Het trekt alles aan.

02.04.2005: Met de dag begrijp in minder van die katolieken. Hoe kunnen ze zich nu zo druk maken over de dood van de plaatsvervanger van hun god op aarde, wanneer ze er zelf van overtuigd moeten zijn dat die regelrecht in gods armen wordt opgenomen? Hoe kunnen ze daar nou treurig om zijn? Ze zouden moeten feesten!

01.04.2005: Paus dood. Hopelijk is dit slechts een aprilgrap. Eeuwig moet hij leven! Eeuwig leven zoals Terri Schiavo...

31.03.2005: Het nieuws kondigt de dood van Terri Schiavo aan, maar die vrouw was toch al meer dan vijftien jaar dood...

29.03.2005: De paus klapt maar wat uit zijn nek. Nu zelfs letterlijk, door een buisje... De metafoor wordt ingehaald door de werkelijkheid.

25.03.2005: Een oud joods gezegde stelt dat men geen tijd moet verliezen met oude smarten. Geen jood die dit begrijpt, getuige de kultus van de holocaust.

21.03.2005: Filip De Man stelt dat moslims geen demokraten kunnen zijn. Waarom echter zouden katolieken, ortodoxen, anglikanen, protestanten en joden dan wel demokraten kunnen zijn? Geen enkel geloof waarin macht boven en buiten de mens wordt geplaatst is verenigbaar met de demokratie.

20.03.2005: Dat de United Stated of America niet behoren tot de beschaafde wereld, maar veeleer tot die groep staten die op grond van hun fundamentalistisch geloof en de uiterst gevaarlijke penetratie daarvan in de wetgeving, wel eens schurkenstaten worden genoemd, blijkt weer eens uit het geval Terri Schiavo. Het mensonterende in stand houden van een hoopje komateus vlees dat vegetatief vers wordt gehouden en zo voor verrotting behoed, wordt er door een wet opgelegd terwijl elke humane etiek dit als mensonterend verwerpt.

16.03.2005: Een vijfde van de belgen loopt een groot riziko een depressie op te lopen, zo vertelde ons het radionieuws vandaag. En ik die dacht dat slechts zes vijfden die zekerheid had in en door dit land.

10.03.2005: Dat rechts oprukt en zowat overal in het openbare leven op censuur aanstuurt wordt, weer eens geillustreerd door de rechtse antirokersmaffia: nu hebben ze de eeuwige sigaret in Sartres mond weggegomd. Het monster van de politieke korrektheid korrigeert ook de geschiedenis en haar ikonen. Hoewel we Paul van Nevel wat nevelachtig vinden, heeft zijn nieuwe programma, een ode aan de sigaar, mijn volle simpatie. Misschien moet ik wel eens een pijpkoncert ineen steken...

03.03.2005: Vandaag openingskoncert Aars Musica: nog nooit zo'n erbarmelijk slechte uitvoering gehoord van Tierkreis. Svoboda maakte er welhaast een jazzy trombonekoncerto van. Dat hij bij Karlheinz in ongenade viel, was nu wel overduidelijk. We begrijpen alleen niet de koncertprogrammator die dit op de affiche durft plaatsen.
Dat kan toch alleen volslagen onkunde zijn. Vooral omdat er vele echt goede uitvoerders en ensembles zijn voor dit soort werk, zelfs bij ons in Vlaanderen...

26.02.2005: De Bolero van Ravel gespeeld door het NOB: een goed geoliede machine..., druipend van het frietvet.
23.02.2005: De vlaamse kultuurprijs aan Mortier geven is van een welhaast wansmakelijke masturbativiteit. Immers geen mannetje is er ooit in geslaagd zoveel gelden aan de meest kleinburgerlijke kultuuruitingen zoals opera te verspillen als hij. Het is zo'n beetje als de sjah van Perzie die zich een massief gouden badkamer laat installeren en daaraan vervolgens zelf de prijs voor het grootste kunstwerk toekent... Potsierlijk zonder meer.Wat betreft Antwerpen had Mortier natuurlijk wel groot gelijk. In die stad zou men inderdaad veel beter enkele gevangenissen bijbouwen. Hij vergist zich echter alweer terdege wanneer hij meent dat met de oprichting van het door alle progressieven in Gent verwenste (weinigen durven het echter luidop zeggen...) Forum, de opmars van het Vlaams Belang zou in te perken zijn. We vrezen het tegendeel. Ook de Mortier ervaring in Salzburg heeft aangetoond dat uitgerekend diens spilzuchtige en kleinburgerlijke kultuurprojekten de opgang van Haider mede hebben mogelijk gemaakt (Mortier zal dit uiteraard met alle operatische bombarie tegenspreken). Wanneer zijn Mastaba - wat is dat 'bekroonde' architektonische onding anders dan een mastaba voor de heilige Mortier- er ooit komt zal hij zoveel geld verslinden en zo weinig bijdragen tot de werkelijke kreativiteit, dat het Vlaams Belang er stemmen bij duizenden zal aan winnen. De mastaba zal bovendien de werkelijk kritische stemmen die deze stad haar opstandig karakter verlenen financieel en materieel monddood hebben gemaakt zodat ook het enige tegengewicht tegen dat Vlaams Belang, buiten spel gezet zal zijn. Zo is het immers ook in Salzburg gegaan.Het cynische lot van de Mortier Mastaba zal dan zijn dat alleen de Rotte Pomp er zal in worden gehuisvest (met veel subsidie van SP en Vlaams Belang, die tegen die tijd een hechte koalitie zullen hebben gevormd) om er muziek van eigen volk en bodem in te propageren. Maar ook dan zal er geen kat belangstelling voor hebben.

21.02.2005: De nakende schipbreuk van de NMBS wordt alvast goed voorbereid in de mededelingen aan de reizigers op de treinen: "U bevindt zich aan de boord van de trein naar Oostende..." Waar de zwemvesten zich bevinden komen we vooralsnog niet te weten.

20.02.2005: Het VRO orkest, waarvan het artistiek nivo intussen zo laag gezakt is, dat alleen al het stemmen een huzarenstuk is geworden, poogt tegen beter weten in toch zijn toekomst politiek veilig te stellen. Eerst vrijden ze de liberalen wat op door zich te vernederen tot het spelen van de meest vulgaire filmmuziek, en zopas blijkt dat ze ook echt aan de toekomst denken. Om alvast nu tegemoet te komen aan de eisen van het Vlaams Belang, brachten ze onder de titel The Flemish Connection een CD uit getapt uit het muzikale vaatje dat uit oprechte liefde voor dit volk veel beter hermetisch gesloten zou blijven... En zo is er alweer een CD teveel met zielige anakronistische muziek van Benoit, Mortelmans, Meulemans, Van Hoof, Feremans en De Vocht...

