Het Logos Archief

Met zijn meer dan 36000 geluidsopnames, honderden videos en DVD's, duizenden partituren en vele duizenden boeken behoort het Logos archief voor het nieuwste muziekleven tot de grootste in zijn soort in West Europa. Het archief omvat ook nog uitgebreide dossiers over al wie in het vernieuwende nieuwe muziekleven internationaal bedrijvig is en was. Van 1968 tot en met 2016 hielden we op dit gebied zo'n 4600 individuele dossiers bij. Dit verklaart waarom wij op dit vlak zeer vaak worden gekonsulteerd zowel door binnenlandse als door buitenlandse akademische en kulturele instellingen. Sinds 2016 werd onze verdere werking op dit vlak helaas onmogelijk gemaakt door de schrapping van ons strukturele subsidiering

Het Logos archief is daarbij niet zomaar een verzamelplaats van veel materiaal, maar een uiterst selektieve verzameling met een heel gerichte tematiek en doelmatigheid. Niet dus een zoveelste op promotie van eigen familie / belangengroep / kerk / stad / volk / land / regio gerichte kollektie, maar wel een die het innoverende en experimentele in de muziek als algemeen menselijk expressief verschijnsel tot onderwerp neemt. Een verzameling met een welomschreven vizie dus.

De dossiers kenden als het ware een 'automatische' groei en evolutie, maar het eigenlijke archief niet. Voor de aangroei van deze laatste verzameling werd tot 2016 door Stichting Logos een aktieve research politiek gevoerd waarbij wij alles wat beslist niet voorradig is in gevestigde biblioteken en mediateken en wat van belang is of lijkt voor de wereld van de meer experimenteel gerichte hedendaagse muziek, zo systematisch mogelijk -zij het sedert 2012 extreem beperkt door onze financiele mogelijkheden- aankochten. Wat u sowieso in de kommerciele handel kon aantreffen, vindt u uiteraard niet bij ons.

Logos Public Domain - Our CD label

Until 2017, Logos had its own CD label. You can find the previous webpage of the label on this page: www.logosfoundation.org/publicdomaincd.html. Some of the CD's are still available.

Het Logos Blad

Logos heeft lange tijd een eigen blad uitgebracht met onder andere allerlei nieuws uit de hedendaagse muziekwereld en de reisverhalen van Moniek Darge. Het blad wordt niet meer uitgebracht, maar het archief met de vorige uitgaven is nog steeds beschikbaar op de volgende website: www.logosfoundation.org/lb/lbarchief.html

Bouwdagboek architectuur

Het bouwdagboek van de Logos tetraeder en van de gebouwen er omheen blijft eveneens beschikbaar en kan u op de volgende website terugvinden: www.logosfoundation.org/architecture/architektuur.html

Last updated: 2022-06-19