Buiten-Europese culturen

Inleiding:

De buiten-Europese culturen kunnen we opsplitsen in twee groepen:

de schriftculturen en de etnische culturen.

Schriftculturen zijn, zoals het woord zelf zegt, die culturen die zelf autonoom een schrift hebben ontwikkeld, zoals bv. in Amerika de Mayas, de Azteken, de Inca's; in Azië de Japanse, de Chinese, de Indische culturen...

Etnische culturen, ook wel traditionele culturen genoemd, zijn recente culturen die zelf geen schrift hebben ontwikkeld. De term “etnisch” is afgeleid van het Griekse woord “etnos” en betekent “volk”.

De belangstelling voor de etnische culturen is vrij recent: slechts vanaf het eind van de 19de eeuw is men ze meer systematisch gaan bestuderen.

Geografische verspreiding:

Alle etnische culturen zijn vandaag de dag min of meer diepgaand beïnvloed door het contact met de westerse culturen. Geografisch kunnen we de etnische culturen in drie grote groepen opsplitsen:

Het begrip 'etnische kunst':

Het begrip 'kunst' is een typisch Europees renaissancebegrip. Wanneer wij het toepassen op een etnische cultuur zijn/waren we onvermijdelijk waardegeladen en dit in verschillende opzichten: