BEKNOPTE VOORSTELLING VAN STICHTING LOGOS


Hoewel STICHTING LOGOS op een hele rits gebieden, die op een of andere manier organisch in verband staan met het eigentijdse kreatieve muziekleven, bedrijvig is, laat haar werking zich toch grosso modo in drie onderscheiden hoofdrubrieken indelen:

1.STICHTING LOGOS, als werkplaats voor professionele experimentele muziekproduktie en research. Stichting Logos beschikt daartoe naast repetitie- en opname- ruimtes ook over uitgebreide elektronische studiofaciliteiten (twee studios) , inklusief een uitgebreid atelier voor experimentele instrumentenbouw en een heus wetenschappelijk laboratorium voor elektroakoestische research. Hier werd o.m. dr.Godfried- Willem Raes' onzichtbaar instrument gebruikt in 'A Book of Moves' en in 'Songbook' ontwikkeld. Stichting Logos fungeert daarbij als mantelorganisatie voor vaste professionele muzikale projekten zoals het PNEUMAFOON-PROJEKT, de ZINGENDE FIETSEN, HAPPENINGS, KLANKSPOOR, TOETKUIP, STAPSTRUMENT, STEREOTAXIE, HOWLING HOMETRAINERS, PLUS-MINUS...

In 2001 kwam daar het professionele vaste robotorkest bij, een ensemble dat zich toelegt op de interaktie tussen mens en machines en daarvoor onder meer gebruik maakt van alle muzikale robots gebouwd door Godfried-Willem Raes. Het ensemble, waarin meer dan 85 robots en mensen nauw samenwerken, bestaat vandaag uit Dominica Eyckmans, Kristof Lauwers, Moniek Darge, Lara Van Wynsberghe, Emilie De Vlam, Zam Marino Ebale, Xavier Verhelst, Yvan Vander Sanden, Mattias Parent en Godfried-Willem Raes, maar kan naargelang de omstandigheden ook in een kleinere bezetting (minimaal een trio) optreden. In de normale grote bezetting is het een muziek en dans gezelschap werkend rond het NaMuDa danskoncept.

Alles samen genomen, een uitermate intensieve artistieke bedrijvigheid die -het moet gezegd- nog vaak meer weerklank in het buitenland vindt dan in ons land. Het is overigens uit deze artistieke aktiviteiten, en de nood aan sterk uitgebouwde internationale kontakten die zich daarbij voordoet, dat Stichting Logos werd geboren. Het Logos-ensemble immers ging reeds van start in 1968, en kan dan ook, paradoxaal genoeg voor een avant-garde groep, op een lange traditie en 50 jaar ervaring terugblikken. Meer nog, het is intussen -zij het meestal opererend onder de naam Logos robotorkest, het oudste professioneel ensemble voor hedendaagse muziek in Vlaanderen!

2.STICHTING LOGOS als internationale receptieve koncertorganisatie, die instaat, en dat sedert meer dan vijftig jaar, tot voor kort voor meer dan wekelijkse koncerten integraal en uitsluitend gewijd aan de nieuwste vernieuwende muziek uit de gehele wereld. Daarvoor kunnen wij beschikken over een eigen uiterst moderne koncertzaal die in 1991 in gebruik werd genomen, naast een kleine koncertstudio waarin meer intimistische voorstellingen, video- of filmvertoningen en workshops kunnen doorgang vinden. De grote koncertzaal biedt plaats aan 150 luisteraars en werd gebouwd in de vorm van een tetraeder. De zaal staat ook onder die naam te Gent bekend (Logos Tetraeder). Voor de architektuur ervan -overigens een eigen ontwerp Ún realisatie- werden wij bekroond met de Tech-Art prijs (uitgereikt in 1991). Sedert 2012 kwam daarnaast nog de Logos-Loods ter beschikking met ruimtes die ideaal geschikt zijn voor de presentatie van audio-arts projekten en geluidskunst.

Meer info over de bouwgeschiedenis.

In 2008 kreeg de straatkant van het gebouw een integrale facelift en kwam er een extra verdieping bovenop te staan. Deze gehele konstruktie werd uitgevoerd in roestvast staal en groeide in korte tijd uit tot een bezienswaardigheid in de stad. Deze verbouwing kwam mede tot stand door de steun van Stad Gent. In 2011 verwierven we het aanpalend pand, gelegen Bomastraat 24 en konden we onze faciliteiten substantieel uitbreiden. In dat gebouw bevindt zich de Logos Loods.

 

3.STICHTING LOGOS, als dokumentatiecentrum over hedendaagse muziek. Een uniek dokumentatiecentrum dat beschikt over meer dan 18000 originele opnames van de internationale nieuwe muziekproduktie sedert 1968, naast vele honderden nieuwe muziekpartituren en dokumentatie in verband met deze nieuwste muziekproduktie. Deze vaste en grotendeels gekatalogeerde verzameling maakt deel uit van het patrimonium van Stichting Logos als stichting van openbaar nut, en staat open voor het publiek. Een Info-Shop, gelegen Bomastraat 26- 28, werd reeds in 1991 geopend, met een eigen lees- en luisterruimte gelegen aan de straatkant, waar het publiek dagelijks tijdens kantooruren evenals voor, na en in de pauze van elk publiek koncert, terecht kan. In 2005 onderging de shop trouwens een spektakulaire verbouwing.

De lokale, maar ook de internationale belangstelling voor dit unieke archief groeit met de dag. Sedert enkele jaren kunnen dokumenten en partituren nu ook via deze website worden opgevraagd en gekonsulteerd.

Ook eigen publikaties behoren tot de aktiviteiten van het dokumentatiecentrum. Zo bijvoorbeeld de CD reeks 'Publiek Domein' waarbinnen we jaarlijks zowat twee CD's laten verschijnen die niet aan het auteursrecht onderhevig zijn! Voor de ontsluiting van het archief hebben we een samenwerkingakkoord met het platen label Sub Rosa, waarop regelmatig historische opnames uit het Logos archief worden uitgebracht.


dr.Godfried-Willem Raes


Terug naar de hoofdindex Naar Logos Blad  

First published on the Web 16.12.1997 by Godfried-Willem Raes. Last update: 06/04/2022