Logos Robotorkest

Donderdag 24 september 2015 - 20h00

Logos Tetraeder, Bomastraat 24-26-28, 9000 GENT

'Machines', een demonstratie van mogelijkheden

Dat het robotorkest uit machines bestaat ligt voor de hand. Dat ook de muziek die ze te vertolken krijgen door machines kan worden gemaakt, al wat minder. Nochtans hebben vele komponisten zich toegelegd niet op het schrijven van muziek, maar veeleer op het schrijven van komputerprogrammas, of zelfs het ontwerpen en bouwen van elektronische schakelingen die dit voor hen doen. Daarbij is het natuurlijk in de eerste plaats de bedoeling die komponeermachines zodanig te ontwerpen en te sturen, dat ze de estetische regels die de komponist vooropstelt zo goed mogelijk realiseren. De vroegste voorbeelden van komponisten die op die manier tewerk zijn gegaan vinden we reeds in de 18e eeuw, bij Mozart bvb, maar vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd het een heus specialisatiegebied binnen het eigentijdse komponeren. Dit niet in het minst omwille van unieke mogelijkheden die een dergelijke aanpak biedt op het vlak van de real-time interaktieve muziek, waarbij dan van diverse sensoren gebruik kan worden gemaakt.
Dat de vruchten van een dergelijke aanpak een grote muzikale diversiteit reveleren willen we met dit toonmoment van het Logos robotorkest duidelijk maken. In deze produktie van het Logos Robotorkest demonstreren we dan ook enkele minder voor de hand liggende mogelijkheden besloten in het gebruik van machines voor muzikale uitvoeringen. Maar, ook muzikale kompositie zelf kan als een vorm van machinebouw worden opgevat. De werkende machine maakt dan het koncert.
Een interaktieve dans en muziek voorstelling met muzikale robots, Emilie De Vlam, Dominica Eyckmans, Xavier Verhelst, Mattias Parent en Kristof Lauwers, o.l.v. Godfried-Willem Raes.

2015_09_24
meer informatie over het robotorkest

Logos Robotorkest

Woensdag 28 oktober 2015 - 20h00

Logos Tetraeder, Bomastraat 24-26-28, 9000 GENT

'Tekstuur'

Tek-stuur, tekst-uur, of hoe ontbinding tot andere perspektieven kan leiden. Het tekst-gegeven gaat een belangrijke invalshoek vormen in deze produktie waarin een knipoog naar de wereld van de sound-poetry zeker niet zal ontbreken.
Een interaktieve dans en muziek voorstelling met muzikale robots, Emilie De Vlam, Dominica Eyckmans, Xavier Verhelst, Mattias Parent en Kristof Lauwers, o.l.v. Godfried-Willem Raes.

2015_10_28 meer informatie over het robotorkest

The Logos Tetrahedron concert hall is at Bomastraat 26-28 in Ghent. Our office entrance in the Kongostraat is closed on the evening of a concert. The box office at Bomastraat opens half an hour before every concert. Tickets: 10.00 € and 6.00 € reduction.

Subscriptions to all concerts at Logos for a full year, starting at the date of payment, can be obtained for 150 Euro. No credit cards.


De Logos Tetraeder en de Logos Loods zijn uitsluitend bereikbaar via de ingang gelegen in de Bomastraat 24-26-28 in Gent Wie zich voor koncerten op ons kantooradres zou aanbieden zullen we helaas aan die kant van het gebouw niet kunnen binnenlaten. De toegangsprijs is 10€ en 6 € reduktieprijs.

Op elk ogenblik kunt U met groot voordeel een abonnement nemen op alle koncerten bij Stichting Logos, en dat zijn er heus heel wat! Voor een heel jaar -volle 12 maanden dus- betaalt U niet meer dan 150 €. 

For all reservations Or call us: +32 09 223 80 89