13.02.2005: Wat we hadden gevreesd in natuurlijk weer eens waarheid geworden in Irak. De godsdienstwaanzinnigen hebben er de 'demokratische' verkiezingen 'gewonnen'. Met Saddam Houssein waren ze er in Irak heel wat minder slecht af geweest.

12.02,2005: Aan Giorgio Batistelli's operatische draak kan ik alleen het slotakkoord echt apprecieren. Nu eens niet in de eerste plaats omdat het de ultieme verlossing betekent van een oeverloze hoeveelheid bombastisch gekweel op een onderbouw van een veel te vettige vakbondsorkestmachine.

26.01.2005: 'Demokratische' verkiezingen in Irak? Indien de Amerikanen deze klucht ook maar een beetje serieus zouden nemen, dan had Saddam Houssein beslist minstens verkiesbaar moeten zijn.

25.01.2005: Dat het Vlaams Belang in grote delen van het muziekonderwijs tegenwoordig zo goed als aan de macht is, blijkt o.m. alleen al uit het diktaat, dat het spelen van muziek van eigen bodem verplicht stelt...

23.01.2005: De blindheid voor werkelijke muzikale vernieuwing blijkt alleen al uit hun naam: Blindman kwartet... Dat moest Klara natuurlijk weer belonen.

20.01.2005: Dat 'linkse' kranten levensgevaarlijk kunnen zijn, bleek vanmorgen weer eens toen ik in het ego-kattern van 'De Morgen' te lezen kreeg dat lsd en methanol werkzaam zijn als afkickmiddel tegen alkoholverslaving... Ik hoop maar dat die krantengroep voldoende kapitaal heeft om zich in te dekken tegen alle schadeclaims van burgers die hun alkoholverslaving met het dodelijke en blindmakende methanol zouden te lijf gaan. Ze kennen er duidelijk niet het verschil tussen metadon en methanol.
10.01.2005: Join the armee: Met pensioen op 35!


27.12.2004: NMBS stond toch voor Nooit Meer Belgische Spoorwegen?
01.12.2004: Kwakkelflupke werd aangeworven als akteur in het belgisch koninklijk teater tegen een gage van ca. 800.000 Euro. Zoals elke akteur moet hij zich houden aan zijn rolletje. Dat heeft niks te maken met recht op vrije meningsuiting. Wanneer akteurs gaan freewheelen op het teater worden ze als akteur ontslagen. Dan kunnen ze uitbraken wat ze maar willen.
09.11.2004: Ideeen weerleg of bestrijd je niet door ze te verbieden. Integendeel, het verbieden van hun expressie veroorzaakt psychosen. Die kunnen gevaarlijk zijn. De rechtbank heeft weliswaar formeel gelijk het Vlaams Blok te veroordelen op grond van de diskriminatiewet, maar precies met die wet zit het grondig fout. Maar ook wie de koran of de bijbel als wet opvat is een gevaar voor de kultuur. 0ok hij tast immers fundamenteel het recht op vrije meningsuiting aan. Die wetten moet dan ook door elk rechtgeaard vrijdenker worden bestreden.

05.11.2004: Hoezeer Fred Brouwers aan afgestorven waarden houdt was weer duidelijk vanmorgen toen hij het had over een rekord bedrag gehaald door een oude cello op een veiling: 500 miljoen Euro of, dixit Brouwers, 20 miljoen oude belgische franken....

03.11.2004: Theo Van Gogh vermoord. Alweer een brutale aanslag op de vrije meningsuiting.
02.09.2004: Vlaams Radio Orkest verpakt de ultieme degradatie tot filmmuziekorkest als unieke promotie...
15.07.2004: Makette voor het zogenaamde muziekforum in Gent voorgesteld: inderdaad, een mastaba... Een grafmonument voor een verloren kultuur. Ze kunnen het binnenkort gebruiken als mausoleum voor de heilige Gerard Mortier.

09.07.2004: Thailand roeit alle ooievaars uit, tegen de vogelpest, zo heet het... Ze zouden er beter alle mensen doden, dan klaagt niemand nog over die vogelpest.


07.07.2004: In de Amerikaanse staat Oregon vraagt de katolieke kerk het faillisement aan. Ze kan de schadeclaims niet meer aan als gevolg van de doorlopende verkrachtingen gepleegd door haar priesters. Spijtig dat dit niet meteen ook hier gebeurt.
05.07.2004: Klara zendt de zoveelste onbenullige coronation anthems uit. Zouden ze beter decapitation anthems de ether ingooien!
31.05.2004: Werelddag tegen tabak? Men zou beter werelddag tegen de verloedering en teloorgang van de tabakskultuur houden: een strijd tegen het fastfood equivalent op rookgebied, met name de sigaret: een ons door de amerikanen in de muil geschoten rolletje papier gevuld met chemisch bewerkte tabak. Vandaag ga ik beslist zo'n prachtige Cohiba roken.

20.05.2004: Gent had klaarblijkelijk nood aan een nog groter stort voor muzikaal afval, nu de rode pomp een verzadigingspeil heeft bereikt. De Bijloke bleek een geschikt terrein om naast de operastudio, nu ook het Vlaams Radio Orkest te dumpen.
01.05.2004: Wanneer we het bescheiden aantal deelnemers in de 1-mei stoet vergelijken met het aantal mensen diezelfde nacht in restaurants en kafees, dan weten we het weer heel zeker: Hendrik De Man had overschot van gelijk met zijn stellingen over de verburgerlijking van de arbeidende klasse.

15.04.2004: de door de staat georganiseerde en gesteunde oplichting en afpersing neemt nog verder toe: er komt nu ook een 'heffing' van 59 eurocent op blanko DVD's. Wie kan er nu geloven in een staat die zelf de misdaad organiseert en in de wet inschrijft!


21.04.2004: Voor een keer heeft het vlaamsch blok gelijk: zijn veroordeling voor de rechtbank in Gent is inderdaad een bijzonder gevaarlijke aanslag op de vrije meningsuiting. De gesel van de politieke korrektheid heeft weer eens toegeslagen.
12.04.2004: 50 jaar geleden werd de menselijke kultuur een zware slag toegebracht: de rock muziek ontstond.
05.04.2004: En nu gauw komaf met Comav: een antimuzikale idiotenbond.
22.03.2004: Dat niet alleen de USA een schurkenstaat is, maar ook Israel is vandaag nog maar eens bewezen met de laffe staatsmoord op een hoogbejaard palestijns leider.

