Elettronika                  deel 3

HYMNE

Speelaanwijzingen:

Er zijn twee sprekers nodig, waarvan vooral van de eerste een zekere toneelmatige kwaliteit wordt verondersteld.  Alleen de laatste zes zinnetjes worden door de tweede spreker gezegd.

Voor het overige zijn er nodig:

Er zijn prinsipieel twee partijen.  De eerste is voor de groep, de tweede voor de sprekers, in het bizonder de eerste spreker, aangezien gebeurlijk de tweede spreker tevens lid kan zijn van de groep.  Partij A begint en wordt zo direkt als maar enigzins mogelijk door B gevolgd.  Voor het overige wordt het tempo, dat evenwel zo snel mogelijk dient te zijn, door B aangegeven, en dient derhalve door A te worden gevolgd.

De dinamiek is intuitief duidelijk aangegeven bij middel van de langgerokken figuur rechts en doorheen partij B.  Hoe breder deze figuur uitloopt, hoe hoger de intensiteit moet liggen.

HYMNE

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Partij A                                  

ploeg:

        pianist, orkest, elektronika,

        technikus, dia-operator, assistenten

(drieklank)

(drieklank)

(drieklank)

(terts)

(kwint)

(oktaaf)

(sixt)

(kwart)

(1 noot)

(septiem)

(tritonus)

(grote sekonde)

(kleine sekonde)

(matig brede kluster)

(volledige kluster)

(volledige kluster, luider)

nog luider idem

fortissimo idem

fortissimo idem met geste

gooit aluminiumplaat in de snaren en speelt  grote kluster

oorverdovend geprepareerd

door luidsprekers begint nu

ook geluid te komen

luider en luider, langs

meer en meer kanalen

vooral de densiteit neemt

ongehoord toe tot men een

onontwarbare ruis bekomt

de geluidsterkte neemt af

geleidelijke overgang naar

zachte witte ruis

decrescendo tot aan de stilte toe.

ergens vanaf hier kan begonnen worden

met snel wisselende projeksie van bijhorende

dia’s

dia  burgerhuis

dia  villa

dia  paleis

dia  kasteel

dia  kleinburgerhuis

dia  arbeiderswoning

dia  bidonville

dia  krot

dia  arbeidersbuilding

interieur

dia  kitsch in interieur

kristus dia

soorten lijken :   - sterfbed

                            - grafzerk

                            - vermist lijk

                            - oorlogsslachtoffer

dia’s  (echte)  ----------------------------------------------------- >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

dia’s  pop-art ------------------------------------------------------ >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

                                                                          - >

----------------------------------------------------------------------------------

(pleegt  met 1 schot zelfmoord)

de moraal van dit verhaal:

(2de speler)

