Over Stichting Logos

Stichting Logos is Vlaanderens uniek professioneel produktiecentrum voor nieuwe muziek. Naast de eigen produktie doen wij ook aan geavanceerd technologisch onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe muzikale expressiemiddelen. Hier vindt u meer algemene informatie en wettelijke gegevens over de Stichting.

About the Logos Foundation

The Logos Foundation is Flanders' unique professional non-profit organisation promoting new musics and related arts by means of new music production, concerts, performances, composition and technological research projects and other contemporary music related activities. You can find more official information about the Foundation here.

U kan bijdragen tot een historisch moment voor Stichting Logos: Steunfonds

Beste vrienden,

als gevolg van een door corruptie getekend advies aan de minister van Cultuur verloren wij in 2017 onze structurele subsidiering. Zoals u zult begrijpen vechten wij thans voor ons voortbestaan, iets wat ons in 2017 alvast wonderwel is gelukt. Maar ook voor 2018 hebben we uw hulp harder dan ooit nodig. Zonder Uw hulp dreigt Vlaanderen zijn enige experimenteel onderzoekscentrum voor nieuwe muziek te verliezen! Ook het robotorkest -het grootste ter wereld- staat op de helling, evenals de gebouwen zelf die we in eigendom hebben.

U kan ons een milde schenking doen(waarvoor u helaas geen attest meer van ons krijgt, want onze structurele ondersteuning vormde een voorwaarde voor het mogen ontvangen van fiscaal vrijgestelde giften... U kan ons steunen via een overschrijving naar één van de rekeningnummers hieronder:

pcr: 000-0489070-93 IBAN BE98 0000 4890 7093 BIC: BPOTBEB1
bnp: 290-0016395-23 IBAN BE92 2900 0163 9523 BIC:GEBABEBB

op naam van Stichting Logos, Kongostraat 35, 9000 GENT

Alvast hartelijke dank bij voorbaat! U kent Logos en u weet dat het geld goed besteed zal worden.

Met vriendelijke groeten,

Godfried-Willem Raes, Moniek Darge, Laura Maes, Mattias Parent, Xavier Verhelst, Kristof Lauwers, Lara Van Wynsberghe

Duolegaat

Wil je de erfenis voor je erfgenamen vergroten en tegelijk Stichting Logos steunen? Dan kan je kiezen voor een duolegaat. Een duolegaat is een beschikking per testament. Naast familie en vrienden kan je ook Stichting Logos opnemen in je testament. Door Stichting Logos en je erfgenamen elk een deel te geven, krijgen je erfgenamen minstens evenveel centen en mogelijk zelfs meer. Dat komt omdat Stichting Logos de successierechten volledig voor haar rekening neemt. Stichting Logos moet een lager percentage betalen aan erfenisrechten, waardoor er minder naar de fiskus gaat en waardoor het nettobedrag dat je erfgenaam overhoudt groter wordt. Bovendien steun je een bijzonder goed doel. Wie dat wil kan zelf bepalen waarvoor Logos de centen kan gebruiken. Logos staat er garant voor dat het bedrag volledig wordt besteed aan de doelen van jouw keuze. Zo kan je bijvoorbeeld de ontwikkeling en instandhouding van het robotorkest, de uitbouw van de infrastruktuur, specifieke artistieke projekten... specifieren. Voor meer informatie kan je kontakt opnemen met onze notaris, Christophe Delrive.

Individual donors

If you would like to help ensure the future of the Logos Foundation, the Robot Orchestra and our other fantastic projects, you are welcome to donate to one of the following account numbers:

post office: 000-0489070-93 IBAN BE98 0000 4890 7093 BIC: BPOTBEB1
BNP: 290-0016395-23 IBAN BE92 2900 0163 9523 BIC:GEBABEBB

in the name of Stichting Logos, Kongostraat 35, 9000 GENT

For more information about donations, please call us (+32 9 223 8089) or .

Steunfonds 2017 - Donors 2017

Steunfonds 2018 - Donors 2018

Subsidierende overheden - Government sponsors

Vlaamse Gemeenschap (Kunsten en Erfgoed) DAC-toelage Vlaamse Gemeenschap - Projektsubsidie: Stapstrument Vlaamse Gemeenschap - Transitie subsidie: Relache Stad Gent - Werkingstoelage en Projektsubsidie

Corporate sponsors

Do you want to link your company name to Flanders' most exciting and innovative musical arts organisation? Perhaps you're interested in supporting the use and development of robotics technology in the arts? Or maybe you'd like to arrange a concert by the Robot Orchestra for your company day? For more information about what we can offer you, please call us (+32 9 223 8089), or just come along, or .