11.03.2004: 8u30 Aanslagen in Madrid: alleen een volslagen idioot of een reaktionaire postmodernist genre Aznar of Bush wil graag geloven dat de ETA daar achter kan zitten en niet de Islam van Hosana Bin Laden. Overigens is ook de dag wel erg symbolisch gekozen: 6 maanden na 11 september.
12.02.2004: Om aan de diskussie rond het migrantenstemrecht te ontkomen zou men ook het stadsburgerschap kunnen invoeren. Da's alvast een hele stap vooruit tegenover het ons allen opgedrongen nationaliteitsbegrip.
06.11.2003, 11u05: Gehoord uit de mond van Fred Brouwers op de Klara: 2500Euro , of een half miljoen oude belgische franken... Dus, tellen kan die man ook al niet! Laat staan dat hij de muzikale aktualiteit zou kunnen volgen. Nu weten we meteen waarom logos volledig wordt verzwegen: gewoon te moeilijk.
15.11.2003: En zeggen dat het Koninklijk Circus in Brussel een werkelijk bestaande plaats is.
24.09.2003: Paus komt eindelijk tegemoet aan de klachten van de talloze pedofiele priesters die het stilaan beu waren onder het kleedje van hun misdienaartjes geen bepotelbaar dingetje meer te kunnen vinden.

16.09.2003:De intolerantie wordt stilaan ondraaglijk nu op de treinen ook al de rokerscoupes worden gebannen. De autos die de rokers nu weer voor hun trajekten van stal gaan halen zijn alleszins heel wat meer miljeuonvriendelijk en kankerverwekkend.
21.08.2003: De advertentie voor Vicks hoestpastilles in de programmabrochure van de Brusselse Filharmonische Vereniging is in al haar cynisme absoluut verhelderend voor de sociologie van haar publiek.

06.08.2003: Hittegolf in Vlaanderen? Wat mij betreft mag het er altijd minstens zo warm zijn...

21.07.2003: De operette verhuist naar de katolieke kerk: te deum voor 10 jaar gekroonde ezel.


20.06.2003: Hoe geringer de kompetentie, hoe hoger de funktie. Dat lijkt zowat de stelregel met de laatste onderwijshervormingen.
17.06.2003: Koning Albert van Bruxelles gaat met de Gentse Feesten wedijveren door een eigen feestje te bouwen. Zou hij een grotere attraktie zijn?
18.05.2003: Laat Vogels nu eindelijk vliegen... Met zo'n BMI kan je toch niet welvoeglijk boegbeeld zijn van een 'groene', lees gezonde, beweging.
12.05.2003: Acta Religiosa in de Handelsbeurs: als kultuur verpakte kiespropaganda van de CD&V...
24.03.2003: Amerikaanse performance in Irak: postmodernistisch muziekteater op zijn best. Ze hadden het beter in de Rode Pomp in premiere gebracht.
20.03.2003: Nut en funktie van religie: vandaag te zien op de frontpagina van De Standaard.
18.03.2003: Er zijn meer goede redenen om een empeachment van G.W.Bush te eisen, dan van Sadam. De eerste haalde belange geen 50% van de stemmen, terwijl aan het verkiezingssukses van Sadam niet kan worden getwijfeld.
18.03.2003: Amerikaanse inval in Irak staat voor de deur. Terstond stijgen de aandelenkoersen. Dat er bloed kleeft aan alle geld dat geld opbrengt, wordt hiermee maar weer eens bewezen.

17.03.2003: Het is helaas weer eens de hoogste tijd om ons jargon uit '68 weer op te rakelen, nu de kristelijke fundamentalist G.W.Bush zich de weer de rol van wereldrechter aanmatigt. Vandaar mijn oproep: drink nooit meer Coca Cola, sla je TV stuk, koop geen amerikaanse komputers noch software, zet nooit een stap in enige Mac Donald's, spuw op alle soldaten, rij je auto naar de schroothoop. Bindt de strijd aan tegen elke religie: kerktorens, kernraketten, minaretten een front: ontmantelen maar.
01.03.2003: Opdoeken maar, dat filharmonisch orkest van de radio. Alleen al om het produceren van zoveel muzikaal gevaarlijk afval vrijdagavond, zouden ze kollektief moeten worden afgedankt zoniet gevangen gezet.
01.02.2003: Columbia ruimteveer ontploft tijdens de landing: laten we maar hopen dat het niet te wijten is aan de godsdienstwaanzin van de Israelische soldaat aan boord die zo nodig sabbat moest houden op zaterdag, noch aan een goed gerichte radiostoringsaanval van de al even imperialistische godsdienstwaanzin van Bin Laden's sekte.
26.01.2003: Klara heeft weer eens een mooi staaltje van wansmaak afgeleverd bij haar wedstrijd 'Gouden Vleugels'. Niet alleen werden de meest onbenulligen bekroond, maar bovendien tartte de klowneske en ronduit idiote presentatie zelf de meest fantazierijke teaterlijke verbeelding.
03.01.2003: Matielde naar Dinant, Flupke naar Afsnee: koninklijke ramptoeristen.
07.12.2002: Niet alleen Vlaamse komponisten getuigen van absolute wansmaak wanneer ze zich aan opera bezondigen. Ook de Britten kunnen wat dat betreft de kompetitie aangaan. Thomas Ades wanproduktie was welhaast Vlaams te noemen in haar gebrek aan kwaliteit. Uiteraard werd het op Klara uitgezonden...
30.11.2002: Publieke masturbatie van Klara in het Paleis voor Schone Kunsten: In het eigen kwakje roeren om er de 'muziekprijzen ' uit op te vissen...

