Ohne Worte (2002)

voor zang, altviool, slagwerk en mengpaneel

uitvoeringen in het Mechels Nona-theater op 4,5 en 6 oktober 2002

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van de herdenking van het zestigjarig bestaan van het concentratiekamp van Breendonk.

"Ohne Worte" is een stuk met veel ruis, soms dreigt de muziek hierin zelfs te verdwijnen. De slagwerker wrijft over een kartonnen doos, de zanger zingt heel zacht (iets tussen fluisteren en fluiten in) en het mengpaneel wordt niet enkel in zijn normale funktie gebruikt (om de volumes te regelen) maar is een zelfstandig instrument. Het maakt gebruik van een eigen technische "storing": nml. de mogelijkheid om ruis te genereren (een vervelende eigenschap voor de meeste muzikanten!). Nagenoeg onhoorbaar ligt het lied "De Zeerover Jenny" van Kurt Weil ten grondslag aan het stuk.

opname en partituur beschikbaar bij Logos

 

Ohne Worte (2002)

for voice, viola, percussion and mixer

performances: on october 4,5 and 6 2002 in the NONA-theatre in Mechelen (B)

This piece was written for the commemoration of the concentration camp of Breendonk (B).

"Ohne Worte" is a piece with a lot of (soft) noise in which the music often disappears. The percussionist plays on a cardboard box, the singer produces a sound in between whistling and whispering and the mixer is not only used to regulate the dynamic level of the different instruments but also to generate noise. This noise of the mixer (by setting the gain at its loudest) is normaly seen as a disturbance but in this piece it is a autonomous instrument. The (almost unaudible) basis of the piece is the song "Pirate Jenny" of Kurt Weill.

live-recording and score available at the Logos Foundation