Ekonomie

1.- alle interrest wordt verboden.

2.- Er wordt een wereldmunt geschapen. Met landen die niet tot het stelsel van de wereldmunt toetreden worden alle grenzen gesloten en is alle handel verboden.

3.- Kontant geld wordt afgeschaft. Geld bestaat alleen nog elektronisch.

4.- Alle geldverrichtingen zijn openbaar. Geld heeft geen privacy.

5.- alle boekhoudingen verlopen automatisch via een publiek maar beveiligd wereldwijd internet systeem.

6.- De totale geldhoeveelheid staat in funktie van de produktiviteit gebaseerd op arbeid en markt binnen het systeem van de wereldmunt.

 

Godfried-Willem Raes

  naar index Godfried-Willem Raes