17.11.2002: Al te kopieuze maaltijden op zondagen en de misselijkheid als gevolg daarvan zijn nu absoluut geen probleem meer. Op zondagmiddag levert Klara immers een probaat braakmiddel af.
16.11.2002: Luca Francesconi's opera (Ballata) bewijst alweer eens de onmogelijkheid van het operagenre. Weeral zo'n neoexpressionistisch en geldverslindend wangedrocht... Uiteraard werd de hele wanvertoning op Klara uitgezonden.
04.09.2002: Tot welk een waanzinnige en gevaarlijke proporties massamedia en massahysterie aanleiding kunnen geven bleek weer eens uit dat voorstel om in alle kinderen een chip in te planten waarmee we hen op elk ogenblik en overal zouden kunnen volgen... Tegen de tijd dat we dit moeten meemaken zullen er naar ik mag hopen in zulke wereld helemaal geen kinderen meer worden geboren. De permanente blunderaar, Mark Verwilghen, was dit idee dan nog genegen ook. Een publiek gevaar is die man.
31.09.2002: Het was me een hele geruststelling in de krant te lezen dat zwaarlijvigheid gepaard gaat met een afnemende vruchtbaarheid. Da's dan toch een enkel voordeel...
21.08.2002: Nieuwe partij vraagt erkenning van het arabisch als 4e landstaal in 'Belgie'. Dat zou een ramp betekenen. Het recent arabisch is immers nauwelijks een kultuurrtaal te noemen wanneer we voor de toekenning van dit epiteton het aantal en de kwaliteit van de vertalingen van internationale publikaties naar die taal in de laatste eeuw bekijken. Zowat niets wordt naar het arabisch vertaald zodat de sprekers van die taal opgescheept zitten met een kulturele en wetenschappelijke acherstand van minstens een eeuw. Het arabisch kan naast het latijn en het hebreeuws staan...
20.08.2002: Het wordt stilaan tijd de toekenning van kompositieopdrachten afhankelijk te maken van de BMI van de verkrijgers. Vanaf BMI 25 zou elke aanvraag onontvankelijk moeten worden verklaard. De vruchten ervan zijn immers bij voorbaat onverteerbaar. (BMI = gewicht / (lengte * lengte))
20.07.2002: Nu Mohamed Mourhit betrapt is op doping, is hij zijn epiteton onze landgenoot kwijtgespeeld.
10.06.2002: Vlaams Radiokoor afschaffen? Da's vijftig jaar te laat...
05.05.2002: Fortuin is dus niet steeds fortuinlijk.
01.05.2002: Le Pen wil alleen nog subsidie geven aan koorzang en operette. We kennen er nog die een dergelijke voorkeur huldigen. Hun kamp is meteen klaar en duidelijk.

03.03.2002: Het was voorwaar erg lang, jaren zelfs, geleden, maar vandaag 3 maart, was eindelijk weer eens een echte komponist, die naam waardig, afkomstig uit vlaanderen aan het woord op Klara: Stefan Van Eycken. In Alinea, niet in een muziekprogramma weliswaar...

01.03.2002: Vorige week overleden twee belangrijke komponisten: in de VS Lou Harrison, en in Nederland, Peter Schat. Spijtig dat met deze laatste niet tevens diens toonklok verdween... Dit systeem ligt immers aan de bazis van enkele tonnen gevaarlijk muzikaal afval vooral geproduceerd in Vlaanderen.

15.04.2002: Nu Stephan Moens opstapt bij het nogal revisionistische tijdschrift 'Kontrapunt' , komt er misschien plaats voor een echt kritisch blad over muziek... In de twee jaar van het bestaan van dit tijdschrift, werd zo goed als niets van wat gaande is in de kreatieve muziekkultuur behandeld. Lijken waren steevast het hoofdtema.


02.04.2002: Meer dan 20 jaar nadat Logos de vasteland-premiere van de gehele 'Treatise' van Cornelius Cardew bracht, menen de mensen van Klara bijzonder origineel te zijn door een projekt op te zetten -met veel heisa en tamtam- waarbij ze ocharme enkele paginas van dit werk gaan laten uitvoeren... Bovendien gaan ze dan nog zo ver om op antenne te beweren dat ze met een CD opname uit 1998 de 'enige' volledige opname van dit werk uitzenden. Zouden ze het opzettelijk doen?
24.03.2002: In de vlaamse kafees is het vandaag inderdaad palmzondag.
02.03.2002: De 'ekologisten' hebben hun eerste zware en frontale aanval op het miljeu gelanceerd: met de geplande en volkomen irrationele sluiting van de kerncentrales zetten ze de deur wijd open voor een alsmaar toenemende proliferatie van de anakronistische verbranding van minerale brandstoffen. De oliemultinationals zullen hen dankbaar zijn. Nu maar hopen dat die niet ook hun partijkassen hebben gevuld...
08.02.2002: Bontbitch Mathilde en Doktor Domoris Causa Flupke, een mooi stel...
29.01.2002: De 'luistervragen' bij Klara zijn zo simplistisch dat zelfs een gediplomeerde vlaamse postmoderne pomponist ze kan beantwoorden...

