MUZIEK UIT MONGOLIE

  Algemene Kenmerken: Een van de meest voorkomende thema's in de Mongoolse muziek is het thema van het paard. Vaak is het rtme geinspireerd op of het stappen van het dier of de galop. Ook wordt het gehinnik op de instrumenten nagebootst. Naast het paard komt de kameel aan de orde. Odes aan het landschap en lange verhalende ballades komen eveneens veel voor. Talrijke instrumenten zijn versierd met zoomorfe en soms ook met antropomorfe motieven. Vanzelfsprekend vinden we het paard hier eveneens veelvuldig terug. Dit dier is immers nauw verbonden met de nomadische levenswijze van de Mongolen. De Mongoolse instrumentale muziek is in hoge mate begeleidend voor hun zangtechnieken. Ofwel levert ze een ritmische basis, ofwel versterkt ze de melodische lijn van de stem. De zangtechnieken zijn zeer verscheiden en uitzonderlijk merkwaardig door de grote beheersing van de adem en de stembanden. Vooral het zingen met boventonen is zeer opvallend. De mondharp in verscheidene uitvoeringen is zeer geliefd, mede omdat men zo de zangtechnieken aanleert. De Mongoolse muziek is gebaseerd op het pentatonische systeem. Vaak wordt gevarieerd op eenenkel thema in die zin dat een melodische lijn voor verschillende liederen gebruikt kan worden of uitgevoerd kan worden op diverse instrumenten of met verschillende zangtechnieken.

INSTRUMENTEN:

Opvallend was het schijnbaar ontbreken van membranofonen. Dit was te wijten aan het feit dat deze instrumenten uitsluitend voorbehouden waren voor de shamanistische, magische rituelen, die een tijdlang "verdwenen" waren, doch nu terug in de openbaarheid komen.

a) Blaasinstrumenten:

(enkele voorbeelden)

b) Snaarinstrumenten:

(enkele voorbeelden)

c) Idiofonen: 

VOKALE VORMEN:  

- URTYN DUU: het zgn. "lange gezang" met een overdaad aan versieringen en gespreid over tot drie oktaven. Begeleid door de soms imiterende morin huur. Er worden veel betekenisloze syllaben gebruikt. -BOGINO: of "kort gezang", met korte en weinig versierde tekst in vlug ritme.    

VOKALE TECHNIEKEN:  

 

Didactisch matriaal: VOKALE MUZIEK UIT MONGOLIE (cs 830 b)