Partij B

1ste speler

de klank is esteties

het akkoord is esteties

de drieklank is esteties

de terts is esteties

de kwint is esteties

het oktaaf is esteties

de sixt is esteties

de kwart is esteties

de toon is esteties

de septiem is esteties

de tritonus is esteties

de sekonde is esteties

de dissonant is esteties

de dissonant is esteties

de kluster is esteties

de kluster is esteties

de kluster is esteties

de kluster is esteties

het geluid is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

het lawaai is esteties

HET LAWAAI IS ESTETIES

HET LAWAAI IS ESTETIES

HET LAWAAI IS ESTETIES

DE RUIS IS ESTETIES

DE RUIS IS ESTETIES

DE RUIS IS ESTETIES

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de ruis is esteties

de stilte is esteties

de stilte is esteties

de stilte is esteties

de ruimte is esteties

de lucht is esteties

de grond is esteties

de zoldering is esteties

het dak is esteties

de wolken zijn esteties

de hemel is esteties

de sterren zijn esteties

de zon is esteties

de maan is esteties

pluto is esteties

saturnus is esteties

mars is esteties

de kosmos is esteties

de wereld is esteties

de aarde is esteties

de zee is esteties

de berg is esteties

de boom is esteties

het gras is esteties

de hond is esteties

de poes is esteties

de vis is esteties

het zwijn is esteties

de koe is esteties

het paard is esteties

het veulen is esteties

de  beer is esteties

de vlo is esteties

de slang is esteties

de appel is esteties

de uil is esteties

het bos is esteties

de hut is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

het huis is esteties

de stoel is esteties

de tafel is esteties

de lamp is esteties

de kunst is esteties

de kleur is esteties

het vlak is esteties

het rood is esteties

het groen is esteties

het geel is esteties

het blauw is esteties

het wit is esteties

het zwart is esteties

het bruin is esteties

gevlekt is esteties

gespikkeld is esteties

gestreept is esteties

gekruist is esteties

gekruisigd is esteties

de dood is esteties

de dood is esteties

de dood is esteties

de dood is esteties

de mens is esteties

het kind is esteties

de man is esteties

de vrouw is esteties

de pik is esteties

de kut is esteties

de zak is esteties

de borst is esteties

de lipstick is esteties

het oog is esteties

het haar is esteties

de teen is esteties

het oor is esteties

de neus is esteties

esteties het neusje

esteties het oortje

esteties het kleine teentje

esteties de zachte borsten

esteties de handen

esteties de vingers

esteties de ringen

esteties de nagels

esteties de nagellak

esteties de valse nagels

esteties de klauwen

esteties het krabben

esteties het schrammen

esteties de wonde

esteties de schotwonde

esteties de granaatschilfer

esteties de napalm

esteties het bloed

esteties de beenbreuk

esteties de melaatsheid

esteties het vierendelen

esteties de foltering

esteties de oorlog

esteties de wreedheid

esteties de moord

esteties het leger

esteties de rijkswacht

esteties de zeemacht

esteties de moordenaar

esteties de polisie

esteties de repressie

esteties de vrijheid

esteties het nieuwe

esteties het oude

esteties de slimheid

esteties de sluwheid

esteties de onwetendheid

esteties de lafheid

esteties de heldenmoed

esteties de domheid

esteties de eeuwen

esteties de jaren

esteties de maanden

esteties de weken

esteties de weekends

esteties de dagen

esteties de uren

esteties de minuten

esteties de sekonden

esteties het heden

esteties het verleden

esteties de toekomst

esteties het dit

esteties het dat

esteties het hier

esteties het ginder

esteties het daar

esteties het boven

esteties het onder

esteties het naast

esteties het op

esteties het in

esteties het hierin

esteties het hierin

esteties het hierin

esteties het hierin

esteties het lijf

esteties het lichaam

esteties dit lichaam

esteties dit lichAAM

esteties mijn lichaam

esteties mijn lichaam

esteties mijn ik

esteties mijn ik

esteties mijn ik

esteties mijn ik

esteties dit ik

esteties dit mijn ik

esteties dit mijn eigen ik

esteties dit mijn eigen alleen ik

esteties dit mijn eigen alleen van mij’e ik

esteties mijn eigen ik

esteties eigen ik

esteties ik

esteties ikik

esteties ikikik

estetiesikikikikikikikikikikikikik

ikikIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIK

esteties het alles

ESTETIES HET ALLES

ESTETIES HET ALLES

ESTETIES HET ALLES

ESTETIES HET ALLES HET ZIJN HET IK

ESTETIES HET ZIJN HET ALLES HET IK

ESTETIES HET IK HET ALLES HET ZIJN

ESTETIES HET IK HET ZIJN HET ALLES

ESTETIES HET IK HET ZIJ HET ALLES

ESTETIES HET IK HET WAS HET ALLES

ESTETIES HET IK HET WAS HET NIETS

ESTETIES HET IK WAS NIETS

ESTETIES HET IK WAS

 

ESTETIES DE ZELFMOORD        

ESTETIES GEWEEST ZIJN            esteties is geweest zijn             

esteties is de dood

esteties het einde

esteties gedaan

   

     - - - - - - - - - - - - -      

Gent,  05.03.1973

Godfried-Willem Raes

Back to Elettronika main score