18.01.2002: Het Amerikaans patent en copyright kapitalisme heeft weer eens op terroristische wijze toegeslagen: patenten werden toegekend aan onderzoeksmetodes voor het opsporen van borstkanker. Daardoor wordt de 'kost'prijs van zulk onderzoek vertienvoudigd. Je zou voorwaar voor minder op het idee kunnen komen enkele van hun wolkenkrabbers weg te blazen...
10.01.2002: De allereerste intelligente daad die prins Filip nu zou kunnen stellen, zou erin kunnen bestaan zelf te verzaken aan de doctor honoris causa titel van de KUL.
27.12.2001: Dat dus nooit. Ik boek alleen nog op naked air.
18.12.2001: KUL geeft eredoktoraat aan prins Filip. Van kul gesproken...
10.12.2001: DAT nooit.
09.12.2001: Alweer een geval van kindermishandeling, nu gepleegd door het koningshuis: een baby wordt bekeerd en lid gemaakt van een kerk- en geloofsgemeenschap zonder dat het daarover zelfs maar in staat is een oordeel te vellen. En dan hebben ze nog het lef dat als een feest voor te stellen...
06.12.2001: Beethovens 9e door de Unesco tot werelderfgoed verklaard...Wat moeten we daaronder verstaan? In welke zin zou deze kompositie dan wel 'bedreigd' en 'vernietigd' kunnen worden? Met dergelijke -overigens erg europeocentrische- verklaring wordt de betekenis van de bescherming geboden door de verklaring, volkomen ondermijnd.
19.11.2001: Apple Macintosh: a playstation with the look of a real computer.
15.11.2001: Alweer mochten we vandaag niet het feest van het eind van de dynastie vieren.
14.11.2001: Sabena: Als het koningshuis perse wil vliegen, dat het dan vliege...
20.10.2001:Bij Klara worden sopranen ingezet om zelfs het nieuws als een ware verlossing te doen klinken.
14.10.2001: Musical is entertainment. Opera is ergernis.
11.10.2001: Dat in Antwerpen het Vlaams Blok oprukt is nu wel erg duidelijk: het Antwerps Festival van Vlaanderen heeft er om aan hun eisen te voldoen -een seniele en reaktionaire muziek, gegrondvest in vaste en bewezen waarden- een heus pomo festival opgezet. Nieuwe muziek heeft inderdaad in Antwerpen nooit echt goed kunnen aarden. Experimentele muziek is er entartete Kunst.
07.10.2001: Kaboel, Jalalabad, Kandahar: Militairen worden gebombardeerd met kruisraketten, burgers met Coca-Cola, Big Macs en corned beaf. Voor elk wat wils...
02.10.2001: Hoe vlugger Sabena wordt opgedoekt, hoe liever het ons is. Eerst en vooral is het volledig uit de tijd om vandaag in een Europese kontekst nog tegen heug en meug zoiets als aan 'nationale' luchtvaartmaatschappij te willen onderhouden. Dat geldt wat ons betreft trouwens ook voor de NMBS. Maar ook persoonlijk zijn we over Sabena steeds heel erg ontevreden geweest: er wordt al evenveel gestaakt dan bij de waalse spoorweg, er wordt geen rekening gehouden met vegetarische minderheden (ook wanneer dit lang op voorhand wordt aangevraagd...), het buitenlands personeel is eentalig frans, de service is erbarmelijk en -last but not least- in 1980 hebben ze mijn unieke 19e eeuwse klarinet doen barsten door me te verplichten haar in het ruim onder te brengen. Ik vergeef het hen nooit.
28.09.2001: Berlusconi heeft overschot van gelijk wanneer hij de Islam middeleeuws noemt. Waar hij zijn kultuur dan superieur noemt vergist hij zich evenwel schandalig. Zijn kristendom is immers nog heel wat ouder...
13.09.2001: Op 11 mei 2002 zal alvast een enkel positief gevolg merkbaar worden van de aanslagen op het WTC: een dip in de geboortestatistieken.
12.09.2001: Als president Bush een rationeel wezen is -en in zekere mate twijfelen we daaraan- dan laat hij elke vorm van vergelding achterwege. Immers pas dan kan hij maximaal profijt halen uit zijn slachtofferrol. Elke vergelding die sneller zou komen dan het resultaat van de normale werking van de demokratische rechtsstaat (inkluis het recht op verdediging en de bewijsplicht) zal een ondermijning van diezelfde rechtstaat betekenen.
11.09.2001-23u00: De doelen voor de terreuraanslag zijn wel bijzonder goed gekozen. Het militair-ekonomisch imperialisme is geraakt in zijn meest typische symbolen: het Pentagon, het zootje verwaande militairen dat zich de flik van de wereld waant en de misdadige brokers in het World Trade Center, waar geld alleen een middel is om geld te maken ten koste van al wie werkelijk werkt.
11.09.2001- 20u00: Als zou blijken dat Osama Bin Laden effektief achter de terreuraanslagen in de VS zou zitten, dan hebben de Amerikanen hiermee een koekje van eigen deeg. Zij zijn het immers die jarenlang zijn Islam fundamentalisten hebben gesteund in de debiele idee om daarmee de Soviet Unie te treffen. Zij zijn het die zijn machtsbasis hebben opgebouwd.

Hadden ze diezelfde middelen ingezet om de Palestijnen de rechten te geven die hen toekomen, dan zou deze aanslag nooit hebben plaatsgevonden.


