Gegrommel   gerommel
gedaver   kadaver
de zee
   
  het vuur  
    de lucht
Suisen en ruisen    
De koning van Pruisen    
boom
   
  steen  
    zwaard
Miezerig gekriep    
gevriemel in mimiek    
miestieke meditasie    
miestieke lieriek    

 

 

Godfried-Willem Raes

24.11.1968

terug naar de poezie selektie pagina naar index Godfried-Willem Raes