11.09.2001- 15u00: Hadden ze nu een stel militaire F16's gekaapt en die laten neerstorten op de vijf vleugels van het Pentagon, dan hadden we ze tenminste nog kunnen feliciteren...
10.09.2001: Wanneer wordt nu eindelijk een minimum leeftijd bepaald voor de konsumptie van frisdranken? Ze leiden zowel tot zwaarlijvigheid als tot tandbederf bij jongeren. Wanneer wordt eindelijk de gevaarlijke inhoud van automaten in scholen en openbare gebouwen bij het gevaarlijk afval gedumpt?
10.09.2001: C-Link is de transformatie van 3-link. Inderdaad, het gaan hen alleen om kultuur met c(enten). Fred Brouwers was er als de kippen bij om dit te promoten.
05.09.2001: Als de CD&V haar voorstel zou halen om alleen stemrecht te verlenen aan diegenen die hier minstens vijf jaar legaal wonen en werken en die bovendien ook nederlands spreken, dan zijn we meteen van de rechtse stemmen in Antwerpen verlost. Daar spreekt immers zo goed als niemand nederlands...
29.08.2001: Alweer een diaree van melige en volgens aloud recept gefabriceerde Part muziek op Klara... Daarmee menen ze weer wat aan de verspreiding van de nieuwe muziek te hebben gedaan. Danneels zal hen erg dankbaar zijn.
20.08.2001: Voor die weinigen die er in dit millennium nog steeds op uit zijn de hen omringende wereld te willen begrijpen, is wellicht de komputer tot de grootste bron van frustratie uitgegroeid. Enerzijds onder druk van de verkeerd begrepen demokratisering, en anderzijds door het veel te lage opleidingsnivo van de zogeheten 'informatici' , zijn de software programmas waarmee komputers individueel en in netwerk verbanden zijn uitgerust, totaal onbegrijpelijk geworden. De vraag naar 'waarom werkt het nu opeens wel' is een van de grootste taboes in de komputerwereld...
18.08.2001: In plaats van het kijk- en luistergeld af te schaffen zou men het juist veel beter verhogen. TV kijken is immers minstens zo ongezond als roken, zwaarlijvigheid en alkoholmisbruik. Op zwartkijken zouden straffen moeten staan van minstens 10 jaar vizuele inspektie van produkten op de lopende band. Op dergelijke werkplekken is zulke verdwazende en repetitieve vizuele bezigheid immers nog nuttig.
15.08.2001: Is het niet tergend dat we vandaag nog steeds gefolterd worden door een 'feest'dag alleen gesteund op het bijgeloof van een enkele sekte? Ik zal maar het feit dat het dag op dag 21 jaar geleden is dat ik omwille van mijn publieke naaktheid in Blankenberge werd gearresteerd, herdenken.
01.08.2001: Zouden de Rwandese moordzusters nu politiek asiel vragen aan Fabiola en onder haar hoge bescherming een onderkomen vinden in Opgrimbie?
20.07.2001: Aan de vooravond van onze helaas nog steeds niet kompleet zielgetogen monarchie, werden weer eens enkele dementerende apen in de adelstand 'verheven'. Een mooi en muzikaal erg homogeen kwintet wordt gevormd door Adamo, Traey, Tura, Leduc en Tielemans.
18.06.2001: Postmodernisten, de zielepoten van het denken, de nulgraad van het komponeren, poste restante in de pomp.
11.06.2001: Geen onderscheid is zo moeilijk te maken dan dit tussen pomo muziek en het meest verfoeilijke akademisme.
22.05.2001: Lernout en Hauspie verkopen hun vertaaltechnologie aan het franse Michelin. Die hebben veel lucht nodig.
21.05.2001: Liesbet wedstrijd: de eerste deed het met zijn ma, de tweede met zijn zus...
19.05.2001: Muziekliefhebbers blijven vandaag best weg uit de buurt van Antwerpen: de beerputten van het Vlaamsch muziekleven worden er immers geleegd en de inhoud komt in de Singel terecht... De bijeenkomst lijkt me heel wat gevaarlijker dan die van het Sint-Maartensfonds..
15.05.2001: IVAGO heeft een speciale afvalverwerkingseenheid geopend. Dit voor de verwerking van een bijzonder gevaarlijk en vervuilend soort afval gevormd door slechte muziek. De nieuwe eenheid heet de rode pomp. CD's en partituren moeten nu in een rode vuilnisbak op de stoep worden geplaatst. De uiterst vervuilende pomo muziek moet in een speciale verzegelde omslag worden gesloten om lekken buiten de vernietigingseenheid te voorkomen. Russische gastarbeiders worden ingehuurd voor de liquidatie. Die hebben immers met vervuiling heel wat ervaring, en bovendien zijn ze erg goedkoop.
09.05.2001: De kwien liesbed wedrennen zijn weer eens van start gegaan. De koninklijke katolieke nationale sportzender Klara verslaat de matchen met volle overgave. In de jury werden zelfs enkele mensen opgenomen van wie met wetenschappelijke zekerheid vaststaat dat ze vanwege hun hoge leeftijd niet meer in staat kunnen zijn de prestaties goed te horen... Zoveel te beter natuurlijk voor de propagandamachine rond het koningshuis. Met muziek heeft dit alles vanzelfsprekend in de verste verte niets te maken.
08.05.2001: De belgische socialisten hebben het zogenaamde sanitair kordon rond het Vlaamsch Blok verbroken. Er diende immers intiem met het blok te worden samengewerkt om Sauwens een hak te zetten.
14.03.2001: Aars musica verklaart op Radio Klara Lemmens dat zij het eerste koncert van en met Andriessen in Brussel organizeren... Foei, dat deden wij twintig jaar geleden voor dezelfde vereniging binnen dezelfde stad.
13.03.2001: Is wiens brood men eet, diens woord men spreekt niet bij uistek van toepassing op Klara? Dexia is net zoals deze Lemmens zender een holding van de katolieke zuil!
11.03.2001: Eindelijk hoorden we het nu ook eens expliciet verwoord. En nog wel door de nochtans niet onintelligente Jean Pierre Rondas: op Klara hoort alleen nog makkelijk in het oor liggende muziek thuis en al het andere wordt er nu gebannen. Of, hoe Klara de Entartete Kunstpolitiek uit het derde rijk heeft ontdekt en prompt voor eigen gebruik ingevoerd. Ik bereid me alvast voor om in het maquis te duiken... Na zo'n Berufsverbot, blijft er niet veel keuze meer over voor progressieve komponisten.
06.03.2001: Natuurrezervaten tegen naaktstrand in Bredene... Ze maken zich alweer eens grondig belachelijk. Ook wij zijn tegen naaktstranden. Immers een maatschappij die niet tollereert dat haar leden zich waar dan ook tonen zoals ze zijn -naakt dus-, is permanent repressief. Naakt mag nooit en nergens verboden zijn.
05.03.2001: Wanneer zal Bert Anciaux nu eindelijk eens de moed hebben een groezelige en antiek belgicistische organisatie als CeBeDem van zijn toelagen af te snijden. Deze 'uitgeverij' is een smet op het blazoen van de eigentijdse muziekproduktie in Vlaanderen.
03.03.2001: Natuurlijk is het schandalig dat de Taliban de historische Boeddabeelden vernielen. Maar, is het niet volstrekt immoreel van het kapitalistische westen dat dit treurig feit tot wereldnieuwsitem wordt verheven terwijl gezwegen wordt over de misdaden tegen het vrouwelijk deel van de mensheid die in Afghanistan sedert de Taliban er aan de macht zijn systematisch en dagelijks worden gepleegd? Is dat niet nog heel wat erger dan de holocaust en is het niet omdat hier geen belangen van het kapitalisme geschaad worden dat men het verzwijgt? Of is het omdat de Taliban alleen danzij de massieve subsidie van de Amerikaanse CIA aan de macht kwam?
02.03.2001: Mond en klauwzeer epidemie, gekke koeienziekte, varkenspest: het zijn alleen maar argumenten ten bate van mijn stelling tegen de gehele vleesproduktie. Om te beginnen zou men het vlees daar moeten produceren waar het ook daadwerkelijk wordt gekonsumeerd. Wat moeten we in mest-vlaanderen met 20 miljoen varkens die alleen nog door Polen worden opgegeten... Waarom moeten lammetjes uit engeland worden geimporteerd om tot vlees te worden getransformeerd in onze grondloze schaapfabrieken. Waarom moeten al die dieren in zorgelijke omstandigheden van land naar land worden vervoerd... De epidemische ziektes zijn alleen maar een symptoom van de fundamentele ziekte waarmee onze voedselproduktie geplaagd is.
20.02.2001: De seksshows waren nu eens de enige positieve noot aan de Zillion... Men zou er beter meer aan seks doen en wat minder lawaai en miljeuhinder veroorzaken. Al bij al zijn danstenten en fuiven toch niets anders dan plekken waar in rituele paringsdansen gepoogd wordt het juk van het onderdrukkende kristendom af te schudden. Dat kan alleen een bevrijdende en taboe doorbrekende werking hebben.
11.02.2001: Klara zou beter Radio Lemmens worden herdoopt.
03.02.2001: Met Klara zijn we nu ook onze enige ernstige zender kwijtgespeeld. Als je Klara beluistert zou je wel geloven dat Sabam er aan de macht is. Het programma wordt voorts klaarblijkelijk van nabij geadviseerd door de CVP en het episkopaat. Alleen nog de onbenulligheden van Piet Zwets, Fritz Celis, Dirk Brosse, Boudewijn Buckinx, Wilfried Westerlinck en Andre Laporte zijn er nog te horen, in de gaten die overblijven tussen de operatisch jankende sopranen... Ze zullen wel wat blij geweest zijn de dood van Xenakis te vernemen! Alweer zo'n lastige modernist minder.
18.01.2001: Lumumba werd wellicht op last van Boudewijn vermoord zo'n veertig jaar geleden. Hoewel de brusselse koninklijke belangen ook nu weer door Kabila niet goed gediend zijn, denken we toch niet dat Paola er voor iets tussen zit.
15.01.2001: Nieuwe eed voor gemeenteraadsleden: een pluim voor Dewael ! Eindelijk wordt de misselijk makende en ondemokratische eed van trouw aan de koning en aan de wetten van het onbestaande Belgische volk geschrapt. Doorzetten maar, dat voorstel. Het wordt ook hoogtijd een aantal andere anakronistische eden te schrappen: bvb. voor de rechtbank, voor benoemingen in het onderwijs enz...
20.10.2000: Alweer wordt door de regering een diskriminatie tegen de intelligentia doorgevoerd: de afschaffing van het kijk- en luistergeld komt alleen de TV bezitters ten goede, en wie slim is heeft geen TV...
09.10.2000: Gemeenteraadsverkiezingen. De stijging van het aantal stemmen voor het Vlaams Blok was volkomen voorspelbaar. Het zogenaamde 'cordon sanitaire' behoort tot de klasse van de grootste idiotien ooit door een intelektueel bedacht... Het drijft alleen alle oppositiestemmen naar de enige (op het eerste gezicht altans) nog niet door macht gekorrumpeerde partij. Men zou er beter aan doen in Antwerpen bvb. een schepenambt voor vreemdelingenzaken aan het Blok over te laten. Dan pas zouden ze stemmen verliezen!

Overigens hadden de politici maar niet zo idioot moeten zijn om nu ook de Islam als officiele godsdienst te erkennen. We integendeel, ze hadden erkenning (en subsidiering) van welke godsdienst ook juist moeten schrappen! (Te beginnen met de katolieke natuurlijk...)

En, wat het stemrecht voor migranten betreft: da's niet zo eenvoudig. Om te beginnen zou een onrechtvaardigheid worden geschapen wanneer deze mensen nu zowel hier (op grond van hun woonplaats) als in hun land van herkomst (op grond van hun nationaliteit) zouden mogen stemmen. Het zou hen tweemaal zoveel politiek gewicht geven als een andere wereldburger. Dat zoiets door een weldenkend mens niet wordt geslikt ligt voor de hand. Overigens kan ik ook niet zo enthousiast zijn over het VLD voorstel het stemrecht alleen te verlenen voor wie de Belgische nationaliteit verwierf. Niet alleen is dat demagogisch (want triviaal), maar bovendien impliceert het een zich neerleggen bij het romantische idee van natiestaten. Ik zou er zelf heel wat voor over hebben van die Belgische nationaliteit (en dat belachelijke koningshuis dat ermee verbonden is), die mij werd opgesolferd te worden bevrijd. Een soort Europees burgerschap zou me al heel wat meer kunnen bekoren.


* De premiere van Kaaia Saariaho's 'L'amour de loin' levert ons weer eens het zoveelste bewijs van de onmogelijkheid van het operagenre, wanneer daarbij tenminste het volledige traditionalisme wordt gerespekteerd... Zonde van de miljoenen weggegooid en voor een kreatieve muziekkultuur verloren geld.
11.09.2000: Laat maar stijgen, die brandstofprijzen.
19.08.2000: Duikboot gezonken: een goede zaak. Weer een honderdtal militairen minder. Alleen moeten we de russen nu nog verplichten hun vuilnis van de zeebodem te verwijderen.
21.07.2000: Het heeft den koning behaagd alweer enkele onnozelaars -toch in elk geval lieden die de verwezenlijkingen van de Franse revolutie nog steeds niet hebben begrepen- in den adelstand te verheffen. 't is toch niet te geloven hoe onze kulturele 'elite' zich met zo'n onnozelheden kritisch monddood laat maken.
10.06.2000: Een suggestie voor de Euro 2000 Cup: laat eens iemand 10000 konijntjes op het veld loslaten vlak voor de aanvang van een match...
30.05.2000: Arianne Ryckaert speelt Mieke Maaikes obscene jeugd. Hoewel door de hele teaterkritiek gekraakt, vond ik dit een erg direkte en eerlijke produktie. Zouden er alweer belangengroepen geraakt zijn bij dit soort grensoverschrijdende expressie? Arianne is immers fotomodel en volgde nooit een toneelopleiding...
12.04.2000:Het recht op vrije meningsuiting is in Gent alweer eens grondig geschonden. Antiroyalisten werden afgetast en als lager geboren gespuis behandeld. Hen werd verhinderd hun stem te laten horen: keizer noch koning! En dat allemaal omwille van de verwenste 'intrede' van twee paljassen uit het Royaume de Bruxelles in Gent.
04.04.2000: De propagandamachine rond Gerard Mortier loopt weer eens op volle toeren. Erna Metdepenningen slaagt erin Gerard op te voeren als ware hij een der machtigen dezer aarde. Nu wordt zijn aftocht uit het provincienest Salzburg, met de staart tussen de poten, al 'politiek' voorbereid alsof hij zich niet zou kunnen verzoenen met een Haider in de Oostenrijkse politiek... En dat terwijl uitgerekend hij wellicht toch minstens voor een klein stukje mede aansprakelijk moet worden gesteld voor het aan de macht komen van diezelfde Haider! De kitcherige buitennissigheid en het historicisme van de kleinburgelijke opera kultuur waarvoor hij staat en waarmee hij een waardig vervanger voor Karajan werd bevonden- hebben daar alles mee te maken. Intussen wordt deze hele maskerade opgevoerd om de man een rijkelijk laatste bedje te spreiden in Gent. Daar staan alle politici die van eigentijdse kultuur en muziek al even weinig kaas hebben gegeten dan Gerardje zelf, zielig in de wakke handjes te klappen... Het centralisme van het geplande muziekcentrum aan de waalse krook vormt een werkelijke bedreiging voor de muziekkulturele verscheidenheid die deze stad tot nu toe kenmerkte. De zuigkracht van een dergelijke kultuurpolitiek kan alleen met die van het Vlaams Blok in de politiek worden vergeleken. Ook hier in Gent dus, halen we met Gerard, eigenlijk de kondities voor de opgang van een Haider in huis. De socialisten zullen het helaas alweer op hun geweten hebben.
01.04.2000: Boudewijn Buckinx verlaat radio 3. Er blijft een voor van kunstmest in de programmatie geploegd. Hoelang nog zullen we de oeverloze diaree muziek van Comitas (Ed De Boer) , Lachert, Part, Mozetich... en andere revisionistische konsoorten opgepompt uit de rode beerpomp moeten verduren...
01.01.2000: Boudewijn Buckinx vergist zich toch weer. Hij denkt het eerste stuk van een nieuw millennium in de pomp te hebben geschreven terwijl hij in feite -naar we hopen- het laatste pomo stuk van deze eeuw heeft afgewerkt.
02.01.2000: We hadden alweer eens gelijk: de millenniumbug was een groot oplichtingsschandaal! De struktuur van de machinatie was overduidelijk: laat de mensen eerst iets geloven. Dan wordt dat geloof gekoppeld aan een groot onheil. Vervolgens is de markt vrij voor de verkoop van aflaten... Alleen een groots opgezet komputeralfabetizeringsprojekt kan onze maatschappij van dit soort oplichting vrijwaren.
27.12.1999: De eutanasie pil zou een onmisbaar bestanddeel moeten zijn van elk overlevingspakket.

25.12.1999: Prettige kersthoop..., merry christmess.

24.12.1999.: Delphine, de dochter van Albert, heeft puistjes op haar borsten. Is dit symptomatisch voor de koninklijke familie?

23.12.1999: Luistercijfers van Radio3 gezakt tot 1%? Niet verwonderlijk, immers vanzodra je daarop afstemt wordt je gekonfronteerd met ofwel het pijnlijk gejank van zangeressen, ofwel wansmakelijk revisionistische muziek van Belgische pomponisten...

22.12.1999: De Basiliek van Koekelberg? Zo snel mogelijk afbreken. Dit walgelijke staal van architektonische wansmaak is zelfs als mega-carwash niet bruikbaar.

04.12.1999: De gelijkenissen tussen de opera en het brussels koningshuis zijn bijzonder treffend: ook het koningshuis overschat zijn populariteit met een schijnheilige faktor 7. (een kleine 30000 bezoekers, terwijl er 200000 werden verwacht...). Het wordt hoog tijd dit koningshuis in het personeelsbestand van de munt op te nemen. Ook die is minstens een faktor 7 overbetoelaagd en wordt alleen door een hysterische fanclub in stand gehouden.

03.12.1999: Gekroonde hoofden passen slechts een plaats: de mand achter de guillotine...

15.11.1999: Mogen we vandaag dag van het einde van de dynastie niet vieren?

11.11.1999: De administratieve piramide -bestaande uit uitgerekend de minder bekwame en gemotiveerde onderwijsmensen- heeft zichzelf verbreed en gepromoveerd: zij zijn het die zichzelf de hoogste weddeschalen toekennen, terwijl diegenen die het eigenlijke werk goed doen, worden gedegradeerd tot subjekt en slaaf van hun administratieve waanzin. Hun middelen worden stelselmatig ingeperkt en beknot. Dat is het netto effekt van de grotere autonomie die de hogescholen door de recente dekreten werd toegekend...

12.10.1999: Je zou kunnen stellen dat het serialisme in de 2e helft van de twintigste eeuw de totale verloochening betekende van het modernisme en normbrekend experimentalisme in de eerste helft van die eeuw (futurisme, dada, surrealisme). Inderdaad blijkt dat gekroonde komponisten zoals Pierre Boulez, Milton Babitt, ... in werkelijkheid de dragers zijn en waren van een bijzonder steriel akademisme. Het retrograde en revisionistische postmodernisme boodt daarvoor in de 2e helft, en vooral in het laatste kwart van de 20e eeuw in het geheel geen progressief alternatief! Het poogde in tegendeel opnieuw aan te sluiten bij de traditionele expressionistische krachten uit het eind van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. De belangstelling voor radikaal rechts-konservatieve komponisten zoals Hans Pfitzner is daarvoor tekenend.

01.10.1999: Men zou de kindertjes beter meer naar elkaars plassertjes laten kijken in plaats van hen daarvoor wreedaardig in de boeien te slaan. Kindermishandeling, daarvoor moeten we in de USA zijn, de bakermat van zovele wreedheden.

15.09.1999: Dankzij Brusselmans weten we nu ook weer dat Ann De Meulemeester heuse puitogen heeft. Over vorm en kleur van haar kleine schaamlippen vernemen we echter helemaal niets. Hij zal het dus wel weer allemaal gefantaseerd hebben... Je moet toch wel volkomen debiel zijn om dat te willen censureren. Een ding weet ik heel zeker: ik ga nooit meer haar slipjes dragen.

08.09.1999: 32 miljoen mag Flupke verdienen! Een kadootje van 10 miljoen komt er nog bovenop. Astrid krijgt voor haar bijrolletje ook 11 miljoen. De hoofdrol van Albert kost ons daarvan een veelvoud. Moeten deze gages niet uit het budget van de koninklijke opera worden betaald?

VERKIEZINGEN 1999: Het eitje met de oranjerode politiek gevoerd door de hersen- en kultuurloze belangenmaffias is gepeld. Hadden de socialisten nu de intelligentie om zich te houden aan het verlichtingsideaal van een strenge scheiding van kerk en staat, dan zouden ze niet zoveel stemmen aan het Vlaams Blok kwijtspelen. Indien ze niet tegen alle evidentie in, de monarchie en het 'land' Belgie hadden verdedigd en alle aanvallen tegen die vormen van sklerose als 'rechts' hadden gebanbliksemd, dan zouden ze nu niet zelf zo'n gesklerodeerde indruk maken op de progressieve kiezer...

We hoorden de kreatie van het opgelegd werk voor de piano-wedrennen in Brussel: 'Tears of Ludovico' van een Fins komponist. Nog nooit hebben we zo'n echt 20e eeuws werk, en nog wel een met enkele werkelijke kwaliteiten, op deze wedrennen gehoord! Een verademing na alle blaaskaakgekwaak waarmee de opgelegde werken uit het verleden -vooral die van 'Belgische' komponisten- de gevoeligheid van onze oren poogden af te stompen. En dan die radiokommentatoren -Robert Groslot en Piet Zwets op kop-, horen fulmineren... Voor hen is de 20e eeuw nog niet eens aangebroken... 't was hen waarempel al taboe dat de pianist op het eind van het stuk een harmoniek moet spelen waarvoor hij heel eventjes in de snaren moet grijpen!

1998: Wanneer worden eindelijk stickers op auto's verplicht met de vermelding 'Autorijden schaadt de gezondheid van Uw medemens', 'Autorijden veroorzaakt kanker'...

Deze blog verscheen voor het eerst op deze website op 1999.10.22 . Voorheen was het een regelmatige bijdrage in het 'Logos Blad', het maandelijks tijdschrift van Stichting Logos.

De laatste update dateert van 2024-06-04

[Terug naar onze index pagina]